kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Akuuttihoitotyön  

erikoistumiskoulutus 30 op  

 

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten   valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa
.

Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. 

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.   

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä.

Koulutuksen jälkeen voit toimia akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Hallitset akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset tiedot ja osaat kehittää akuuttihoitotyötä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.  
Tavoitteet ja sisällöt
Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:  

• hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,  
• hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,  
• osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,  
• osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,   
• kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,    
• osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja 
• saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.  

Sisällön jaksotus/ opintojaksojen jako:

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen (20 op)

• Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito (10 op)
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5 op)
• Eri ikäisten päivystyshoitotyö (5 op)

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen (10 op)

• Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5 op)
• Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op)
Toteutus

Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opiskelun voi suorittaa työn ohella.

Kampuspäivät:

12.9.2022 – 29.5.2023 Rovaniemen kampus & verkkoympäristö
1. 12.9.2022 Orientaatio ja opintojen aloitus
2. 13.9.2022 
3. 24.10.2022 
4. 14.11.2022 
5. 15.11.2022 
6. 12.12.2022 
7. 16.1.2023 
8. 17.1.2023 
9. 13.2.2023 
10. 13.3.2023 
11. 24.4.2023 
12. 29.5.2023 Päätösseminaari

Webinaarien ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin erikseen. 

 

Hinta
Opintojen hinta: 1500 € (alv 0 %) Koulutus laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä marraskuussa 2022 ja maaliskuussa 2023.

Osallistuja vastaa itse matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).
Hakeminen

Hakuajankohta: 1.3. – 15.5.2022, valinta 25.5 mennessä. Opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikkansa 2.6.2022 mennessä. Hakija saa tiedon valinnastaan sähköpostilla.

Paikkoja: 20

Linkki hakulomakkeeseen 

Kysy lisää!

Seija Taattola, Osaamispäällikkö
p. 040 619 4240
seija.taattolaLapin AMK sähköposti harmaa


Sari Melamies, Lehtori
p. 040 356 3519
sari.melamiesLapin AMK sähköposti harmaa

 

Katja Saukkoriipi, Lehtori
p. 040 547 0189
katja.saukkoriipiLapin AMK sähköposti harmaa

 

Hakulomake
Sähköinen hakulomake  (hakuaika 1.3. - 15.5.2022 klo 15:00)