kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

SAIRAANHOITAJAN VASTAANOTTOTOIMINTA

erikoistumiskoulutus 30 op

Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutus vahvistaa näyttöön perustuvaa kliinisen hoitotyön eritysosaamista sekä vastaanottotoiminnan kehittämistä.

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on suunnattu jo työelämässä toimineille korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille ammatillisen kehittymisen ja erikoistumisen tukemiseksi.

Koulutus on suunnattu myös niille, joille ammattikorkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet.

Se soveltuu erinomaisesti muun muassa terveysasemien, terveyskeskusten ja poliklinikoiden vastaanottojen osaamisen vahvistamiseen.

Opintojen sisältö

Koulutus käsittää kolme moduulia. Kullekin moduulille on määritelty omat sisällöt ja osaamistavoitteet. Oppimistehtävien avulla sisällöt ovat sovellettavissa opiskelijan omien ja työelämän tarpeiden mukaisiksi.

Moduulit ovat:
- Sairaanhoitajan kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, 15 op
- Asiakaslähtöinen ohjaus, 8 op
- Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, 7 op

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee asiakaslähtöisessä palveluprosessissa oman asiantuntijuusalueen edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot,
 • toimii itsenäisesti kliinisen hoitotyön eritysosaajana asiakaslähtöisessä palveluprosessissa eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa,
 • hallitsee valmentavan työskentelyotteen mukaiset asiakaslähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet sekä viestinnän uudistuvissa toimintaympäristöissä,
 • osaa tuottaa asiakastarpeen mukaisesti ohjusmateriaalia kirjallisesti ja erilaisia digitaalisia välineitä hyödyntäen ja hallitsee tavoitteellisen ja arvioivan ohjauksen dokumentoinnin,
 • arvioi ja kehittää omaa toimintaansa, vahvistaa oman alansa tietoja ja käytäntöjä sekä tukee työyhteisönsä osaamista ja
 • osallistuu vastaanottotyön toimintatapojen ja asiakaslähtöisten palveluprosessien kehitys- ja uudistamistyöhön

 

Katso myös koulutuksen opetussuunnitelma (pdf).

Opintojen toteutus
Erikoistumiskoulutus suoritetaan työn ohessa. Se edellyttää itsenäistä opiskelua mutta myös ryhmässä tapahtuvaa osaamisen jakamista. Opinnoissa käytetään digitaalisia oppimisympäristöjä.

Tavoitteellinen opiskeluaika on 1 - 1,5 vuotta.

Koulutukseen kuuluu 12 lähipäivää Rovaniemellä ja neljä verkossa ohjattua ryhmätapaamista seuraavasti:

3.9.2020 8.30-16.30 Aloituspäivä
4.9.2020 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa

5.10.2020 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa

16.11.2020 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa
17.11.2020 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa

8.12.2020 16.30-18.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, verkko-ohjaus

13.1.2021 16.30-18.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa, verkko-ohjaus
26.1.2021 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa
27.1.2021 8.30-16.30 Asiakaslähtöinen ohjaus

15.2.2021 16.30-18.30 Asiakaslähtöinen ohjaus, verkko-ohjaus
22.2.2021 8.30-16.30 Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen. Asiakaslähtöinen ohjaus.

30.3.2021 8.30-16.30 Asiakaslähtöinen ohjaus

13.4.2021 16.30-20.30 Vastaanottotoiminnan näyttöön perustuva kehittäminen, verkko-ohjaus

3.5.2021 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa
4.5.2021 8.30-16.30 Kliininen osaaminen vastaanottotoiminnassa
28.5.2021 8.30-16.30 Päätöspäivä 

Hakeminen ja opiskelijavalinta

Koulutukseen voi hakeutua jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku antaa mahdollisuuden hakea koulutukseen joustavasti ympäri vuoden.

3.9.2020 käynnistyväksi suunniteltuun Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta -erikoistumiskoulutuksen pyydetään hakemukset 30.5 mennessä.

Koulutus käynnistetään ryhmän täyttymisen myötä. Aloitus on ehdollinen, kunnes sitovasti läsnä olevaksi ilmoittautuneena on vähintään 15 opiskelijaa. Saat sähköpostiisi ilmoituksen ryhmän käynnistymisestä.

Hakulomake

Koulutukseen valittavilta edellytetään

1) Sairaanhoitaja (AMK), terveydenhoitaja (AMK), kätilö (AMK) tai ensihoitaja (AMK) -tutkinto tai vastaava aiemmin suoritettu opistoasteen tutkinto

3) sosiaali- ja terveysalan työkokemus

Edellä olevien valintakriteerien täyttyessä hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti:

Valinnan pisteytys

 1. Hakijan oma arvio ja perustelut Sairaanhoitajan vastaanottotoiminta – erikoistumiskoulutuksessa hankitun osaamisen soveltumisesta ja hyödyntämisestä nykyisessä tai tulevassa työtehtävissä? (enintään 5 pistettä)
 2. Hakijan oma arvio ja perustelut opiskelun, työelämän ja hakijan muun elämän yhteensovittamisesta ja kyvystä itsenäiseen opiskeluun. (enintään 3 pistettä)
 3. Hakijan oma arvio ja kuvaus oppimis- ja tiedonhaku-valmiuksistaan (esim. erilaisten oppimisympäristöjen käyttö, tiedonhakutaidot, erilaisten tietokantojen käyttö, näyttöön perustuva toiminta, tiedon hyödyntäminen jne.) (enintään 2 pistettä)
 4. Hakijan työkokemus*:
  alle 1 vuosi = 0 p, 1-2 vuotta = 1 p, yli 2 vuotta = 2 p (enintään 2 pistettä)

*Työkokemuksena huomioidaan sosiaali- ja terveysalan työkokemus. Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.
Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä; ei alarajaa. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Opiskelijavalinnassa voi saada yhteensä enintään 12 pistettä. Tasapistetilanteessa valinta ratkaistaan arpomalla.

Hakeneille tiedotetaan valinnasta sähköpostitse viikoilla 24-25.

Hinta

Hinta: 1500 euroa (alv 0 %)

Koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen osallistumisen perumisesta (ennen koulutuksen alkua) tai perumisen tekemättä jättämisestä peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa peritään koko maksu (poikkeuksena lääkärintodistuksella osoitettu sairaus).

Kysy lisää!

Yliopettaja Sirkka Saranki-Rantakokko
sirkka.saranki-rantakokkoLapin AMK sähköposti harmaa
040 571 5509

Lehtori Heidi Jaakola
heidi.jaakolaLapin AMK sähköposti harmaa
0401530443