Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Avoin Amk

Kiinnostaako ammattiosaamisesi laajentaminen, tie tutkintoon vai haluatko pitää mielesi virkeänä uusien asioiden äärellä?

 

Avoin ammattikorkeakouluopetus on Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Tarjolla on sekä ammattikorkeakoulu- että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja. Avoimessa ammattikorkeakoulussa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojen suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat
• tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa
• valmentautua pääsykokeisiin
• opiskella polku-/väyläopiskelijana tutkintotavoitteisesti
• ylläpitää ja kehittää ammattitaitoasi sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
• kehittää itseäsi

Opintoja voi suorittaa
• yksittäisinä opintojaksoina tai laajempina kokonaisuuksina
• erillisillä avoimen ammattikorkeakoulun järjestämillä opintojaksoilla iltaisin ja viikonloppuisin
• polkuopintoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä- ja monimuoto-opintoina
• väyläopintoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä päivä- ja monimuoto-opintoina


Tervetuloa opiskelemaan!

Opintotarjonta

Opintoja kaikilta koulutusaloilta

Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit opiskella AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja kaikilta Lapin ammattikorkeakoulun koulutusaloilta. Opintoja voit suorittaa avoimen AMKin järjestämillä erillisopintojaksoilla iltaisin ja viikonloppuisin sekä polku- ja väyläopintoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä lukujärjestysten mukaisesti päivä- tai monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot on järjestetty siten, että opiskelu työn ohella on mahdollista. Opetuksessa hyödynnetään etä- ja verkko-oppimisympäristöjä, jonka vuoksi jokaisella opiskelijalla tulee olla käytettävissä oma tietokone.

Yksittäiset opintojaksot ja opintokokonaisuudet 
Avoimen AMKin erillisopintojaksot ja monimuoto-opintoina toteutettavat opinnot löytyvät Maakuntakorkeakoulun koulutushausta osoitteesta www.maakuntakorkeakoulu.fi, joka sisältää tietoa Lapin korkeakoulujen avoimen opetuksen tarjonnasta.

Päiväopintoina toteutettavista opinnoista voit kysyä avoimen AMKin henkilökunnalta  avoinamksähköposti.jpg

Polkuopinnot
Avoimen opiskelijat voivat opiskella tutkintotavoitteisesti polkuopiskelijoina tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä.
Koulutusten opetussuunnitelmat löytyvät  SoleOPS-järjestelmästä. Tarjolla olevat polkuopinnot ja niihin ilmoittautuminen osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi

Väyläopinnot
Väyläopinnot on tarkoitettu soveltuvan toisen asteen perustutkinnon suorittaneille ja ne koostuvat Lapin AMK:n määrittelemistä 30 opintopisteen laajuisista opinnoista. Lisätietoa soveltuvista tutkinnoista ja koulutuksittain määritellyt opinnot löytyvät osoitteesta www.lapinamk.fi/vaylaopinnot. Avoimessa AMK:ssa tarjolla olevat väyläopinnot ja ilmoittautuminen osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi

OPINTOJEN SUUNNITTELU

Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Avoimen ammattikorkeakoulun suunnittelija Jonna Löf  ja koordinaattori Niina Riihiniemi ohjaavat sinua opintojesi suunnittelussa, korkeakouluopiskeluun liittyvissä asioissa sekä erilaisten opiskeluvaihtoehtojen pohtimisessa.  Lisäksi Lapin AMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja koulutusvastaavat ohjaavat ja vastaavat koulutusten sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

Polkuopinnot ja väyläopinnot

Avoimen AMKin polkuopinnot


Oletko vailla opiskelupaikkaa, kiinnostaisiko sinua tutustua kokonaan uuteen alaan, haluaisitko hyödyntää välivuoden opiskelemalla tai onko sinulla jo mielessä tietty tutkinto, mutta ei vaadittavaa hakukelpoisuutta ?


Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskeluun tutkintotavoitteisesti polkuopintoina kaikissa Lapin ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-koulutuksissa. Polkuopiskelijana opiskelet tutkinto-opiskelijaryhmässä lukujärjestyksen mukaan, tutustut alaan, kehität osaamistasi ja suoritat opintoja, joista on hyötyä tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutuessasi. Avoimen AMKin polkuopinnot ovat pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja ja avoimen polkuopiskelijoille on varattu opiskelupaikkoja kaikista tutkinto-opiskelijoiden ryhmistä.


Mitä hyötyä polkuopinnoista on?
- Voit tutustua alaan ja korkeakouluopiskeluun
- Aloittaa tutkintotavoitteisen opiskelun
- Avoimessa suoritetut opinnot voidaan hyväksilukea tutkintoon johtavassa koulutuksessa
- Avoimessa suorittamiesi opintojen perusteella voit hakeutua Lapin AMKin tutkintoon johtavaan koulutukseen erillishaussa (avoimen AMK:n väylä -haku)
- Voit jatkaa tutkinto-opiskelijaksi päästyäsi samassa ryhmässä, jossa olet jo opiskellut polkuopiskelijana

Polkuopinnot ja ilmoittautuminen
Polkuopintotarjonta ja ilmoittautuminen osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi 

  

Avoimen AMKin väyläopinnot

Väyläopinnot on tarkoitettu soveltuvan toisen asteen perustutkinnon suorittaneille ja ne koostuvat Lapin AMK:n määrittelemistä 30 opintopisteen laajuisista opinnoista. Lisätietoa soveltuvista tutkinnoista ja koulutuksittain määritellyt opinnot löytyvät osoitteesta www.lapinamk.fi/vaylaopinnot.

Väyläopinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten määrittelemiä ensimmäisen lukuvuoden opintoja.

Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden:

            - tutustua ja valmentautua ammattikorkeakouluopiskeluun

            - kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä

            - aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu.

 

Opintotarjonta ja ilmoittautuminen osoitteessa www.maakuntakorkeakoulu.fi.

 Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen avoimen AMKin opintoihin

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittaudutaan Maakuntakorkeakoulun koulutushaussa olevan linkin kautta. Linkki vie koulutuksesta riippuen Webropol- lomakkeelle tai Meerkado -järjestelmään, jossa tapahtuu sekä ilmoittautuminen että maksaminen. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Sähköisen ilmoittautumisen kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelijoiden valinta opintoihin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille lähetetään kutsu sähköpostitse.

Avoimen AMKin opintomaksut

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta peritään 10€/opintopiste TAI 300€ vuosimaksu, jolla voi opiskella vuoden aikana rajattoman määrän opintoja. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, joten opintomaksua ei palauteta. Poikkeuksena lääkärintodistuksen perusteella tehdyt perumiset sekä polkuopiskelijaksi ilmoittautunut, joka tulee valituksi Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi ennen polkuopintojen alkua.
Laatutyö

Laatutyö avoimessa ammattikorkeakoulussa


Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Avoimen ammattikorkeakoulun laadunhallinta pohjautuu Lapin AMKin laatujärjestelmään.

Keskeinen osa avoimen AMKin laadunhallintaa on asiakkailta ja opiskelijoilta kerättävä palaute, jonka avulla kehitetään avoimen AMKin toimintaa ja opiskelijapalveluita. Haluamme kehittää avoimen ammattikorkeakoulun palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja toivomme palautetta koulutustarjonnasta, markkinoinnista sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista osoitteeseen avoinamksähköposti.jpg.

Keräämme palvelupalautetta systemaattisesti sekä avoimen AMKin erillisopintojaksoja suorittaneilta että tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelevilta polkuopiskelijoilta sähköisesti Webropol-järjestelmän avulla. Palauteyhteenvedon perusteella valitaan kehittämiskohteet seuraavalle vuodelle. Vuoden 2018 kehittämiskohteet ovat: avoimen AMKin ohjauspalvelut, joustavat opintopolut AMK- ja YAMK tutkinto-opintoihin sekä avoimen AMKin markkinoinnin ja sisäisen tiedottamisen lisääminen.
Opiskelukokemuksia

Opiskelukokemuksia

Mietitkö opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa? Avoimen opiskelijoilla on monenlaisia opiskeluun liittyviä motiiveja ja haaveita; tarinoita on yhtä monta kuin opiskelijoitakin. Olemme keränneet tälle sivulle opiskelijoiden kokemuksia avoimessa AMKissa opiskelusta. Tutustu opiskelijatarinoihin ja anna niiden olla innoittajana oman opintopolkusi rakentamisessa.


Avoimen AMKin kautta kohti YAMK-tutkintoa
- Antti Hietakankaan opintopolku vie kohti insinööri YAMK-tutkintoa

Perheen, työn ja opiskelun viitoittamalla tiellä
- Annan opiskelukokemuksia fysioterapiakoulutuksen opinnoista

Opiskelua pitkien etäisyyksien Suomessa
- Miia Rae-Juntusen opiskelijakokemuksia tradenomialan opinnoista

Ensimmäinen vuosi avoimen kautta opintojen vauhdittamiseksi
- Laura Isokäännän polku avoimen AMK:n kautta fysioterapian koulutukseen

Avoimen AMKin opinnoilla uudelle alalle
- Eero Vihavaisen opiskelijakokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista

Pitkäjänteisyys palkitaan
- Joonas Tahkolan kokemuksia opiskelusta kohti liikunnanohjaajan unelma-ammattia

YHTEYSTIEDOT

 
Seija Enbuske, opintosihteeri
seija.enbuskesähköposti harmaa.jpg
Puh. 0400 896 963 

Jonna Löf, suunnittelija
jonna.lofsähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 708 0724

Niina Riihiniemi, koordinaattori
niina.riihiniemisähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 656 5127

POSTIOSOITE

Lapin ammattikorkeakoulu
Avoin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi
avoinamksähköposti harmaa.jpg

 

KAMPUKSET

Lapin ammattikorkeakoululla on toimipisteitä Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa sekä opiskella voit myös verkossa. Sijainti- ja yhteystiedot löydät täältä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK