kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Avoimet korkeakoluopinnot lukioaikana

Henkilökuva

 

Lukiosta korkeakouluun LUKKO -hankkeessa (ESR) on koottu avoimia korkeakouluopintoja sisältävä opintotarjotin lapin lukiolaisille. Lukiossa opiskeleva Miia ilmoittautui opintojaksolle LUKKO-hankkeen kautta ja opinnot olivat hänelle maksuttomia. Hän suoritti avoimen ammattikorkeakoulun kautta opintojakson Myötätuulta opintoihin-sujuvuutta opiskeluun (3 op) syksyllä 2018. Miia innostui korkeakouluopinnoista lukioaikana opinto-ohjaajan suosituksesta. Ylioppilaskirjoitukset olivat hänen kohdallaan ohi, joten Miialla oli hyvin aikaa keskittyä lisä-opintoihin. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot voisi myöhemmin myös hyödyntää tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Opintojakso toteutettiin verkko-opintoina ja luennot ja kurssimateriaali oli saatavilla verkossa. Kurssin oppimistehtävänä kirjoitettiin essee. Luennot järjestettiin ilta-aikaan ja ne tallennettiin, jotta myös ne, jotka eivät päässeet luennolla, voisivat kuunnella sen itselle sopivana ajankohtana. Opiskelussa käytettävät sovellukset tuntuivat aluksi oudoilta, koska ne eivät olleet ennestään tuttuja Miialle. Luentotallenteet kuitenkin helpottivat opiskelua mahdollistaen luentoihin palaamisen myös luentojen jälkeen.

Opintojakso antoi Miialle hyvän kuvan korkeakouluopinnoista. Opintojen aikana hän oppi itsenäistä työskentelyä sekä korkeakouluopinnoissa hyödynnettävien verkko-oppimisympäristöjen käyttöä.

Miia koki avoimen ammattikorkeakoulun opinnot hyvänä tilaisuutena kokeilla erilaisia opintoja eri aloilta. Tutustuminen opintoihin lisää tietoa eri aloista ja samalla se voi vahvistaa käsitystä siitä, mikä voisi olla itselle sopiva ala. Suoritetut opinnot voivat helpottaa pääsykokeissa pärjäämistä ja opinnot voi myös hyväksilukea, mikäli hakeutuu Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi.

Logoja

Haastattelu on toteutettu osana Lukiosta Korkeakouluun LUKKO -hanketta.