Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Huomisen matkailukohde

erikoistumiskoulutus 30 op

Lähde mukaan kehittämään uusia suomalaisia kesämatkailutuotteita Keski-Euroopan markkinoille!

Erikoistumiskoulutus koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

 1. Matkakohteen tarjonnan kehittämisvaiheessa viet eteenpäin yritystäsi ja sen palveluita ja tuotteita asiakaslähtöisesti, ennakoivasti ja kohderyhmät huomioiden.
 2. Koulutuskokonaisuuden myyntivaiheessa otat haltuun tulevaisuuden myyntikanavat, kehität tuotteidesi myynti- ja markkinointistrategian kohderyhmän mukaan ja teet myyntimatkan tai vaikka digikampanjan kohdemarkkinoille.

 

Koulutus on YAMK-tasoista. Tämän vuoksi edellytämme osallistujilta joko restonomin tai tradenomin AMK-tutkintoa. Myös muu soveltuva korkeakoulututkinto käy, jos hakijalla on vahvaa matkailu- ja ravitsemisalan työkokemusta. Koulutukseen voidaan valita myös henkilö jolla ei ole korkeakoulututkintoa, mutta jolla on vahva ja monipuolinen työkokemus toimialalta (matkailu- ja ravitsemisala) ja aikaisempi opistoasteen tutkinto.

Tietyt opintokokonaisuuden moduulit on mahdollista lukea mukaan nykyisiin tai myöhempiin YAMK-opintoihin.


Aktivoiva opiskelutapa


Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena. Osassa opintoja opiskelet etäopiskelumahdollisuuksia hyödyntäen.

Opintojen aikana saat asiantuntijoiden sparrausta ja tukea, sekä keskustelet alan asiantuntijoiden kanssa kesämatkailun mahdollisuuksista.

Osallistut lähikontakti- ja verkostoitumistilaisuuksiin eri paikkakunnilla. 

Opintojen loppuvaiheessa on mahdollisuus osallistua opintomatkalle Keski-Eurooppaan.

 

Sisällöt ja aikataulu


1. Matkakohteen tarjonnan kehittäminen 15 op

Ennakoiva asiakasymmärrys 5 op

Aloitusseminaari ja lähipäivät toteutetaan Kuopio-Tahko alueella.
Ajankohta:

Opintojaksolla paneudutaan tulevaisuustiedon hankintaan ja sen hyödyntämiseen; millaisia tulevaisuuden trendejä on nähtävissä, ja miten ne vaikuttavat matkailu- ja ravitsemisalaan.

Tulevaisuustyöpajassa pohditaan lähitulevaisuuden haasteita ja havaittavissa olevia trendejä, sekä sitä, miten nämä vaikuttavat organisaatioiden toimintaan.

 • kuluttajakäyttäytyminen ja sen muutos
 • trendit ja megatrendit
 • yhteiskunnallinen muutos
 • strategiset kohderyhmät - kohderyhmäajattelu
 • tiedon hyödyntäminen yrityksen strategisella tasolla

 

Matkailun toimintaympäristöt ja verkostoituminen 5 op

Verkko-opintojakso.
Ajankohta:

Opintojaksolla syvennytään matkailun makro- ja mikrotason toimintaympäristöjen tunnistamiseen sekä näiden vaikutusten analysoinnin kehittämiseen omaan toimintaan kytkeytyen.

Matkailuyritys ei toimi tyhjiössä, vaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ympäröivän toimintaympäristön kanssa. Strategisen tason ymmärrys auttaa toiminnan mahdollisuuksien tunnistamisessa ja hyödyntämisessä.

 • mikro- ja makrotason toimintaympäristöjen analysointi
 • matkailutuote (alue)
 • lainsäädännön huomioiminen
 • verkostot ja verkostoituminen
 • ympäristönäkökulma

 

Asiakaskokemus ja matkailun tuotekehitys 5 op

Lähipäivät pidetään Rovaniemellä.
Ajankohta:

Opintojaksolla tarkastellaan erilaisia mahdollisuuksia luoda arvoa yritykselle, asiakkaalle ja yrityksen sidosryhmille tuotekehityksen avulla.

Tuotekehitystä lähestytään elämysten tuottamisen, verkostoitumisen ja ennakoinnin näkökulmista.

 • kesämatkailutuotteen ennakoiva ja vastuullinen kehittäminen
 • ansaintalogiikka ja arvonluonti
 • verkostolähtöinen kohdekehittäminen

 

2. Myynnin ja myyntijohtamisen kehittäminen 15 op

Matkailualan myynti- ja markkinointistrategiat 5 op

Lähipäivät pidetään samansisältöisinä Rovaniemellä, Kajaanissa ja Kuopiossa.
Ajankohta:

Opintojaksolla paneudutaan matkailualan palveluiden ja tuotteiden kansainväliseen myyntiin ja markkinointiin oman yrityksesi kohderyhmille. Teet strategisia valintoja eri markkinointi- ja jakelukanavien käytöstä tukien yrityksesi liiketoiminnan tavoitteita.

 • matkailualan monimuotoiset myynti-, markkinointi- ja jakelukanavat, sosiaalisen median kanavat
 • digitaalinen markkinointi ja myynti
 • asiakaskokemuksen johtaminen osana liiketoimintakonseptia

 

Kansainvälisen myyntiosaamisen kehittäminen 5 op

Lähipäivät pidetään samansisältöisinä Rovaniemellä, Kajaanissa ja Kuopiossa.
Ajankohta:

Opintojaksolla tutustutaan ja kehitetään kohderyhmälähtöistä kansainvälisen, erityisesti Keski-Euroopan markkinoiden, myynnin johtamista ja kehittämistä sekä kuluttaja- että yritysmyynnissä.

Samalla lisäät ymmärrystäsi eri kulttuureista ja niiden vaikutuksista ostokäyttäytymiseen ja vahvistat osaamistasi mielikuvien myynnissä ja kehität taitojasi kansainvälisessä myynnissä ja sen johtamisessa.

Lisäksi tutustutaan kansainvälisiin myyntiverkostoihin ja myyntiä tukeviin tahoihin ja niiden hyödyntämiseen tuloksekkaassa myyntityössä.

 • intohimo ja asenne
 • kulttuuriymmärrys
 • mielikuvien myynti
 • kohderyhmäajattelu ja valinnat (ryhmä/indis)
 • myyntiverkostot ja myyntiä tukevat tahot (Visit Finland, alueelliset toimijat)

 

Tuotereflektio 5 op

Opintomatka ulkomaille ja päätösseminaarin Kajaanissa.
Ajankohta:

Opintojakson aikana testaat kehittämiäsi tuotteita ja myyntitaitojasi Keski-Eurooppaan suuntautuvalla opinto- ja myyntimatkalla.

Myyntimatkan tarkoituksena on tavata mahdollisia jälleenmyyjiä. Matkalla myös benchmarkataan kohdealueen tarjontaan sekä verrataan omaa toimintaa ja tuotteita niihin. Tarkkailua tehdään monella eri tasolla: matkailualueilla, matkailutuotteissa, markkinoinnissa ja verkostoitumisessa. Vaihtoehtoisena suorituksena voit toteuttaa esim. digitaalisen myynti- ja markkinointikampanjan valitulle kohderyhmälle.

 • opintomatka Keski-Eurooppaan tai muu vaihtoehtoinen suoritus (esim. digikampanja)
 • tuotteen arviointi ja itsearviointi

 

Järjestäjät

Koulutus toteutetaan Kajaanin, Lapin ja Savonia ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Koulutusta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö.Osallistumismaksu kattaa kotimaan opintomatkat

Koulutuksen hinta on 500 euroa (alv 0%) osallistujalta. Se kattaa kotimaan opintomatkat. Ulkomaille suuntautuvan opintomatkan kuluista opiskelija vastaa itse.

Maksu suoritetaan kahdessa erässä, tammikuussa 2018 ja maaliskuussa 2018.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).


Lisätietoja koulutuksesta

Opetuspäällikkö Tarja Tammia, tarja.tammiasähköposti.jpg. P. 040 721 3994.

 • Koulutus
  Huomisen matkailukohde, erikoistumiskoulutus
 • Opiskelutapa
  Verkko- ja monimuoto-opinnot
 • Laajuus ja kesto
  30 op.
 • Kohderyhmä
  Tradenomin, restonomin tai muun soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittaneet
 • Aloituspaikat
  30, jotka jakaantuvat näin:
  - Savonia-ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
  - Kajaanin ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
  - Lapin ammattikorkeakoulu, 10 paikkaa
 • Hakuaika
  Tulossa hakuun keväällä 2019
 • Hinta
  500 euroa (alv 0 %)
Sähköinen hakulomake
Sähköinen hakulomake >> linkki avautuu haun alkaessa
Opiskelijavalinnan perusteet

Pisteitä antavia valintaperusteita ovat

 • aiempi tutkinto,
 • työkokemus ja
 • motivaatioessee

 

Lue lisää

Yhteistyössä

KAMK logo.png

 

lapinamk_rgb.jpg

 

 

 

SAVONIA_logo+amk_rgb web.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK