kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Lapin AMK - Avoimen väylä

Tutkinto-opiskelijaksi voivat hakeutua ja tulla hyväksytyksi suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa opintoja suorittaneet hakijat tai muut alla olevat valintakriteerit täyttävät hakijat ilman yhteishaun edellyttämään opiskelijavalintaan osallistumista. Avoimen väylän kautta voi hakeutua sekä suomenkielisiin että vieraskielisiin AMK ja YAMK-tutkintokoulutuksiin, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät. 

 

A. Valintakriteerit

1. Polku- ja väyläopintoja suorittanut hakija

1.1. AMK-tutkintoon johtava koulutus

a. Hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa (avoin ammattikorkeakoulu tai avoin yliopisto) vähintään 60 opintopistettä kyseessä olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle voidaan soveltaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja.

TAI

b. Hakija on suorittanut hakukohteena olevaan tutkintoon soveltuvan (taulukko 1 liitteenä). Lapin ammattikorkeakoulun korkeakouluopintojen väylän 15 opintopistettä avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisäksi hakijalla on suoritettuna ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto, ylioppilastutkinto tai lukion oppimäärä ja valmistumisesta on kulunut max. 1 vuosi.

TAI

c. Taitaja-kilpailun finaaliin osallistuneet opiskelijat voivat saada toiselta asteelta valmistuttuaan opiskeluoikeuden Lapin ammattikorkeakouluun ilman valintakoetta kilpailulajiaan vastaavalle alalle. Kilpailussa pärjänneen on toimitettava todistus Lapin ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Todistuksella voi hakea kilpailuvuonna ja sitä seuraavana vuonna.

 

1.2. YAMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakija on suorittanut suomalaisessa avoimessa korkeakoulussa (avoin ammattikorkeakoulu tai avoin yliopisto) 90 opintopisteen laajuisesta ylemmästä AMK-tutkinnosta vähintään 25 opintopistettä tai 60 opintopisteen laajuisesta ylemmästä AMK-tutkinnosta vähintään 20 opintopistettä kyseessä olevaan tutkintoon soveltuvia opintoja. Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijalle voidaan soveltaa osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana avoimen ammattikorkeakoulun opintoja. 

Lisäksi hakijalla on haettavaan tutkintoon soveltuva korkeakoulututkinto tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto/opistotutkinto sekä tutkinnon jälkeinen kahden (2) vuoden työkokemus. Työkokemuksen kaksi (2) vuotta tulee olla kertynyt pohjakoulutus- vaatimuksena olevan tutkintotodistuksen myöntämispäivästä alkaen ja viimeistään opintojen alkuun mennessä. 

 

2. Korkeakouluopinnot keskeyttänyt hakija

 2.1 AMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015

• AMK-tutkinnosta on suorittamatta vähemmän kuin 120

 hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi 

• AMK-tutkinnosta puuttuu 20 op tai vähemmän

 • hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. 

 

Hakija, joka on aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen

• AMK-tutkinnosta on suorittamatta enemmän kuin 60, mutta vähemmän kuin 120 op

• hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

• AMK-tutkinnosta puuttuu 60 op tai vähemmän -> Lapin AMKissa opiskellut hakija voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta

 

2.2 YAMK-tutkintoon johtava koulutus

Hakija, joka on aloittanut opinnot ennen 1.8.2015

• YAMK-tutkinnosta puuttuu 30 opintopistettä tai vähemmän

• hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi

• YAMK-tutkinnosta puuttuu vain opinnäytetyö

• hakijan tulee tehdä opinto-ohjaajan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) opinnäytetyön osalta ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi. 

 

Hakija, joka on aloittanut opinnot 1.8.2015 jälkeen

 • tutkinnosta puuttuu enemmän kuin 30 op

• hakijan tulee suorittaa opinto-ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

• YAMK-tutkinnosta puuttuu 30 op tai vähemmän -> Lapin AMKissa opiskellut hakija voi hakea uudelleen myönnettävää opiskeluoikeutta

 

3. Hakija, joka haluaa päivittää aiemman korkeakoulututkinnon tai opistotutkinnon korkeakoulututkinnoksi

3.1 AMK-tutkintoon johtava koulutus

• Hakijalta puuttuu opinto-ohjaajan kanssa tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti vähemmän kuin 120 op AMK-tutkinnosta. Hakijan tulee suorittaa opinto- ohjaajan kanssa tehdyssä henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS) määritellystä opintopistemäärästä puolet avoimessa ammattikorkeakoulussa ennen hakeutumista tutkinto-opiskelijaksi.

 

B. Opiskelijavalinta 

Avoimen väylän erillishaku perustuu osaamisperusteiseen valintatapaan, jossa hakija osoittaa korkeakouluopintovalmiudet suorittamalla hyväksytysti vaadittavat opinnot.

Opiskelijavalinnassa ensisijalla ovat Lapin ammattikorkeakoulussa avoimessa ammattikorkeakoulussa

• Korkeakouluopintojen väylän opinnot suorittaneet

• hakukohteena olevassa tutkinto-ohjelmassa AMK ja YAMK- polkuopinnot suorittaneet

• avoimen AMKin opinnoilla kesken jäänyttä tutkintoa loppuun saattavat

• opisto- tai korkeakoulututkinnon AMK-tutkinnoksi päivittävät

• valtakunnallisessa Taitaja-kilpailussa finaaliin osallistuneet.

Yllä mainitut opinnot suorittaneille tai kilpailussa menestyneille sekä valintakriteerit täyttäville taataan haussa paikka Lapin AMKin tutkinto-opiskelijana.

Avoimen väylän erillishaussa hyväksytään muut opiskelijavalintakriteerit täyttävät hakijat hakemusten saapumisjärjestyksessä (hakemuksen saapumisaika järjestelmään) kunnes haku päättyy tai aloituspaikat ovat täyttyneet.

Opiskelijavalintapäätökset tehdään hakemuksen perusteella. Ammattikorkeakoulu voi purkaa valinnan, mikäli hakija on antanut hakemuksessaan virheellisiä tietoja.

 

Taulukko 1

Korkeakouluopintojen väylä 15 op   Tutkinnot, joihin korkeakouluopintojen väylä 15 op antaa hakukelpoisuuden erillishaussa
 Sairaanhoitajan korkeakouluopintojen väylä  Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), Geronomi (AMK), Terveydenhoitaja (AMK) 
 Sosionomin korkeakouluopintojen väylä   Sosionomi (AMK), Geronomi (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK)
 Geronomin korkeakouluopintojen väylä  Geronomi (AMK), Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), Terveydenhoitaja (AMK)
 Fysioterapian korkeakouluopintojen väylä  Fysioterapeutti (AMK)
 Liikunnanohjaajan korkeakouluopintojen väylä   Liikunnanohjaaja (AMK)
 International Sport   Business Management korkeakouluopintojen väylä    Tradenomi (AMK)

 Tradenomin (liiketalous) korkeakouluopintojen väylä

 Tradenomi (AMK), liiketalous

 Restonomi (AMK)

 Tradenomin (tietojenkäsittely) korkeakouluopintojen väylä   Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely
 Restonomin (matkailu) korkeakouluopintojen väylä

 Restonomi (AMK)

 Tradenomi (AMK), liiketalous

 Kuvataiteen korkeakouluopintojen väylä  Kuvataide (AMK)
 Tekniikka ja luonnonvara-alan korkeakouluopintojen väylä  Tieto- ja viestintätekniikka (AMK), Konetekniikka (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), Maamittaustekniikka (AMK), Rakennusmestari (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK), Metsätalousinsinööri (AMK), Agrologi (AMK)

 

 

 

 

Yhden opiskelupaikan periaate

Mitä tarkoittaa, että voin ottaa vastaan vain yhden opiskelupaikan?

Voit ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta.

Säännös koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja. Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin. Säännös ei koske myöskään Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja. 

 

Hakijan terveydentila

Lue lisää täältä

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuksissa
hakijan terveydentilan ja toimintakyvyn tulee olla sellainen, että opiskelija kykenee opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin ja harjoitteluun. Tämän vuoksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L932/2014.).

Hakuajat

Hakuaika on 1.5. - 30.11., kun aloittaa opiskelun syyslukukaudella.
Hakuaika 1.12. - 30.4., kun aloittaa opiskelun kevätlukukaudella.

Näin haet AVOIMEN AMKin opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi
  1. Mene sivulle Opintopolku
  2. Kirjoita ”Etsi koulutuksia tästä” koulutus, johon haluat hakea (esim. Lapin AMK Geronomi sekä valitse hakutapa valikosta Erillishaku ja alueeksi Lappi)
  3. Valitse koulutus "Geronomi AMK" tai YAMK-tutkinnoissa valitse "Erillishaut, Lapin AMK Master School (ylempi AMK) tutkinnot 60/90 op"
  4. Valitse tarjonnasta "Erillishaut Lapin AMK, Geronomi (AMK), Siirtohaku ja Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto opiskelijaksi"
  5. Valitse hakukohteet osiosta "Geronomi (AMK), Avoimen AMKin ja/tai muilla opinnoilla tutkinto-opiskelijaksi (tutkinto opinto-oikeus alkaa ...)"
  6. Avaa hakemus painikkeesta ”Täytä hakulomake” ja täytä hakemus
  7. Tarvittavat liitteet ladattava Opintopolun hakemukselle määräaikaan mennessä. Tallenna liitteesi hakemuksellesi PDF/JPG/PNG-muodossa.

 

Voimaantulo

Valintaperusteet astuvat voimaan 1.5.2024.