Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Insinööri (ylempi AMK) ennakkotehtävä


Vastaa kuhunkin ennakkotehtävään eri sivuille esseemuotoisena vastauksena.

 

Ennakkotehtävä 1: motivaatio (5 p)

Kerro kehittymishaasteistasi ja motivaatiostasi liittyen teknologiaosaamisen johtamisen koulutuksen sisältöihin.

Millaiset valmiudet ja resurssit sinulla on opiskeluun?
Miksi haluat tähän koulutukseen?
Mitä odotat opiskelulta?
Millä tavalla arvioit opiskelun vaikuttavan ajankäyttöösi?
Mitkä ovat vahvuutesi opiskelijana?
Opiskeletko mieluimmin yksin vai yhteistyössä toisten kanssa?
Oletko keskustellut työnantajasi kanssa tästä koulutuksesta ja miten koulutukseen osallistuminen vaikuttaisi työtehtäviesi hoitoon?
Millaisia johtamiseen liittyviä tietoja/taitoja haluat erityisesti kehittää?Ennakkotehtävä 2: Opinnäytetyön tai kehittämiskohteen alustava kuvaus (15 p).

Valitse kohta A tai B.

A. Opinnäytetyön alustava kuvaus: Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Opinnäytetyön avulla tuotetaan kohdeorganisaatiota kehittäviä tutkimuksellisia ratkaisuja, uudistetaan työelämän käytäntöjä sekä syvennetään opinnäytetyön tekijän asiantuntijuutta. Kohdeorganisaatio on esimerkiksi oma työpaikka, tilaajayhteisö, muu toimeksiantaja tai tutkimus- ja kehittämishanke. Opinnäytetyön tarkoituksena on luoda, tuottaa ja kehittää osaamista sekä työelämän että kehittämishankkeiden tarpeisiin.

Esittele ennakkotehtävänä kehittämis- ja tutkimusaihe, joka on tärkeä oman kehittymisesi ja kohdan kohdeorganisaatiosi kannalta. Aiheen tulee liittyä koulutuksen sisältöön ja osaamistavoitteisiin. Suunnitelman tulee sisältää vähintään aihe ja mahdollisen toimeksiantajan kuvaus, perustelut aihevalinnalle, alustava toteuttamissuunnitelma ja aikataulu.B. Kehittämiskohteen kuvaus: Kuvaa sinua kiinnostavaa työelämän kehittämiskohdetta, jota voisit selvittää monialaisen opinnäytetyöprosessin aikana. Opinnäytetyö on työelämälähtöinen uutta soveltavaa tietoa tuottava tutkimus- ja kehittämistehtävä, jonka laajuus on 30 op (n. 800 tuntia). Pohdi aihetta miettiessäsi etenkin sitä, miten työsi avulla voisit uudistaa ja kehittää työelämän käytäntöjä ja syventää omaa asiantuntijuuttasi.Ennakkotehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota seuraaviin asioihin:

Sopivuus koulutuksen sisältöön
Suunnitelman tavoitteet, toteuttamiskelpoisuus, ajankohtaisuus ja merkittävyys
Suunnitelman selkeys, jäsentyneisyys ja ymmärrettävyys
Oma rooli kehittämistyössä
Kirjallinen ulkoasuEnnakkotehtävä 3: Opinnäytetyön arvosana ja työkokemus (5 p)

Ilmoita perustutkintoosi liittyneen opinnäytetyösi aihe, arvosana sekä työkokemusvuodet.Palauta ennakkotehtävä valintakokeeseen tullessasi.
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK