kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA

erikoistumiskoulutus 30 op

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus vahvistaa näyttöön perustuvaa kliinisen hoitotyön eritysosaamista sekä vastaanottotoiminnan kehittämistä.


Lisää mielekkyyttä ja käytännön osaamista hoitotyöhön!

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen käyneet ovat kokeneet koulutuksen lisänneen mielekkyyttä työntekoon. Heidän esimiehensä ovat puolestaan todenneet koulutuksen vahvistaneen ja edistäneen koulutuksen käyneiden ohella myös työyhteisön osaamista ja toimintaa.

Erikoistumiskoulutuksen käytyään osallistuja hallitsee potilaan hoitoketjussa näyttöön perustuvat ja laaja-alaiset kliiniset tiedot ja taidot. Hän on valmis toimimaan itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa.

Koulutus vahvistaa osallistujan osaamista asiakaslähtöisessä ohjauksessa ja tuottaa osaamisen valmentavaan työotteeseen sekä viestintään digitalisoituvissa toimintaympäristöissä.

Lisäksi koulutukseen osallistunut osaa kehittää vastaanottotoimintaa näyttöön perustuen. Hän arvioi ja kehittää omaa toimintaansa ja tukee työyhteisönsä osaamista sekä osallistuu laajemmin vastaanottotyön kehitys- ja uudistamistyöhön.


Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille tai ensihoitajille, joilla on AMK-tutkinto tai vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto. Myös sosiaali- ja terveysalan työkokemusta edellytetään.

Opintojen sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Koulutuksen kolme moduulia on rakennettu työelämän tarpeiden pohjalta.

Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa (15 op)
• Moduuli vastaa potilaan hoitoketjussa sekä itsenäisessä kliinisessä vastaanottotyössä edellytettävään hoitotyön eritysosaajan vaatimuksiin.

Asiakaslähtöinen ohjaus (8 op)
• Moduuli valmentaa asiakaslähtöiseen ohjaukseen, valmentavaan työotteeseen ja digitaliseen viestintään.

Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen (7 op)
• Moduuli tuottaa valmiudet vastaanottotyön näyttöön perustuvaan kehitys- ja uudistamistyöhön.

Koulutus perustuu vuonna 2018 valtakunnallisessa yhteistyössä laadittuun ja vahvistettuun Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen opetussuunnitelmaan.

Opintojen toteutus
Koulutuksen ajankohta on syksy 2023-kevät 2024. Koulutus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siihen kuuluu lähiopetuspäiviä Rovaniemellä Jokiväylän kampuksella ja etäyhteydellä toteutettuja koulutusosioita, itsenäistä työskentelyä sekä verkko-opiskelua. Lähi- ja etäopetuspäiviä on yhteensä noin 1-2 kertaa kuukaudessa, ja niiden aikataulut ilmoitetaan myöhemmin.

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Haku koulutukseen aukeaa keväällä 2023. Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella tähän keväällä 2023 ilmestyvän linkin kautta.

Opiskelijavalinta perustuu 1) hakijan työkokemukseen sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä ja 2) hakijan vastauksiin hakulomakkeella esitettyihin kirjallisiin kysymyksiin.

Sosiaali- ja terveysalan hoidon työkokemus (Enintään 2 pistettä)
Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.
• alle 1 vuosi (0 pistettä)
• 1-2 vuotta (1 pistettä)
• yli 2 vuotta (2 pistettä)

Hakulomakkeen kirjalliset kysymykset
1. Osaamisen soveltuminen työtehtävään (Enintään 5 pistettä)
Kerro, miten voit hyödyntää ja soveltaa Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista nykyisessä tai tulevassa työtehtävässä.

2. Opiskelumahdollisuus (Enintään 3 pistettä)
Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kykyäsi itsenäiseen opiskeluun.

3. Opiskeluvalmiudet (Enintään 2 pistettä)
Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi. Kerro, miten hyvä osaaminen sinulla on mm. erilaisten oppimisympäristöjen ja tietokantojen käytössä, näyttöön perustuvassa toiminnassa ja tietojen hyödyntämisessä.

Pisteytys
Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Koulutus toteutetaan, mikäli opiskelijoita on vähintään 15.

Hinta

HHinta 1500 e (alv 0%)

Koulutuspaikan vastaanottamalla koulutukseen valittu hakija sitoutuu maksamaan koulutusmaksun kokonaisuudessaan, vaikka ei suorittaisi koulutusta loppuun tai joutuisi perumaan osallistumisensa, poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu sairaus. Koulutusmaksu voidaan suorittaa kahdessa erässä.

Kysy lisää!

Yliopettaja Sirkka Saranki-Rantakokko
sirkka.saranki-rantakokkoLapin AMK sähköposti harmaa
Puh. 040 571 5509

Lehtori Heidi Jaakola
heidi.jaakolaLapin AMK sähköposti harmaa
Puh. 040 153 0443

Suunnittelija Mira Väyrynen
mira.vayrynenLapin AMK sähköposti harmaa
Puh. 040 353 7524