kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

SoteDigi-osaajaksi

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä

erikoistumiskoulutus, 30 op

Haku avoinna: 25.9.-31.12.2023
Opiskeluaika: keväällä 2024

 

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti sosiaali- ja terveysalan digitaalisten palveluiden käyttämis- ja kehittämisosaamista tarvitseville korkeakoulututkinnon suorittaneille ammattilaisille!

  • työelämässä olevat sote-alan koulutuksen omaavat ammattilaiset, kuten sairaanhoitajat, sosionomit ja fysioterapeutit
  • sote-alalla työskentelevät muiden alojen, kuten digitalisaation, muotoilun, IT-alan tai liike-elämän ammattilaiset
  • edellä mainittujen ammattiryhmien työttömät työnhakijat
  • työttömyysuhan alla olevat työntekijät ja henkilöt, jotka miettivät alanvaihtoa.

Koulutukseen voidaan valita myös alemman opistotason tutkinnon suorittanut.
Verkossa ja etänä toteutettava koulutus mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen kaikkialta Suomesta.

Tavoite

Monialainen osaaminen sosiaali- ja terveysalan digitalisaation kehittämisessä -erikoistumiskoulutuksen laajuus on 30 opintopistettä.

Koulutuksessa perehdyt sosiaali- ja terveyspalvelujen digitaaliseen kehittämiseen sekä palvelumuotoiluosaamiseen. Koulutus koostuu neljästä osasta ja osa opinnoista on vapaasti valittavissasi siten, että saat koulutuksesta mahdollisimman paljon käytännön hyötyä työssäsi. Koulutuksen aikana tuotat kehittämistehtävän, joka vaatii käytännön ongelmanratkaisutaitoja ja toimimista erilaisissa monitoimijaisissa verkostoissa ja kehittämisyhteisössä. Kehittämistehtävä tehdään ensisijaisesti omaan työyksikköön.

Koulutuksen suoritettuasi kykenet toimimaan asiantuntijana monialaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen vaativissa suunnittelu- ja kehittämistehtävissä.
Koulutus koostuu pakollisista kontaktiopetuspäivistä sekä itsenäisestä työstä ja ryhmätöistä. Kontaktiopetuspäivät eli webinaarit ovat pakollisia opiskelijoille. Webinaarien lisäksi koulutuksen suorittaminen edellyttää sekä itsenäistä työskentelyä että ryhmätyöskentelyä. Koulutus on laajuudeltaan 30 op, ja 1 op tarkoittaa laskennallisesti 27 tuntia opiskelijan työaikaa. Huomioithan siis, että aikaa tulee varata myös muuhun kuin kontaktiopetuskertoihin.

Erikoistumiskoulutuksen sisältö

Erikoistumiskoulutus koostuu neljästä osasta:
• Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
• Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
• Vapaavalintaiset sisällöt 5 op
• Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op.

Kevään 2024 erikoistumiskoulutuksen koordinointivastuu on Lapin ja Laurean ammattikorkeakouluissa. Yksittäisten opintojaksojen toteutuksesta vastaavat eri ammattikorkeakoulut.

1. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 10 op
Tässä kokonaisuudessa kehität tiedonhallinnan ja digitaalisten sotepalveluiden käyttöön edellytettävää osaamista valitsemalla itsellesi sopivia opintojaksoja 10 opintopisteen verran.

Valittavat opintojaksot 2024:
Opintojaksot toteutuvat, kun ilmoittautuneita on vähintään 15 opiskelijaa.
Matkalla sote-digiasiantuntijaksi 1 op (toteutus 16.1.2024 alkaen)
Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2 op (toteutus 23.1.-27.2.2024)
Tiedolla johtamisosaaminen 2 op (toteutus 12.3.-23.4.2024)
Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2 op (toteutus 3.-9.4.2024)
Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2 op (toteutus 5.3.-9.4.2024)
Eettinen osaaminen 2 op (toteutus 12.3-23.4.2024)
Verkkovuorovaikutus 2 op (toteutus: 29.4-4.6.2023)
Verkko-ohjausosaaminen 2 op (toteutus: 29.4.-4.6.2024)
Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2 op (toteutus 29.4.-4.6.2024)
2. Palvelumuotoiluosaaminen 5op
Palvelumuotoilu lisää osallistujien halua ja taitoa kehittää julkisia, yksityisiä ja kolmannen sektorin hyvinvointi- ja sote-palveluita ihmislähtöisemmiksi sekä vaikuttavammiksi. Palvelumuotoilun koulutuskokonaisuus sisältää: palvelumuotoilun periaatteet, työskentelytavat, keskeiset työkalut ja menetelmät. Koulutuksessa työskennellään oikeiden työelämän kehittämishaasteiden kanssa soveltaen palvelumuotoilun prosessia. Koulutus antaa valmiuksia yrittäjämäisyyteen ja yritystoiminnan kehittämiseen
3. Vapaavalintaiset opinnot 5 op
Valinnaisten opintojen tarkoitus on täydentää ja syventää opiskelijan osaamista tämän erikoistumiskoulutuksen päätavoitteiden mukaisesti. Erittäin suositeltavaa on, että opiskelija valitsee Tutorointi 1 op vapaasti valittaviin opintoihin. Opintojakson tarkoitus on helpottaa opiskelijan työskentelyä. Opiskelija voi valita opinnot oman kiinnostuksensa ja osaamistarpeensa (HOPS) mukaan mm. Sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisten palveluiden ja tiedonhallinnan osaamisen asiantuntija 2 op. opinnoista tai muista aiheeseen liittyvistä opinnoista, jotka ovat EQF 6-7 tason opintoja.
4. Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op
Kehittämistehtävä tehdään monitoimijaisessa yhteistyössä kansalaisten, julkisen, yksityisen ja/tai kolmannen sektorin kanssa. Kehittämistehtävässä sovelletaan palvelumuotoilun prosessia ja työskentelytapoja oikean työelämähaasteen ratkaisussa. Työelämästä tuleva kehittämistehtävä pohjautuu palvelun käyttäjien, palvelun ja sen kontekstin ymmärryksen kartoittamiseen. Kehittämistehtävän parissa työskennellään työyhteisö kohtaisesti, kuitenkin reflektoiden pienryhmissä ja se käsittää kokonaisen palvelumuotoiluprosessin eri vaiheet: asiakasymmärryksen luominen, konseptointi, prototypointi/pilotointi ja arviointi. Kehittämistehtävä tehdään ensisijaisesti omaan työyksikköön.
Mikäli haluat suorittaa vain yksittäisiä opintojaksoja
Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen:
Opiskelija voi halutessaan suorittaa myös yksittäisiä opintojaksoja. Yksittäisten opintojaksojen haku- ja toteutusajat on ilmoitettu alla. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittaudutaan suoraan Digikampuksen kautta: DigiCampus

Matkalla sote-digiasiantuntijaksi
Toteutus: 16.1.2024-
Hakuaika: 25.9.-3.11.2023

Sosiaali- ja terveysalan tiedonhallinnan osaaminen 2op
Toteutus 23.1.-27.2.2024
Ilmoittautumisaika 25.9.23–3.11.2023

Tiedolla johtamisosaaminen 2 op
Toteutus 12.3.-23.4.2024
Hakuaika 25.9.23-13.2.2024

Terveyden ja hyvinvoinnin seurantaosaaminen 2op
Toteutus 3.-9.4.2024
Hakuaika 25.9.23- 6.2.24

Asiakaslähtöinen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluosaaminen sähköisessä ympäristössä 2op.
Toteutus 5.3.-9.4.2024
Hakuaika 25.9.23.-6.2.2024

Eettinen osaaminen 2op
Toteutus 12.3-23.4.2024
Hakuaika 25.9.23-13.2.2024

Verkkovuorovaikutus 2op
Toteutus: 29.4-4.6.2023
Hakuaika 25.9.23-3.11.2023

Verkko-ohjausosaaminen 2op
Toteutus: 29.4.-4.6.2024
Hakuaika 25.9.23.-1.4.2024

Sosiaali- ja terveysalan digitalisaatioon liittyvä yhteiskunnallinen osaaminen 2op.
Toteutus 29.4.-4.6.2024
Hakuaika 29.9.23.-1.4.2024

Palvelumuotoiluosaaminen 5 op
Toteutus: 5.2.24- 8.4.24
Hakuaika 25.9-3.11.2023

Työelämälähtöinen kehittämistehtävä 10 op
Toteutus 12.3.-26.11.2024
Hakuaika 25.9.-3.11.2023

Hakeminen ja hinta

Haku koko erikoistumiskoulutukseen on 25.9.-31.12.2023. Koulutukseen haetaan hakulomakkeiden kautta. Hakulomakkeella sinulta kysytään henkilötietojesi lisäksi tietoja aiemmasta opiskeluhistoriasta, joten pidäthän opiskelutodistukset valmiina täyttäessäsi lomaketta. Todistusliitteitä ei pyydetä, vaan tutkinnon todentaminen tapahtuu opintopolun kautta.

Hae erikoistumiskoulutukseen mukaan täyttämällä hakulomake.

Koulutukseen hyväksytyille opiskelijoille ilmoitetaan tammikuun alkupuolella ja paikka on otettava vastaan tammikuussa 2024.

Koko koulutuksen hinta on 1500 e (alv 0 %).

Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen osallistuminen on sitova. Opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen tehdyistä koulutuksen perumisesta tai keskeyttämisestä laskutetaan koko koulutuksen hinta. Poikkeuksena tähän on lääkärintodistuksella osoitettu sairaus. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Yksittäisissä opintojaksoissa hinta on 50 e (alv 0 %) per opintopiste.

 
AMKit koulutusyhteistyössä!
Mukana olevien 14 ammattikorkeakoulun logot.
Kysy lisää!

Marko Vatanen
lehtori, UUDO-hankeen projektipäällikkö
Jokiväylä 11, 96300 Rovaniemi
p. 040 481 8302
marko.vatanenharmaasähköposti.jpg