Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Avoin Amk

Kiinnostaako ammattiosaamisesi laajentaminen, tie tutkintoon vai haluatko pitää mielesi virkeänä uusien asioiden äärellä? 

Avoin ammattikorkeakouluopetus on Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Tarjolla on sekä ammattikorkeakoulu- että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojen suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina soveltuva AMK-tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto.

Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat
• tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa
• opiskella polku- tai väyläopiskelijana tutkintotavoitteisesti 
• ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
• kehittää itseäsi  

Tervetuloa opiskelemaan!

Opintotarjonta

Opintoja kaikilta koulutusaloilta

Avoimessa AMKissa voit opiskella AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja kaikilta Lapin ammattikorkeakoulun koulutusaloilta.

Opintoja järjestetään sekä päivä- että monimuoto-opintoina. Monimuoto-opinnot on järjestetty siten, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opiskelu tapahtuu pääasiassa tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä lukujärjestyksen mukaisesti. Opetuksessa hyödynnetään etä- ja verkko-oppimisympäristöjä, jonka vuoksi jokaisella opiskelijalla tulee olla käytettävissä oma tietokone.

Opintotarjonta ja ilmoittautuminen (alla Polku- ja Väyläopintojen linkeistä). 

Jos et löydä opintotarjonnasta sinulle sopivia opintoja, voit tiedustella opinnoista avoimen AMKin henkilökunnalta  avoinamk(at)lapinamk.fi .

 

Opintotarjontaa keväällä 2019

Matematiikan valmennusta insinööriopintoihin hakeville (verkko-opetus)

Matematiikan valmennusta insinööriopintoihin hakeville (lähiopetus, Kemissä)Opintotarjontaa kesällä 2019

Kesäpeliopinnot 2019  Hakuaika 15.3.-15.4.2019 !

Luonnon monimuotoisuus 5 op Hakuaika päättyy 26.4.2019 !

Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena 5 op Hakuaika päättyy 16.5.2019 !

Green Care - perusteet 5 op
Hakuaika päättyy 16.5.2019 !

Green Care asiakkuudet ja toimintaympäristöt 5 op Hakuaika päättyy 4.7.2019 !


Opintotarjontaa syksyllä 2019

Palvelumuotoilu ja liiketoiminnan digitaaliset ratkaisut 24op(Toteutetaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa ja opetus tapahtuupääosin verkossa) Aikataulu tarkentuu myöhemmin !

Polkuopinnot

Polkuopinnot

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskeluun tutkintotavoitteisesti polkuopintoina kaikissa Lapin ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-koulutuksissa. AMK koulutuksiin ei ole aiempien tutkintojen vaatimusta. YAMK-polkuopiskelijalla on oltava soveltuva AMK-tutkinto tai muun soveltuva tutkinnon mutta tutkinto-opintoihin edellytettävää työkokemusta voi kerryttää polkuopintojen aikana.

Polkuopintojen avulla tutustut alaan, kehität osaamistasi ja suoritat opintoja, joiden perusteella voit hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi AMK-koulutuksen opintoja 60op tai YAMK-opintoja 10/15 op. Polkuopinnot ovat pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijaryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti.

Ideana on, että polkuopiskelija opiskelee ensimmäisen vuoden avoimessa AMKissa, jonka jälkeen hän voi hakeutua erillishaussa (avoimen väylä -haku) Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen. Tutkinto-opiskelijaksi päästyään opiskelija voi jatkaa samassa ryhmässä seuraavan lukuvuoden opintoja.

 

Syksyllä 2019 alkavat polkuopinnot

 Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 24.4.2019 klo 9.00, ilmoittautuminen tapahtuu koulutusesittelyssä olevan linkin kautta (alla).

 

AMK-polkuopinnot päiväopintoina

 

AMK-polkuopinnot monimuoto-opintoina

 

 

YAMK-koulutukset monimuoto-opintoina

 

AMK-polkuopinnot englanninkielisissä koulutuksissa päiväopintoina

 

 Väyläopinnot

Väyläopinnot

Väyläopinnot ovat toisella asteella opiskeleville tai sieltä valmistuneille suunnattuja opintoja. Tavoitteena on edistää siirtymistä toiselta asteelta AMK-koulutukseen. Opinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman ja tutkintovaatimusten mukaisia ja hyväksi luettavissa osaksi tutkinto-opintoja.

Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden:

  • tutustua ja valmentautua ammattikorkeakouluopiskeluun
  • kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä
  • aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu.

Väyläopinnot tutkinnon suorittaneille

Ammatilliset väyläopinnot 30 op on tarkoitettu soveltuvan ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille tai tutkinnon suorittaneille. Lisätietoa soveltuvista tutkinnoista ja opintotarjonnasta: Lapin ammattikorkeakoulun väyläopintotarjontalukuvuosi 2019-2020

Syksyn 2019 opintotarjonta ammatillisen tutkinnon suorittaneille

Ilmoittautuminen avautuu keskiviikkona 24.4.2019 klo 9.00, joka tapahtuu koulutusesittelyssä olevan linkin kautta (alla).


 
Väyläopinnot päiväopintoina

 

Väyläopinnot monimuoto-opintoina

 

Väyläopinnot englanninkielisissä koulutuksissa päiväopintoina

Restonomin, (tourism) väyläopinnot, Rovaniemi

 

Väyläopinnot yhteistyöoppilaitoksissa opiskeleville

Yhteistyöoppilaitoksissa opiskeleville ammatillisen perustutkinnon opiskelijoille lisätietoa opintotarjonnasta ja ohjeet ilmoittautumiseen täältä: www.lapinamk.fi/vaylaopinnot

Neuvonta ja ohjaus

OPINTOJEN SUUNNITTELU

 
Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Avoimessa ammattikorkeakoulussa Jonna Löf ja Niina Riihiniemi ohjaavat sinua opintojesi suunnittelussa, korkeakouluopiskeluun liittyvissä asioissa sekä erilaisten opiskeluvaihtoehtojen pohtimisessa. Lisäksi Lapin AMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja osaamispäälliköt ohjaavat ja vastaavat koulutusten sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 

 avoin amk opiskelijan polku ennen opintoja_pieni.jpg  avoin amk opiskelijan polku opintojen suunnittelu_pieni.jpg  avoin amk opiskelijan polku opintojen aikana_pieni.jpg  avoin amk opiskelijan polku opintojen lopussa_pieni.jpg
 
   Urasuunnittelu
   Opiskelukyky
   Tietoa oppimisesta
   Usein kysyttyä

 
   Opintojen suunnittelu
   Opiskelijan opas
   Tietoa oppimisesta
   Toimipisteet
   Opiskelutaitowebinaarit


  Opiskelijan opas
   Tietoa oppimisesta
   Toimipisteet
   Opiskelutaitowebinaarit   Opiskelijan opas
   Haku AMKiin (yhteishaku
   ja avoimen AMKin väylä)

   Siirtyminen avoimesta
   AMKista tutkintoon

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen avoimen AMKin opintoihin

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittaudutaan koulutusesittelyssä olevan linkin kautta. Linkki vie Meerkado -järjestelmään, jossa tapahtuu sekä ilmoittautuminen että maksaminen. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Sähköisen ilmoittautumisen kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelijoiden valinta opintoihin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse.

Avoimen AMKin opintomaksut

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta peritään 10€/opintopiste TAI 300€ vuosimaksu, jolla voi opiskella vuoden aikana rajattoman määrän opintoja. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, joten opintomaksua ei palauteta. Poikkeuksena lääkärintodistuksen perusteella tehdyt perumiset sekä valituksi tuleminen Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi samaan koulutukseen ennen polkuopintojen alkua.
Opiskelukokemuksia

Opiskelukokemuksia

Mietitkö opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa? Avoimen opiskelijoilla on monenlaisia opiskeluun liittyviä motiiveja ja haaveita; tarinoita on yhtä monta kuin opiskelijoitakin. Olemme keränneet tälle sivulle opiskelijoiden kokemuksia avoimessa AMKissa opiskelusta. Tutustu opiskelijatarinoihin ja anna niiden olla innoittajana oman opintopolkusi rakentamisessa.


Avoimen AMKin kautta kohti YAMK-tutkintoa
- Antti Hietakankaan opintopolku vie kohti insinööri YAMK-tutkintoa

Perheen, työn ja opiskelun viitoittamalla tiellä
- Annan opiskelukokemuksia fysioterapiakoulutuksen opinnoista

Opiskelua pitkien etäisyyksien Suomessa
- Miia Rae-Juntusen opiskelijakokemuksia tradenomialan opinnoista

Ensimmäinen vuosi avoimen kautta opintojen vauhdittamiseksi
- Laura Isokäännän polku avoimen AMK:n kautta fysioterapian koulutukseen

Avoimen AMKin opinnoilla uudelle alalle
- Eero Vihavaisen opiskelijakokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista

Pitkäjänteisyys palkitaan
- Joonas Tahkolan kokemuksia opiskelusta kohti liikunnanohjaajan unelma-ammattia

Laatutyö

Laatutyö avoimessa ammattikorkeakoulussa


Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Avoimen ammattikorkeakoulun laadunhallinta pohjautuu Lapin AMKin laatujärjestelmään.

Keskeinen osa avoimen AMKin laadunhallintaa on asiakkailta ja opiskelijoilta kerättävä palaute, jonka avulla kehitetään avoimen AMKin toimintaa ja opiskelijapalveluita. Haluamme kehittää avoimen ammattikorkeakoulun palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja toivomme palautetta koulutustarjonnasta, markkinoinnista sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista osoitteeseen avoinamksähköposti.jpg.

Keräämme palvelupalautetta systemaattisesti sekä avoimen AMKin erillisopintojaksoja suorittaneilta että tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelevilta polkuopiskelijoilta sähköisesti Webropol-järjestelmän avulla. Palauteyhteenvedon perusteella valitaan kehittämiskohteet seuraavalle vuodelle.

YHTEYSTIEDOT

 
Seija Enbuske, opintosuunnittelija
seija.enbuskesähköposti harmaa.jpg
Puh. 0400 896 963 

Minna Tenno, opintosuunnittelija
minna.tennosähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 358 9216

Jonna Löf, suunnittelija
jonna.lofsähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 708 0724

Niina Riihiniemi, koordinaattori
niina.riihiniemisähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 656 5127

POSTIOSOITE

Lapin ammattikorkeakoulu
Avoin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi
avoinamksähköposti harmaa.jpg

 

KAMPUKSET

Lapin ammattikorkeakoululla on toimipisteitä Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa sekä opiskella voit myös verkossa. Sijainti- ja yhteystiedot löydät täältä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK