kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Lapin amk - Avoimen väylä

Tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi avoimessa ammattikorkeakoulussa opintoja suorittaneet opiskelijat, jos seuraavat edellytykset täyttyvät ja kun kyseisessä ryhmässä on tilaa.

Yhden paikan säännös

Polku- ja väyläopintoja suorittaneet

 • Suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa polkuopintoja vähintään 60 opintopistettä.
 • Hakijalla on soveltuva ammatillinen perustutkinto ja suoritettuna 30 opintopistettä ns. väyläopintoja
 • Hakijalla on ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä sekä suoritettuna 15 opintopistettä ns. lukioväyläopintoja
 • Suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa 90 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 15 opintopistettä tai 60 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 10 opintopistettä. Lisäksi hakijalla tulee olla soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto/opistotutkinto sekä tutkinnon jälkeinen kahden (2) vuoden työkokemus. Korkeakoulututkintoa ennen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla kahden (2) vuoden työkokemus voi olla näiden tutkintojen suorittamisen väliselta ajalta.

Opintojen tulee olla koulutukseen soveltuvia opintoja. Kaikissa avoimissa ammattikorkeakouluissa suoritetut opinnot hyväksytään.

Kesken jääneet korkeakouluopinnot

AMK-tutkinto

 • Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015 ja suorittamatta on vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • Hakija, joilla aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen ja suorittamatta on enemmän kuin 60, mutta vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • AMK-tutkinnosta puuttuu 20 op tai vähemmän
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Ylempi AMK-tutkinto

 • Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015 ja tutkinnosta puuttuu vähemmän kuin 40 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
 • Hakija, joilla aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen ja tutkinnosta puuttuu enemmän kuin 30 op, mutta vähemmän kuin 40 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
 • Ylempi AMK-tutkinnosta puuttuu vain opinnäytetyö
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opinnäytetyön osalta ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

Aiemman korkeakoulututkinnon tai opistotutkinnon päivittäminen korkeakoulututkinnoksi

Hakija haluaa päivittää korkeakoulu- tai opistotutkinnon

AMK-tutkinto

 • Hakijalta puuttuu opinto­-ohjaajan kanssa tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti vähemmän kuin 120 op AMK-tutkinnosta. Hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

 

Hakuohjeet

Yllä kerrotut edellytykset koskevat sekä suomenkielistä että vieraskielistä AMK-tutkintoon ja YAMK-tutkintoon hakeutumista.

Valinta tapahtuu koulutusalakohtaisesti määritellyin perustein mahdollisen  haastattelun, suoritettujen opintojen ja opintopisteiden perusteella. Opiskelijalla tulee olla realistiset mahdollisuudet suorittaa tutkinto opinto-oikeusaikana (opintojen edistyminen, opiskeluvalmiudet, kielet, matematiikka). Lisäksi voidaan edellyttää koulutuskohtaisen soveltuvuustestin suorittamista hyväksytysti ennen valintaa.

Hakuaika on 1.5. - 30.11., kun aloittaa opiskelun syyslukukaudella.
Hakuaika 1.12. - 30.4., kun aloittaa opiskelun kevätlukukaudella.

Näin haet AVOIMEN AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi

 1. Mene sivulle Opintopolku
 2. Kirjoita ”Etsi koulutuksia tästä” koulutus, johon haluat hakea (esim. Lapin AMK  Geronomi sekä valitse hakutapa valikosta Erillishaku ja alueeksi Lappi) ja paina Hae -nappia
 3. Valitse koulutus "Geronomi AMK" tai "YAMK-tutkinnoissa valitse Lapin AMK Master School (YAMK)"
 4. Valitse tarjonnasta "Geronomi (AMK), Erillishaut Lapin AMK ( Siirtohaku ja Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa ..)"
 5. Valitse hakukohteet osiosta "Geronomi (AMK), Erillishaut Lapin AMK (Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa ...)"
 6. Avaa hakemus painikkeesta ”Täytä hakulomake” ja täytä hakemus
 7. Tarvittavat liitteet ladattava Opintopolun hakemukselle määräaikaan mennessä. Tallenna liitteesi hakemuksellesi PDF/JPG/PNG-muodossa.

 

Ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetut opintopisteet eivät anna hakukelpoisuutta.

Hakemuksen käsittelyyn varataan 1-3 viikkoa (kesäkaudella käsittelyssä on taukoa). Valitun opiskelijan tulee olla yhteydessä tulevan yksikkönsä yhdyshenkilöön ja sopii hänen kanssaan mm. korvaavuuksista ennen opiskelun aloittamista.

Lisätietoa siirtymisestä avoimen AMKin opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi ja ohjeita aloittavalle opiskelijalle (mm. aloituspäivät) ja Osiosta "Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijasta tutkinto-