kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Siirtohaku

Siirtohaku muusta suomalaisesta korkeakoulusta Lapin AMKiin tai siirtyminen Lapin AMKin sisällä siten, että koulutusala ja/tutkintonimike vaihtuu

• Hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja hän hakee siirtoa Lapin ammattikorkeakouluun.
• Hakija hakee siirtoa korkeakoulun sisällä siten, että koulutusala ja tutkintonimike vaihtuvat
o koulutusala ja/tai tutkintonimike vaihtuu (esimerkiksi sairaanhoitajasta terveydenhoitajaksi)
o koulutuksesta toiseen siten, että koulutusala ja tutkintonimike vaihtuu (esimerkiksi tradenomista restonomiksi)
• Hakijan aiemmat opinnot ja ammattikorkeakoulun opetustarjonta mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa.
• Siirtoa voi hakea aikaisintaan ensimmäisen lukukauden aikana, jolloin olet läsnäolevana opiskelijana (siirtyminen 2. lukukauden alussa)
• Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 22 opintopistettä lukukaudessa tai 45 opintopistettä lukuvuodessa.
• Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskeluoikeutensa. (L325/2015)
• Haku on erillishaku ja tapahtuu www.opintopolku.fi sivuston kautta.
• Hakuajat 1.-15.5. ja 1.-15.11.


Huomioitavaa
- Siirto-opiskelijan säännönmukainen opiskeluaika ja opinto-oikeusaika lasketaan alkaneeksi siitä päivämäärästä, jolloin opiskelija ensimmäisen kerran vastaanotti opiskelupaikan ja ilmoittautui läsnä olevaksi. Siirto-opiskelijana opiskeluoikeusaika määrittyy uuden tutkinnon mukaan. Tutkinnon tavoitteellisesta opiskeluajasta vähennetään se aika, jonka opiskelija on jo käyttänyt tutkinnon suorittamiseen. Myös läsnä- ja poissaolokaudet siirtyvät opiskeluoikeuden myötä.
- Lukuvuosimaksuvelvollisen opiskelijan apuraha määräytyy siirron taustalla olevan opiskeluoikeuden alkamisajankohdan mukaan.
- Jos hakijan opiskelema ala ja/tai tutkinto-ohjelma poikkeavat merkittävästi haun kohteena olevasta tutkinto-ohjelmasta esimerkiksi haettaessa insinööristä sosionomiksi, vaihto edellyttää hakeutumista yhteishaun kautta.


Valinnan edellytykset
Valinta on mahdollinen, kun
• Täytät siirtohaun valintaperusteet
• Koulutuksen resurssit mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen 

 

Hakuohjeet

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan www.opintopolku.fi kautta. Löydät meidät opintopolusta kun kirjoitat hakukenttään Lapin ammattikorkeakoulu, siirtohaku. Siirtohakukohteet näkyvät opintopolussa vain vähän ennen hakuaikaa.

Hakuaika on 1.-15.5 syksyllä alkaviin ryhmiin ja 1.-15.11. tammikuussa alkaviin ryhmiin.Näin haet siirtohaussa:
 

Siirtohaut löytyvät uudesta opintopolusta.

Kirjoita hakukenttään lapin amk ja se koulutus mihin haluat hakea siirtoa.

Voit rajata hakuehtoja vasemmasta sivusta (esim. AMK-tutkinto, Lappi, Siirtohaku).

Valitse koulutus ja etsi koulutuksen alta toteutus nimeltä: Agrologi (AMK), Erillishaut Lapin AMK ( Siirtohaku ja Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa kevätlukukaudella 2022)

Täytä Siirtohaun hakulomake.

 

 

- Opiskelijalle lähetetään päätös sekä ohjeistus sähköpostilla.  

 - Hakija on yhteydessä tulevan yksikkönsä hyväksymiskirjeessä ilmoitettuun yhdyshenkilöön ja sopii hänen kanssaan mm. korvaavuuksista ennen opiskelun aloittamista.

 

Siirtyminen Lapin AMKin sisällä

Valintaperusteet:

- Opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus Lapin AMKissa
- Opiskelija hakee siirtoa siten, että tutkintokoulutus ja tutkintonimike ei vaihdu (esimerkiksi insinööristä insinööriksi, Kemistä Rovaniemelle)
- Ammattikorkeakoulun sisällä tutkintokoulutuksesta toiseen siirtyvällä on oltava edellisessä tutkintokoulutuksessa vähintään yksi läsnäolokausi ja suoritettuna vähintään 50 opintopistettä/läsnäololukuvuosi (yhden läsnäolokauden jälkeen 25op)

Huomioitavaa

Tutkintokoulutuksen, toteutustavan tai toimipisteen siirrossa on huomioitava seuraavat asiat:
- Opiskelija ei voi hakea ensimmäisenä lukuvuonna siirtoa koulutukseen tai toteutustapaan, jossa on ollut valintavaiheessa ylempi sisäänpääsyn pisteraja.
- Englanninkielisestä tutkinnosta suomenkieliseen tai toisin päin siirryttäessä siirto on mahdollinen, jos alkuperäisen koulutuksen kielellä on suoritettuna enintään 100 opintopistettä.

Hakuohjeet

Hakuaika: Ei hakuaikaa
Haku tapahtuu tällä lomakkeella.