Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / Avoin AMK

Avoin Amk

Kiinnostaako ammattiosaamisesi laajentaminen, tie tutkintoon vai haluatko pitää mielesi virkeänä uusien asioiden äärellä? 

Avoin ammattikorkeakouluopetus on Lapin ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman mukaisia opintoja. Tarjolla on sekä ammattikorkeakoulu- että ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa voivat opiskella kaikki opinnoista kiinnostuneet iästä ja koulutustaustasta riippumatta. Ylemmän AMK-tutkinnon opintojen suorittamiseen vaaditaan edeltävinä opintoina alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus, jonka AMK katsoo riittäväksi. 

Opinnot soveltuvat sinulle, jos haluat
• tutustua opiskeluun ammattikorkeakoulussa
• opiskella polku- tai väyläopiskelijana tutkintotavoitteisesti 
• ylläpitää ja kehittää ammatillista osaamista sekä työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja
• kehittää itseäsi.

Tervetuloa opiskelemaan !


Ilmoittautuminen polku- ja väyläopintoihin avautuu 28.4.2020 klo 8.00

Lomautetuilla ja työttömillä on mahdollisuus suorittaa maksutta avoimen opintoja 1.4-31.12.2020. Maksuttomuus koskee myös syksyllä 2020 alkavia polku- ja väyläopintoja. Paikkoja rajoitettu määrä. Lue lisää ilmoittautuminen ja opintomaksut -sivultaOpintotarjonta

Opintoja kaikilta koulutusaloilta

Avoimessa AMKissa voit opiskella AMK-tutkintoon ja ylempään AMK-tutkintoon kuuluvia opintoja kaikilta Lapin ammattikorkeakoulun koulutusaloilta.

Opintoja järjestetään sekä päivä-, monimuoto ja verkko-opintoina. Monimuoto- ja verkko-opinnot on järjestetty siten, että opiskelu on mahdollista työn ohessa. Opiskelu tapahtuu pääasiassa tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä lukujärjestyksen mukaisesti. Opetuksessa hyödynnetään etä- ja verkko-oppimisympäristöjä, jonka vuoksi jokaisella opiskelijalla tulee olla käytettävissä oma tietokone.

Alta löydät opintotarjonnan ja linkin ilmoittautumiseen. Lapin AMKin koulutusten opintojaksotarjonta löytyy opinto-oppaasta osoitteesta https://opinto-opas-amk.peppi.lapit.csc.fi/

Jos et löydä opintotarjonnasta sinulle sopivia opintoja, voit tiedustella opinnoista avoimen AMKin henkilökunnalta  avoinamk(at)lapinamk.fi .

 

Avoimen AMKin opintotarjonta kevät-kesä 2020

 AMK- opinnot 

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, lastenhoitotyö 30op (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, perioperatiivinen hoitotyö 30op (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, ikääntyneen hoitotyö 30op (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, sisätauti-kirurginen hoitotyö 30op (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, mielenterveys- ja päihdehoitotyö 30op (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, akuutti hoitotyö 30op (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, akuutti hoitotyö 30 op (päiväopinnot, Kemi)

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot, mielenterveys- ja päihdetyö 30 op (päiväopinnot, Kemi)

Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 op (verkko-opinnot)

WHO:n imetysohjaajakoulutus 1,5 op (verkko-opinnot)

Koulusosiaalityö 5 op (verkko-opinnot)

Kuntoutustoiminta 5 op (verkko-opinnot)

Lapsi- ja perhetyön menetelmät 5 op (verkko-opinnot)

Dokumentointi sosiaalialan työssä 5 op (verkko-opinnot)

Taidon oppiminen 5 op (verkko-opinnot)

International Project Management and Funding Instruments 10 op (verkko-opinnot)

Pelimoottorit - Unreal Enginen perusteet 5 op (verkko-opinnot)

Kesäpeliopinnot 2020, 20 op (päiväopinnot)

Palvelumuotoilun perusteet 5 op (verkko-opinnot)

Työhyvinvointi ja ergonomia 5 op (verkko-opinnot)

Fysioterapia osana kuntoutusta 5 op (verkko-opinnot)

Luonnon monimuotoisuus 5 op (verkko-opinnot)

Kiertotalouden perusteet 5 op (verkko-opinnot)

Suometsien hoito 5 op (verkko-opinnot)

Rakennusten elinkaariarviointien perusteet 5 op (verkko-opinnot)

Omien voimavarojen hallinta 5 op (verkko-opinnot)

Managing eTourism 5 op (verkko-opinnot)

Green Care -perusteet 5 op (monimuoto-opinnot)

Green Care -menetelmät ja toimintamuodot 5 op (monimuoto-opinnot)

Luonto yksilön hyvinvoinnin tukena 5 op (monimuoto-opinnot)

Maaseudun kehittäminen, neuvonta ja edunvalvonta 5 op (verkko-opinnot)

Taimikosta metsäksi 5 op (verkko-opinnot)

 

 

YAMK - opinnot

 Tiedolla johtamisen kulmakivet 5op (verkko-opinnot)

 

Avoimen AMKin opintotarjonta syksy 2020

AMK-opinnot

Henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö 5 op (verkko-opinnot)

Johdon laskentatoimi 5 op (verkko-opinnot)

Sijoitustoiminta 5 op (verkko-opinnot)

Talousohjaus 5 op (verkko-opinnot)

Konenäkö 5 op (päiväopinnot)

Olio-ohjelmointi 5 op (monimuoto-opinnot) 

Linux-perusteet 5 op (monimuoto-opinnot)

Syventävä Linux 5 op (monimuoto-opinnot)

Ohjelmoinnin perusosaaminen 5 op (monimuoto-opinnot)

Lineaarialgebra 5 op (monimuoto-opinnot)

Algebra, geometria ja trigonometria 5 op (monimuoto-opinnot)

Projektihallinnan osaaminen 5 op (monimuoto-opinnot)

Pilvipalvelut 5 op (monimuoto-opinnot)

Professional English for ICT Engineers 5 op (monimuoto-opinnot)

Sulautettujen järjestelmien perusteet 5 op (monimuoto-opinnot)

Automaatioverkot ja tietoliikenne 5 op (monimuoto-opinnot)

Johtaminen ja esimiestyö 5 op (monimuoto-opinnot)

Teknologiatuotteiden kehitysprosessi ja juridiikka 5 op (monimuoto-opinnot)

Organisaation tietoturva 5 op (monimuoto-opinnot)

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen (monimuoto-opinnot)

Mobiilien järjestelmien projekti 25 op (päiväopinnot)

Sulautettujen järjestelmien peliohjelmistoprojekti 25 op (päiväopinnot)

 

Avoimen AMKin opintotarjonta kevät 2021

AMK-opinnot

Terveydenhoitajatyön opinnot 60op sairaanhoitaja (AMK) ja/tai kätilö (AMK) tutkinnon suorittaneille (monimuoto-opinnot, Rovaniemi)

 

Polkuopinnot

Polkuopinnot

Avoin ammattikorkeakoulu tarjoaa sinulle mahdollisuuden opiskeluun tutkintotavoitteisesti polkuopintoina kaikissa Lapin ammattikorkeakoulun AMK- ja YAMK-koulutuksissa. AMK koulutuksiin ei ole aiempien tutkintojen vaatimusta. Ylemmän AMK-tutkinnon polkuopiskelijalla tulee olla alan ammattikorkeakoulututkinto tai muu soveltuva koulutus, jonka AMK katsoo riittäväksi. Tutkinto-opintoihin edellytettävää työkokemusta voi kerryttää polkuopintojen aikana.  

Polkuopintojen avulla tutustut alaan, kehität osaamistasi ja suoritat opintoja, joiden perusteella voit hakeutua Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi suoritettuasi AMK-koulutuksen opintoja 60op tai YAMK-opintoja 10/15 op. Polkuopinnot ovat pääsääntöisesti tutkintoon johtavan koulutuksen ensimmäisen vuoden opintoja ja opiskelu tapahtuu tutkinto-opiskelijaryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti.

Ideana on, että polkuopiskelija opiskelee ensimmäisen vuoden avoimessa AMKissa, jonka jälkeen hän voi hakeutua erillishaussa (avoimen väylä -haku) Lapin AMKin tutkinto-opiskelijaksi kyseiseen koulutukseen. Tutkinto-opiskelijaksi päästyään opiskelija voi jatkaa samassa ryhmässä seuraavan lukuvuoden opintoja.

 

 

Syksyllä 2020 alkavat polkuopinnot


Ilmoittautuminen avautuu 28.4.2020 klo 8.00

AMK-polkuopinnot päiväopintoina

AMK-polkuopinnot monimuoto/verkko-opintoina

 

AMK-polkuopinnot englanninkielisissä koulutuksissa päiväopintoina

 

YAMK-koulutukset monimuoto/verkko-opintoina


 Opintoja lukiolaisille

Lapin alueen lukiolaisena sinulla on mahdollista tutustua jo lukioaikana Lapin ammattikorkeakoulun opintotarjontaan ja korkeakouluopiskeluun sekä suorittaa korkeakouluopintoja jo lukioaikana.

Voit

Opiskelu- ja uratarinat

Väyläopinnot logot
Väyläopinnot

Väyläopinnot

Toisen asteen koulutuksen väylä ja sen väyläopinnot on tarkoitettu ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa opiskeleville tai jo sieltä valmistuneille. Ideana on joustavoittaa siirtymää toisen asteen opintojen ja ammattikorkeakouluopintojen välillä.

Väyläopinnot ovat Lapin ammattikorkeakoulun koulutusten määrittelemiä opintoja.

Väyläopinnot tarjoavat mahdollisuuden

  • tutustua ammattikorkeakouluopintoihin
  • kehittää ja syventää omaa osaamistaan sekä
  • aloittaa tutkintotavoitteinen opiskelu.

Väyläopinnot:

Kesken jääneet AMK-opinnot tai korkeakoulu- tai opistotutkinnon päivittäminen

Kuka voi hakea?
Opinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on jäänyt kesken AMK- tai YAMK-opinnot. Lisäksi opinnot on tarkoitettu heille, jotka haluavat päivittää opistotutkinnon AMK-tutkinnoksi tai korkeakoulututkinnon AMK-tutkinnoksi.

Mikäli sinulta puuttuu koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa tehdyn henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti:

  • ammattikorkeakoulututkinnosta 120 opintopistettä tai vähemmän.

  • ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta 40 opintopistettä tai vähemmän.

 

Henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laatiminen
Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma laaditaan yhdessä koulutuksen opinto-ohjaajan kanssa. Ota yhteyttä koulutuksesi opinto-ohjaajaan, yhteystiedot löydät täältä https://www.lapinamk.fi/fi/Opiskelijalle/Ohjaus-ja-neuvonta/Opinto-ohjaajat

AMK-tutkintoon avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvan tulee ensin suorittaa puolet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesta opintopistemäärästä avoimessa ammattikorkeakoulussa. YAMK-tutkintoon avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi hakeutuvan tulee ensin suorittaa puolet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesta opintopistemäärästä avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Esimerkiksi mikäli tutkinnon suorittaminen henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti edellyttää 80 opintopisteen opinnot, niistä tulee haettaessa tutkinto-opiskeluoikeutta olla suoritettuna avoimessa ammattikorkeakoulussa 40 opintopistettä. Opiskeluoikeuden alku ja kesto tutkintokoulutuksessa määrittyy henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.  

 

Ilmoittautuminen opiskelusuunnitelman mukaisiin opintoihin
Ilmoittautuminen tapahtuu opinto-ohjaajan kanssa tehdyn opiskelusuunnitelman mukaisille opintojaksoille osoitteessa www.lapinamk.fi/ilmoittautuminenAvoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta peritään 15€/opintopiste TAI 300€ vuosimaksu, jolla voi opiskella vuoden aikana rajattoman määrän opintoja. Ilmoittautuminen on sitova. Hyväksytyille lähetetään lisätietoa avoimessa opiskelusta sähköpostitse.

Haku avoimen opintojen jälkeen tutkinto-opiskelijaksi
Kun olet suorittanut avoimessa ammattikorkeakoulussa tarvittavat opinnot, voit hakea Lapin ammattikorkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi erillishaussa.

  • Haku opintopolussa:  Avoimen väylän -haku 

  • Sinut voidaan hyväksyä tutkinto-opiskelijaksi ilman valintakoetta ja voit suorittaa opiskelusuunnitelman mukaiset opintosi loppuun.


Neuvonta ja ohjaus

OPINTOJEN SUUNNITTELU

 
Opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa voit olla yhteydessä avoimen AMKin henkilökuntaan. Avoimessa ammattikorkeakoulussa Jonna Löf ja Niina Riihiniemi ohjaavat sinua opintojesi suunnittelussa, korkeakouluopiskeluun liittyvissä asioissa sekä erilaisten opiskeluvaihtoehtojen pohtimisessa. Lisäksi Lapin AMKin opinto-ohjaajat, opettajat ja osaamispäälliköt ohjaavat ja vastaavat koulutusten sisältöihin liittyvissä kysymyksissä. Yhteystiedot löytyvät täältä.

 

 avoin amk opiskelijan polku ennen opintoja_pieni.jpg  avoin amk opiskelijan polku opintojen suunnittelu_pieni.jpg  avoin amk opiskelijan polku opintojen aikana_pieni.jpg  avoin amk opiskelijan polku opintojen lopussa_pieni.jpg
 
   Urasuunnittelu
   Opiskelukyky
   Tietoa oppimisesta
   Usein kysyttyä

 
   Opintojen suunnittelu
   Opiskelijan opas
   Tietoa oppimisesta
   Toimipisteet
   Opiskelutaitowebinaarit


  Opiskelijan opas
   Tietoa oppimisesta
   Toimipisteet
   Opiskelutaitowebinaarit   Opiskelijan opas
   Haku AMKiin (yhteishaku
   ja avoimen AMKin väylä)

   Siirtyminen avoimesta
   AMKista tutkintoon

Ilmoittautuminen ja opintomaksut

Ilmoittautuminen avoimen AMKin opintoihin

Avoimen ammattikorkeakoulun opintoihin ilmoittaudutaan koulutusesittelyssä olevan linkin kautta. Linkki vie Meerkado -järjestelmään, jossa tapahtuu sekä ilmoittautuminen että maksaminen. Yksittäisille opintojaksoille ilmoittautuminen tapahtuu Sähköisen ilmoittautumisen kautta. Ilmoittautuminen on sitova. Opiskelijoiden valinta opintoihin tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Hyväksytyille lähetetään hyväksymiskirje sähköpostitse.

Avoimen AMKin opintomaksut

Avoimen ammattikorkeakoulun opiskelijoilta peritään 15€/opintopiste TAI 300€ vuosimaksu, jolla voi opiskella vuoden aikana rajattoman määrän opintoja. Ilmoittautuminen opintoihin on sitova, joten opintomaksua ei palauteta. Poikkeuksena lääkärintodistuksen perusteella tehdyt perumiset sekä valituksi tuleminen Lapin ammattikorkeakoulun tutkinto-opiskelijaksi samaan koulutukseen ennen polkuopintojen alkua.

Lapin ammattikorkeakoulu tarjoaa koronaviruksen aiheuttaman vaikean tilanteen vuoksi
lomautetuille ja työttömille mahdollisuuden suorittaa maksutta avoimen ammattikorkeakoulun opintoja 1.4-31.12.2020. Maksuttomuus koskee myös syksyllä 2020 alkavia polku- ja väyläopintoja (opiskeluoikeus 31.7.2021 saakka). Ilmoittautumisen yhteydessä tulee esittää todiste lomautuksesta tai työttömyydestä. Maksuttomuus koskee uusia ilmoittautumisia 1.4-31.12.2020 aikana toteutettaville yksittäisille opintojaksoille ja syksyllä 2020 alkaviin polku- ja väyläopintoihin. Paikkoja rajoitettu määrä. Mikäli olet lomautettu tai työtön, lähetä viesti osoitteeseen avoinamk@lapinamk.fi ja saat lisäohjeita ilmoittautumiseen.

Opiskelukokemuksia

Opiskelukokemuksia

Mietitkö opiskelua avoimessa ammattikorkeakoulussa? Avoimen opiskelijoilla on monenlaisia opiskeluun liittyviä motiiveja ja haaveita; tarinoita on yhtä monta kuin opiskelijoitakin. Olemme keränneet tälle sivulle opiskelijoiden kokemuksia avoimessa AMKissa opiskelusta. Tutustu opiskelijatarinoihin ja anna niiden olla innoittajana oman opintopolkusi rakentamisessa.


Avoimet korkeakouluopinnot lukioaikana
- Lukiossa opiskeleva Miia ilmoittautui opintojaksolle LUKKO-hankkeen kautta

Avoimen AMKin kautta kohti YAMK-tutkintoa
- Antti Hietakankaan opintopolku vie kohti insinööri YAMK-tutkintoa

Perheen, työn ja opiskelun viitoittamalla tiellä
- Annan opiskelukokemuksia fysioterapiakoulutuksen opinnoista

Opiskelua pitkien etäisyyksien Suomessa
- Miia Rae-Juntusen opiskelijakokemuksia tradenomialan opinnoista

Ensimmäinen vuosi avoimen kautta opintojen vauhdittamiseksi
- Laura Isokäännän polku avoimen AMK:n kautta fysioterapian koulutukseen

Avoimen AMKin opinnoilla uudelle alalle
- Eero Vihavaisen opiskelijakokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista

Pitkäjänteisyys palkitaan
- Joonas Tahkolan kokemuksia opiskelusta kohti liikunnanohjaajan unelma-ammattia

Laatutyö

Laatutyö avoimessa ammattikorkeakoulussa


Ammattikorkeakoulu vastaa koulutuksen ja muun toiminnan laadusta ja jatkuvasta kehittämisestä sekä osallistuu määräajoin ulkopuoliseen laadunarviointiin. Avoimen ammattikorkeakoulun laadunhallinta pohjautuu Lapin AMKin laatujärjestelmään.

Keskeinen osa avoimen AMKin laadunhallintaa on asiakkailta ja opiskelijoilta kerättävä palaute, jonka avulla kehitetään avoimen AMKin toimintaa ja opiskelijapalveluita. Haluamme kehittää avoimen ammattikorkeakoulun palvelujamme yhteistyössä asiakkaiden kanssa ja toivomme palautetta koulutustarjonnasta, markkinoinnista sekä tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluista osoitteeseen avoinamksähköposti.jpg.

Keräämme palvelupalautetta systemaattisesti sekä avoimen AMKin erillisopintojaksoja suorittaneilta että tutkinto-opiskelijoiden ryhmissä opiskelevilta polkuopiskelijoilta sähköisesti Webropol-järjestelmän avulla. Palauteyhteenvedon perusteella valitaan kehittämiskohteet seuraavalle vuodelle.

KATSO VIDEOMME AVOIMISTA AMMATTIKORKEAKOULUOPINNOISTA JA TUTUSTU OPISKELUMAHDOLLISUUKSIIN!

 

YHTEYSTIEDOT


Hanna-Leena Kelottijärvi, opintosuunnittelija
hanna-leena.kelottijarvisähköposti harmaa.jpg
Puh. 044 712 9299 

Minna Tenno, opintosuunnittelija
minna.tennosähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 358 9216

Jonna Löf, erityisasiantuntija
jonna.lofsähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 708 0724

Niina Riihiniemi, tiiminvetäjä
niina.riihiniemisähköposti harmaa.jpg
Puh. 040 656 5127

POSTIOSOITE

Lapin ammattikorkeakoulu
Avoin ammattikorkeakoulu
Jokiväylä 11C
96300 Rovaniemi
avoinamksähköposti harmaa.jpg

 

KAMPUKSET

Lapin ammattikorkeakoululla on toimipisteitä Kemissä, Rovaniemellä ja Torniossa sekä opiskella voit myös verkossa. Sijainti- ja yhteystiedot löydät täältä.

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK