Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Hakeminen tutkinto-opiskelijaksi

Hakeminen TUTKINTO-opiskelijaksi

Kaikkiin koulutuksiin haetaan osoitteessa www.opintopolku.fi.

Yhteishaku vuonna 2018

  1. Kevään yhteishaku on päättynyt.
  2. Kesän lisähaku vapaaksi jääville aloituspaikoille

AMK-tutkintokoulutuksiin  23.7.–3.8. Luelisää.
YAMK-tutkintokoulutuksiin 30.7.–3.8. Lue lisää.

       3. Syksyn yhteishaussa 5. - 19.9. haetaan tammikuussa 2019 alkaviin koulutuksiin.


Erillishaut vuonna 2018

Englanninkielinen ylempiAMK-tutkinto, International Business Management (Tornio)  Haku päättynyt.

Bio- ja Kiertotalouden muuntokoulutus (Rovaniemi) Haku päättynyt.

Kaivosmuuntokoulutus insinööreille (Kemi). Haku päättynyt.

Tieto- ja viestintätekniikan muuntokoulutus (Rovaniemi). Haku päättynyt.

Tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua myös Lapin AMKin omassa erillishaussa 1.-15.11. tammikuussa 2019 alkaviin ryhmiin.

 

Salattu sähköposti

Ammattikorkeakoulun käyttämä palvelu mahdollistaa luottamuksellisten sähköpostien ja liitteiden vastaanottamisen. Esim. todistusjäljennökset. Ohjesivusto salatun sähköpostin käyttöön

Hakuajat vuonna 2018
HAKUAIKA  Hakukohteet
Haku päättynyt
Kevään yhteishaku englanninkielisiin AMK-koulutuksiin
Haku päättynyt Lapin AMKin oma erillishaku:

Englanninkielinen ylempiAMK-tutkinto, International Business Management

Haku päättynyt

Lapin AMKin oma erillishaku:

Insinööri (AMK)/Metsätalousinsinööri (AMK), Bio- ja Kiertotalouden muuntokoulutu, Rovaniemi 

Haku päättynyt
Kevään yhteishaku AMK-koulutuksiin ja ylempiin AMK-koulutuksiin
Haku päättynyt Lapin AMKin oma erillishaku:

Insinööri (AMK), Kaivosmuuntokoulutu, Kemi

Haku päättynyt.
Insinööri, Tieto- ja viestintätekniikan muuntokoulutu. Rovaniemi
Haku päättynyt. Lapin AMKin omat erillishaut:

Avoimen väylä,
Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla,
Siirtohaku
koulutuksiin jotka alkavat syksyllä 2018

 
AMK-koulutuksiin  23.7.–3.8

YAMK-koulutuksiin 30.7.–3.8.

 

Lisähaku

Hakukohteet tarkentuvat myöhemmin

 5.-19.9. Syksyn yhteishaku AMK-koulutuksiin
 1.-15.11. Lapin AMKin omat erillishaut:

Avoimen väylä,
Tutkinto-opiskeluoikeus aikaisemmilla opinnoilla,
Siirtohaku

koulutuksiin jotka alkavat tammikuussa 2019

Hakukohteet näkyvät opintopolussa vain vähän ennen hakuaikaa.

Marras-joulukuu
(tarkentuu myöhemmin)
Mahdollinen lisähaku (hakuaika ja hakukohteet tarkentuvat myöhemmin)
 
Syksyllä 2018 alkavat koulutukset

AMK-opinnot englanninkielisissä Bachelor-ohjelmissa

 

AMK-tutkinnot päiväopintoina

 

AMK-tutkinnot monimuoto-opintoina

 

YAMK-koulutukset

Syksyllä 2018 alkavien ryhmien valintakoepäivät keväällä 2018

Katso millä pisteillä eri koulutuksiin päästiin kevään 2018 yhteishaussa.

Valintakokeisiin lähetetään tietoa valintakokeesta sähköpostitse osoitteeseen jonka olet hakemuksessa ilmoittanut. Mikäli et saa sähköpostia noin viikkoa ennen koetta, ota yhteyttä ennen valintakoetta hakijapalvelut@lapinamk.fi

Muutokset mahdollisia!


Bachelor degrees conducted in English

Valintakokeen tarkemmat tiedot löydät kun klikkaat koulutuksen nimeä ja valitset sen jälkeen välilehden Valintaperusteet ja pääsykokeet.

date and venue
DEGREE PROGRAMME
PRE-MATERIALS Entrance examination collaboration

no exam

non-EU applicants:
motivation video

EU applicants:
certificates

Business Information Technology, Tornio


10 April 2018, Kemi Meripuistokatu 26

You will inform on your application the exam venue. (see the list of venue )

Nursing, Kemi
There are no specific pre-reading materials

Co-operation with the Finnips network

Co-operating UAS´s

11 April 2018, Jokiväylä 11 Rovaniemi

 

You will inform on your application the exam venue. (see the list of venue )

International Business, Rovaniemi

Pre-reading material 2018 

The applicants must study the material carefully before the entrance exam. 

You are not allowed to take the material to the exam, and the material is not available during the exam.


Co-operation with the Finnips network

Co-operating UAS´s

 

5 April 2018, Viirinkankaantie 1 Rovaniemi

 

You will inform on your application the exam venue. (see the list of venue )

Tourism, Rovaniemi

Pre-reading material 2018

The applicants must study the material carefully before the entrance exam.  

You are not allowed to take the material to the exam, and the material is not available during the exam.

Co-operation with the Finnips network

Co-operating UAS´s 

AMK tutkinnot päivätoteuksena

Valintakokeen tarkemmat tiedot löydät kun klikkaat koulutuksen nimeä ja valitset sen jälkeen välilehden Valintaperusteet ja pääsykokeet.

Päivä ja paikka
 Koulutus  Ennakko-aineisto Valintakoe-yhteistyö

 31.5.2018

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Kemi, Tietokatu 1

Insinööri (AMK)
Konetekniikka, Kemi
Sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi
Maanmittaustekniikka, Rovaniemi
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi
Tieto- ja viestintätekniikka, Rovaniemi

Ennakkoaineisto on luettavissa verkossa sivulla http://teliennakko.metropolia.fi/  17.5. – 31.5.2018 välisenä aikana. Ennakkoaineisto ei saa olla kokeessa mukana!

 Valintakoeyhteistyössä
 ei koetta, työnäytekansio
Kuvataiteilija (AMK), Tornio
Työnäytekansio  

 6.6.2018

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi
Agrologi (AMK), Rovaniemi

Ennakkomateriaali
15.3. - 6.6.18

Ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja 2015 (löytyy molemmista linkeistä)

http://stat.luke.fi/sites/default/files/ruokajaluonnonvaratilastot_evuosikirja.pdf

http://stat.luke.fi/sites/default/files/ruokajaluonnonvaratilastot_evuosikirja_0.pdf

Ennakkomateriaali saa olla mukana koe tilaisuudessa!

 Valintakoeyhteistyössä

 5.6.2018

Rovaniemi, Viirinkankaantie 1

tai

Helsinki, Helsingin Yliopisto, Yliopistonkatu 3, 1 krs., Suomen laki-sali (kutsun yhteydessä ilmoittautumisohjeet)

Restonomi (AMK), Rovaniemi

Ennakkoaineisto
 21.5 - 5.6.18

Materiaali:
Konu, H., Tyrväinen, L., Pesonen, J., Seija Tuulentie, S., Pasanen, K. & Tuohino, A. 2017. Uutta liiketoimintaa kestävän luontomatkailun ja virkistyskäytön ympärille. Luvut 1-3, sivut 1-53. Kirjallisuuskatsaus. Valtioneuvoston kanslia. Viitattu 2.5.2018. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79836/45_VIRKEIN_.pdf

Ennakkoaineisto ei saa olla kokeessa mukana!

 Valintakoeyhteistyössä
ei koetta, todistusvalinta
Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi
Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio
Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio

 

 6.-7.6.2018

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Liikunnanohjaaja (AMK), Rovaniemi Esivalintakoe 19.4.2018  Lapin AMKin oma koe

 6.6.2018

Kemi, Tietokatu 1

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Sairaanhoitaja (AMK), Kemi
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi
Terveydenhoitaja (AMK), Kemi
Terveydenhoitaja (AMK), Rovaniemi
Esivalintakoe 19.4.2018
Valintakoeyhteistyössä

 4.-5.6.2018

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Fysioterapeutti (AMK), Rovaniemi Esivalintakoe 19.4.2018
 Valintakoeyhteistyössä

 5-6.6.2018

Kemi, Tietokatu 1

Sosionomi (AMK), Kemi
Esivalintakoe 19.4.2018  Valintakoeyhteistyössä 

AMK-tutkinnot monimuotototeutuksena

Valintakokeen tarkemmat tiedot löydät kun klikkaat koulutuksen nimeä ja valitset sen jälkeen välilehden Valintaperusteet ja pääsykokeet.

Päivä ja paikka
 Koulutus Ennakko-aineisto Valintakoe-yhteistyö

 1.6.2018

Kemi, Tietokatu 1

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Insinööri (AMK)
Konetekniikka, Kemi
Maamittaustekniikka, Rovaniemi
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Rovaniemi
Sähkö- ja automaatiotekniikka, Kemi
Tieto- ja viestintätekniikka, Kemi
  Lapin AMKin oma koe

 7.6.2018

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Metsätalousinsinööri (AMK), Rovaniemi   Lapini AMKin oma koe (sisältää työkokemuksen)

 ei koetta

Tradenomi (AMK), liiketalous, Tornio
   

 5.6.2018

Kemi, Meripuistokatu 26

Geronomi (AMK), Kemi
Esivalintakoe 19.4.2017 Valintakoeyhteistyössä


Ylempi AMK-tutkinto

Valintakokeen tarkemmat tiedot löydät kun klikkaat koulutuksen nimeä ja valitset sen jälkeen välilehden Valintaperusteet ja pääsykokeet.

 Päivä ja paikka
 Koulutus Ennakko-aineisto Valintakoe-yhteistyö

22.5.2018 klo 8-17

Rovaniemi, Viirinkankaantie 1

Matkailualan osaamisen johtaminen, Rovaniemi  

Valintakoe koostuu kirjallisesta esseetehtävästä ja haastattelusta.

Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla.

Ennakkoaineisto -Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu Sisäinen motivaatio

Valintakoe toteutetaan yhteistyössä Kajaanin, Kaakkois-Suomen, Savonian ja Saimaan amkien kanssa.

24.5.2018 klo 8-17

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Hyvinvointiosaamisen johtaminen, Rovaniemi  

Valintakoe koostuu kirjallisesta esseetehtävästä ja haastattelusta.

Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla (Ei ennakkoaineistoa.)

Ei. Lapin AMKin oma koe

22.5.2018 klo 8-17

Kemi, Meripuistokatu 26

Terveyden edistäminen, Kemi  

Valintakoe koostuu kirjallisesta esseetehtävästä ja haastattelusta.

Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla. (Ei ennakkoaineistoa.)

Ei. Lapin AMKin oma koe

16.5.2018 klo 9-12

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Liiketoimintaosaamisen johtaminen,
Rovaniemi

Valintakoe koostuu kahdesta kirjallisesta esseetehtävästä. Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla. Ei. Lapin AMKin oma koe
 28.5.2018 klo 16:30

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Luonnonvarojen älykäs johtaminen, Rovaniemi

 Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla.  Ei. Lapin AMKin oma koe

21.5.2018 klo 16:30

Kemi, Tietokatu 1

Teollisuuden verkostojohtaminen,  Kemi Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla. Ei. Lapin AMKin oma koe

28.5.2018 klo 16:30

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Teknologiaosaamisen johtaminen,
 Rovaniemi
Katso ohjeistus klikkaamalla koulutuksen nimeä vasemmalla. Ei. Lapin AMKin oma koe

18.5.2018 klo 17.00

virtuaalisesti

Digiajan palvelujohtaminen

Ennakkolukemisto ja muu valintakoeohjeistus 

Hautamäki, Leppänen, Mokka & Neuvonen (2017): Katse ylös kuopasta mahdollisuuksiin - Uuden ajan työ ja toimeentulo
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/54756/katsekuopastamuistiofi1.pdf?sequence=

ja

Parviainen, Federley, Grenman & Seisto (2017):
Osaaminen ja työllisyys digimurroksessa
ttp://tietokayttoon.fi/documents/10616/3866814/24_OsaaminenJaTyollisyysDigimurroksessa.pdf/6add4f77-f6b5-4716-97b0-0bd17ca55bb6?version=1.0

Ohjeistus videon sisältöön ja tekniseen toteutukseen lähetetään soveltuville hakijoille sähköpostitse viimeistään 4.5.2018.

 
Ei. Lapin AMKin oma koe

17.5.2018 klo 10

Tornio, Kauppakatu 58

International Business Management, Tornio
Instructions of  advance assignment will be sent with invitation letter. Lapland uas/IBM has own exam

Syksyllä 2018 alkavien ryhmien tärkeät päivämäärät yhteishaussa
 Päivämäärä  Tapahtuma
 9.1.2018 Ensimmäinen hakuaika alkaa (vieraskieliset amk-tutkinnot)
 24.1.2018 klo 15 Ensimmäinen hakuaika päättyy
 7.2.1018 Ensimmäisen haun liitteet toimitettava viimeistään 
 9.3.2018 Ensimmäinen haun valintakutsujen lähettäminen aikaisintaan
 14.3.2018 Toinen hakuaika alkaa
 28.3.2018 klo 15 Toinen hakuaika päättyy
 13.4.2018 Toisen haun liitteet toimitettava viimeistään
 9.5.2018 Toisen haun valintakutsujen lähettäminen aikaisintaan
 28.6.2018 Tulokset julkistetaan viimeistään
 10.7.2018 klo 15 Korkeakoulupaikka otettava viimeistään vastaan
 10.7.2018 klo 15 Hakukautena valmistuvien tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio Hakijapalveluihin
 31.7.2018 klo 15 Varasijoilta hyväksyminen päättyy
 2.7.2018 Mahdolliset lisähaut vapaiksi jääneille paikoille käynnistyvät
 aloitusajat ryhmittäin Opinnot käynnistyvät - Aloittavan opiskelijan opas


Valintakokeisiin lähetetään tietoa valintakokeesta sähköpostitse osoitteeseen jonka olet hakemuksessa ilmoittanut. Mikäli et saa sähköpostia noin viikkoa ennen koetta, ota yhteyttä ennen valintakoetta: hakijapalvelutsähköposti.jpg

Tammikuussa 2019 alkavien ryhmien valintakoepäivät syksyllä 2018

Katso millä pisteillä eri koulutuksiin päästiin kevään 2017 yhteishaussa.

Valintakokeisiin lähetetään tietoa valintakokeesta sähköpostitse osoitteeseen jonka olet hakemuksessa ilmoittanut. Mikäli et saa sähköpostia noin viikkoa ennen koetta, ota yhteyttä ennen valintakoetta: hakijapalvelut@lapinamk.fi

 

AMK-tutkinnot päivätoteutuksena

Valintakokeen tarkemmat tiedot löydät kun klikkaat koulutuksen nimeä ja valitset sen jälkeen välilehden Valintaperusteet ja pääsykokeet.

Päivä ja paikka
 Koulutus Ennakko-aineisto Valintakoe-yhteistyö

ei koetta, todistusvalinta

Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi
 
  • päätetään kevään 2018 aikana 

AMK-tutkinnot monimuotototeuksena

Valintakokeen tarkemmat tiedot löydät kun klikkaat koulutuksen nimeä ja valitset sen jälkeen välilehden Valintaperusteet ja pääsykokeet.

Päivä ja paikka
 Koulutus Ennakko-aineisto Valintakoe-yhteistyö

 30.10.2018

Rovaniemi, Viirinkankaantie 1

Restonomi (AMK), Rovaniemi

Ennakkoaineistoa joka julkaistaan jokaisen valtakunnallista koetta käyttävän ammattikorkeakoulun verkkosivuilla:  15.10.- 30.10.2018

Ennakkoaineisto ei saa olla kokeessa mukana!

 Valintakoeyhteistyössä

ei koetta, todistusvalinta

Tradenomi (AMK), liiketalous, Rovaniemi

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely, Tornio

 
 1.11.2018

Kemi, Tietokatu 1

Rovaniemi, Jokiväylä 11

Sairaanhoitaja (AMK), Kemi
Sairaanhoitaja (AMK), Rovaniemi
 Esivalintakoe 11.10.2018
Valintakoeyhteistyössä 

 31.10.2018

Kemi, Tietokatu 1

 Sosionomi (AMK), Kemi
Esivalintakoe 11.10.2018   Valintakoeyhteistyössä
  • päätetään kevään 2018 aikana
Tammikuussa 2019 alkavien ryhmien tärkeät päivämäärät yhteishaussa
 Päivämäärä  Tapahtuma
5.9.2018  Hakuaika alkaa
19.9.2018  klo 15.00  Hakuaika päättyy
26.9.2018 klo 15.00
 Liitteet toimitettava viimeistään
19.10.2018  Ilmoitus kokeeseen kutsumisesta aikaisintaan
29.11.2018  Tulokset julkistetaan viimeistään
3. - 14.12.2018  Mahdolliset lisähaut
11.12.2018 klo 15.00
 Korkeakoulupaikka otettava viimeistään vastaan
8.12.2018 klo 15.00  Tutkinnon oltava valmis ja tutkintotodistuksen kopio  toimitettava Hakijapalveluihin
30.12.2018 klo 15  Hakukautena valmistuvien tulee toimittaa tutkintotodistuksen kopio Hakijapalveluihin
18.12.2018 klo 15.00
 Varasijoilta hyväksyminen viimeistään
Aloitusajat ryhmittäin  Opinnot käynnistyvät - Aloittavan opiskelijan opas

 

Valintakokeisiin lähetetään tietoa valintakokeesta sähköpostitse osoitteeseen jonka olet hakemuksessa ilmoittanut. Mikäli et saa sähköpostia noin viikkoa ennen koetta, ota yhteyttä ennen valintakoetta: hakijapalvelutsähköposti.jpg

Pääsykokeisiin valmentavat opinnot 2018

Tavoitteena on saavuttaa riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakoulun pääsykokeissa ja ammattikorkeakoulun matemaattisissa opinnoissa vaadittavissa tiedoissa ja taidoissa. Opintojaksolla kerrataan ja syvennetään pääsykokeissa ja ammattikorkeakouluopinnoissa tarvittavia matematiikan perustietoja, haku 30.4.2018 mennessä.

 

Linkin teksti: Insinööriopintoihin valmentava matematiikka, lähiopetus, Kemi

https://meerkado.fi/apply/1445723/insinooriopintoihin-valmentava-matematiikka

Katso ohjevideoita

 

 

Oikaisupyyntö
Opiskeluoikeutta koskeva oikaisupyyntö
Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin sekä oikaisumenettelyä koskevaan ohjeeseen. Ammattikorkeakoulun hakukohdetta koskeva oikaisupyyntö tulee osoittaa ko. ammattikorkeakoulun rehtorille ja jättää ammattikorkeakouluun 14 vuorokauden kuluessa valintailmoituksen tiedoksi saannista.

Opintosuorituksia koskeva oikaisupyyntö


Mikäli olet tyytymätön opintosuoritusten arvosanoihin, täytä oheinen lomake ja toimita lomakkeessa olevaan osoitteeseen Tutkintolautakunnalle.

Oikaisupyyntö opintosuoritus 

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK