kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Siirtohaku

Siirtoa voi hakea sekä suomenkielisiin että vieraskielisiin AMK ja YAMK-tutkintoihin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät ja resurssimme sekä opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.
Siirto-opiskelija on henkilö, joka hakee siirtoa:

• Toisesta ammattikorkeakoulusta Lapin ammattikorkeakouluun tai
• Lapin AMKin koulutuksesta toiseen niin, että koulutusala ja/tai tutkintonimike vaihtuu (esim. tradenomista restonomiksi)
• Hakeutuminen opintopolun kautta (www.opintopolku.fi )

Hakuajat:

o 1.-15.5. syksyllä alkaviin toteutuksiin (1.8. alkaen)
o 1.-15.11.keväällä alkaviin toteutuksiin (1.1. alkaen)

 


Näin haet siirtoa Opintopolun kautta:

  • Avaa opintopolku: www.opintopolku.fi
  • Kirjoita hakukenttään Lapin ammattikorkeakoulu ja se koulutus, mihin haet siirtoa. Voit rajata hakuehtoja: AMK-tutkinto (esim. sairaanhoitaja), Lappi, Siirtohaku.
  • Valitse koulutus "Sairaanhoitaja AMK" ja valitse "Erillishaut Lapin AMK, Sairaanhoitaja (AMK), Siirtohaku ja Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi"
  • Valitse hakukohteet osiosta Siirtohaku "Sairaanhoitaja (AMK), Kemi, Siirtohaku"
  • Täytä siirtohakulomake


• Liitä hakemukseen:
o opintorekisteriote (sekä suomen- että englanninkielinen) sekä
o opiskelutodistus, jossa näkyvät läsnä- ja poissaololukukaudet sekä opiskelun alkamisaika


Kevään siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään kesäkuun aikana Opintopolun hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Syksyn siirtohaun valintojen tulokset ilmoitetaan hakijoille viimeistään joulukuun aikana Opintopolun hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.


Opiskelijan tulee ottaa opiskelupaikka vastaan Opintopolussa Lapin AMKin hakijapalveluiden ohjeistuksen mukaan. Päätöksen jälkeen hakijan tulee olla yhteydessä ilmoitettuun opinto-ohjaajaan ja sopia hänen kanssa henkilökohtaisen opintosuunnitelman tekemisestä.


Koulutuksen vaihtaja on henkilö, joka opiskelee Lapin AMKissa ja haluaa vaihtaa koulutusta niin, että tutkintonimike ei muutu (esim. siirto insinöörikoulutuksesta toiseen insinöörikoulutukseen, tai tradenomikoulutuksesta toiseen tai liiketalouden tradenomista tietojenkäsittelyn tradenomiksi).
• Opiskelija on yhteydessä oman koulutuksen opinto-ohjaajaan.
• Hakeutuminen Lapin AMKin sisäisellä lomakkeella:
https://luc.e-lomake.fi/lomakkeet/93/lomake.html

Toisesta ammattikorkeakoulusta siirto Lapin ammattikorkeakouluun

 
Hakeminen: www.opintopolku.fi

Hakuajat:
• 1.-15.5. syksyllä alkaviin toteutuksiin (1.8. alkaen)
• 1.-15.11.keväällä alkaviin toteutuksiin (1.1. alkaen)


OPISKELIJAVALINTA JA OIKAISUMENETTELY

• Toisesta suomalaisesta korkeakoulusta Lapin AMKiin siirtyvällä hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus suomalaisessa korkeakoulussa ja hän hakee siirtoa opintopolusta Lapin AMKiin.
• Opinnot ovat koulutukseen soveltuvia opintoja.
• Hakijan aiemmat opinnot mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa (3,5 tai 4 vuotta). Ennen siirtoa käytetty opiskeluaika lasketaan mukaan uuteen opiskeluoikeuteen.
• Siirtoa voi hakea aikaisintaan ensimmäisen lukukauden aikana, jolloin hakija on läsnäolevana opiskelijana (siirtyminen 2. lukukauden alussa).
• Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 22 opintopistettä lukukaudessa tai 45 opintopistettä lukuvuodessa.
• Englanninkielisestä tutkinnosta suomenkieliseen tai toisin päin siirryttäessä siirto on mahdollinen, jos alkuperäisen koulutuksen kielellä on suoritettuna noin puolet.
• Resurssimme sekä opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan
• Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskelupaikkansa.
• Lain 257/2015 mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Oikaisupyynto


Lapin AMKin koulutuksesta siirto toiseen koulutukseen niin, että koulutusala ja/tai tutkintonimike vaihtuvat


(esim. Tradenomi – restonomi)


Hakeminen: www.opintopolku.fi


Hakuajat:
• 1.-15.5. syksyllä alkaviin toteutuksiin (1.8. alkaen)
• 1.-15.11.keväällä alkaviin toteutuksiin (1.1. alkaen)


OPISKELIJAVALINTA JA OIKAISUMENETTELY

• Lapin AMKin koulutuksesta toiseen (koulutusala ja/tai tutkintonimike muuttuu) siirtyvällä hakijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus Lapin AMKissa ja hän hakee siirtoa Lapin AMKin toiseen koulutukseen.
• Opinnot ovat koulutukseen soveltuvia opintoja.
• Hakijan aiemmat opinnot mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa (3,5 tai 4 vuotta). Ennen siirtoa käytetty opiskeluaika lasketaan mukaan uuteen opiskeluoikeuteen.
• Siirtoa voi hakea aikaisintaan ensimmäisen lukukauden aikana, jolloin hakija on läsnäolevana opiskelijana (siirtyminen 2. lukukauden alussa).
• Hakija on edistynyt opinnoissaan vähintään keskimäärin 22 opintopistettä lukukaudessa tai 45 opintopistettä lukuvuodessa.
• Englanninkielisestä tutkinnosta suomenkieliseen tai toisin päin siirryttäessä siirto on mahdollinen, jos alkuperäisen koulutuksen kielellä on suoritettuna noin puolet.
• Resurssimme sekä opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan
• Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden opiskelupaikan, hän menettää samalla siirron perusteena olevan opiskelupaikkansa.
• Lain 257/2015 mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Oikaisupyynto


Lapin AMKissa opiskelevan koulutuksen vaihto, niin että tutkintonimike ei muutu


(esim. Siirto insinöörikoulutuksesta toiseen insinöörikoulutukseen, tai tradenomikoulutuksesta toiseen tai liiketalouden tradenomista tietojenkäsittelyn tradenomiksi).


Hakeminen: https://luc.e-lomake.fi/lomakkeet/93/lomake.html

Hakuajat:
• 1.-15.5. syksyllä alkaviin toteutuksiin (1.8. alkaen)
• 1.-15.11.keväällä alkaviin toteutuksiin (1.1. alkaen)


OPISKELIJAVALINTA JA OIKAISUMENETTELY
• Opiskelijalla on voimassa oleva opiskeluoikeus Lapin ammattikorkeakoulussa ja hän on läsnäolevana opiskelijana.
• Tutkinto-koulutuksen vaihtajalla on oltava edellisessä tutkintokoulutuksessa vähintään yksi läsnäolokausi ja suoritettuna vähintään 22 op ja läsnäolovuoden jälkeen suoritettuna 45 op.
• Opinnot ovat koulutukseen soveltuvia opintoja.
• Hakijan aikaisemmat opinnot mahdollistavat tutkinnon suorittamisen tavoitteellisessa suorittamisajassa (3,5 tai 4 vuotta).
• Englanninkielisestä tutkinnosta suomenkieliseen tai toisin päin vaihdettaessa, vaihto on mahdollinen, jos alkuperäisen koulutuksen kielellä on suoritettuna noin puolet.
• Lain 257/2015 mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta: https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Oppaat-ja-ohjeet/Oikaisupyynto