Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA

erikoistumiskoulutus 30 op

Koulutus vahvistaa osallistujan kliinistä osaamista, asiakaslähtöistä ohjausta sekä vastaanottotoiminnan näyttöön perustuvaa kehittämistä.

Kohderyhmä

Koulutus on suunniteltu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon (AMK)
suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ja vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneille.

Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

 

Sisältö

Koulutus käsittää kolme moduulia. Moduuleille on määritelty omat sisällöt ja osaamistavoitteet. Osallistujan osaaminen voidaan profiloida oppimistehtävien avulla opiskelijan omien ja opiskelijan työelämän asettamien tavoitteiden mukaisesti.

 1. Moduuli: Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa,15 op
 2. Moduuli: Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
 3. Moduuli: Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

 

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista ja
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön.

 

Toteutus

Koulutuksen laajuus 30 op tarkoittaa 800 tuntia opiskelijan työtä. Se on suunniteltu toteutuvaksi työn ohessa ja sen tavoitteellinen suoritusaika on 1 - 1,5 vuotta. Koulutus rakentuu lähiopetuksesta sekä ohjatusta oppimisesta ja itsenäisestä opiskelusta.

Oppimistehtävien avulla opiskelija syventää osaamistaan ja painottaa sitä työssään tarvitsemaansa erikoisosaamiseen. Opiskelu edellyttää itsenäistä opiskelua mutta myös ryhmässä tapahtuvaa osaamisen jakamista. Tiivis toteutus vaatii osallistujalta opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittamista.

 

Lähipäivät Rovaniemellä

Syksy 2020

Ilmoitetaan myöhemmin

 

Hakeminen

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Hakemuksia käsitellään kolmen kuukauden välein.

Valintaperusteet täyttäville hakijoille ilmoitetaan hyväksynnästä ja suunnitellusta koulutuksen alkamisajankohdasta. Koulutus käynnistyy kerran vuodessa ryhmien täyttymisen myötä.

Ryhmän aloitus on ehdollinen, kunnes sitovasti läsnä olevaksi ilmoittautuneita on vähintään 15 opiskelijaa.
Kun läsnä olevaksi ilmoittautuneita on vähintään 15, saat sähköpostiisi ilmoituksen ryhmän käynnistymisestä.


Hakulomake

 

Opiskelijoiden valinnan perusteet

Koulutukseen valittavilta edellytetään:

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai
2) vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto

3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus


Valinnan pisteytys määräytyy seuraavasti:

 • Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä? (enintään 5 pistettä)
 • Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (enintään 3 pistettä)
 • Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhaku-valmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)
 • Hakijan työkokemus
  alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä)
  • Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

 

Taustaa

 

Sairaanhoitajan vastaanottotoimintaa pidetään yhtenä tärkeimpänä hoitotyön kehittämiskohteena. Vastaanottotoiminnan on todettu tarvitsevan monipuolista osaamista omaavaa henkilöstöä yhä vaativampiin tehtäviin.

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta Erikoistumiskoulutuksessa opiskelijat vahvistavat kliinistä osaamistaan, hankkivat uudenlaisia taitoja asiakasohjaukseen ja saavat valmennusta näyttöön perustuvaan hoitotyöhön ja sen edistämiseen työyhteisöissään.

Koulutus perustuu työelämältä kerättyyn tietoon osaamistarpeista. Koulutuksen käytyään sairaanhoitaja tai vastaava:

- hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot
- toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön erityisosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
- hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän muuttuvissa toimintaympäristöissä
- osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjausmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen sekä hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin
- arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoperustaa ja yhtenäisiä käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista
- osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistustyöhön

Koulutus sisältää luentoja, ohjattuja simulaatioharjoituksia, harjoitustehtäviä, näyttöjä ja itsenäistä opiskelua.


 

Kysy lisää!

Yliopettaja Sirkka Saranki-Rantakokko
sirkka.saranki-rantakokkoLapin AMK sähköposti harmaa
040 571 5509

Lehtori Heidi Jaakola
heidi.jaakolaLapin AMK sähköposti harmaa
0401530443

 • Koulutus
  Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta –erikoistumiskoulutus
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opiskelu digitaalisia oppimisympäristöjä hyödyntäen
 • Laajuus ja kesto
  30 op /
  1-1,5 vuotta
 • Kohderyhmä
  Työelämässä toimivat korkeakoulututkinnon (AMK) suorittaneet sairaanhoitajat, terveydenhoitajat, kätilöt ja ensihoitajat ja vastaavan opistotason tutkinnon suorittaneet
 • Aloituspaikat
  15
 • Hinta
  Koulutus on maksullinen.
 • Hakuaika
  Jatkuva haku
Opiskelijamaksu

Koulutuksesta perittävä maksu

Koulutus on osallistujalle maksullista. 

Opiskelijamaksu veloitetaan kun koulutus aloitetaan. Maksun voi suorittaa kahdessa erässä. 

Peruutusehto

Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa perittyä maksua ei palauteta. (Poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu sairaus tai muu force majore).

Toteutussuunnitelma ja -aikataulu
Esite
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK