Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Esteettömyys

Lapin ammattikorkeakoulun tavoitteena on taata yhdenvertaiset opiskelumahdollisuudet kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä kehittää ammattikorkeakoulun fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista esteettömyyttä. Sivulle on koottu lyhyesti tietoa valintakoejärjestelyistä, ohjauksesta ja tukipalveluista sekä opiskelun erityisjärjestelyistä esteettömyyteen liittyen. Voit lukea lisää edellä mainituista teemoista sekä siitä, miten esteettömyys on huomioitu mm. opetusjärjestelyissä ja ohjauksessa, tiloissa ja viestinnässä Esteetön opiskelu Lapin AMKissa -oppaasta (sivun tiedostot).

 

Valintakoejärjestelyt

Mikäli opiskelija tarvitsee erityisjärjestelyjä valintakoetilanteessa, hänen tulee tehdä vapaamuotoinen kirjallinen hakemus tarvittavista erityisjärjestelyistä. Erityisjärjestelyt voivat koskea esim. henkilökohtaisia apuvälineitä, tilatarpeita, palveluita tai lisäaikaa. Erityisjärjestelyistä päätettäessä otetaan huomioon koulutusohjelmien valintakoemenetelmät.

Valintakoekutsun saatuaan hakijan tulee toimittaa hakemus ammattikorkeakoulun Hakijapalveluihin. Hakemukseen liitetään lääkärinlausunto tai muu asiantuntijan lausunto vamman tai sairauden laadusta. Ammattikorkeakoulu ilmoittaa hakijalle järjestettävissä olevista erityisjärjestelyistä.

 

Toimitusosoite:

Lapin ammattikorkeakoulu Hakijapalvelut
Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi
tai salattuna sähköpostina osoitteeseen Hakijapalvelutsähköposti.jpg

Ohjeet salatun sähköpostin lähettämiseen löydät tästä linkistä.


Ohjaus- ja tukipalvelut


Opintojen ohjauksesta vastaavat ryhmien opettajatuutorit sekä opinto-ohjaajat. Opiskelijoilla on myös käytettävissä opiskelijaterveydenhuollon sekä kuraattorin ja korkeakouluopintojen ohjaajan palvelut. Lisäksi opiskelupaikkakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut ovat opiskelijoiden käytettävissä. Lisätietoa opiskelua ohjaavista palveluista.

Esteettömyysyhdyshenkilönä toimii kuraattori Tuovi Honkela. Häneen voi olla yhteydessä esteettömyyteen liittyvissä kysymyksissä: puh. 040 353 4276  sähköposti tuovi.honkelasähköposti.jpgOpiskelun erityisjärjestelyt


Opiskelun erityisjärjestelyt toteutetaan yksilöllisesti kunkin opiskelijan tarpeiden mukaisesti. Erityisjärjestelyiden taustalla voivat olla esim. fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, oppimisvaikeus, jännittämisongelmat, elämän hallinnan haasteet tai erilaiset kriisitilanteet. Yksilöllisiä järjestelyjä voidaan tarjota koko opintojen ajalle tai niin kauan kuin tarvetta on. Sisältö ja toteutus pohjautuvat opiskelijan tarpeiden, elämäntilanteen sekä opiskelutilanteen mukaan.

Tukimuodot voivat liittyä esim. opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Tukimuodot voivat olla mm. yksilöllisiä opetusjärjestelyjä, erilaisia opetusmateriaaleja tai yhteiskunnan kustantamaa avustavan henkilön palveluja ja apuvälineiden käyttömahdollisuutta.

Tarvittavista erityisjärjestelyistä opiskelijan tulee keskustella opettajatutorin tai opinto-ohjaajan kanssa. Opiskelun erityisjärjestelyiden ja lisätuen arvioinnissa ja järjestämisessä voidaan ottaa mukaan muitakin asiantuntijoita esim. terveydenhoitaja, kuraattori, korkeakouluopintojen ohjaaja, kunnan sosiaali-, terveys- ja vammaispalvelut, Kela tai TE-toimisto.

Yksilölliset erityisjärjestelyt haetaan erillisellä lomakkeella. Tarvittaessa hakemukseen liitetään asiantuntijalausunto erityisen tuen tarpeesta. Lukivaikeuteen liittyvissä erityisjärjestelyissä lausunnoksi riittää aiemmin tehty lukilausunto tai ammattikorkeakoulun lukiyhdysopettajan tekemä lukitestaus ja lausunto. Ammattikorkeakoulu järjestää kerran lukuvuodessa lukitestauksen.

Hakemus erityisjärjestelyistä toimitetaan opinto-ohjaajalle, joka tarvittaessa myös auttaa lomakkeen täyttämisessä. Hakemuksen hyväksyy koulutusvastaava. Koulutusvastaava toimittaa erityistuesta myönnetyn päätöksen sekä opiskelijalle että opinto-ohjaajalle. Koulutusvastaava myös kirjoittaa opiskelijalle erityisjärjestelypassin, jota näyttämällä opiskelijalla on mahdollisuus saada tarvitsemansa tuki eri opintojaksoilla. Opinto-ohjaajan tai opettajatuutorin kanssa opiskelija tekee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS), jossa erityisjärjestelyt huomioidaan.

Esteettömyys-yhdyshenkilö


Kuraattori
Tuovi Honkela
puh. 040 353 4276           
s.posti tuovi.honkelasähköposti.jpg

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK