kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Huomisen matkailukohde

erikoistumiskoulutus 30 op

 

Erikoistu tulevaisuuden tuotekehitykseen: Kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille

Opintokokonaisuus koostuu kahdesta 15 opintopisteen osiosta.

Ensimmäisessä, matkailukohteen tuotekehitykseen keskittyvässä osiossa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita ennakoivasti ja asiakaslähtöisesti.

Myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, lisäät omia kansainvälisiä myyntitaitojasi, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

Viemme yhdessä matkailutuotteesi kohti uutta tulevaisuutta. Tarjoamme räätälöityä tuotteistamis- ja myyntiosaamista sekä tukea kansainvälistymiseen.

Ajankohta: toukokuu 2019 – syyskuu 2020

 

Sisältö, toteutus ja ajankohdat

Koulutus järjestetään monimuotoisesti, osin verkossa.

Lähipäivien aika keskitytään verkostoitumiseen ja oppimiseen. Saat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea, sekä keskustelet alan asiantuntijoiden kanssa kesämatkailun mahdollisuuksista.

Lähikontakti- ja verkostoitumistilaisuuksia järjestetään eri paikkakunnilla. Opintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus osallistua benchmarking -matkalle Keski-Eurooppaan.

 

Kilpailukykyinen matkailutuote 15 op

 Ennakoiva asiakasymmärrys 5 op

Ajankohta: toukokuu-elokuu 2019
Aloitusseminaari ja lähipäivät toteutetaan Kuopio-Tahko alueella. 

Paneudut tulevaisuustiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen: millaisia tulevaisuuden trendejä on nähtävissä, ja miten ne vaikuttavat matkailu- ja ravitsemisalaan. Tulevaisuustyöpajassa pohdit lähitulevaisuuden haasteita ja havaittavissa olevia trendejä, sekä sitä, miten nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan. Tulevaisuustieto auttaa rakentamaan kilpailukykyisemmän ja yksilöllisemmän tuotteen. Miten hyödynnät paremmin tulevaisuustietoa?

 • kuluttajakäyttäytyminen ja sen muutos trendit ja megatrendit yhteiskunnallinen muutos
 • tiedon hyödyntäminen yrityksen strategisella tasolla
 • strategiset kohderyhmät - kohderyhmäajattelu

 

Matkailutuote yhteistyöllä 5 op

Ajankohta: syyskuu - lokakuu 2019
Toteutus osin verkkototeutuksena. 

Matkailuyritys ei toimi tyhjiössä vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän toimintaympäristön kanssa. Strategisen tason ymmärrys auttaa toiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä. Miten kehittää alueellista yhteistyötä? Miten hyödyt alueesi matkailu imagosta ja brändistä?

 • matkailutuote (alue) matkailustrategiat ja aluebrändi alueellinen yhteistyö ja verkostolähtöinen kohdekehittäminen
 • luottamusnäkökulma ja yhteistyömuodot

 

Asiakaskokemuksen johtaminen 5 op

Ajankohta: marraskuu 2019
Lähipäivät Rovaniemellä.

Matkailutuotteen kehittämistä lähestytään asiakaskeskeisesti palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Asiakkaan palvelupolun eri vaiheiden huomiointi tuottaa positiivisen asiakaskokemuksen: Miten luon arvoa asiakkailleni? Miten jätän asiakkaalle myönteisen muistijäljen? Keitä ovat tulevat asiakkaani? Miten varmistan asiakasuskollisuuden?

 • palvelumuotoilun menetelmät asiakaskeskeisessä tuotekehityksessä asiakasprofilointi
 • ansaintalogiikka ja arvonluonti
 • kesämatkailutuotteen ennakoiva ja vastuullinen kehittäminen

 

Myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen 15 op

 

Myynnin ja markkinoinnin mahdollisuudet 5 op

Ajankohta: tammi-helmikuu 2020
Lähikontaktipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa

Analysoit omien palveluiden ja tuotteiden tilaa kansainvälisen myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Teet valintoja markkinointi- ja jakelukanavien käytöstä tukien yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita. Onko käytössäsi oikeat ja kannattavat jakelukanavat? Kuka myy tuotteitasi? Mistä asiakas löytää tuotteesi?

 • matkailualan monimuotoiset myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat, sosiaalisen median kanavat digitaalinen markkinointi ja myynti asiakaskokemuksen johtaminen osana liiketoimintakonseptia
 • myyntiverkostot ja myyntiä tukevat tahot (Visit Finland, alueelliset toimijat)

 

 

Kansainvälisen myyntiosaamisen kehittäminen 5 op

Ajankohta: huhtikuu-toukokuu 2020
Lähikontaktipäivät Rovaniemellä/Kajaanissa/Kuopiossa

Lisäät kansainvälisiä myyntitaitojasi kasvattamalla ymmärrystäsi eri kulttuureista ja niiden vaikutuksista ostokäyttäytymiseen. Tutustut eri kulttuurialueilla olevien kuluttaja- ja yritysasiakkaiden ostopäätösprosesseihin ja -kanaviin. Kehität omia myyntitaitojasi kohderyhmälähtöisesti kansainvälisillä, erityisesti Keski-Euroopan markkinoilla sekä kuluttaja- että yritysmyynnissä. 

Lisäksi kehität taitojasi hyödyntää myyntiverkostoja ja myyntiä tukevia tahoja tuloksekkaassa myyntityössä. Kehität taitojasi kansainvälisessä myynnissä ja sen johtamisessa: Osaanko myydä tuotteitani? Kuinka kohtaan eri kulttuureista tulevat asiakkaat? Kuinka hyödynnän mielikuvia myynnissä?

 • myyntitaidon keittäminen omien tuotteiden myynnin kehittäminen kulttuuriymmärrys mielikuvien myynti kohderyhmäajattelu ja ostokäyttäytyminen (ryhmä/indis) myyntiverkostot
 • hinnoittelu kansainvälisessä myynnissä

 

 

Tuotereflektio 5 op

Ajankohta: kesäkuu-syyskuu 2020
Opintojaksoon kuuluu opintomatka ulkomaille (touko-/kesäkuu 2020) ja päätösseminaari Kajaanissa (elo- tai syyskuu 2020).

Testaat kehittämiäsi tuotteita ja myyntitaitojasi Keski-Eurooppaan suuntautuvalla opinto- ja myyntimatkalla. Myyntimatkan tarkoituksena on tavata mahdollisia jälleenmyyjiä. Matkalla myös benchmarkataan kohdealueen tarjontaa sekä verrataan omaa toimintaa ja tuotteita niihin. Tarkkailua tehdään monella eri tasolla: matkailualueilla, matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Vaihtoehtoisesti voit toteuttaa esim. digitaalisen myynti- ja markkinointikampanjan valitulle kohderyhmälle.

 • opintomatka Keski-Eurooppaan tai muu vaihtoehtoinen suoritus (esim. digikampanja)
 • tuotteen arviointi ja itsearviointi

Järjestäjät

Koulutus toteutetaan Kajaanin, Lapin ja Savonia ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. Koulutusta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu kattaa kotimaan opintomatkat 500 euroa (alv 0 %). Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse.

Maksu suoritetaan kahdessa erässä, toukokuussa 2019 ja lokakuussa 2019. Vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % maksusta. Jos keskeyttää opinnot, veloitetaan koko maksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).


Lisätietoja koulutuksesta

Osaamispäällikkö Tarja Tammia,   tarja.tammiasähköposti.jpg    puh. 040 721 3994

 • Koulutus
  Huomisen matkailukohde, erikoistumiskoulutus
 • Opiskelutapa
  Verkko- ja monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  30 op.
 • Kohderyhmä
  Tradenomin, restonomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet
 • Aloituspaikat
  30, jotka jakaantuvat näin:
  - Savonia-ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
  - Kajaanin ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
  - Lapin ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
 • Hakuaika
  Hakuaika 21.1.2019 klo 9:00 - 29.3.2019 klo 15:00
 • Hinta
  Koulutuksen hinta on 500 euroa (alv 0%) osallistujalta. Se kattaa kotimaan opintomatkat. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse.
Sähköinen hakulomake
Opiskelijavalinnan perusteet
Ilmoittautumisjärjestys sekä alan työkokemuksen ja motivaation osoittaminen
Yhteistyössä

KAMK logo.png

 

lapinamk_rgb.jpg

 

 

 

SAVONIA_logo+amk_rgb web.jpg

Mikä erikoistumiskoulutus?

Erikoistumiskoulutus on uudenlainen koulutusmuoto, joka on suunniteltu ja suunnattu jo työelämässä toimiville.

Koulutuksen kautta saamasi 30 op voit hyödyntää myöhemmin osana ylempiä ammattikorkeakouluopintoja. Koulutus on Opetus- ja kulttuuriministeriön tukemaa.

Erikoistumiskoulutukset eivät johda tutkintoon.