kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Mitä AMK-opiskelu on?

 

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa mahdollisuuden opiskella Lapin AMKin AMK- ja YAMK-koulutusten opintoja. Avoimen opiskelijat opiskelevat pääsääntöisesti tutkinto-opiskelijaryhmässä lukujärjestyksen mukaan. Opintoja järjestetään päivä-, monimuoto- ja verkko-opintoina opintojaksosta riippuen. Toteutustapa käy ilmi opintojakson tiedoista. 

  • Päiväopinnoissa opiskelet yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa pääasiassa kampuksella nykyaikaisissa ja monipuolisissa oppimisympäristöissämme.
  • Monimuoto-opinnoissa opiskellet sekä kampuksella että verkko-oppimisympäristöissä. Kampuksella tapahtuvan opetuksen määrä vaihtelee koulutuksittain. Virtuaalikampuksella hyödynnetään laajasti verkko- ja etäopiskelun nykyaikaisimpia mahdollisuuksia. Monimuoto-opinnot sisältävät enemmän itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristöissä kuin lähiopetusta. Tämän vuoksi itseohjautuvuus ja ajankäytön hallinta ovat keskeisessä roolissa opiskellessasi. Monimuoto-opinnot soveltuvat hyvin myös työssäkäyvälle ja mahdollistavat opiskelun eri paikkakunnilta.
  • Verkko-opinnoissa suoritat opinnot muutamaa kampuspäivää lukuun ottamatta täysin verkossa. Teet paljon itsenäistä työtä, mutta tukenasi on muiden verkko-opintoja suorittavien verkosto.

Opintojaksoille ilmoittauduttaessa on huomioitava, että niillä voi olla edeltävien opintojen vaatimuksia. Opiskelijan tulee itse harkita, vastaavatko omat tiedot opintojakson mahdollisesti edellyttämiä pohjatietoja. Ylempään AMK-tutkintoon kuuluvien opintojen suorittaminen edellyttää alan ammattikorkeakoulututkinto tai muuta soveltuvaa koulutusta, jonka AMK katsoo riittäväksi.

Korkeakouluopinnot edellyttävät sinulta riittäviä korkeakouluopiskeluvalmiuksia (ks. alla oleva kuvio) sekä omaa kannettavaa tietokonetta ja nettiyhteyttä. Lisäksi sinulla tulee olla riittävä kielitaito kunkin opintojakson opetuskielellä (keskimäärin B2-C1). Kielitaidosta voidaan pyytää todistus tai todentaa se esim. haastattelulla. Voit itse arvioida omaa kielitaitoasi yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen avulla. Verkkopohjaisen viitteellisen kielitaidon itsearvioinnin voit tehdä Dialang-testin avulla.

Korkeakouluvalmiudet selitettynä

Kuvio: Korkeakouluopiskeluvalmiudet