kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Sosionomi (AMK)
Sosionomikoulutus

Tutkinto: sosionomi (AMK), Bachelor of Social Services
Opintojen laajuus: 210 opintopistettä (op)
Opintojen kesto: 3½ vuotta
Kampuskaupunki: Kemi ja virtuaalikampus

  

Sosiaalialan inhimillinen ammattilainen

Sosionomina työskentelet sosiaalialan asiakastyössä eri elämäntilanteissa olevien ihmisten tukena sekä kehittämis- ja esimiestehtävissä.
Sosionomina voit työskennellä esimerkiksi lastensuojelussa, nuortenhuollossa, varhaiskasvatuksessa, vammaistyössä, mielenterveystyössä, päihdetyössä ja maahanmuuttajatyössä sekä ohjaus- ja neuvontatehtävissä esim. sosiaalitoimessa, työhallinnossa, Kelalla ja järjestöissä. Sosionomina sinulla on hyvät asiakastyötaidot sekä kyky organisoida, suunnitella ja kehittää ammattialaa ja omaa työtä.

Opiskelu on työelämäläheistä. Opiskelussasi korostuu itseohjautuvuus, mutta myös yhdessä oppiminen. Harjoittelujaksot syventävät osaamistasi. 

Valitse tästä sinulle sopivin koulutus!
Verkko-opinnot (alkavat tammikuussa 2023)

 

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran tammikuussa 2023 ja siihen voi hakea syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9. 

 

Verkko-opinnot

Verkko-opintoina suoritettava AMK-tutkinto soveltuu sinulle, jos olet työelämässä ja/tai sinulla on kokemusta hyvinvointialalta. Verkossa tapahtuva koulutus antaa sinulle mahdollisuuden hyödyntää työelämäkokemustasi, asiantuntijuuttasi ja työtehtäviäsi opintojen eteenpäin viemisessä. Työympäristösi voi olla osana opintojasi oppimis- ja kehittämisympäristönä.

Verkko-opinnoissa hyödynnät erilaisia verkko-opiskelumahdollisuuksia. Oppimisympäristönä käytämme Moodle-verkko-oppimisympäristöä ja Zoom-etäopiskelujärjestelmää. Zoom-yhteydellä tapahtuvaa opetusta ja ohjausta on 1 arkipäivä joka toinen viikko, joihin sinun tulee osallistua. Viikonpäivä voi vaihdella. Ko. päivä sijoittuu klo 8-18 välille siten, että klo 8-16 on opintojaksoihin liittyvää opetusta ja ohjausta ja klo 16-18 on varattu tarvittaessa opettajien ja/tai opinto-ohjaajan ohjaukseen. Opintoihin kuuluvat harjoittelujaksot ovat kokoaikaista harjoittelua eikä niitä ole mahdollisia tehdä oman työsi ohella.

Opinnot alkavat lähijaksolla Kemin kampuksella 16.-18.1.2023 (3 pv).  Aloitukseen osallistuminen on kaikille opiskelijoille pakollinen. Opintojesi nopeuttaminen hyväksilukujen kautta on mahdollista, mutta voi edellyttää osallistumista eri ryhmien opetukseen, jolloin opetuspäivät kampuksella ovat mahdollisia.

Verkko-opiskelu edellyttää sinulta riittävää laitteistoa ja tietotekniikan perustaitojen hallintaa, motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin sekä itseohjautuvaa opiskeluotetta. Toimit aktiivisesti ja vastuullisesti sekä sitoudut itsenäiseen ja ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Suurin osa opiskelustasi on etänä tapahtuvaa itsenäistä opiskelua, ja edellyttää vahvaa itseohjautuvuutta opintojen suorittamisessa. Opiskelusi työmäärää arvioidessa on hyvä muistaa, että 1 op tarkoittaa n. 27 tuntia.  

 

Tutustu myös:

Opetussuunnitelma

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta. 

 

 

Lisätietoja antavat

 

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, Kemi
puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti harmaa.jpg

Osaamispäällikkö Heidi Pyyny, Kemi
puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti harmaa.jpg

Päiväopinnot, Kemi (alkavat syksyllä 2022)

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2022 ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 16.3. - 30.3.2022. 

 

 

Opinnot

Päiväopinnot järjestetään pääsääntöisesti lähi- ja kontaktiopetuksena Lapin AMKin kampuksella sekä opiskelijan itsenäisenä työskentelynä. Lähiopetus ja itsenäinen työskentelysi vuorottelevat siten, että ne muodostavat oppimisesi ja opiskelusi etenemistä parhaiten tukevan kokonaisuuden. Itsenäinen oppiminen tapahtuu suunnitellusti opiskelijoiden muodostamissa vertaisryhmissä.

Opiskelussa ja oppimisessa painottuvat ohjauksellisuus ja opiskelijoiden keskinäinen vertaistuki niin lähiopetuksen kuin itsenäisen työskentelyn aikana. Lähtökohtana oppimisessa on sitoutuminen oppimisyhteisöön, oman alan ammattikulttuuriin ja työelämän käytäntöihin, opiskelijayhteisöön, opiskelijaryhmiin sekä Lapin AMKin kampukseen. Oppimisessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia pedagogisia malleja ja menetelmiä, tuetaan yhteisöllisyyttä ja yhdessä oppimista sekä vahvistetaan opiskelijoiden keskinäistä vertaistukea. Opinnoissa hyödynnät myös Moodle-verkko-oppimisympäristöä. 

 

Tutustu myös: 

opetussuunnitelmaan 

Sosiaalialan oppimis- ja kehittämisympärisöihin Kosmos-talossa

 

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta.

Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolku.fi -palvelussa. 

 

Lisätietoja antavat:

 

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, Kemi
puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti harmaa.jpg

Osaamispäällikkö Heidi Pyyny, Kemi
puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti harmaa.jpg

Monimuoto-opinnot, virtuaalikampus ja Kemi (alkavat syksyllä 2022)

Käynnistyminen

Koulutus käynnistyy seuraavan kerran syksyllä 2022 ja siihen voi hakea kevään yhteishaussa 16.3. -  30.3.2022. 

Monimuoto-opinnot

Monimuoto-opintoina suoritettava AMK-tutkinto soveltuu sinulle, jos olet työelämässä ja/tai sinulla on kokemusta hyvinvointialalta. Monimuoto-opinnot antavat sinulle mahdollisuuden hyödyntää työelämäkokemustasi, osaamistasi ja työtehtäviäsi opinnoissasi. Työympäristösi voi olla osana opintojasi oppimis- ja kehittämisympäristönä.

Opinnoissa hyödynnetään kampuksella opiskelun lisäksi verkko-opiskelun erilaisia mahdollisuuksia. Oppimisympäristöinä käytämme Moodle-verkko-oppimisympäristöä. Kontaktiopetusta on max. 5 arkipäivänä kuukaudessa, joista 2-3 päivää kampuksella Kemissä ja 1-2 pv etäopetuksena. Kontaktiopetuspäivinä Kemissä ja epäopetuspäivinä tulee olla paikalla. Opetus toteutuu arkipäivisin ja pääosin klo 8-16 välillä.

Opinnot alkavat syyskuussa 2022 lähijaksolla Kemin kampuksella (3 pv). Opintojen aikataulu vahvistetaan koko lukuvuodeksi opintojen alkaessa. Harjoitteluihin ja opinnäytetyöhön liittyvät orientaatiotunnit ja ryhmänohjaukset toteutuvat erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Monimuoto-opiskelu edellyttää sinulta aktiivista ja vastuullista opiskeluotetta, halua ja valmiuksia sitoutua itsenäiseen ja ryhmässä tapahtuvaan opiskeluun. Iso osa opiskelustasi on itsenäistä opiskelua, johon saat opettajien ohjausta. Monimuoto-opiskelu ja erilaisten verkko-opiskelun mahdollisuuksien hyödyntäminen edellyttää myös riittävää laitteistoa ja tietotekniikan perustaitojen hallintaa sekä motivaatiota tarttua erilaisiin tietoteknisiin sovelluksiin. 

Tutustu myös:

Opetussuunnitelma

Lapin ammattikorkeakoulun virtuaalikampus

Sosiaalialan oppimis- ja kehittämisympäristöt Kosmos-talossa

Opintopolku

Lisätietoja koulutuksesta ja hakemisesta löydät koulutuksen sivulta Opintopolku.fi -palvelusta.

Hakeminen tapahtuu uudessa Opintopolku.fi -palvelussa.

Lisätietoa antavat:

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, Kemi
puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti harmaa.jpg

Osaamispäällikkö Heidi Pyyny, Kemi
puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti harmaa.jpg

 

Miten haen koulutukseen?

Yhteishaku

 

Tutkinto-opiskelijaksi haetaan Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi. Yhteishaku järjestetään kaksi kertaa vuodessa: keväällä ja syksyllä. 

Sosionomiksi voit hakea: 

- kevään yhteishaussa 16.3. - 30.3. Hakukohteet: sosionomi, päiväopinnot ja sosionomi, monimuoto-opinnot

- syksyn yhteishaussa 31.8. - 14.9. Hakukohde: sosionomi, verkko-opinnot. 

 

Opintopolussa jokaisen koulutuksen tiedoista löydät: 

  • Hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
  • Aloituspaikat
  • Tarkemmat tiedot koulutuksesta
  • Valintaperusteet
  • Tietoa todistusvalinnasta ja AMK-valintakokeesta

 

Opiskelijavalinnat

Valintatavat yhteishaussa: 

1.) Todistusvalinta 2.) AMK-valintakoe

Katso tarkemmat tiedot valintatavoista ammattikorkeakouluun.fi 

 

AMK-valintakoe

Valintakoepaikat ja -ajat Lapin AMKissa syksyn yhteishaussa: 

Valintakokeita järjestetään lähikokeena Kemissä ja Rovaniemellä 2.11.2022 klo 9:00 ja 14:00.

Lisätietoja valintakokeesta täällä. 

 
Tervetuloa opiskelemaan Kemiin

Kysy lisää!

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Opinto-ohjaaja Sari Kähkönen, Kemi
puh. 040 510 4139, sari.kahkonensähköposti harmaa.jpg

Osaamispäällikkö Heidi Pyyny, Kemi
puh. 050 310 9354, heidi.pyynysähköposti harmaa.jpg

LISÄTIETOJA HAKEMISESTA

Hakijapalvelut
Puh. 0400 830 036 tai 040 511 8659, hakijapalvelutsähköposti harmaa.jpg
Kysy lisää tai tilaa esite!