Avoinamk_tyttojasateenvarjo_1920x400px.jpg
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Opintoja kaikilta koulutusaloilta

 

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit opiskella AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja kaikilta Lapin ammattikorkeakoulun koulutusaloilta. Opintoja voit suorittaa avoimen AMKin järjestämillä erillisopintojaksoilla iltaisin ja viikonloppuisin sekä polku- ja väyläopintoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä lukujärjestysten mukaisesti päivä- tai monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot on järjestetty siten, että opiskelu työn ohella on mahdollista. Opetuksessa hyödynnetään etä- ja verkko-oppimisympäristöjä, jonka vuoksi jokaisella opiskelijalla tulee olla käytettävissä oma tietokone.

Yksittäiset opintojaksot ja opintokokonaisuudet 
Avoimen AMKin erillisopintojaksot ja monimuoto-opintoina toteutettavat opinnot löytyvät Maakuntakorkeakoulun koulutushausta osoitteesta www.maakuntakorkeakoulu.fi, joka sisältää tietoa Lapin korkeakoulujen avoimen opetuksen tarjonnasta.

Päiväopintoina toteutettavista opinnoista voit kysyä avoimen AMKin henkilökunnalta  avoinamksähköposti.jpg

Polkuopinnot
Avoimen opiskelijat voivat opiskella tutkintotavoitteisesti polkuopiskelijoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.
Koulutusten opetussuunnitelmat löytyvät  SoleOPS-järjestelmästä. Lisää polkuopiskelusta ja polkuopinnoista täältä. Tarjolla olevat polkuopinnot ja niihin ilmoittautuminen osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi

Väyläopinnot
Väyläopinnot on tarkoitettu soveltuvan toisen asteen perustutkinnon suorittaneille ja ne koostuvat Lapin AMK:n määrittelemistä 30 opintopisteen laajuisista opinnoista. Lisätietoa soveltuvista tutkinnoista ja koulutuksittain määritellyt opinnot löytyvät osoitteesta www.lapinamk.fi/vaylaopinnot. Avoimessa AMK:ssa tarjolla olevat väyläopinnot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi

 

OPINTOJEN SUUNNITTELU

Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Avoimen ammattikorkeakoulun suunnittelija Jonna Löf  ja koordinaattori Niina Riihiniemi ohjaavat sinua opintojesi suunnittelussa, korkeakouluopiskeluun liittyvissä asioissa sekä erilaisten opiskeluvaihtoehtojen pohtimisessa.  Lisäksi Lapin AMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja koulutusvastaavat ohjaavat ja vastaavat koulutusten sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät täältä.