Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

erikoistumiskoulutus, 30 op

Palliatiivisen hoidon asiantuntijana autat parantumattomasti sairaita ihmisiä, joita on sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa asiakkaana ja potilaana yhä enemmän väestön ikääntymisen ja pitkäaikaissairauksien yleistymisen myötä.

Palliatiivisen hoidon asiantuntija -erikoistumiskoulutusessa vahvistetaan osallistujan asiantuntijuutta kliinisen hoidon tai kuntoutuksen osaajana palliatiivisen hoidon asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa sekä näyttöön perustuvassa toiminnassa ja kehittämisessä.

 

Kohderyhmä

Moniammatillisen koulutuksen kohderyhmänä ovat sairaanhoitajan, terveydenhoitajan, kätilön, ensihoitajan, fysioterapeutin, toimintaterapeutin, kuntoutuksen ohjaajan, geronomin tai sosionomin ammattikorkeakoulututkinnon tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneet, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat motivoituneita kehittämään palliatiivisen hoidon osaamistaan.

Koulutus on suunnattu myös niille, joilla ammattikorkeakoulu toteaa olevan opintoja varten riittävät pohjatiedot ja valmiudet.

 

Sisältö

Erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä, joka tarkoittaa opiskelijan työmääränä 810 tuntia. Koulutuksen rakenne sisältää kolme kaikille yhteistä moduulia sekä yhden vapaasti valittavan kokonaisuuden, joiden avulla opiskelija syventää omaa asiantuntijuuttaan palliatiivisessa hoidossa.

Moduuli 1: Palliatiivisen hoidon asiakaslähtöinen prosessi
Moduuli 2: Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito
Moduuli 3: Psykososiaalinen tuki, vuorovaikutus ja tiimityö
Moduuli 4: Vapaasti valittava kokonaisuus

Osaamistavoitteet saavutettuaan opiskelija

 • hallitsee palliatiivisen hoidon asiantuntijuuden edellyttämät näyttöön perustuvat, laaja-alaiset ja edistyneet monitieteelliset kliiniset tiedot ja taidot asiakas- ja perhelähtöisessä palveluprosessissa
 • toimii palliatiivisen hoidon ja kuntoutuksen asiantuntijana eri toimintaympäristöissä ja moniammatillisissa verkostoissa
 • hallitsee asiakas- ja perhelähtöiset ohjausmenetelmät ja -välineet ja osaa soveltaa niitä uudistuvissa toimintaympäristöissä
 • hallitsee hyvät vuorovaikutustaidot asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa sekä osaa antaa psykososiaalista tukea
 • arvioi ja kehittää omaa ja työyhteisönsä osaamista ja toimintaa näyttöön perustuen
 • osallistuu palliatiivisen hoidon toimintatapojen sekä asiakas- ja perhelähtöisten palveluprosessien alueelliseen ja kansalliseen kehitys- ja uudistamistyöhön

 

Toteutus

Koulutus toteutetaan noin vuoden aikana monimuoto-opiskeluna, johon sisältyy 12 lähiopetuspäivää, itsenäistä työskentelyä, vertaisryhmätyöskentelyä, tehtäviä ja verkko-opiskelua.

Mikäli opiskelija keskeyttää opintonsa, hänen on ilmoitettava siitä kirjallisesti koulutuksen järjestäjälle. Saadakseen todistuksen opiskelijan on osallistuttava lähipäiviin ja suoritettava annetut tehtävät niin, että hän saavuttaa asetetut osaamistavoitteet.

Koulutus toteutetaan mikäli opiskelijoita on vähintään 15.

Lähipäivät Rovaniemellä

Vuonna 2020: 27.1.- 28.1., 18.3.- 19.3., 19.5., 25.8., 15.9., 3.-4.11.

Vuonna 2021: 26-27.1. ja 13.4.

Koulutuksen kesto

27.1.2020 - 30.4.2021

 

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 2019 vuoden osalta päättynyt. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella opintopolussa. Hakulomakkeella haetaan opiskelupaikkaa vain Lapin AMK:n Rovaniemen kampuksen 20 opiskelupaikan kiintiöstä.

Hakuaika on päättynyt.

Pakollisia liitteitä ovat tutkintotodistus/-todistukset ja CV. Mikäli liitteitä ei ole toimitettu ajoissa, hakemusta ei hyväksytä.

 

Opiskelijoiden valinnan perusteet

Erikoistumiskoulutukseen valittavilta edellytetään työkokemusta Sosiaali- ja terveysalan työtehtävistä. Erityisesti kokemus palliatiivisesta hoidosta huomioidaan.

Hakija voi saada hakemuksen yhteydessä toimitettavien liitteiden perusteella pisteitä seuraavasti (enintään 10 p.).

Kirjallinen hakulomake (enintään 7 p.)

 • Kysymys 1: Miten voit työssäsi / työyhteisössäsi hyödyntää palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista nyt ja tulevaisuudessa? (enintään 7 p.)
 • Kysymys 2: Kuvaa ja arvioi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista.
 • Kysymys 3: Kuvaa ja arvioi oppimis- ja tiedonhakuvalmiuksiasi.

Sosiaali- ja terveysalan työkokemus (enintään 3 p.)

 • alle 2 vuotta työkokemusta = 1 p.
 • 2 vuotta tai enemmän työkokemusta = 2 p.
 • 5 vuotta tai enemmän työkokemusta = 3 p.

Hakijoista 20 korkeimman pisteytyksen saanutta valitaan koulutukseen.

Hakijoille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse 31.10.2019 mennessä.

Erikoistumiskoulutukseen valittujen opiskelijoiden tulee vahvistaa koulutuspaikan vastaanottaminen 8.11.2019 mennessä.

 

Taustaa

Koulutuksen osaamistavoitteiden tason määrittelyssä on hyödynnetty kansallisten tutkintojen ja muun osaamisen viitekehystä (HE 204/2016). Palliatiivisen hoidon asiantuntija –erikoistumiskoulutus on asemoitu EQF/NQF-tasolle 6.

Kysy lisää!

Tarja Pykäläinen
lehtori, TH (YAMK)
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi

p. 0400 21 9656 (klo 12.00 – 12.30 välillä)
tarja.pykalainenLapin AMK sähköposti harmaa

Anna-Leena Nousiainen
lehtori/asiantuntija
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi

p. 0400 514 385 (klo 10.00-10.30 välillä )
anna-leena.nousiainenLapin AMK sähköposti harmaa

 • Koulutus
  Palliatiivisen hoidon asiantuntija – erikoistumiskoulutus, 30op
 • Opiskelutapa
  Verkko- ja monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  30 op
 • Aloituspaikat
  15-20
 • Hakuaika

  Hakuaika vuoden 2019 osalta on päättynyt.

  Opiskelemaan valituille ilmoitettu. 

 • Hinta
  1500 €
Opetussuunnitelma
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK