Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Tietoa opoille

TERVETULOA OPOJEN SIVUILLE!

Päivitämme Opoille -sivulla hyödyllistä tietoa hakemisesta ammattikorkeakouluun ja Lapin AMKiin. Täältä löydät myös ajankohtaista tietoa Lapin AMKin infotilaisuuksista sekä tapahtumista. Lisäksi yhteystiedot vierailuja varten löytyvät tältä sivulta.

Tervetuloa sivuille!

Ajankohtaista


Lapin AMKin Avoimet ovet järjestetään jälleen 10.10.2019.

Tarkempi ohjelma päivitetään myöhemmin.

 

Hakuajat vuonna 2019

Ajankohtaiset hakujat näet täältä. Sivuiltamme löydät lisäksi ohjeita hakemiseen ja hakukohteen valintaan.

Katso myös kevään yhteishaun tärkeät päivät , valintakokeiden ajankohdat ja alimmat pisterajat.

 

Kevään yhteishaku

Hakuaika 20.3.-3.4.2019. Opintojen aloitus syksyllä.

Haussa mukana suomenkieliset AMK- ja YAMK-tutkinnot sekä englanninkieliset AMK-tutkinnot.

Lisätietoja kevään yhteishausta.


Lapin AMKin erillishaku - Muuntokoulutukset

Hakuaika 1.-30.4.2019.

Lisätietoa muuntokoulutuksista.


Lapin AMKin erillishaut

Avoimen väylä
Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla
Siirtohaku

Hakuaika 1.-15.5.2019 koulutuksiin, jotka alkavat syksyllä 2019.


Syksyn yhteishaku

Hakuaika 4.-18.9.2019. Syksyn valtakunnallisessa yhteishaussa valitaan opiskelijat tammikuussa 2020 alkaviin koulutuksiin.

Lisätietoja syksyn yhteishausta löydät täältä.

 

Lapin AMKin erillishaut

Avoimen väylä
Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla
Siirtohaku


 
Erilaisia väyliä korkeakouluopintoihin

Lapin ammattikorkeakoulussa on mahdollista suorittaa väyläopintoja syksystä 2017 lähtien. Oman alansa väyläopintoihin voivat hakeutua Ammattiopisto Lappiassa, Lapin koulutuskeskus REDUssa sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa opiskelevat sekä soveltuvan ammatillisen perustutkinnon suorittanut. Lapin ammattikorkeakoulu on määritellyt koulutuksittain väyläopinnot 30op, jotka ovat ensimmäisen vuoden opintoja. Väyläopinnot toteutetaan tietyn toisen asteen perustutkinnon ja ammattikorkeakoulun koulutuksen välillä. Täältä näet tarkemmin, ketkä voivat hakea väyläopintoihin.

Väyläopiskelijat saavat opiskeluoikeuden Lapin AMKiin ja voivat opiskella samanaikaisesti väyläopintoja omien ammatillisten opintojen aikana. Ammatillisen perustutkinnon opiskelijat ilmoittautuvat opintoihin oman opinto-ohjaajansa kautta. Väyläopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti ammatillisten opintojen kolmannelle lukuvuodelle. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneet ilmoittautuvat suorittamaan väyläopintoja avoimen AMKin kautta. Opiskelijat voivat hyödyntää väyläopintoja AMK-tutkintoon hakeutumisessa. Täältä löydät lisätietoja väyläopinnoista ja niihin hakeutumisesta.

 

Avoimen AMKin opinnot

Avoimessa ammattikorkeakoulussa AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja voi suorittaa kuka tahansa iästä ja koulutustausta riippumatta. Opiskelu tapahtuu yksittäisinä opintojaksoina tai laajempina kokonaisuuksina sekä polkuopintoina (tutkintokoulutuksen ensimmäisen vuoden opinnot). Opiskelu tapahtuu pääasiassa tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä lukujärjestyksen mukaisesti joko päivä- tai monimuoto-opintoina. Lisätietoa opiskelusta ja opintotarjonnasta löytyy www.lapinamk.fi/avoinamk.

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja on myös tarjolla Rovala-Opistossa ja Pohjantähti-opistossa. Opiskelijat voivat hyödyntää avoimessa AMKissa suoritettuja opintoja AMK-tutkintoon hakeutumisessa ja opinnot ovat hyväksiluettavissa osaksi tutkintoa. Erillishaussa avoimen väylän kautta Lapin AMKiin tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi avoimessa AMKissa opintoja suorittaneet opiskelijat, jotka täyttävät nämä edellytykset ja kyseisessä ryhmässä on tilaa.
Ohje hakulomakkeen täyttämiseen
Haku, valintaperusteet, tarkemmat tiedot koulutuksista www.opintopolku.fi
Kiintiöpaikat
Lapin AMK varaa osan aloituspaikoista henkilöille, joilla ei ole ennestään opiskelupaikkaa tai tutkintoa. Lapin AMK varaa kevään aloituspaikoista 80% ensikertalaisille.

 

Kuka luetaan ensikertalaiseksi?

Hakija on ”ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeva” eli ensikertalainen, jos hän

 • • ei ole suorittanut Suomen koulutusjärjestelmän mukaista ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoa
 • • ei ole vastaanottanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavaa opiskelupaikkaa koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen
 • • Ensikertalaisuus määräytyy kevään yhteishaun 2. hakuajan päättymisajankohdan mukaan riippumatta siitä kumpana hakuaikana hakee
 • • Pelkkä hakeminen tai hyväksytyksi tuleminen ei vaikuta ensikertalaisuuteen. Hakija on edelleen ensikertalainen, vaikka hän olisi hakenut esim. kevään 2015 yhteishaussa ja tullut hyväksytyksi, jos hän ei ole ottanut paikkaa vastaan.
 • • Syksyllä 2014 tai sen jälkeen alkaneesta koulutuksesta vastaanotettua paikkaa ei voi perua luopumalla opiskeluoikeudesta. Opiskeluoikeudesta luopuminen ei anna takaisin ensikertalaisuutta.
 • • Avoimessa korkeakoulussa opiskelu ei vaikuta ensikertalaisuuteen. Hakija on ensikertalainen, vaikka olisi opiskellut avoimessa korkeakoulussa, jos ensikertalaisen määritelmä muuten sopii hakijaan.
 • • Lisätietoja lisää ensikertalaiskiintiöstä Opintopolusta
Yhteishaun hakulomake

- Lukion päättötodistuksen sekä ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistuksen keskiarvoja ja arvosanoja ei enää kysytä

- Hakulomake pyytää pohjakoulutusliitteitä aikaisempaa vähemmän

- Hakijalta kysytään, onko hän suorittanut aikaisemmin yliopisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon. Tämä vaikuttaa missä kiintiössä hakija käsitellään


Valintaperusteet ja -kokeet

Lapin AMKiin hakeutuvat valitaan pelkän pääsykokeen tai pääsykokeen ja todistusvalinnan perusteella.

 • Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala. Kaikki hakijat voivat osallistua kokeen ensimmäiseen vaiheeseen, jonka perusteella karsitaan toiseen vaiheeseen kutsuttavat.  
 • Esivalintakokeeseen kutsutaan kaikki hakijat ja valintakokeeseen kutsutaan esivalintakokeen perusteella
 • Esivalintakokeesta kutsutaan seuraavat määrät pääsykokeisiin: 3,5 (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja) ja 4 (fysioterapeutti, liikunnanohjaaja, sosionomi, geronomi) x aloituspaikka
 • Lue lisää sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan esivalintakokeesta täältä
 • Muilla aloilla kaikki hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeeseen.
 • Teknillisellä sekä luonnonvara-alalla hakija ei voi enää valita valintakoepaikkaa, vaan hakijan tulee osallistua kokeeseen ilmoittamansa alan ylimmän hakutoiveen oppilaitoksessa.
Aloittavilta opiskelijoilta edellytetään oma kannettava tietokone
 • Aloittavilta opiskelijoilta edellytetään oma kannettava tietokone 2016 lähtien: Opiskelu Lapin AMKissa on usein ajasta ja paikasta riippumatonta, minkä vuoksi opiskelijalla on oltava käytössään kannettava tietokone.
 • Omia kannettavia tietokoneita käytetään mm. teorialuokissa Office 2013 tuotteiden osalta sekä selainpohjaisten sovellusten osalta, esim. Moodle.
 • Opiskelijamme voivat ladata koneilleen Office 2013 -tuotteet ilmaiseksi opiskelunsa ajaksi, mutta oman päätelaitteen muusta ylläpidosta vastaa opiskelija itse. Vaativammassa tietojenkäsittelyssä ja erityissovelluksissa käytetään ammattikorkeakoulun tietokoneita.
Oppilaitosvierailut

Lapin AMKiin ovat tutustujat tervetulleita ja otamme mielellämme vastaan niin vierailijaryhmiä kuin yksittäisiä tutustujiakin. Lapin AMKissa voi vierailla isommalla ryhmällä ja otamme myös vastaan yksittäisiä tutustujia tutkinto-opiskelijoiden ryhmiin.

Lapin AMK kiertää myös 2. asteen oppilaitoksissa esittelemässä koulutustarjontaansa.

Voit varata vierailuajan tai sopia vierailusta ottamalla yhteyttä markkinointisuunnittelija Miia Salmiseen. miia.salminenLapin AMK sähköposti puh. 040 184 2639

Voit ottaa yhteyttä myös suoraan Lapin AMKin aloihin, etenkin jos toivotte tiettyä alakohtaista vierailua.

Alojen yhteyshenkilöt
 Yhteyshenkilö Koulutus Puhelinnumero
 Erja Rahkola  Fysioterapeutti  040 731 6055
 Susanna Kantola  Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitaja (Rovaniemi)  040 568 7381
 Annette Sjöman  Terveydenhoitaja- ja sairaanhoitaja (Kemi)  050 310 9359
 Sari Kähkönen  Sosionomi  040 510 4139
 Tuula Ahokumpu  Geronomi  050 310 9334
 Anne Rautio  Liikunnanohjaaja  040 710 6835
 Outi Kivirinta  Liiketalous Rovaniemi  040 710 6405
 Jaana Koivuranta
 Liiketalous Tornio, tietojenkäsittely, kuvataide  040 5364432
 Tuija Syväjärvi  Restonomi  040 710 6427
 Janne Poikajärvi  Insinööri, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka  040 164 8323
 Sami Porsanger  Insinööri, Maanmittaustekniikka  040 594 8362
 Aila Petäjäjärvi  Insinööri, Sähkö- ja automaatiotekniikka  040 521 3697
 Mari-Selina Kantanen  Insinööri Kone- ja tuotantotekniikka  050 461 2364
 Anssi Ylinampa  Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikka  040 835 9822
 Juhani Angelva  Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikka  040 705 5024
 Arto Ojutkangas  Agrologi ja metsätalousinsinööri  040 831 4836
Lukuvuosimaksu?

Korkeakoulujen lukuvuosimaksut koskevat

vain EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevia opiskelijoita.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK