kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

DigiTEKijä fast track - digitaalisen myynnin ja markkinoinnin

erikoistumiskoulutus 30 op

Ymmärrystä digitaaliseen muutokseen liiketoiminnan näkökulmasta.

Kokonaisvaltaista asiakasymmärrystä ja asiakaskokemuksen hallintaa digitaalisessa toimintaympäristössä.

DigiTEKijä fast track - digitaalisen myynnin ja markkinoinnin
tehokoulutus on syntynyt Hämeen, Lapin, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti yrityksen markkinoinnin, myynnin ja liiketoiminnan kehityksen vastuullisissa tai asiantuntijatehtävissä toimiville. Niille, jotka ovat suorittaneet tradenomin tai soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä niille, joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät taidot ja valmiudet.

 

Sisältö

Tavoitteena on antaa valmiudet liiketoiminnan kehittämiseksi digitaalisessa toimintaympäristössä erityisesti myyntiin ja markkinointiin liittyvissä tehtävissä.

Liiketoiminnan kehittämistä lähestytään erityisesti myynnin ja markkinoinnin näkökulmasta. Liiketoimintaa tarkastellaan strategisen johtamisen, taktisen suunnittelun ja operaatioiden tasolla.

 • Vaativat myynnin ja markkinoinnin digitaalisen liiketoiminnan tehtävät ja digitaalisuuden tuomat mahdollisuudet,
 • Digitaalisen liiketoiminnan kokonaisuuden hallinta ja yrityksen strategian kehittäminen,
 • Toiminta digitaalisen liiketoiminnan verkostoissa ja asiantunteva viestintä.


Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on yksi vuosi. Opinnot toteutetaan siten, että opiskelijat pystyvät suorittamaan opinnot työn ohessa.

Opintokokonaisuudet

 • Strateginen muutosjohtaminen digiajassa (laajuus 5 op)
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen (laajuus 5 op)
 • Mittaus ja seuranta digitaalisissa markkinointikanavissa (laajuus 5 op)
 • Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa (laajuus 5 op)
 • Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut (laajuus 5 op)
 • Verkkokaupan menestyksen kulmakivet (laajuus 5 op)

 

Katso sisällöistä tarkemmin: Digitekijä Fast Track opetussuunnitelma.


Toteutus

Koulutus alkaa 29.9.2018. Koulutuksen tavoitteellinen suoritusaika on yksi lukuvuosi.

Kontaktikertojen (paikan päällä tai verkossa) välisenä aikana opetus koostuu itsenäisestä opiskelusta, ryhmätyöskentelystä, videomateriaaleista, live-istunnoista (luennot tai ohjaus) Adobe Connectissa, ym. verkko-opetuksen muodoista. Live-istunnot tallennetaan myöhempää katselua varten.

LapinAMK:n järjestämät lähipäivät ovat joko Torniossa tai Rovaniemellä, riippuen opiskelijaryhmän enemmistön sijainnista.


Kontaktiopetuksen ajankohdat

Torstai 20.9.2018 klo 12–16 Orientaatio erikoistumisopintoihin, Tornio tai Rovaniemi

Perjantai 21.9.2018 klo 9–16 Strateginen muutosjohtaminen digiajassa, aloitus. Turku, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Torstai 1.11.2018 klo 9-16 Strateginen muutosjohtaminen digiajassa, tehtävien purku. Turku, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Perjantai 2.11.2018 klo 9–16 Asiakaskokemuksen kehittäminen, aloitus, Tornio tai Rovaniemi, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Torstai 13.12.2018 klo 9–16 Asiakaskokemuksen kehittäminen, tehtävien purku. Tornio tai Rovaniemi, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Perjantai 14.12.2018 klo 9–16 Mittaaminen ja seuranta digitaalisissa kanavissa, aloitus. Tampere, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Perjantai 18.1.2019 klo 9–16 Mittaaminen ja seuranta digitaalisissa kanavissa, tehtävien purku JA Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa, aloitus Tampere, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Torstai 14.3.2019 klo 9–16 Asiakashankinta digitaalisissa kanavissa, tehtävien purku. Tampere, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Perjantai 15.3.2019 klo 9–16 Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut, aloitus. Hämeenlinna, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Torstai 25.4.2019 klo 9–16 Markkinoinnin ja myynnin digitaaliset prosessit ja työkalut, aloitus. Hämeenlinna, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Perjantai 26.4.2019 klo 9–16 Verkkokaupan menestyksen kulmakivet, aloitus. Turku, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Tiistai 4.6.2019 klo 9–16 Verkkokaupan menestyksen kulmakivet, tehtävien purku. Turku, verkon kautta osallistuminen mahdollista

Torstai 6.6.2019 klo 12–16 Koulutuksen päätöstilaisuus, Tornio tai Rovaniemi, verkon kautta osallistuminen mahdollista


Järjestäjät

Koulutus toteutetaan Hämeen, Lapin, Tampereen ja Turun ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.

Pidätämme oikeuden muuttaa toteutusaikataulua, siirtää koulutuksen aloitusta tai peruuttaa koulutus vähäisen hakijamäärän vuoksi tai muista pakottavista syistä.


Lisätietoja koulutuksesta

Lehtori Mika Saloheimo, mika.saloheimoLapin AMK sähköposti  puh. 040 648 2465

Digitekijä Fast Track esite 2018-2019 LapinAMK

 • Koulutus
  Digitekijä Fast Track – digitaalisen myynnin ja markkinoinnin erikoistumiskoulutus
 • Opiskelutapa
  Monimuoto
 • Laajuus ja kesto
  30 op
 • Kohderyhmä
  Jo työelämässä toimineille, korkeakoulututkinnon (amk) suorittaneille
 • Aloituspaikat
  Lapin AMK: 10
 • Hinta
  950 euroa (alv 0%)
 • Hakuaika
  Hakuaika

  9.4. - 20.5.2018

Opiskelijavalinnan perusteet

LapinAMK valitsee koulutukseen 10 hakijaa. Hakijalla tulee olla suoritettuna soveltuva korkeakoulututkinto.

Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen hakulomakkeen koulutustarvetta koskevien kysymysten ja työkokemuksen perusteella.

Päätös opiskelijavalinnasta tehdään viimeistään 1.6.2018. Hakija saa tiedon päätöksestä sähköpostilla. Opiskelupaikka pitää vastaanottaa 15.6. mennessä.

Opiskelijamaksu

Koulutus on pääosin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiskelijamaksu on 950 € (alv 0%, koulutus on alv-vapaa).

Opintomaksun laskuttaa se ammattikorkeakoulu, josta opiskelupaikka on myönnetty.

Opiskelijamaksu veloitetaan kun olet tullut hyväksytyksi koulutukseen. Koulutus laskutetaan yhdessä, tai erikseen sovittaessa useammassa, erässä.

Maksuehto laskuille on 21 pv netto laskun päiväyksestä.

Peruutusehto

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina.

Jos opiskelija keskeyttää opintonsa, veloitetaan koko koulutusmaksu (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus tai muu force major).

Peruuttaminen hakuaikana on maksutonta.

Yhteistyössä

HAMK

lapinamk_rgb_fb.jpg

tamk_fin_pysty_RGB.jpg

turku_amk_rgb.jpg