kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

tRADENOMI (AMK), LIIKETALOUS

Tutkinto: Tradenomi (AMK), Bachelor of Business Administration, BBA
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä (op)
Opintojen kesto: 3½ vuotta
Kampuskaupungit: Rovaniemi ja Tornio sekä virtuaalikampus

 

Työelämän ja liiketoiminnan moniosaaja 

Tradenomina työskentelet kaikkialla, missä tarvitaan liiketaloudellista osaamista ja kekseliästä mieltä. Ja sitä tarvitaan kaikkialla eri toimialoilla, myös julkisella puolella ja yhdistyksissä. Tradenomina olet myös etevä yrittäjä.

Tradenomiopinnoissa korostuvat tuotekehitys ja palvelumuotoilu, digitaalinen myynti ja markkinointi, johtaminen, riskienhallinta, yritysjuridiikka, taloushallinto- ja tilintarkastusosaaminen, kansainvälinen liiketoimintaosaaminen, uusien liiketoimintamallien innovatiivinen kehittäminen ja yrittäjyys. Aiheet painottuvat eri tavoin sen mukaan minkä koulutuksen valitset.

Meiltä valmistuu tyytyväisiä tradenomeja. Saimme vuonna 2021 tradenomiksi valmistuneilta maan toiseksi parhaan palautteen.

Rovaniemellä

perehdyt vastuulliseen liiketoimintaan, liiketoiminnan kehittämiseen ja asiakaslähtöisyyteen. Rovaniemellä syksyllä käynnistyvissä päiväopinnoissa suuntaat tulevaisuuden kilpailukeinoihin tai taloushallinnon asiantuntijuuteen. Tammikuussa käynnistyvässä tradenomikoulutuksessa verkko-opintoina vahvistat osaamista vuorovuosin taloushallintoon ja tilintarkastukseen tai riskienhallintaan ja yritysjuridiikkaan. Koulutuksemme on mukana Taloushallintoliiton asiantuntijaverkostossa. 

Napalaakso on Rovaniemellä opiskelevien yrityspeli ja virtuaalinen oppimisympäristö, jossa tutustutaan yrityksen pyörittämiseen liittyviin liiketoimintaprosesseihin käytännössä. Napalaakso ympäristöä toteutetaan Rovaniemen päiväopinnoissa. Napalaaksossa opiskellaan tiimityöskentelyä, myyntiä, markkinointia, taloushallintoa ja elinkeinoelämää sääteleviä lakeja ja asetuksia. Viestinnäntaidot kehittyvät Napalaaksossa, kun opiskelijoiden perustamat oppiyritykset käyvät kauppaa keskenään.

Torniossa 

kehityt digitaalisten markkinointiratkaisujen asiantuntijaksi. Koulutuksessamme yhdistyvät luova ajattelu ja toiminnan ohjaaminen datan avulla. Koulutuksessamme ratkaistaan työelämälähtöisiä liiketoiminnan ja markkinoinnin ongelmia.

Tornion päiväopinnoissa opiskelet ja työskentelet Tornion kampuksella XBit-akatemiassa ohjaajien valmennuksessa. Opiskelusi tapahtuu päiväaikana pienessä opiskelijaryhmässä työelämän käytäntöjä soveltaen. Opiskelet oman opiskeluryhmäsi kanssa Tornion kampuksen uudessa oppimis- ja kehittämisympäristössä hyödyntäen uusimpia teknologisia työvälineitä.

 

Tradenomin uramahdollisuuksia

Korkeakoulututkinto antaa sinulle monenlaisia tulevaisuuden mahdollisuuksia. Tradenomina voit toimia esimerkiksi:

 • Projektiasiantuntijana ja -päällikkönä
 • Markkinointisuunnittelijana
 • Taloushallinnon asiantuntija
 • Myyntineuvottelijana
 • Palvelupäällikkönä
 • Asiakkuuspäällikkönä
 • Markkinointipäällikkönä
 • Controllerina
 • Vientiassistenttina
 • Yrittäjänä
 

Valitse tästä sinulle sopivin koulutus!
UUSI! XBit-akatemia, digitaalinen markkinointi, päiväopinnot, Tornio (alkavat tammikuussa 2024)

XBIT-AKATEMIA

XBit-akatemiassa opiskelet ja työskentelet Tornion kampuksella ohjaajien valmennuksessa käytännönläheisesti.

Opiskelusi tapahtuu päiväaikana pienessä opiskelijaryhmässä työelämän käytäntöjä soveltaen. Opiskelet oman opiskeluryhmäsi kanssa Tornion kampuksen uudessa oppimis- ja kehittämisympäristössä hyödyntäen uusimpia teknologisia työvälineitä.

Opinnoissasi osallistut yritysten ja hankkeiden oppimisprojekteihin, joissa voi olla mukana tietojenkäsittely, liiketalouden ja kuvataiteen osaajia – yhdessä yritysten ja organisaation ammattilaisten kanssa.  Opintojesi aikana saat käytännön osaamista projektityöskentelystä. Opintojen aikana tehdyt projektit ovat hyviä näyttöjä osaamisestasi, kun siirryt työelämään. Sinulle kertyy opiskelujesi aikana vahva oman alasi osaaminen, saat työelämä- ja yrityskontakteja ja saavutat korkeakoulututkinnon. 

Suuntautuminen

Torniossa tammikuussa 2024 alkavan koulutuksen suuntautumisena on digitaalinen markkinointi —luovuus ja data. Suuntautumisessa yhdistetään markkinointiin liittyen luovaa ajattelua ja toiminnan ohjaamista datan avulla. Meillä kehityt digitaalisten markkinointiratkaisujen asiantuntijaksi. Saat osaamista markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen sekä erilaisten markkinointisisältöjen luomiseen. Perehdyt erilaisiin markkinointiteknologioihin, sisällöntuotannon sovelluksiin ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiin. Liiketalouden pohjaosaamista saat ensimmäisen vuoden opinnoista, joissa käsitellään mm. liiketoimintaosaamista, juridiikkaa ja talouden osaamista. Lisäksi opiskelet kieliä, viestintää ja matematiikkaa. Opintojen loppuvaiheessa toteutuu kansainvälinen lukukausi. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen kumppanikorkeakouluumme. 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran keväällä 2024, ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023

Päiväopinnot

Opiskelusi tapahtuu päiväaikana XBit-akatemiassa Torniossa ja ohjaajat ovat sinun valmentajiasi. Opetussuunnitelman mukaiset teoriaopinnot limittyvät käytännön työskentelyyn ja XBit-akatemiassa hyödynnetään samaan aikaan aloittavan monimuotoryhmän verkko-opintojaksoja. 

Opintojaksoihin liittyviä tehtäviä tehdään käytännönläheisesti ohjaajien ja yrityselämän ohjauksessa, tämän vuoksi opinnot eivät sisällä etämahdollisuutta. Opintojaksoilla teet yhteistyötä työelämän kanssa. Näin pääset heti alusta asti perehtymään työelämän osaamisvaatimuksiin ja käytäntöihin. 

Opintojaksoja voidaan suorittaa opintojen aikana useilla eri tavoilla, käytännössä opiskelu tapahtuu XBit-akatemiassa Torniossa. Esimerkiksi:

 • Opintojakso suoritetaan kokonaan XBit-akatemian toimeksiantona työelämälle
 • Opintojakson teoria suoritetaan verkossa ja käytännön tehtävät suoritetaan XBit-akatemiassa työelämälle
 • Osaamisen tunnistamisena XBit-akatemian töistä sinulle on kertynyt osaamista, jonka perusteella saat opintopisteet ohjaajien kanssa sovituista opintojaksosta
 • Suoritat opintojakson kokonaan verkossa kaikkine tehtävineen

Opiskelujesi aikana sinulla on mahdollisuus kansainväliseen vaihtoon, kotikansainvälistymiseen yhdessä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa XBit-akatemiassa.

Tutustu lisää:

opetussuunnitelma (päivittyy)

XBit-oppimis- ja kehittämisympäristö

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta. 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Jaana Koivuranta
p.  040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

Digitaalinen markkinointi, monimuoto-opinnot, Tornio (alkavat tammikuussa 2024)

Suuntautuminen

Torniossa tammikuussa 2024 alkavan koulutuksen suuntautumisena on digitaalinen markkinointi —luovuus ja data. Suuntautumisessa yhdistetään markkinointiin liittyen luovaa ajattelua ja toiminnan ohjaamista datan avulla. Meillä kehityt digitaalisten markkinointiratkaisujen asiantuntijaksi. Saat osaamista markkinoinnin suunnitteluun ja johtamiseen sekä erilaisten markkinointisisältöjen luomiseen. Perehdyt erilaisiin markkinointiteknologioihin, sisällöntuotannon sovelluksiin ja asiakaslähtöisen kehittämisen menetelmiin. Liiketalouden pohjaosaamista saat ensimmäisen vuoden opinnoista, joissa käsitellään mm. liiketoimintaosaamista, juridiikkaa ja talouden osaamista. Lisäksi opiskelet kieliä, viestintää ja matematiikkaa. Opintojen loppuvaiheessa toteutuu kansainvälinen lukukausi. Voit myös lähteä opiskelijavaihtoon ulkomaiseen kumppanikorkeakouluumme. 

   

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2023, ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023. 

 

Monimuoto-opinnot

Opinnot järjestetään päiväaikana ja kaikki luentotunnit nauhoitetaan, näiden lisäksi on esim. luentoihin ja tehtäviin liittyviä ohjaustilaisuuksia ja yhdessä kehittämistä. Kontaktipäiviä on 4 - 7 päivää lukukaudessa ja ne ovat opetuksen etenemisiin liittyviä yhteisiä kokoontumisia, joiden aikana voidaan tehdä testausympäristö- ja kehittämistöitä, käydä yritysvierailuilla tai opintomatkoilla.

Kontaktipäivät ovat sisällöltään ja toteutukseltaan sellaisia, että niitä ei korvata kirjallisilla tehtävillä, sillä kontaktitapaamisissa syvennetään teoriatietoja sekä harjoitellaan taitoja käytännössä. Kontaktipäivien aikana voidaan kokeilla esimerkiksi testausympäristöissä teknologiasovellusten käyttämistä, työelämäyhteyksissä ammatilliseen vuorovaikutukseen sekä erilaisiin ohjaustilanteisiin liittyviä toimenpiteitä. Monimuoto-opinnot vaativat ajanhallintaa ja itsenäistä opiskelua ja ovat sinulle, jos olet itseohjautuva ja aktiivinen omien opintojesi eteenpäin viemiseen.

Tutustu myös: 

opetussuunnitelma

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta. 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja  Jaana Koivuranta
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus, verkko-opinnot, Rovaniemi (alkavat tammikuussa 2024)

Suuntautuminen

Rovaniemellä tammikuussa 2024 alkavan koulutuksen suuntautumisena on taloushallinnon ja tilintarkastuksen asiantuntijuus.  

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2024  ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 4. - 14.9.2023. 

 

Verkko-opinnot

Opinnot ovat verkko-opintoja, jotka painottuvat opiskeluun verkkoympäristössä. Mahdollisia lähipäiviä on kahtena-kolmena päivänä (to-la) kevät- ja syyslukukaudessa Rovaniemellä. Muutoin tapaamiset toteutuvat verkkoympäristössä keskimäärin kahtena iltana viikossa klo 17.15 – 20.30. Verkkoympäristössä opintojen toteutustavat vaihtelevat opintojaksoittain ja lukukausittain. Opiskelet tiimityöskentelynä, itsenäisesti verkkoympäristössä sekä ohjatusti eri oppimisympäristöjä hyödyntäen. Tradenomiopinnoissa sinulla on mahdollisuus verkostoitua opintojen aikana työelämän kanssa. Tätä tukevat mm. työelämän vierailijat opintojaksoilla, työelämältä saadut oppimis- tai kehittämistehtävät, harjoittelujaksot sekä opinnäytetyöprosessi.


Tutustu myös:

Opetussuunnitelma 

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta. 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi
p. 040 710 6419
hannele.niemiLapin AMK sähköposti harmaa

 

Vastuullinen talousjohtaminen tai tulevaisuuden kilpailukeinot, päiväopinnot, Rovaniemi

Suuntautumisvaihtoehdot

Rovaniemellä syksyllä 2023 alkavan koulutuksen suuntautumisvaihtoehdot (suuntautuminen valitaan toisena opiskeluvuotena):

 1. Vastuullinen talousjohtaminen
 2. Tulevaisuuden kilpailukeinot 

 

Tutustu opetussuunnitelmaan.

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2023, ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 15.3. - 30.3.2023. Hakuaika päättynyt. 

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta.

 

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja Hannele Niemi
p. 040 710 6419
hannele.niemiLapin AMK sähköposti harmaa

 
Esimiestyö ja johtaminen, verkko-opinnot, Tornio

Suuntautuminen

Torniossa syksyllä 2023 alkavan Esimiestyö ja johtaminen -koulutuksen keskeisinä osaamisalueina ovat mm.  esimiesvalmiudet, vastuullisuus, vuorovaikutus, tiimityöskentelyn johtaminen, työyhteisön kehittäminen, tuloksellisuuden johtaminen sekä digitaalisten toimintojen johtaminen ja työelämän muutos.

Tutustu myös:

opetussuunnitelmaan.


Käynnistyminen

 

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2023, ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 15.3. - 30.3.2023. Hakuaika päättynyt. 

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta.

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja toteutuksesta:

Opinto-ohjaaja  Jaana Koivuranta
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Hakeminen ja opiskelijavalinnat
Miten haen koulutukseen?

Yhteishaku 2023

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa  www.opintopolku.fi. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä  ja syksyllä

Tradenomiksi voit hakea:

Kevään yhteishaussa 15.3. - 30.3. Hakuaika päättynyt.  Hakukohteet:

 • Liiketalous, päiväopinnot Rovaniemi
 • Esimiestyö ja johtaminen, verkko-opinnot, Tornio  

Syksyn yhteishaussa 4. - 14.9. Hakukohteet:

Opintopolussa on jokaisella tradenomikoulutuksella oma sivu, jolta löydät: 

 • Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
 • Aloituspaikat
 • Tarkemmat tiedot koulutuksesta
 • Valintaperusteet
 • Tietoa todistusvalinnasta ja AMK-valintakokeesta

 

Opiskelijavalinnat

Valintatavat yhteishaussa: 

1.) Todistusvalinta 2.) AMK-valintakoe

Katso tarkemmat tiedot valintatavoista ammattikorkeakouluun.fi 

 

AMK-valintakoe

Hakijat, jotka eivät tule valituksi todistusvalinnalla, osallistuvat lähikokeena järjestettävään AMK-valintakokeeseenTodistusvalinnan kautta valituksi tulevien ei tarvitse osallistua valintakokeeseen. Jos hakija hyväksytään alempaan hakutoiveeseen, voi hakija halutessaan tavoitella ylemmän hakutoiveen paikkaa myös AMK-valintakokeella.

Valintakoepaikat ja -ajat Lapin AMKissa kevään yhteishaussa:

Lapin AMKin AMK-valintakokeita järjestetään lähikokeena Kemissä ja Rovaniemellä 31.5. - 1.6.2023 klo 9:00 ja 14:00. 

Lisätietoja AMK-valintakokeesta löydät täällä.

Voit tutustua AMK-valintakokeen esimerkkitehtäviin täällä.

2.) AMK-valintakoe

 

Valintakoepaikat ja -ajat Lapin AMKissa syksyn yhteishaussa:

Valintakokeita järjestetään lähikokeena Kemissä ja Rovaniemellä 31.10.2023 klo 9:00 ja 14:00.

Lisätietoja AMK-valintakokeesta löydät täällä.

Voit tutustua AMK-valintakokeen esimerkkitehtäviin täällä.

 
 
 
Tervetuloa opiskelemaan Rovaniemelle
Tervetuloa opiskelemaan Tornioon
Opinnot käyntiin avoimessa AMKissa

AVOIN AMK

Voit opiskella haussa olevien AMK-tutkintojen ensimmäisen vuoden opinnot myös Avoimessa AMKissa.

Avoin AMK -polku- ja väyläopinnot
AMK-tutkinnon jälkeen

Jatko-opiskele AMK-tutkinnon jälkeen YAMK-tutkinto

Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot opiskellaan Lapin AMKin Master Schoolissa.

Lue lisää YAMK-koulutuksista
Jäsenenä verkostoissa

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA


Rovaniemi

 

Tornio

 

Hannele Niemi, opinto-ohjaaja
p. 040 710 6419
hannele.niemisähköposti harmaa.jpg

   

Jaana Koivuranta, opinto-ohjaaja
p. 040 536 4432
jaana.koivurantaLapin AMK sähköposti harmaa

 

Tarja Tammia, osaamispäällikkö
puh. 040 721 3994
tarja.tammiasähköposti harmaa.jpg


  Marika Saranne, osaamispäällikkö
p. 050 461 1345
marika.saranneLapin AMK sähköposti harmaa

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!