kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

erikoistumiskoulutus, 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Tällä erikoistumiskoulutuksella saavutat osaamisen, jota tarvitset toimiessasi palliatiivisen hoidon erityistasolla (B/C) tai perustason (A) vastuutehtävissä.

 

Kohderyhmä

Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu työelämässä toimiville sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon tai opistoasteen tutkinnon suorittaneille kuten sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ensihoitajille, kätilöille, fysioterapeuteille, toimintaterapeuteille, geronomeille ja sosionomeille.

 

Sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan palliatiivisessa hoidossa.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan noin vuoden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 12 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle. Saadakseen todistuksen opiskelijan on osallistuttava lähipäiviin ja suoritettava annetut tehtävät niin, että hän saavuttaa asetetut osaamistavoitteet.

Koulutus toteutetaan mikäli opiskelijoita on vähintään 15.

Ajankohta: Syksy 2023-kevät 2024, tarkemmat lähipäivät ilmoitetaan myöhemmin.


Hinta

1500 e

 

Hakeminen

Haku aukeaa keväällä 2023. Hakeminen tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella, joka julkaistaan tällä sivulla haun alkaessa. 

 

Opiskelijoiden valinnan perusteet

Erikoistumiskoulutukseen valittavilta edellytetään työkokemusta Sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti (enintään 10 p.).

Kirjallinen hakulomake (enintään 7 p.)

 • Kysymys 1: Miten voit työssäsi / työyhteisössäsi hyödyntää palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa? (enintään 7 p.)
 • Kysymys 2: Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 • Kysymys 3: Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus (enintään 3 p.)

 • alle 2 vuotta työkokemusta = 1 p.
 • 2 vuotta tai enemmän työkokemusta = 2 p.
 • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 3 p.

Hakijoista 20 korkeimman pisteytyksen saanutta valitaan koulutukseen.

 

Taustaa

Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus on asemoitu EQF/NQF-tasolle 6.

Erikoistumisopinnot toteutetaan yhteistyössä viiden muun ammattikorkeakoulun kanssa.

Lue ensimmäisen erikoistumiskoulutuksen kokemuksista Parantumattomasti sairaiden hoitoa paremmaksi -uutisesta (14.4.2021)

Kysy lisää!

Tarja Pykäläinen
lehtori, TH (YAMK)
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi

p. 0400 21 9656 (klo 12.00 – 12.30 välillä)
tarja.pykalainenLapin AMK sähköposti harmaa

Hanna Lähde
opettaja
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi

p. 044-4780229 (klo 12.00-12.30 välillä )
hanna.lahdeLapin AMK sähköposti harmaa

Mira Väyrynen
suunnittelija
p. 040 353 7524
mira.vayrynenLapin AMK sähköposti harmaa