Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Väyläopinnot yhteistyöoppilaitosten

ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille

Ammatillisen koulutuksen väylä ja sen väyläopinnot on tarkoitettu ammatillisella toisella asteella soveltuvaa perustutkintoa opiskeleville. Ideana on joustavoittaa siirtymää ammatillisten perustutkinto-opintojen ja ammattikorkeakouluopintojen välillä. 

Väyläopinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten määrittelemiä ensimmäisen lukuvuoden opintoja. Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden

  • tutustua ja valmentautua ammattikorkeakouluopiskeluun,
  • kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä
  • aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu.  

 

Kuka voi hakea väyläopintoihin

Kuka voi hakea väyläopintoihin?

Opinnot on suunnattu yhteistyöoppilaitosten (Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen) opiskelijoille, jotka opiskelevat soveltuvaa ammatillista perustutkintoa. Väyläopinnot ajoittuvat pääsääntöisesti perustutkinto-opintojen viimeiselle lukuvuodelle.

Koulutusten tarjoamat väyläopinnot edellyttävät soveltuvaa toisen asteen perustutkintoa. Lisäksi sosiaali- ja terveysalan koulutuksissa (sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, sosionomi, geronomi, fysioterapia sekä liikunta- ja vapaa-aika) opiskelijan opintomenestyksen edellytetään olevan vähintään tasolla hyvä.


 

 Opinnot ammatillisella toisella asteella                   Soveltuvat väyläopinnot Lapin amkin koulutuksessa 

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (tarjoilija, kokki)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Matkailun perustutkinto, tutkinnon perusteiden mukaisesti (matkailupalvelujen tuottaja, vastaanottovirkailija, matkailuvirkailija, matka-asiantuntija)

Restonomikoulutus,
restonomi (AMK),
suomenkielinen ja
englanninkielinen koulutus

Liikunnanohjauksen perustutkinto (liikuntaneuvoja)

Liikunnan ja vapaa-ajan
koulutus,
liikunnanohjaaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Geronomikoulutus,
geronomi (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja, kuntoutus)

Fysioterapiakoulutus,
fysioterapeutti (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sairaanhoitajakoulutus,
sairaanhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Terveydenhoitajakoulutus, terveydenhoitaja (AMK)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja)

Sosionomikoulutus,
sosionomi (AMK)

Media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinto (mediapalvelujen ja kuvallisen ilmaisun toteuttaja, kuva-artesaani)

Kuvataiteen koulutus,
kuvataiteilija (AMK)

Liiketalouden perustutkinto (merkonomi)

Liiketalouden koulutus,
tradenomi (AMK), suomenkielinen ja englanninkielinen koulutus

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi)

Tietojenkäsittely,
tradenomi (AMK)

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto (datanomi), Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto (ICT asentaja)

Tieto- ja viestintä-
tekniikka,
insinööri (AMK)

Maanmittausalan perustutkinto (kartoittaja)

Maanmittaustekniikan
koulutus,
insinööri (AMK)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto (koneasentaja, koneautomaatioasentaja), Autoalan perustutkinto (ajoneuvoasentaja), Kaivosalan perustutkinto

Konetekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto (sähköasentaja, automaatioasentaja)

Sähkö- ja automaatio-
tekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Rakennusalan perustutkinto (talonrakentaja, maarakentaja, maarakennuskoneen kuljettaja, kivirakentaja), Talotekniikan perustutkinto, Teknisen suunnittelun perustutkinto, Kaivosalan perustutkinto, Puuteollisuuden perustutkinto (puuseppä, teollisuuspuurakentaja)

Rakennus- ja yhdys-
kuntatekniikan koulutus,
insinööri (AMK)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (luonto-ohjaaja, luonnonvaratuottaja, luonto- ja ympäristöneuvoja, ympäristönhoitaja), Metsäalan perustutkinto (metsäenergian tuottaja, metsuri, -metsäpalveluiden tuottaja, metsäkoneenkuljettaja)

Metsätalouden koulutus,
metsätalousinsinööri
(AMK)

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (poronhoitaja), Maatalousalan perustutkinto (eläintenhoitaja, maaseutuyrittäjä), Puutarha-alan perustutkinto (puutarhuri), Elintarvikealan perustutkinto (lihatuotteiden valmistaja)

Maaseutuelinkeinojen
koulutus,
agrologi (AMK)


 

Väyläopiskelu ja opintotarjonta

Väyläopiskelu

Väyläopiskelijat opiskelevat Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä eli yhdessä ensimmäisen vuoden opiskelijoiden kanssa.  Opiskelu tapahtuu päivä- tai monimuoto-opintoina opintotarjonnasta riippuen. Päiväopinnot edellyttävät tiivistä läsnäoloa opetuksessa, joka on hyvä ottaa huomioon suunniteltaessa väyläopintojen suorittamista ammatillisen perustutkinnon aikana. Monimuoto-opinnot sisältävät puolestaan sekä lähiopetusjaksoja että etäopiskelua verkko-opiskelumahdollisuuksia hyödyntäen.

Väyläopinnot ovat Lapin AMKin opetussuunnitelman mukaisia ja koulutuskohtaisesti määriteltyjä 30 opintopisteen kokonaisuuksia. Opinnot sijoittuvat joko yhdelle lukukaudelle tai jakautuvat koko lukuvuodelle koulutuksesta riippuen. Opintotarjonnan yhteydessä kerrotaan tarkemmin millä Lapin ammattikorkeakoulun kampuksella opintoja tarjotaan, toteutetaanko ne päivä- vai monimuoto-opintoina sekä opintojen toteutusajankohta ja laajuus opintopisteissä. Opintotarjonta sisältää myös linkin SoleOPS -järjestelmään, josta löytyvät tarkemmat opintojaksokuvaukset sekä koulutuksen opetussuunnitelma kokonaisuudessaan. Opintotarjonta: Lapin AMKin väyläopintotarjonta lukuvuosi 2020-2021.

Yhteistyöoppilaitoksissa, ammatillisella toisella asteella opiskeleville (Ammattiopisto Lappian, Lapin koulutuskeskus REDUn ja Saamelaisalueen koulutuskeskuksen opiskelijoita) väyläopinnot ovat maksuttomia.

Väyläopintojen tavoitteena on, että mahdollinen myöhempi tutkinto-opiskeluaika Lapin ammattikorkeakoulussa lyhenee väyläopintojen ja ammatillisella perustutkinnolla hankitun osaamisen ja siihen liittyvän osaamisen tunnistamisen myötä. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen prosessi voi rakentua esimerkiksi erilaisten näyttöjen kautta ja niistä sovitaan erikseen hops-keskusteluissa opintojen alkuvaiheessa. Opiskelijan hallitessa ensimmäisen lukuvuoden osaaminen, hän voi jatkaa opintojaan suoraan 2 vuodelle tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisen jälkeen.


 
Hae näin

Haku väyläopiskelijaksi

Lapin ammattikorkeakoulun seuraavan lukukauden väyläopintoihin hakeutuminen tapahtuu kahdesti vuodessa maalis-toukokuussa ja syys-marraskuussa.

Ammatillisella toisella asteella opiskeleva hakee väyläopintoihin oman oppilaitoksensa opinto-ohjaajan kautta.  Lapin ammattikorkeakoulu tiedottaa yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajia väyläopintoja koskevien hakujen avaamisesta sekä hakumenettelystä. Opinto-ohjaaja tiedottaa oppilaitoksessaan väyläopinnoista, käy ohjauskeskustelun halukkaiden kanssa, täyttää opiskelijan kanssa ilmoittautumislomakkeen sekä ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat soveltuvuusjärjestyksessä Lapin ammattikorkeakoululle. On tärkeää, että opiskelija tarkistaa opinto-ohjaajan kanssa väyläopintojen soveltuvuuden omiin opintoihin ja elämäntilanteeseen. Väyläopinnot suoritetaan pääsääntöisesti ammatillisten perustutkinto-opintojen viimeisenä lukuvuotena

Valinta tehdään yhteistyössä yhteistyöoppilaitosten opinto-ohjaajien kanssa, koulutuksen paikkamäärä huomioiden. Mikäli hakijoita on useammasta oppilaitoksesta, jaetaan paikat tasapuolisesti oppilaitosten kesken.

Väyläopintoihin hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje ja tarkempaa infomateriaalia väyläopinnoista, opintojen aloittamisesta ja itse opiskelusta.

Haku tutkinto-opiskelijaksi väyläopintojen jälkeen

Opiskelija voi hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa ( avoimen väylän -haussa ) suoritettuaan määritellyt 30 opintopistettä Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintoja ja tehtyään soveltuvan toisen asteen perustutkinnon.


Hakija voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Aloituspaikkojen määrä vaihtelee koulutuksittain ja mahdollinen opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalalla.

Kysy lisää

Heräsikö väyläopinnoista kysymyksiä?

Opiskeletko ammatillisella toisella asteella tutkintoa ja olet kiinnostunut väyläopinnoista? Toimitko ammatillisella toisella asteella opinto-ohjaajana ja haluat lisätietoja väyläopinnoista?  Ota yhteyttä!

Jonna Löf
vaylaopinnotLapin AMK sähköposti
puh. 040 7080 724

Lapin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK