Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Muut koulutukset

Väyläopinnot

Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamat väyläopinnot on tarkoitettu soveltuvan ammatillisen perustutkinnon suorittaneille ja ammatillisella toisella asteella soveltuvaa perustutkintoa opiskeleville. Ideana on joustavoittaa siirtymää ammatillisten perustutkinto-opintojen ja ammattikorkeakouluopintojen välillä.

Väyläopinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten määrittelemiä ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden

  • tutustua ja valmentautua ammattikorkeakouluopiskeluun,
  • kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä
  • aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu.

 

I) Väyläopintoihin soveltuvan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet voivat opiskella väyläopinnot 30 op avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoa avoimesta ammattikorkeakoulusta, ilmoittautumisista ja opintomaksuista löydät täältä.

II) Ammatillista perustutkintoa opiskelevat voivat suorittavaa väyläopintoja erillisopinto-oikeudella. Opinnot ovat suunnattuja yhteistyösopimuksen mukaisesti Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoille. Väyläopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti perustutkinto-opintojen viimeiselle lukuvuodelle. 

Näiltä sivuilta löydät

  • tietoa väyläopiskelusta ja opinnoista,
  • tietoa miten väyläopintoihin haetaan,
  • tietoa kuka väyläopintoihin voi hakea sekä
  • yhteystiedot.
Väyläopiskelu ja opintotarjonta

Väyläopiskelu

Väyläopiskelijat opiskelevat Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä eli yhdessä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.  Opiskelu tapahtuu pääsääntöisesti päiväopintoina mutta koulutuksesta riippuen myös monimuoto-opinnot voivat olla mahdollisia. Päiväopinnot edellyttävät tiivistä läsnäoloa opetuksessa, joka on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa väyläopintojen suorittamista ammatillisen perustutkinnon aikana. Monimuoto-opinnot sisältävät puolestaan sekä lähiopetusjaksoja että etäopiskelua verkko-opiskelumahdollisuuksia hyödyntäen.

Väyläopinnot on opetussuunnitelman mukaisia ja koulutuskohtaisesti määriteltyjä 30 opintopisteen kokonaisuuksia. Opinnot sijoittuvat pääsääntöisesti yhden lukukauden ajalle. Tavoitteena on, että mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskeluaika Lapin ammattikorkeakoulussa lyhenee väyläopintojen ja ammatillisella perustutkinnolla hankitun osaamisen ja siihen liittyvän osaamisen tunnistamisen prosessin myötä. 

I) Ammatillisen perustutkinnon suorittaneilta peritään väyläopinnoista avoimen ammattikorkeakoulun opintomaksu (10€/op tai 300€/vuosimaksu).

II) Ammatillisella toisella asteella opiskeleville (koskee Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoita) väyläopinnot ovat maksuttomia perustuen yhteistyösopimukseen.

Väyläopiskelijan opas 2018-2019

Opintotarjonta

Voit tutustua koulutusten laatimaan väyläopintotarjontaan tämän sivuston liitetiedostoista. Opintotarjonnan yhteydessä kerrotaan  tarkemmin millä Lapin ammattikorkeakoulun kampuksella opintoja tarjotaan, toteutetaanko opintoja päivä- vai monimuoto-opintoina sekä opintojen toteutusajankohta ja laajuus opintopisteissä. Opintotarjonta sisältää myös linkin SoleOPS -järjestelmään, josta löytyvät tarkemmat opintojaksokuvaukset sekä koulutuksen opetussuunnitelma kokonaisuudessaan.

Lapin AMKin väyläopintotarjonta 2018 - 2019.pdf

Lapin AMKin väyläopintotarjonta kevät 2019.pdf

 
Kuka voi hakea väyläopintoihin

Kuka voi hakea väyläopintoihin?

Väyläopintoihin voi hakeutua:

I)  yhteistyösopimuksen mukaisesti Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn sekä Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijat, jotka opiskelevat soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa.

II) ammatillisen toisen asteen perustutkinnon suorittaneet.

Koulutusten tarjoamat väyläopinnot edellyttävät soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapia sekä liikunta- ja vapaa-aika) opiskelijan opintomenestyksen edellytetään olevan vähintään tasolla hyvä. Soveltuvat opinnot ja tutkinnot löydät alla olevasta taulukosta.


 

 Opinnot ammatillisella toisella asteella                   Soveltuvat väyläopinnot Lapin amkin koulutuksessa 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (tarjoilija, vastaanottovirkailija, kokki)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Matkailun perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (matkailupalvelujen tuottaja, matkailuvirkailija)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto

Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutus,
liikunnanohjaaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Geronomikoulutus,
geronomi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, kuntoutuksen osaamisala)

Fysioterapiakoulutus,
fysioterapeutti (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sairaanhoitajakoulutus,
sairaanhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sosionomikoulutus,
sosionomi (AMK)

Kuvallisen ilmaisun perustutkinto (kuva-artesaani)

Kuvataiteen koulutus,
kuvataiteilija (AMK)

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

Liiketalouden koulutus,
tradenomi (AMK), suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tietojenkäsittely,
tradenomi (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT asentaja)

Tieto- ja viestintä-
tekniikka,
insinööri (AMK)

Maanmittausalan perustutkinto

Maanmittaustekniikan
koulutus,
insinööri (AMK)

Kone- ja metallialan perustutkinto (koneistaja, levyseppähitsaaja ja kunnossapitoasentaja)

Konetekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (sähköasentaja, automaatioasentaja)

Sähkö- ja automaatio-
tekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja, maarakentaja, maarakennuskoneen kuljettaja), Talotekniikan perustutkinto, Teknisen suunnittelun perustutkinto, Kaivosalan perustutkinto

Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto-ohjaaja, metsuri-metsäpalveluiden tuottaja, metsäkoneenkuljettaja, ympäristönhoitaja)

Metsätalouden koulutus,
metsätalousinsinööri
(AMK)

Luonnonvara- ja ympäristöalan perustutkinto (maaseutuyrittäjä, puutarhuri, poronhoitaja, eläintenhoitaja), Elintarvikealan perustutkinto (lihatuotteiden valmistaja)

Maaseutuelinkeinojen
koulutus,
agrologi (AMK)


 

Hae näin

Haku väyläopiskelijaksi

Lapin ammattikorkeakoulu avaa haun seuraavan lukukauden väyläopintoihin syys-lokakuussa. Tässä haussa ovat mukana kevätlukukauden väyläopinnot.

 

1. Ammatillisen perustutkinnon suorittanut hakevat väyläopintoihin ilmoittautumalla avoimeen ammattikorkeakouluun www.maakuntakorkeakoulu.fi

 

2. Ammatillisella toisella asteella opiskeleva hakee väyläopintoihin oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajan kautta.  Lapin ammattikorkeakoulu tiedottaa yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajia väyläopintoja koskevien hakujen avaamisesta sekä hakumenettelystä. Opinto-ohjaaja tiedottaa oppilaitoksessaan väyläopinnoista ja ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat soveltuvuusjärjestyksessä Lapin ammattikorkeakoululle. On tärkeää, että opiskelija tarkistaa opinto-ohjaajan kanssa väyläopintojen soveltuvuuden omiin opintoihin ja elämäntilanteeseen. Väyläopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisten perustutkinto-opintojen viimeisenä lukuvuotena.

  • Hakijat hyväksytään koulutuksen paikkamäärä huomioiden opinto-ohjaajan laatiman soveltuvuusjärjestyksen pohjalta. Mikäli hakijoita on useammasta oppilaitoksesta, jaetaan paikat tasapuolisesti oppilaitosten kesken.

 

  • Opinto-ohjaajia pyydetään ilmoittamaan kevät lukukaudelle 2019 väyläopintoihin hakevat opiskelijat 9.11.2018 mennessä Lapin ammattikorkeakoululle. Opinto-ohjaajille lähetetään erilliset ohjeet väyläopiskelijoiden ilmoittamista varten.

 

  • Väyläopintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa infomateriaalia väyläopinnoista, opintojen aloittamisesta ja itse opiskelusta.


Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen ja ammatillisen toisen asteen tutkinnon jälkeen

Opiskelija voi hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ( avoimen väylän -haussa ) suoritettuaan määritellyt 30 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintoja sekä soveltuvan toisen asteen perustutkinnon.

Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Aloituspaikkojen määrä vaihtelee koulutuksittain ja mahdollinen opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalalla.

Väyläopintojen ideana on, että tutkinto-opiskeluaika ammattikorkeakoulussa lyhenee suoritettujen väyläopintojen sekä ammatillisessa koulutuksessa hankitun osaamisen perusteella. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi etenee tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen. Prosessi voi rakentua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa. Osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen kiinnitetään kuitenkin huomiota jo väyläopintojen alussa, jotta opinnoissa eteneminen ja mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskelijaksi hakeutuminen sujuisi mahdollisimman vaivattomasti.

Kysy lisää

Heräsikö väyläopinnoista kysymyksiä?

Opiskeletko ammatillisella toisella asteella tutkintoa ja olet kiinnostunut väyläopinnoista? Toimitko ammatillisella toisella asteella opinto-ohjaajana ja haluat lisätietoja väyläopinnoista? Ota yhteyttä suunnittelija Jonna Löfiin. 

Oletko ammatillisen perustutkinnon suorittanut? Lisätietoja väyläopinnoista saat avoimen ammattikorkeakoulun henkilökunnalta.

 

Jonna Löf
vaylaopinnotLapin AMK sähköposti
puh. 040 7080 724

Avoin ammattikorkeakoulu
Henkilökunnan yhteystiedot

 

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi

Erikoistumiskoulutukset

Muuttuva työelämä edellyttää uudenlaista ja monialaista osaamista ja asiantuntijuutta.

Erikoistumiskoulutus on ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta. Se on suunnattu korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo työelämässä toimiville henkilöille.

Opintojen laajuus on 30 opintopistettä ja ne voidaan suorittaa työn ohessa. Erikoistumiskoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä AMK-verkoston ja työ- ja elinkeinoelämän kanssa.

Toisin kuin tutkintoon tähtäävä opetus, ovat nämä tehokoulutukset maksullisia.

Haku keväällä 2018

 

Haku keväällä 2019

Henkilöstön koulutus- ja kehittämispalvelut

Räätälöity tai valmis koulutuspaketti on tehokas tapa nostaa henkilöstön osaamista – tarkista alta tarjontamme.

Hyvinvointi
Kauppa ja kulttuuri

Matkailu

Teollisuus ja luonnonvarat

 

Myös kokonaisten tutkintojen tekeminen onnistuu työn ohessa.

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina (tarjonta vaihtelee vuosittain)
Ylemmät AMK-tutkinnot

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK