kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle

Aivoterveyden edistäminen

erikoistumiskoulutus 30 op

Aivoterveys on ihmisen toimintakykyisyyden perusta. Se vaatii kaikkein monimutkaisinta eri aivojen osien yhteistoimintaa.

Väestö ikääntyy ja sydän- ja verisuonisairauksien sekä muistisairauksien esiintyvyys kasvaa. Aivoterveyden edistämisen, hoidon ja kuntoutuksen monialaisia osaaja tarvitaan yhtä enemmän elämänkaaren eri vaiheissa.


Erikoistumiskoulutus on tarkoitettu sosiaalialan, terveysalan, kulttuurin, taiteen tai liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille, joilla on riittävät tiedot ja taidot opintoja varten ja jotka ovat kiinnostuneita kehittämään aivoterveyden osaamistaan.

Tule mukaan maksuttomaan aivoterveyden edistämisen koulutukseen!

Erikoistumiskoulutus vahvistaa osaamista liittyen eri-ikäisten ja eri elämänvaiheissa olevien aivoterveyteen ja sekä tuo esille ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja kuntoutumiseen uusia innovatiivisia keinoja ja ratkaisuja.
Sisältö ja osaamistavoitteet

Koulutuksen rakenne sisältää kaikille yhteiset neljä teemakokonaisuutta, joiden sisällä opiskelija voi syventää osaamistaan oman asiantuntijuutensa mukaisesti:

● Aivoterveys hyvinvoinnin perustana lapsuudesta vanhuuteen
● Aivoterveyden monialainen edistäminen eri toimintaympäristöissä
● Toimintakyvyn, kuntoutumisen ja elämänlaadun tukeminen
● Asiakaslähtöisen palveluosaamisen kehittäminen aivoterveyden edistämisessä

Katso tarkemmat tiedot opetussuunnitelmasta.

Osaamistavoitteet

● Koulutuksen jälkeen osaat arvioida asiakaslähtöisesti aivojen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvää toimintakykyä ja voimavaroja.
● Ymmärrät ennaltaehkäisyn merkityksen aivoterveyden edistämisessä ja osaat soveltaa tietoa asiakkaan ja hänen omaisensa hoidossa ja ohjaamisessa.
● Saat valmiuksia hyödyntää aivoterveyden edistämisen menetelmiä, kuten liikuntaa, kulttuuria, taidetta ja musiikkia toiminnassasi.
● Osaat toimia aivoterveyden edistämisen asiantuntijana monialaisessa toimintaympäristöissä ja verkostoissa osallistuen asiakaslähtöisten, aivoterveyttä edistävien palveluprosessien suunnitteluun, toteutukseen ja palvelun kehittämiseen.

Opiskelutapa ja opintojen kesto

Koulutus alkaa 23.-24.1.2020 ja päättyy 26.11.2020.

Koulutus järjestetään monimuoto-opiskeluna, ja se on mahdollista suorittaa työn ohella.

Oppimista tukevat lähi- ja verkko-opetus, etä- ja vertaisryhmätyöskentely sekä yksilöohjaus.

Oppimistehtävät ja kehittämistehtävä integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen.

Opintojen alussa tehdään henkilökohtainen työelämälähtöinen oppimissuunnitelma. Oppiminen integroidaan opiskelijan työyksiköön ja alueellisten verkostojen toimintaan, jolla lisätään opiskelijan ja työyhteisön osaamista sekä vahvistetaan alueellista ja kansallista vaikuttamista.

Koulutuksessa on 10 lähipäivää (Kemi) ja niiden ajankohdat ovat:
● 23.-24.1.2020 aloitus
● 12.3.2020, 16.4.2020, 14.5.2020, 15.5.2020, 3.9.2020, 1.-2.10.2020 ja 26.11.2020

Hakeminen

Koulutuksen hakuaika on 1. - 31.10.2019. Haku tapahtuu sähköisellä hakulomakkeella opintopolussa. Hakulomakkeelle pääset haun alettua tästä. Opintopolusta löydät myös opiskelijoiden valintakriteerit.

Koulutus toteutetaan mikäli opiskelijoita on 12.

Koulutus toteutetaan OKM:n erityisavustuksella, jonka vuoksi koulutus on osallistujille maksuton.

Kysy lisää!
Satu Elo, yliopettaja
satu.eloLapin AMK sähköposti harmaa
+358 44 478 0215

Marita Turulin, lehtori
marita.turulinLapin AMK sähköposti harmaa
+358 50 310 9363
Yhteistyössä
  Aivoterveys logokokoelma.GIF