kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Lapin AMK - Avoimen väylä

Tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet opiskelijat ilman yhteishaun edellyttämään opiskelijavalintaan osallistumista. Avoimen väylän kautta voi hakeutua sekä suomenkielisiin että vieraskielisiin AMK ja YAMK-tutkintoihin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät ja resurssimme sekä opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.

Yhden paikan säännös

 

Polku- ja väyläopintoja suorittaneet

AMK-tutkintoon johtava koulutus

 1. Olet suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa (avoin ammattikorkeakoulu tai avoin yliopisto) vähintään 60 opintopistettä kyseessä olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle voidaan soveltaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

  TAI
 2. Olet suorittanut hakukohteena olevaan tutkintoon soveltuvan (taulukko alla) Lapin ammattikorkeakoulun korkeakouluopintojen väylän 15 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisäksi sinulla on suoritettuna ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä ja valmistumisesta on kulunut max. 1 vuosi.
 3. Olet suorittanut Lapin AMKissa nk. ammatilliset väyläopinnot 30 op avoimessa ammattikorkeakoulussa ja sinulla on soveltuva ammatillinen perustutkinto, voit hakeutua niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi 31.12.2023 asti
 4. Olet sijoittunut valtakunnallisessa ammattitaidon suomenmestaruuskilpailuissa eli Taitaja kilpailussa ensimmäiseksi, toiseksi tai kolmanneksi. Lisäksi sinulla on suoritettuna ammatillinen tutkinto ja valmistumisesta on kulunut max. 1 vuosi.

 

Lapin ammattikorkeakoulun korkeakouluopintojen väylän 15 opintopistettä:

Korkeakouluopintojen väylä 15op

Tutkinnot, joihin korkeakouluopintojen väylä 15op antaa hakukelpoisuuden erillishaussa

Sairaanhoitajankorkeakouluopintojen väylä

Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK),Geronomi(AMK),Terveydenhoitaja(AMK)

Sosionomin korkeakouluopintojen väylä

Sosionomi (AMK),Geronomi(AMK),Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK)

Geronomin korkeakouluopintojen väylä

Geronomi(AMK), Sairaanhoitaja (AMK),Sosionomi (AMK), Terveydenhoitaja (AMK)

Fysioterapian korkeakouluopintojen väylä

Fysioterapeutti (AMK)

Liikunnanohjaajan korkeakouluopintojen väylä

Liikunnanohjaaja (AMK)

Tradenomin (liiketalous) korkeakouluopintojen väylä

Tradenomi (AMK), liiketalous

Restonomi (AMK)

Tradenomin (tietojenkäsittely) korkeakouluopintojen väylä

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely

Restonomin (matkailu) korkeakouluopintojen väylä

Restonomi (AMK)

Tradenomi (AMK), liiketalous

Kuvataiteen korkeakouluopintojen väylä

Kuvataide (AMK)

Tekniikka ja luonnonvara-alan korkeakouluopintojen väylä

Tieto- ja viestintätekniikka (AMK), Konetekniikka (AMK),Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), Maamittaustekniikka(AMK), Rakennusmestari (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka(AMK), Metsätalousinsinööri (AMK), Agrologi (AMK)

 

 

YAMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisäksi hakijalla tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto/opistotutkinto sekä tutkinnon jälkeinen kahden (2) vuoden työkokemus. Työkokemuksen kaksi (2) vuotta tulee olla kertynyt pohjakoulutusvaatimuksena olevan tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja viimeistään opintojen alkuun mennessä.

 • Olet suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa (avoin ammattikorkeakoulu tai avoin yliopisto) 90 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 25 opintopistettä tai 60 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 20 opintopistettä kyseessä olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle voidaan soveltaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Kesken jääneet korkeakouluopinnot

AMK-tutkintoon johtava koulutus

 
Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015

 • AMK-tutkinnosta on suorittamatta vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • AMK-tutkinnosta puuttuu 20 op tai vähemmän
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Hakija, joka on aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen

 • AMK-tutkinnosta on suorittamatta enemmän kuin 60, mutta vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • AMK-tutkinnosta puuttuu 60 op tai vähemmän -> Lapin AMKissa opiskellut hakija voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta

YAMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015

 • YAMK-tutkinnosta puuttuu 30 opintopistettä tai vähemmän
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

 • YAMK-tutkinnosta puuttuu vain opinnäytetyö
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opinnäytetyön osalta ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Hakija, joka on aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen

 • tutkinnosta puuttuu enemmän kuin 30 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
 • YAMK-tutkinnosta puuttuu 30 op tai vähemmän-> Lapin AMKissa opiskellut hakija voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta

  Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

Aiemman korkeakoulututkinnon tai opistotutkinnon päivittäminen korkeakoulututkinnoksi


AMK-tutkintoon johtava koulutus

 • Hakijalta puuttuu opinto­-ohjaajan kanssa tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti vähemmän kuin 120 op AMK-tutkinnosta. Hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi

Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

Valinta

Avoimen väylä -haun valinnassa ensisijalla ovat Lapin ammattikorkeakoulussa avoimessa ammattikorkeakoulussa

 • Korkeakouluopintojen väylän opinnot suorittaneet
 • hakukohteena olevassa tutkinto-ohjelmassa AMK ja YAMK- polkuopinnot suorittaneet
 • avoimen AMKin opinnoilla kesken jäänyttä tutkintoa loppuun saattavat
 • opisto- tai korkeakoulututkinnon AMK-tutkinnoksi päivittävät
 • valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa 1-3 sijoille sijoittuneet


Yllä mainitut opinnot suorittaneille tai kilpailussa menestyneille valintakriteerit täyttäville hakijoille taataan haussa paikka Lapin AMKin tutkinto-opiskelijana.

Lisäksi Avoimen väylä-haussa hyväksytään muut opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat hakemusten saapumisjärjestyksessä (hakemuksen saapumisaika järjestelmään) kunnes haku päättyy tai aloituspaikat ovat täyttyneet.

Opiskelijavalintapäätökset tehdään hakemuksen perusteella. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Yhden opiskelupaikan periaate

Mitä tarkoittaa, että voin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan?

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin. Säännös ei koske myöskään Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.Hakijan terveydentila

Lue lisää täältä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksissa
hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tämä vuoksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakuajat

Hakuaika on 1.5. - 30.11., kun aloittaa opiskelun syyslukukaudella.
Hakuaika 1.12. - 30.4., kun aloittaa opiskelun kevätlukukaudella.

Näin haet AVOIMEN AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi
 1. Mene sivulle Opintopolku
 2. Kirjoita ”Etsi koulutuksia tästä” koulutus, johon haluat hakea (esim. Lapin AMK Geronomi sekä valitse hakutapa valikosta Erillishaku ja alueeksi Lappi)
 3. Valitse koulutus "Geronomi AMK" tai YAMK-tutkinnoissa valitse "Erillishaut, Lapin AMK Master School (ylempi AMK) tutkinnot 60/90 op"
 4. Valitse tarjonnasta "Erillishaut Lapin AMK, Geronomi (AMK), Siirtohaku ja Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto opiskelijaksi"
 5. Valitse hakukohteet osiosta "Geronomi (AMK), Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa ...)"
 6. Avaa hakemus painikkeesta ”Täytä hakulomake” ja täytä hakemus
 7. Tarvittavat liitteet ladattava Opintopolun hakemukselle määräaikaan mennessä. Tallenna liitteesi hakemuksellesi PDF/JPG/PNG-muodossa.
Voimaantulo

Valintaperusteet astuvat voimaan 1.5.2023.