kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Perheen, työn ja opiskelun viitoittamalla tiellä

- Annan opintopolku vie kohti fysioterapeutin koulutusta

31-vuotias perheensä kanssa Rovaniemellä asuva Anna* lähti kouluttautumaan avoimen AMK:n kautta unelma-ammattiinsa fysioterapeutiksi. Aikaisemmalta koulutukselta hän oli viittomakielen ohjaaja, mikä ei kuitenkaan häntä työllistänyt.

Avoimeen ammattikorkeakouluun opiskelijaksi Anna haki kuultuaan avoimen AMK:n tarjoamasta opiskelumahdollisuudesta sekä yhteishaun ollessa jo ohi. Tavoitteena hänellä oli alusta asti hakeutua tutkinto-opiskelijaksi polkuopintojen kautta.
Saamaansa apua ja ohjausta hän kehuu.

” Avoimen toimiston väki oli korvaamaton apu koko vuoden ajan, heiltä pystyi aina mennä kysymään apua.”
Opiskelun päiväopiskelijoiden ryhmässä Anna kertoo olleen vaivatonta, avoimen AMK:n opiskelijat olivat tasavertainen osa ryhmää. Opinnot olivat tarkkaan suunniteltuja, mikä hieman hankaloittaa perheellisen opiskeluja. Mutta itsellensä hän sanoo tiukan etenemisen sopineen paremmin, näin hän tiesi opintojen ainakin etenevän ajallaan.

Tutkinto-opiskelijaksi hakeutumisen hän sanoo olleen luontevaa ja sujuneen ongelmitta. Ongelmallista avoimen AMK:n opintojen aikana hän sanoo olleen opiskelujen, työn ja perheen yhdistäminen. Sillä opiskeluihinsa hän ei saanut mitään tukia, täytyi hänen työskennellä samaan aikaan. Vuosi oli tästä syystä raskas perheelle. Opintojen kanssa muutoin hänellä ei ollut ongelmaa.

Opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa Anna suosittelee heille, jotka eivät pääse koulutukseen papereidensa perusteella tai myöhästyvät hausta. Vinkkinä hän vielä kertoo: ”Kuitenkin olisi hyvä olla taloudellinen tuki jostain tai olla valmis käymään töissä.” *Haastateltavan nimi muutettu hänen toiveestaan.