kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Green care -diplomikoulutus

täydennyskoulutus 30 op

Lapin ammattikorkeakoulussa on nyt mahdollista suorittaa Green Care -diplomikoulutus eli luontolähtöisen toiminnan täydennyskoulutus. Korkeakoulujen diplomikoulutukset ovat eri aihealueisiin liittyviä täydennyskoulutuksia, joilla voi syventää tai laajentaa osaamista ilman koko tutkinnon suorittamista.

Monialainen Green Care -diplomikoulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Kokonaisuus sisältää 20 opintopistettä Green Care -perustietoutta Green Care Pro-korkeakouluverkoston tarjoamana ja 10 opintopistettä ohjausosaamista Lapin ammattikorkeakoulun tarjoamana.

Koulutuskokonaisuus antaa valmiuksia hyödyntää luontoa osana omaa ammatillisuutta. Esimerkiksi sosiaali-, terveys-, koulutus- ja kasvatusalojen työtehtävissä sekä matkailu- ja virkistyspalveluissa luontoperustainen toiminta on mielekäs ja tehokas työkalu, joka kannattaa hankkia osaksi omaa työkalupakkia.

Katso tästä video Green Care -diplomikoulutus, ohjausosaamisen opinnot alkavat

Tule mukaan monialaiseen luontolähtöisen toiminnan täydennyskoulutukseen!

Koulutus toteutetaan verkossa ja se sisältää itsenäisen opiskelun lisäksi monipuolisia tehtäviä ja yhteisiä kontaktipäiviä. Opintoihin voi hakeutua avoimen ammattikorkeakoulun tai CampusOnlinen kautta. Koulutus ei edellytä tiettyä ammattikoulutusta taustalle, vaan se on moniammatillinen ja avoinna kaikille kiinnostuneille. Kokonaisuuden (30 op) suorittamisesta saat todistuksen eli Lapin AMKin korkeakouludiplomin. Myös yksittäisiä opintojaksoja on mahdollista suorittaa oman kiinnostuksen mukaan.

Koulutuksen sisältö

Koulutukseen kuuluu kuusi opintojaksoa:

Green Care -perusosaaminen (Green Care Pro -verkoston opinnot)
1. Green Care -perusteet 5 op
2. Green Care -asiakkaat ja -toimintaympäristöt 5 op
3. Green Care -menetelmät ja -toimintamuodot 5 op
4. Green Care -palvelun tuottaminen 5 op

Ohjausosaaminen Green Care -toiminnassa (Lapin AMK-opintoja)
6. Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa 5 op
7. Oman ohjausosaamisen syventäminen Green Care -toiminnassa 5 op

Green Care -perustietous hankitaan Green Care Pro -opintojen kautta. Näitä opintoja tarjoavat ympärivuoden Green Care Pro -verkostoon kuuluvat Lapin AMK, Jyväskylän AMK, Centria AMK ja Kajaanin AMK. Green Care -perustiedon päälle rakentuvaa ohjausosaamista lisätään Lapin AMKissa marraskuussa 2022 alkavalla Ohjauksen perusteet -opintojaksolla sekä keväällä 2023 alkavan Oman ohjausosaamisen syventäminen -opintojaksolla.

Ohjaamisen perusteet Green Care -toiminnassa -opintojakso (5 op) painottuu ohjaamisen teoreettiseen osaamiseen sekä Green Care -ohjaukseen liittyvien sovellusten ja luonnon erityisyyden ymmärtämiseen.

Oman ohjausosaamisen syventäminen Green Care -toiminnassa (5 op) -opintojakso puolestaan edistää osallistujan ohjaamista kokemuksellisen oppimisen kautta ja toimintaa on tukemassa vertaisoppijoiden lisäksi osaajatiimi.


Haku koulutukseen

Alkavat Green Care Pro -opintojaksot löydät osoitteesta: https://blogi.eoppimispalvelut.fi/greencare/

Alkavat ohjausosaamisen opintojaksot löydät osoitteesta: www.lapinamk.fi/avoinamk (Mikäli linkki ei avaudu päivitä sivu Ctrl + F5)

Opintojaksot Lapin AMKissa

Ohjauksen perusteet Green Care -toiminnassa:

Opintojakson laajuus 5op
Opintojakson ajankohta: 21.11.2022-31.1.2023
Opetusalusta Moodle
Orientoiva webinaari 24.11.2022 klo 17.30-19.00
1. etäopetus 8.12.2022 klo 16.30-18.30
2. etäopetus 12.1.2023 klo 16.30-18.30
3. etäopetus 26.1.2023 klo 16.30-18.30


Oman ohjausosaamisen syventäminen Green Care -toiminnassa:

Opintojakson laajuus 5 op.
Opintojakson ajankohta 13.4.-2.6.2023
Opetusalusta Moodle
Webinaarien ja etäopetusten ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin


Kysy lisää!

lehtori Laura Jokela
laura.jokelaharmaasähköposti.jpg
Puh. 050 310 9339

osaamispäällikkö Heidi Pyyny
heidi.pyynyharmaasähköposti.jpg
Puh. 050 310 9354
Yhteistyössä
  KAMK_logo   logo 

Jamk logolapinamk_rgb.png