kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, 30 op


ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hankkeessa toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus, joka antaa hyvän pohjan toimia alan vientitehtävissä.

Koulutus on maksuton. Sen kohderyhmään kuuluvat opiskelijat, valmistuneet, alan vaihtajat ja muut elintarvikealasta kiinnostuneet henkilöt.

Elintarvikeviennin osaamiskoulutus sisältää aiheita vientiosaamisen eri osa-alueilta. Koulutus toteutetaan moduulimuotoisesti.

Koulutusohjelma toteutetaan

Monimuotokoulutuksena verkossa 12.11.2020 - 6.5.2021.

Hakulomake on avoinna 30.10.2020 asti

Opiskelijoiden valintakriteerit

Koulutukseen valitaan opiskelijoita, valmistuneita ja/tai muita elintarvikealasta kiinnostuneita henkilöitä siten, että ensisijalle asetetaan hakijat, joilla on kokemusta elintarvikealasta ja/tai kiinnostusta hakeutua jatkossa elintarvikealan yrityksen palvelukseen ja jotka osoittavat kiinnostusta elintarvikevientiin tulevaisuuden uravaihtoehtona.

Korkeakoulututkintoa suorittavat ja/tai korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt priorisoidaan opiskelijavalinnassa muun koulutustaustan omaavien hakijoiden edelle.

Sisällöt

Koulutusmoduulit muodostavat hyvän perustan vientiosaamiselle, jota opiskelijat täydentävät ja syventävät tekemällä moduulien aiheisiin liittyviä yrityslähtöisiä kehitys- ja kartoitustehtäviä.

Moduulit 12.11.2020–6.5.2021
lähipäivät verkossa
 1. Tulevaisuuden ennakointi. Pohjatietoa elintarvikealasta  12.–13.11.2020
 2. Liiketoiminnan perusteita. Vientitoiminnot.  3.–4.12.2020
 3. Henkilökohtainen myyntiosaaminen  14.–15.1.2021
 4. Asiakaslähtöinen tuotteistaminen. Kohdemarkkinat.  11.–12.2.2021
 5. Kansainvälinen vientimarkkinointi ja digitaalinen markkinointi  18.–19.3.2021
 6. Sopimusoikeus. Logistiikka.  8.–9.4.2021
 7. Päätöspäivä
 6.5.2021

 

Blogiartikkeleita

Elintarvikevienti tarvitsee osaajia! Merja Ryökäs ja Elina Pöllänen. XAMK 13.5.2020

Elintarvikeviennin osaamiskoulutuksen osallistujilta kiitosta – ”Kouluttajien korkea taso on ollut spot on!” Elina Pöllänen. XAMK 11.9.2020.

 

Kokemuksia koulutuksesta

Kysy lisää!

Marru Kraft
marru.kraftLapin AMK sähköposti harmaa
040 614 6732

Tulevaisuuden biotalous - Lapin AMK
Jokiväylä 11 C
96300 Rovaniemi

ELOA – Elintarvikeviennin osaaminen kasvuun -hanke

Hankkeen tavoitteena on kouluttaa lisää vientiosaajia elintarvikealalle. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan ammattikorkeakoulutasoinen Elintarvikeviennin osaamiskoulutus (30 op), joka antaa hyvän pohjan toimia erilaisissa vientitehtävissä elintarvikealan yrityksissä.

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu ja Oulun ammattikorkeakoulu.

Hanke saa Maa- ja metsätalousministeriön osarahoitusta.

www.xamk.fi/eloa

Logokokoelma eloa.JPG