kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

KORKEAKOULUOPINTOJEN Väylä

Logoja

 

Väyläopinnoissa voit aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun ja joustavoittaa pääsyä AMK-tutkinto-opiskelijaksi.  

Toisen asteen yhteistyöoppilaitosten opiskelijana (Lapin alueen lukiolaisena ja ammatillisen koulutuksen opiskelijana) sinulla on mahdollista tutustua Lapin AMKin opintotarjontaan ja korkeakouluopiskeluun sekä suorittaa maksutta korkeakouluopintoja jo toisen asteen opintojen aikana. Väyläopinnot ovat jatko-opintoja suunnittelevalle ja AMK-opinnoista kiinnostuneelle sujuva väylä Lapin AMKiin.

Lukioväylä ja ammatilliset väyläopinnot ovat yhdistyneet korkeakouluopintojen väyläksi. Ennen syksyä 2022 aloittaneet suorittavat väyläopinnot loppuun vanhalla kokonaisuudella ja syksystä 2022 aloittavat uudella.

Väyläopiskelu
• Opiskelu on etäopiskelua verkon välityksellä. Verkko-opinnot suoritetaan verkko-oppimisympäristössä.
• Opinnot ovat yhteistyöoppilaitosten opiskelijoille maksuttomia.
• Väyläopinnot ovat koulutuskohtaisesti määriteltyjä 15 opintopisteen kokonaisuuksia.
• Opintojaksojen laajuus ilmoitetaan opintopisteinä (op). Yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työpanosta. Tämä voi sisältää esim. verkko-opetusta (mm. luennot, harjoitukset) sekä itsenäistä työskentelyä (mm. oppimistehtävien tekemistä, tenttiin valmistautumista). Tarvittava työmäärä voi vaihdella paljonkin opiskelijan omien opiskelutaitojen ja -mahdollisuuksien mukaan.
• Toisen asteen tutkinnon ja korkeakouluopintojen väylän opinnot suoritettua voi hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.
Kuka voi hakea väyläopintoihin?

Jos opiskelet tai olet vastavalmistunut yhteistyöoppilaitoksestamme, voit hakea väyläopintoihin.

Lapin ammattikorkeakoulun yhteistyöoppilaitoksia ovat:

• Lapin lukiot
• Lapin ammatilliset oppilaitokset (Lappia, REDU, SAKK, Rovala, Peräpohjolan Opisto)
• Muut Lapin ammattikorkeakoulun toisen asteen yhteistyökumppanit
- OSAO ja JEDU (metsäalan koulutus)
- OSAO Virpiniemi (liikunta),
- Koulutuskeskus Brahe (kuvataide)
- AhlmanEdu (restonomi)
- Turun ammatti-instituutti (maanmittaus)
- Raudaskylän Kristillinen Opisto 

Haku väyläopiskelijaksi

Ilmoittautuminen syksyllä alkaviin koulutuksiin 2.8.2023 kello 8.00. Syksyllä 2023 alkavat korkeakouluopintojen väylät: 

 • Ensin ole yhteydessä oman oppilaitoksesi opinto-ohjaajaan.
  o Käy ohjauskeskustelu opinto-ohjaajasi kanssa.
  o Opinto-ohjaajan kanssa käydyn keskustelun jälkeen, voit ilmoittautua opintoihin mukaan.
  o Käytäthän toisen asteen oppilaitoksesi sähköpostiosoitetta ilmoittautumisen yhteydessä.
  o Opinto-ohjaaja ilmoittaa väyläopintoihin hakevat opiskelijat Lapin ammattikorkeakoululle.
 • Valinta väyläopintoihin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.
 • Mikäli saat opiskelupaikan, järjestelmä lähettää sinulle viestin. Viestissä on linkki hyväksymiskirjeeseen, josta löytyy tarkempaa tietoa opintojen aloittamisesta ja väyläopiskelusta.
 • Valituille yhteistyöoppilaitosten opiskelijat saavat opintojensa tueksi väyläopintojen oppaan.

  Lisätietoja verkkokaupasta:

 Ilmoittautuminen ja ilmoittautumisohje

Haku väyläopintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi
Kun olet suorittanut väyläopinnot (15 op) ja toisen asteen tutkinnon ja tutkinnon suorittamisesta on max. vuosi, voit hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa. 
 • Alla olevasta taulukosta näet mihin koulutuksiin suorittamasi korkeakouluopintojenväylä antaa hakukelpoisuuden
 • Haku tapahtuu opintopolussa, lisätietoa hakemisesta ja valintaperusteista  Avoimen väylän -haku 
 • Sinut voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta. Opiskelijavalinta tapahtuu koulutusalan toimesta.
 • Jos sinut hyväksytään väylän kautta opiskelijaksi, aloitat ensimmäisen vuoden opiskelijana. Suorittamasi väyläopinnot voidaan hyväksilukea  osaksi tutkintoa.


KORKEAKOULUOPINTOJEN VÄYLÄ                   TUTKINNOT, JOIHIN OPINNOT ANTAVAT HAKUKELPOISUUDEN

Sairaanhoitajan korkeakouluopintojen väylä

Sairaanhoitaja (AMK), Sosionomi (AMK), Geronomi (AMK),

 Terveydenhoitaja (AMK)

Sosionomin korkeakouluopintojen väylä

Sosionomi (AMK), Geronomi (AMK),

Sairaanhoitaja (AMK), Terveydenhoitaja (AMK)

Geronomin (vanhustyö) korkeakouluopintojen väylä

Geronomi (AMK), Sairaanhoitaja (AMK),

Sosionomi(AMK), Terveydenhoitaja (AMK)

Fysioterapian korkeakouluopintojen väylä

Fysioterapeutti (AMK)

Liikunnanohjaajan korkeakouluopintojen väylä

Liikunnanohjaaja (AMK)

Tradenomin (liiketalous) korkeakouluopintojen väylä

Tradenomi (AMK), liiketalous, Restonomi (AMK)

Tradenomin (tietojenkäsittely) korkeakouluopintojen väylä

Tradenomi (AMK), tietojenkäsittely 
Restonomi (matkailu) korkeakouluopintojen väylä

Restonomi (AMK), Tradenomi (AMK), liiketalous

Kuvataiteen korkeakouluopintojen väylä

Kuvataide (AMK)

Tekniikan ja luonnonvara-alan korkeakouluopintojen väylä

Tieto- ja viestintätekniikka (AMK), Konetekniikka (AMK),

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka (AMK), Maamittaustekniikka (AMK),

Rakennusmestari (AMK), Sähkö- ja automaatiotekniikka (AMK),

Metsätalousinsinööri (AMK), Agrologi (AMK)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kysy lisää

Heräsikö väyläopinnoista kysymyksiä? Opiskeletko lukiossa tai suoritat ammatillista toisen asteen tutkintoa ja olet kiinnostunut väyläopinnoista? Toimitko toisella asteella opinto-ohjaajana ja haluat lisätietoja väyläopinnoista?

Ota yhteyttä!

Ammattioppilaitosyhteistyö Lukioyhteistyö

Niina Riihiniemi
puh. 040 656 5127
avoinamk@lapinamk.fi avoinamk@lapinamk.fi 


Ajankohtaista
Katso video väyläopinnoista

Näyttökuva väyläopinnot video.jpg