kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Akuuttihoitotyön  

erikoistumiskoulutus 30 op  

 

Erikoistumiskoulutuksessa hankittu osaaminen vahvistaa terveydenhuollon ammattilaisten   valmiuksia työskennellä asiantuntijana erilaisissa akuuttihoitotyön tilanteissa.

Koulutuksen käyneitä ja akuuttitilanteiden hoidon hallitsevia ammattilaisia on tarpeen olla kaikissa terveydenhuollon toimintaympäristöissä ja hoitopaikoissa. Akuuttihoitotyö kehittyy ja alan osaamisvaatimukset muuttuvat nopeasti. Koulutuksessa ammattilainen vahvistaa tietoja ja taitoja, joita tarvitaan akuuttihoitotyön eri alueilla. 

Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutus on suunniteltu suomalaisten terveysalan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.   

Opinnot koostuvat akuuttihoitotyön kliinisen osaamisen vahvistamisesta ja näyttöön perustuvan akuuttihoitotyön soveltamisesta käytäntöön sekä akuuttihoitotyön kehittämisestä.

Koulutuksen jälkeen voit toimia akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä. Hallitset akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset tiedot ja osaat kehittää akuuttihoitotyötä.

Kohderyhmä
Koulutus on tarkoitettu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, kätilöille ja ensihoitajille (AMK tai opistoaste), jotka haluavat kehittää akuuttihoitotyön osaamistaan.  
Tavoitteet ja sisällöt
Koulutuksen käytyään opiskelija osaa:  

• hyödyntää näyttöön perustuvaa tietoa akuutisti ja kriittisesti sairaan potilaan hoidossa ja kykenee edelleen kehittämään akuuttihoitotyötä,  
• hallitsee akuuttihoidon edellyttämät laaja-alaiset ja edistyneet kliiniset tiedot ja osaa kriittisesti sairaan potilaan edellyttämän kokonaishoidon,  
• osaa käyttää akuuttihoidossa eri alojen tietoa ja kykenee tarkastelemaan sitä kriittisesti potilaan tilan arvioinnissa,  
• osaa priorisoida potilaan hoidossa tehtäviä ja työskennellä potilasturvallisesti,   
• kykenee toimimaan akuuttihoidon asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä, potilaan ja hänen läheistensä ohjaamisessa ja tukemisessa,    
• osaa viestiä akuuttihoidosta suullisesti ja kirjallisesti ja 
• saa valmiuksia jatkuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen.  

Sisällön jaksotus/ opintojaksojen jako:

Akuuttihoitotyön kliininen osaaminen (20 op)

• Akuutisti sairaan potilaan kliinisen tilan arviointi, tarkkailu ja hoito (10 op)
• Akuuttihoitotyön erityispiirteet (5 op)
• Eri ikäisten päivystyshoitotyö (5 op)

Näyttöön perustuva akuuttihoitotyön kehittäminen (10 op)

• Näyttöön perustuva tieto akuuttihoitotyössä (5 op)
• Näyttöön perustuvan tiedon soveltaminen akuuttihoitotyössä (5 op)
Toteutus
Erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen verkko- ja lähiopetusta. Opiskelun voi suorittaa työn ohella. Lähiopetusjaksoja järjestetään yhteensä 12 päivänä.

Lähiopetuspäivät:
16.-17.1.2023
13.2.2023
3.-4.4.2023
15.-16.5.2023
28.-29.8.2023
2.10.2023
13.11.2023
11.12.2023

 

Hinta
Opintojen hinta: 1500 € (alv 0 %) Koulutus laskutetaan kahdessa yhtä suuressa erässä maaliskuussa ja marraskuussa

Osallistuja vastaa itse matkustus-, majoitus- ja ruokailukustannuksista lähiopiskelun aikana.

Opiskelupaikan vahvistamisen jälkeen (ennen koulutuksen alkua) tehdyistä perumisista peritään 50 % koulutusmaksusta valinta- ja hallintokuluina. Jos opiskelija keskeyttää opintonsa jo niiden alettua, veloitetaan koko koulutusmaksun hinta (poikkeuksena lääkärin todistuksella osoitettu sairaus).
Hakeminen

Hakuaika koulutukseen on 1.9.-30.11.2022. Paikkoja koulutukseen on 20.

Hakija saa tiedon valinnastaan sähköpostilla 9.12. mennessä, ja hakijan tulee vastaanottaa opiskelupaikka 16.12.2022 mennessä.

Hakukelpoiset hakijat laitetaan tarvittaessa valintajärjestykseen työkokemuksen ja seuraavien kysymysten perusteella:

Työkokemus sosiaali- ja terveysalalta (max. 2 p.) Työkokemus tulee olla hankittu hakuajan päättymiseen mennessä.

Alle 2 vuotta työkokemusta = 0 pistettä
2-5 vuotta työkokemusta = 1 piste
Yli 5 vuotta työkokemusta = 2 pistettä

Kuvaa miksi haet kyseiseen erikoistumiskoulutukseen? (max. 3 p.)

Miten voit nykyisessä työssäsi hyödyntää Akuuttihoitotyön erikoistumiskoulutuksessa hankittua osaamista? (max. 3 p.)

Pohdi opiskelun, työelämän ja muun elämäsi yhteensovittamista ja kerro miten työnantajasi suhtautuu koulutukseen hakeutumiseen. (max. 2 p.)

Tästä löydät linkin hakulomakkeeseen (avautuu uuteen ikkunaan) 

Kysy lisää!

Mira Väyrynen, suunnittelija
p. 040 353 7524
mira.vayrynenLapin AMK sähköposti harmaa


Sari Melamies, Lehtori
p. 040 356 3519
sari.melamiesLapin AMK sähköposti harmaa

 

Katja Saukkoriipi, Lehtori
p. 040 547 0189
katja.saukkoriipiLapin AMK sähköposti harmaa