kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Lapin AMK - Avoimen väylä

Tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet opiskelijat ilman yhteishaun edellyttämään opiskelijavalintaan osallistumista. Avoimen väylän kautta voi hakeutua sekä suomenkielisiin että vieraskielisiin AMK ja YAMK-tutkintoihin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät ja resurssimme sekä opetustarjontamme mahdollistavat uuden opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan.

Yhden paikan säännös

Polku- ja väyläopintoja suorittaneet

AMK-tutkintoon johtava koulutus

 1. Olet suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa (avoin ammattikorkeakoulu tai avoin yliopisto) vähintään 60 opintopistettä kyseessä olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle voidaan soveltaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

  TAI
 2. Olet suorittanut hakukohteena olevaan tutkintoon soveltuvan (taulukko liitteenä) Lapin ammattikorkeakoulun korkeakouluopintojen väylän 15 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisäksi sinulla on suoritettuna ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä ja valmistumisesta on kulunut max. 1 vuosi.

 3. Olet suorittanut Lapin AMKissa nk. ammatilliset väyläopinnot 30 op avoimessa ammattikorkeakoulussa ja sinulla on soveltuva ammatillinen perustutkinto, voit hakeutua niiden perusteella tutkinto-opiskelijaksi 31.12.2023 asti

 

YAMK-tutkintoon johtava koulutus

Lisäksi hakijalla tulee olla haettavaan tutkintoon soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto/opistotutkinto sekä tutkinnon jälkeinen kahden (2) vuoden työkokemus. Työkokemuksen kaksi (2) vuotta tulee olla kertynyt pohjakoulutusvaatimuksena olevan tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja viimeistään opintojen alkuun mennessä.

 • Olet suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa (avoin ammattikorkeakoulu tai avoin yliopisto) 90 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 25 opintopistettä tai 60 opintopisteen laajuiseen ylempään AMK-tutkintoon vähintään 20 opintopistettä kyseessä olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle voidaan soveltaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

Kesken jääneet korkeakouluopinnot

AMK-tutkintoon johtava koulutus

 
Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015

 • AMK-tutkinnosta on suorittamatta vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • AMK-tutkinnosta puuttuu 20 op tai vähemmän
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot

Hakija, joka on aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen

 • AMK-tutkinnosta on suorittamatta enemmän kuin 60, mutta vähemmän kuin 120 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. Opinto-ohjaajien yhteystiedot
 • AMK-tutkinnosta puuttuu 60 op tai vähemmän -> Lapin AMKissa opiskellut hakija voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta

YAMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015

 • YAMK-tutkinnosta puuttuu 30 opintopistettä tai vähemmän
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

 • YAMK-tutkinnosta puuttuu vain opinnäytetyö
  • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opinnäytetyön osalta ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

Hakija, joka on aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen

 • tutkinnosta puuttuu enemmän kuin 30 op
  • hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.
 • YAMK-tutkinnosta puuttuu 30 op tai vähemmän-> Lapin AMKissa opiskellut hakija voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta

  Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

Aiemman korkeakoulututkinnon tai opistotutkinnon päivittäminen korkeakoulututkinnoksi


AMK-tutkintoon johtava koulutus

 • Hakijalta puuttuu opinto­-ohjaajan kanssa tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti vähemmän kuin 120 op AMK-tutkinnosta. Hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi

Hakeutuminen Avoimeen Amkiin

Valinta

Avoimen väylä -haussa on käytössä joustava valinta, jossa kaikki opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat hyväksytään hakemusten saapumisjärjestyksessä kunnes haku päättyy tai aloituspaikat ovat täyttyneet. Opiskelijavalintapäätökset tehdään hakemuksen perusteella. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

Jos jäljellä oleviin paikkoihin on hakijoita enemmän kuin voimme valita, hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien kriteerien perusteella: 1) Lapin ammattikorkeakoulussa hakukohteena olevassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot 2) opintomenestys.

Yhden opiskelupaikan periaate

Hakija voi ottaa vastaan saman lukukauden aikana vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. Lue lisää Yhden paikan säännös

Hakijan terveydentila

Lue lisää täältä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksissa
hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tämä vuoksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakuajat

Hakuaika on 1.5. - 30.11., kun aloittaa opiskelun syyslukukaudella.
Hakuaika 1.12. - 30.4., kun aloittaa opiskelun kevätlukukaudella.

Näin haet AVOIMEN AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi
 1. Mene sivulle Opintopolku
 2. Kirjoita ”Etsi koulutuksia tästä” koulutus, johon haluat hakea (esim. Lapin AMK Geronomi sekä valitse hakutapa valikosta Erillishaku ja alueeksi Lappi) ja paina Hae -nappia
 3. Valitse koulutus "Geronomi AMK" tai "YAMK-tutkinnoissa valitse Lapin AMK Master School (YAMK)"
 4. Valitse tarjonnasta "Geronomi (AMK), Erillishaut Lapin AMK ( Siirtohaku ja Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa ..)"
 5. Valitse hakukohteet osiosta "Geronomi (AMK), Erillishaut Lapin AMK (Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa ...)"
 6. Avaa hakemus painikkeesta ”Täytä hakulomake” ja täytä hakemus
 7. Tarvittavat liitteet ladattava Opintopolun hakemukselle määräaikaan mennessä. Tallenna liitteesi hakemuksellesi PDF/JPG/PNG-muodossa.
Voimaantulo

Valintaperusteen astuvat voimaan 1.5.2022.