kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

LUKIOVäyläopinnot

Logoja


Kuka voi hakea väyläopintoihin?

Jos opiskelet lukiossa tai olet vastavalmistunut, voit hakea lukioväyläopintoihin.

Opiskelen tai olen valmistunut (max vuosi sitten) Lapin alueen lukiosta

 • Sinulle väyläopinnot ovat maksuttomia.


Väyläopiskelu ja opintotarjonta

Väyläopiskelu  

 • Opiskelu on etäopiskelua verkon välityksellä

 • Opinnot ovat Lapin lukiolaisille maksuttomia

 • Ilmoittautuminen lukuvuoden 2021-2022 lukioväyläopintoihin tapahtuu 3.-31.5.2021 lukion opinto-ohjaajan kautta

 • Väyläopinnot ovat koulutuskohtaisesti määriteltyjä 15 opintopisteen kokonaisuuksia

 • Opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Tämä voi sisältää esim. verkko-opetusta (mm. luennot, harjoitukset) sekä itsenäistä työskentelyä (mm. oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista). Tarvittava työmäärä voi vaihdella paljonkin opiskelijan omien opiskelutaitojen ja -mahdollisuuksien mukaan 

 • Lukion (ylioppilastodistus tai lukion päättötodistus) ja lukioväyläopinnot suorittamalla lukiolainen voi hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa 

 

Lukioväyläopinnot koulutuksittain lukuvuosi 2020-2021

(kaikki opinnot toteutetaan verkko-opintoina):

Liiketalous

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Myynnin ja markkinoinnin perusteet 5 op (kevät 2021)
 • Liiketoiminnan juridiikka 5 op (kevät 2021)

Liikunta ja vapaa-aika

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Taidon oppiminen 5 op (kevät-kesä 2021)
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (syksy 2020)

Tieto- ja viestintätekniikka 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Ohjelmoinnin perusosaaminen 5 op (syksy 2020)
 • Linux-perusteet 5 op (syksy 2020)

Hoitotyö (sairaanhoitaja- ja terveydenhoitajakoulutus)

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (syksy 2020, kevät 2021)
 • Työhyvinvointi ja ergonomia 5 op (syksy 2020)

Sosiaaliala 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Sosiaalialan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (kevät 2021)
 • Sosiaalialan käyttäytymistieteellinen osaaminen (syksy 2020)

Maaseutuelinkeinot

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Kiertotalous ja bioenergia 5 op (syksy 2020, kevät 2021)
 • Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op (syksy 2020, kevät 2021)

Metsätalous

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Luonnon monimuotoisuus 5 op (kesä 2020, kesä 2021)
 • Riista-, kala- ja porotalous sekä keräilytuotteet 5 op (syksy 2020, kevät 2021)

Matkailu 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Toimintaympäristö 5 op (syksy 2020)
 • Projektinhallinta 5 op (syksy 2020)

Kuvataide 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • 3D konseptisuunnittelu 5 op (syksy 2020)
 • Digitaalinen kuva, kuva-analyysi ja tila 5 op (syksy 2020)

Tietojenkäsittely 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • IT infrastruktuurin perusteet 5 op (syksy 2020)
 • Pilvipalvelut ja virtualisointi 5 op (syksy 2020)

Konetekniikka

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Kiertotalouden perusteet 5 op (syksy 2020)
 • 3D printing, book exam 5 op (syksy 2020)

Fysioterapia

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 020)
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (syksy 2020)
 • Vapaasti valittava 5 op, Lapin AMKin vapaasti valittavien tarjonnasta, esim. fysioterapia osana kuntoutusta 5 op (kevät 2021)

Geronomi

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan palvelujärjestelmäosaaminen 5 op (syksy 2020)
 • Vapaasti valittava 5 op, Lapin AMKin vapaasti valittavien tarjonnasta esim. Muistisairas vanhus 5 op (kevät 2021)

Sähkö- ja automaatiotekniikka

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Tuulivoimatekniikan perusteet 5 op (syksy 2020)
 • Kiertotalouden perusteet 5 op (syksy 2020)

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Talonrakentaminen 5 op (kevät 2021, voi suorittaa myös monimuoto-ryhmän mukana)
 • Infrarakentaminen 5 op (syksy 2020, voi suorittaa myös monimuoto-ryhmän mukana)

Maanmittaustekniikka 

 • Korkeakouluopintoihin perehtyminen 5 op (syksy 2020)
 • Tieto- ja paikkatietotekniikka 5 op (syksy 2020, monimuoto-ryhmän mukana)
 • Algebra, geometria ja trigonometria 5 op (syksy 2020, monimuoto-ryhmän mukana)

Bachelor of Business Administration, Tradenomi (AMK)

 • Gateway to Business Studies 5 op (syksy 2020)
 • Introduction to Sustainable Business 5 op (syksy 2020)
 • Economics 5 op (syksy 2020)

Bachelor of Hospitality Management, Restonomi (AMK)

 • Orientation to Tourism Studies 5 op (syksy 2020)
 • Multicultural Tourism and Hospitality Field 5 op (syksy 2020)
 • Arctic Tourism and Responsible Hospitality 5 op (syksy 2020)

 

Haku väyläopiskelijaksi: Opiskelen tai olen valmistunut (max vuosi sitten) Lapin alueen lukiosta
 • Hakeutuminen lukioväyläopintoihin tapahtuu vuosittain toukokuussa.
 • Ole yhteydessä oman oppilaitoksen opinto-ohjaajaan.
 • Valinta tehdään yhteistyössä lukion opinto-ohjaajan kanssa, paikkamäärä huomioiden.
 • Jos sinut hyväksytään väyläopiskelijaksi, sinulle lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa tietoa opintojen aloittamisesta ja opiskelusta.       

Haku väyläopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi

Kun saat väyläopinnot sekä ylioppilastutkinnon/lukion päättötodistuksen, voit hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.    

 • Opintopolussa:  Avoimen väylän -haku 
  • Haku on auki: toukokuussa ja marraskuussa.
 • Sinut voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalan toimesta.      
 • Jos sinut hyväksytään väylän kautta opiskelijaksi, aloitat ensimmäisen vuoden opiskelijana.

   

Kysy lisää

Opiskeletko lukiossa ja olet kiinnostunut lukioväyläopinnoista? Toimitko toisella asteella opinto-ohjaajana ja haluat lisätietoja väyläopinnoista? Ota yhteyttä!


Niina Riihiniemi
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi
puh. 040 656 5127
Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C 
96300 Rovaniemi


Oppaat ja esitteet
Lukioväylä esite