kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Lapin amk - Avoimen väylä

Tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet opiskelijat, jos seuraavat edellytykset täyttyvät ja kun kyseisessä ryhmässä on tilaa.

Yhden paikan säännös

Polku- ja väyläopintoja suorittaneet

 • Suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja vähintään 60 opintopistettä.
 • Hakijalla on soveltuva ammatillinen perustutkinto ja suoritettuna 30 opintopistettä ns. väyläopintoja
 • Hakijalla on ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä seka suoritettuna 15 opintopistettä ns. lukioväyläopintoja
 • Suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 90 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 15 opintopistettä tai 60 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto/opistotutkinto seka tutkinnon jälkeinen kahden (2) vuoden työkokemus. Korkeakoulututkintoa ennen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla kahden (2) vuoden työkokemus voi olla näiden tutkintojen suorittamisen väliselta ajalta.

Opintojen tulee olla koulutukseen soveltuvia opintoja. Kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään.

Kesken jääneet korkeakouluopinnot

AMK-tutkinto

 • Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015 ja suorittamatta on vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • Hakija, joilla aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen ja suorittamatta on enemmän kuin 60, mutta vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • AMK-tutkinnosta puuttuu 20 op tai vähemmän
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Ylempi AMK-tutkinto

 • Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015 ja tutkinnosta puuttuu vähemmän kuin 40 op
  • hakijan tulee suorittaa vastuuyliopettajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
 • Hakija, joilla aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen ja tutkinnosta puuttuu enemmän kuin 30 op, mutta vähemmän kuin 40 op
  • hakijan tulee suorittaa vastuuyliopettajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
 • Ylempi AMK-tutkinnosta puuttuu vain opinnäytetyö
  • hakijan tulee tehdä vastuuyliopettajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opinnäytetyön osalta ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

Aiemman korkeakoulututkinnon tai opistotutkinnon päivittäminen korkeakoulututkinnoksi

Hakija haluaa päivittää korkeakoulu- tai opistotutkinnon

AMK-tutkinto

 • Hakijalta puuttuu opinto­-ohjaajan kanssa tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti vähemmän kuin 120 op AMK-tutkinnosta. Hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi Opinto-ohjaajien yhteystiedot
Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

 

 

Hakuohjeet

Yllä kerrotut edellytykset koskevat sekä suomenkielistä että vieraskielistä AMK-tutkintoon ja YAMK-tutkintoon hakeutumista.

Valinta tapahtuu koulutusalakohtaisesti määritellyin perustein mahdollisen  haastattelun, suoritettujen opintojen ja opintopisteiden perusteella. Opiskelijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto opinto-oikeusaikana (opintojen edistyminen, opiskeluvalmiudet, kielet, matematiikka). Lisäksi voidaan edellyttää koulutuskohtaisen soveltuvuustestin suorittamista hyväksytysti ennen valintaa.

Hakuaika on 1.5. - 30.11., kun aloittaa opiskelun syyslukukaudella.
Hakuaika 1.12. - 30.4., kun aloittaa opiskelun kevätlukukaudella.

Näin haet AVOIMEN AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

 1. Mene sivulle www.opintopolku.fi
 2. Kirjoita ”Etsi koulutuksia tästä” kenttään Lapin ammattikorkeakoulu ja koulutus johon haluat hakea (esim. Geronomi AMK) ja paina Hae -nappia
 3. Ruudun oikeassa reunassa näkyvät koulutuksen hakukohteet valitse hakukohde”Avoimen väylä, Geronomi (AMK)"
 4. Avaa hakemus painikkeesta ”Täytä hakulomake” ja täytä hakemus
 5. Tarvittavat liitteet ladattava Opintopolun hakemukselle määräaikaan mennessä. Tallenna liitteesi PDF/JPG/PNG-muodossa.  

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opintopisteet eivät anna hakukelpoisuutta.

Hakemuksen käsittelyyn varataan 1-3 viikkoa (kesäkaudella käsittelyssä on taukoa). Valitun opiskelijan tulee olla yhteydessä tulevan yksikkönsä yhdyshenkilöön ja sopii hänen kanssaan mm. korvaavuuksista ennen opiskelun aloittamista.

Lisätietoa siirtymisestä avoimen AMKin opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi ja ohjeita aloittavalle opiskelijalle (mm. aloituspäivät) ja Osiosta "Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi"