kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia tietojenkäsittelyn opinnoista

Parasta opinnoissa on monipuolisuusAlksi Helama filtteröity.jpg
Valitsin IT-tradenomin opinnot, koska koin kiinnostusta liiketaloutta sekä tietojenkäsittelyä kohtaan, Tornion koulutusohjelmassa yhdistyvät molemmat. Ennen AMK-opintojen aloittamista valmistuin ylioppilaaksi, joten en ollut aiemmin opiskellut mitään tähän alaan liittyvää, mutta koin mielenkiintoa tätä alaa kohtaan, koska olen kiinnostunut digitaalisesta maailmasta ja liiketaloudesta.

Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska halusin opiskella Pohjois-Suomessa. Muutin Tornioon opiskelemaan Oulusta, koska se oli lähellä kotipaikkakuntaani. Mielestäni Tornio on mukavalla paikalla lähellä rajaa ja opiskelu täällä on mukavaa, koska pienemmällä kampuksella opettajat ja opiskelijat tuntevat toisensa paremmin, joka myös vaikuttaa paljon opetuksen laatuun. Kansainvälisyys on myös erittäin tärkeää ja se tuo kampuksellemme monipuolisuutta, jossa pääsee työskentelemään eri kulttuurien kanssa ja mahdollisesti löytää uusia kavereita maailmalta.

Opiskelu on tähän asti sisältänyt hyvin mielenkiintoisia aiheita ja olemme päässeet tekemään paljon projekteja ryhmissä. Olemme käyneet läpi mm. paljon businessmalleja, asiakaskokemukseen liittyviä opintoja sekä digitaalisen liiketoiminnan uusia menetelmiä ja sitä, millä tavalla digitaalisuus kehittyy jatkuvasti tulevaisuudessa, miten siihen parhaiten sopeutuu ja kuinka digitaalinen maailma vaikuttaa liiketalouteen. Opinnoissa on tähän mennessä ollut parasta jatkuva vaihtelu opetuksessa ja eri aiheet. Viikkomme opintojen parissa koostuvat paljolti siitä, että aamuisin meillä on luentoja ja iltapäivisin sekä omalla ajalla me teemme ryhmissä projekteja.

Esimerkiksi yhdellä kurssilla teimme taustatutkimusta koulumme kehittämälle applikaatiolle nimeltä Tornio Atlas. Siihen liittyen teimme haastatteluja Rajalla kauppakeskuksessa, jonka jälkeen kävimme läpi tuloksia ja suunnittelimme kehitysideoita applikaatiolle. Asiakas/ käyttäjäkokemuksien ymmärtäminen ja kehittäminen on ollut mielestäni erittäin mielenkiintoista. Opimme kurssin aikana kuinka tärkeä asiakas/ käyttäjäkokemukset ovat digitaaliselle liiketoiminnalle. Mielestäni on erittäin mielenkiintoista oppia, kuinka internetissä voi käyttää erilaisia digitaalisia ratkaisuja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Koulu sijaitsee hyvällä paikalla lähellä keskustaa, tilat tarjoavat mahdollisuuksia vaihtelevalle opiskelulle ja ympäristö kampuksen alueella on sopivan vilkasta. Yleensä teemme projekteja koulun tiloissa, jolloin me varaamme luokkia tai työskentelyhuoneita käyttöömme. Koulun tilat ovat olleet sopivia työskentelylle ja olemme päässeet käyttämään eri työkaluja opiskeluun esimerkiksi Smart-Set virtuaaliympäristöä.

Työllistymismahdollisuuksia IT-tradenomilla on monia digitaalisen liiketoimintaan liittyen, esimerkiksi perinteisiin liiketoiminnan aloihin liittyen, mutta myös esimerkiksi startup-yrityksiin, joissa tarvitaan innovatiivisia tapoja käyttää digitaalisia mahdollisuuksia. Olemme käyneet opinnoissa laajasti läpi digitaalista liiketoimintaa ja tehneet paljon projekteja ja uskon, että oppimaamme informaatiota voi tulevaisuudessa soveltaa moneen eri alaan.

Suosittelisin Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska Lapin AMK tarjoaa hyvin mahdollisuuksia eri aloille, ja myös monipuolisuus näkyy opinnoissa sekä opiskelupaikoissa. Lisäksi täällä on mukava opiskeluympäristö ja opiskelijayhteisöt tuovat mukavuutta opiskeluun. Opiskelijayhteisöjen kautta löytää varmasti paljon mielenkiintoisia kokemuksia, mitkä puolestaan rikastavat oppimista ja viihtymistä Lapin AMKissa. IT-tradenomin opintoja suosittelisin digitaalisuudesta kiinnostuneille ihmisille mainitsemani monipuolisen ja mielenkiintoisen opetuksen vuoksi.

- Aleksi Helama, IT-tradenomiopiskelijaJatkuvasti kehittyvä ala kiinnostaaJere Tapojärvi filtteröity.jpg
Valitsin IT-tradenomin opinnot, koska digitalisaatio kiinnostaa minua ja tahdon nähdä mihin digitalisaatio vaikuttaa ja olla osana kehitystä.

Ennen AMK-opintojen aloittamista valmistuin Ammattiopisto Lappiasta datanomiksi ja jo datanomin opintojen ohessa tuli hieman tehtyä alaan liittyvää työtä työharjoittelun merkeissä. Valitsin IT-tradenomin opinnot Lapin AMKista, koska tämä ala on niin uusi, että tätä koulutusohjelmaa ei ole monessa paikassa.
Opiskelu on ollut tähän asti erittäin monipuolista ja projekteja on ollut paljon. Opintoihin on sisältynyt mm. kursseja, joissa on käyty läpi erilaiset liiketoimintamallit ja projektien kautta on ollut innovointia sekä digitaalisten liiketoimintamallien hyödyntämistä.

Luentojen lisäksi meillä on ollut ryhmissä tehtäviä projekteja. Projektien aiheet ovat vaihdelleet laidasta laitaan, yhtenä esimerkkinä voisin mainita projektin, jossa oltiin eri puolilla kaupunkia keräämässä mielipiteitä ihmisiltä toisten oppilaiden tekemästä sovelluksesta. Niiden perusteella sitten ehdotimme mitä sovellukseen voisi lisätä, jotta siitä tulisi parempi. Mielestäni opinnoissa on ollut tähän asti parasta juurikin nämä monipuoliset sekä käytännönläheiset projektit. Projekteissa on ollut sopivasti vaihtelua.

Muutin itse Tornioon opiskelemaan Kolarista ja koen, että Tornio on pieni mutta sitäkin mukavampi kaupunki asua ja opiskella, kaikki palvelut ovat lähellä ja Tornion kampus on aika pieni ja lähes kaikki opiskelijat tuntevat toisensa. Tämän vuoksi suosittelen Torniota opiskelukaupungiksi, sillä se on kaupunkina sopivan kokoinen, ei liian iso mutta ei myöskään liian pieni ja opiskelijoille on riittävästi tekemistä myös vapaa-ajalla.

Valmistumisen jälkeen haluaisin jäädä tänne Lappiin töihin. Tällä hetkellä olen harkinnut, että haluaisin ehkä valmistumisen jälkeen toimia konsulttina. IT-tradenomina on mahdollista työskennellä myös esimerkiksi IT suunnittelijana, IT asiantuntijana, Liiketoiminnan kehittäjänä tai sisällöntuottajana.

Suosittelisin Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska täällä opettajat osaavat hommansa, sekä opiskelijoita ohjataan hyvin. Tätä itse IT-tradenomin koulutusta puolestaan suosittelisin sen vuoksi, että opiskelu on monipuolista, eikä vielä ole tullut vastaan yhtäkään kurssia josta en olisi jollain tavalla pitänyt. Digitalisaatio on käsitteenä erittäin mielenkiintoinen, ja se kehittyy jatkuvasti.

- Jere Tapojärvi,  IT-tradenomiopiskelija


Digitalisaatio muuttaa maailmaaJuuso Heikkilä
Opiskelen ensimmäistä vuotta tietojenkäsittelyä Lapin ammattikorkeakoulussa Tornion toimipisteessä. Valmistuin ammattikoulusta datanomiksi, jonka jälkeen työskentelin ATK-laitteiden parissa myymällä ja huoltamalla niitä. Muutaman työvuoden jälkeen päätin lähteä jatkamaan opiskeluja ja päädyin valitsemaan tietojenkäsittelyn, koska kyseinen ala on kiehtonut minua oikeastaan koko elämäni ajan.

Olen kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta Pudasjärveltä ja ammattikouluopintoni suoritin Oulussa. Opiskelupaikkana Tornio tuntuikin hyvältä vaihtoehdolta, koska se sijaitsee aika lähellä molempia paikkakuntia. Opiskelupaikkakuntana Tornio on monipuolinen ja koulun kautta tarjotut harrastusmahdollisuudet ovat olleet omasta mielestäni riittävät. Tämän myötä vapaa-ajalle on ollut muutakin tekemistä kuin koulutehtävien tekoa. Tornio ei välttämättä ole niitä suurimpia opiskelijakaupunkeja, joissa olen käynyt, mutta juuri tämän takia ryhmäytyminen on ollut todella helppoa ja olen tutustunut uusiin ihmisiin.

Tähän mennessä suoritetut opinnot ovat olleet valtaosin ryhmäprojektipohjaisia. Olemme keskittyneet siihen, kuinka liiketalouden digitalisaatio on muuttanut yritystoimintaa ja tulee jatkossa sitä muuttamaan. Luennot ovat olleet keskimäärin noin parin tunnin mittaisia ja yleensä ne pidetään aina päivän alussa. Loppupäivä on varattu ryhmäprojektien tekemistä varten. Itse olen tykännyt tästä opetustyylistä. Ryhmäprojekteissa työtaakka ei ole laskettu vain yhden ihmisen harteille, ja onhan tehtävien tekeminen hauskempaa porukassa kuin yksin.

Suosittelen tradenomin tietojenkäsittelyopintoja Torniossa, jos olet kiinnostunut tekemään erilaisia projekteja muiden ihmisten kanssa ja haluat tuoda esille omia näkemyksiä siitä, kuinka digitalisaatio sekä laitteet tulevat muuttamaan maailmaa. Lisäksi Torniossa pääset tutustumaan tiiviiseen ja loistavaan opiskelijaporukkaan, eikä aika käy pitkäksi.

- Juuso Heikkilä, IT-tradenomiopiskelija
Digiosaajia tarvitaanLaura Kinnunen.JPG
Halusin opiskella Lapissa sen rauhallisen ympäristön ja yhteisöllisyyden vuoksi. Minua onnistikin toden teolla, Torniossa oli mahdollista opiskella alaa, josta olin kiinnostunut. Tornio on mielenkiintoinen opiskelupaikkakunta, kaupungissa on helppo hengittää mutta se on silti eloisa.

Tietojenkäsittelyn opinnot olivat varsin monipuoliset ja kurssitarjonta antoi paljon vaihtoehtoja syventää osaamista omien kiinnostuksenkohteiden mukaisesti. Tornion toimipiste on Lapin AMKin toimipisteistä pienin, joka tuottaa mielestäni ehdotonta lisäarvoa opiskelijoille. Henkilökunta ja opettajat tulevat nopeasti tutuiksi, kuten myös toimipiste opiskelupaikkana. Ryhmäkoot olivat opiskeluaikanani maltillisia ja jokaisen opiskelijan opintoja tuettiin sujuvasti läpi opiskeluajan. Suoritin tutkinnon tavoiteajassa 3,5 vuoden aikana päätoimisesti opiskellen.

Pidin opinnoissa erityisesti siitä, että saimme tehdä paljon hands-on harjoittelua eli laboratoriotöitä. Lapin AMKissa panostetaan todenmukaisiin oppimisympäristöihin ja korostetaan tekemisen tärkeyttä. Oppimistyylini on vahvasti sidoksissa käytännön tekemiseen, jota opinnoissa toteutettiinkin runsaasti. Vaikka koulutuksen suuntautumisvaihto määrittyi opintojen aloitusajan mukaan, pystyi omaa kurssivalikoimaa mukauttamaan monipuolisesti. Suoritin useita valinnaisia ohjelmointikursseja perusopintoihin sisältyvän ohjelmoinnin lisäksi. Tietojenkäsittelyn opettajilla oli monipuolinen osaaminen tietojenkäsittelyn laajasta skaalasta, jonka lisäksi opetuksessa huomioitiin myös ammattiosaamisen kehittyminen ja liike-elämän taidot.


Koulutus antoi hyvin monipuolisen osaamisen IT-tradenomina työskentelyyn. Opinnot kehittivät ongelmanratkaisutaitoa ja loogista päättelykykyä, jotka ovat eduksi IT-alan työn lisäksi muuallakin työelämässä. Opintojen myötä erilaiset laitteistot ja komponentit tulivat tutuiksi, kuten myös tietojärjestelmien kehittäminen ja ylläpito. Olen työskennellyt valmistumisen jälkeen hyvin erilaisissa työtehtävissä, joista kaikissa olen pystynyt hyödyntämään opintojen eri osa-alueita.


Työskentelen Lapin AMKissa verkkoviestinnän suunnittelijana. Verkkoviestinnän suunnittelijan tehtävä sisältää laajasti erilaisia vastuualueita järjestelmäkehityksestä sisällöntuotannon laaduntakaamiseen. Päivittäisessä työssä toimin eri viestintäjärjestelmien pääkäyttäjäroolissa, joka sisältää käyttöoikeuksien hallintaa, sisällöntuottajien perehdyttämistä, sisällöntuotannon ohjeistamista ja palvelujen kehittämistä. Keskeisiä järjestelmiä ovat www-julkaisujärjestelmä, intranet ja extranet. Työskentelen pääasiassa Rovaniemellä, mutta matkustan työn puolesta aina ajoittain tapaamaan ihmisiä myös Kemiin ja Tornioon.

Työssäni tarvitaan ongelmanratkaisutaitoa ja analyyttistä sekä itsenäistä työtapaa. Jatkuva kehittäminen ja oman toiminnan tarkastelu liittyvät sekä oman ammattiosaamisen kehittämiseen, että organisaation tavoitteiden saavuttamisen tukemiseen. Tässä työssä saa toimia laajasti yhteistyössä koko ammattikorkeakoulun henkilökunnan kanssa, ja onkin mukavaa oppia tuntemaan, kuinka monipuolista osaamista saman katon alle mahtuu.


IT-tradenomin tutkinnosta on ollut hyötyä työnhaussa, kokemukseni mukaan AMK-tutkintoa arvostetaan. IT-tradenomeiksi opiskelevia naisia oli opiskeluaikanani samassa oppilaitoksessa huomattavan vähäinen määrä, jonka vuoksi IT-tradenomeiksi valmistuneita naisia on myös työmarkkinoilla uskoakseni melko vähän. Suosittelen IT-tradenomin opintoja työelämäläheisyyden ja käytännössä oppimisen ansiosta. IT-alan osaajia tarvitaan jatkuvasti digitalisaation muuttaessa liiketoimintaympäristöjä ja toimintatapoja. Opinnoissa saa hyvän pohjan teoriasta ja käytännöstä sekä arvokasta kokemusta työelämästä projektien ja harjoitteluiden kautta. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska pohjoisessa saa kauniin luonnon ja erinomaisen opetuksen samassa paketissa. Täällä on mahdollisuus rauhoittua ja kehittyä oman alansa ammattilaiseksi vastaamaan nykyajan haasteisiin.

- Laura Kinnunen, IT-tradenomi