kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Sairaanhoitaja (AMK), Innovative Nurse

Nurse 3.jpg

Innovative Nurse - Sairaanhoitajakoulutus Lapin, Pohjois-Karjalan ja Kainuun väljästi asutuille alueille. Koulutus on tarkoitettu erityisesti sinulle, joka asut Lapin väljästi asutuilla alueilla.

 

Väestön ikääntyminen näkyy palveluiden tarpeen kasvuna. Hoitotyö on yhä kokonaisvaltaisempaa ja asiakkaiden fyysisten tarpeiden ohella sairaanhoitajan on osattava huomioida myös heidän psyykkiset ja sosiaaliset tarpeet. Merkittävä osa hoitotyöstä on tulevaisuudessa myös ennaltaehkäisevää hoitotyötä.

Innovative Nurse –koulutuksen suoritettuasi sinulla on osaamista:
• kotiin vietävistä ja liikkuvista palveluista
• laaja-alaisesta ja kokonaisvaltaisesta hoidon tarpeen arvioinnista ja hoidosta
• dokumentoinnista ja sähköisistä palveluista
• uuden teknologian käyttöön otosta
• sosiaali- ja terveysalan uuden lainsäädännön tuntemuksesta ja soveltamisesta sairaanhoitajan työssä
• moniammatillisesta yhteistyöstä sosiaali- ja terveysalan muiden kumppaneiden kanssa
• yrittäjyydestä

Sairaanhoitajana voit toimia hoitotyön tehtävissä perusterveydenhuollossa, avohoitopalveluissa, erikoissairaanhoidossa, terveysalan yksityisissä yrityksissä ja erilaisissa projekteissa. Työtä kuvaavia nimikkeitä sairaanhoitajanimikkeen lisäksi voivat olla esimerkiksi vastaanottohoitaja, diabeteshoitaja ja kotisairaanhoitaja.
Koulutuksen jälkeen sinulla on osaamista hoitotyön suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista sekä päätöksenteosta ympärivuorokautisessa hoitotyössä. Työn perusta on näyttöön perustuva hoitotyö, jossa korostuu konkreettinen potilaiden hoitaminen, auttaminen, tarpeista huolehtiminen, potilasohjaus, kuntoutus ja terveyden sekä työ- ja toimintakyvyn edistäminen. Koulutuksen aikana opit ja saat valmiuksia laaja-alaiseen ja laadukkaaseen hoitotyöhön moniammatillisissa tiimeissä ja projekteissa. Saat valmiuksia ja taitoja uuden teknologian käyttöön hoitotyössä ja hallitset hoitotyön dokumentoinnin.

Väljästi asutuilla alueilla sairaanhoitajan osaamisessa korostuvat digitaalisuus, uudet palveluketjut, itsenäinen päätöksenteko hoitotyössä.

Koulutus on saanut opetus-ja kulttuuriministeriön valtionavustuksen. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Kajaanin ja Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Lapin ammattikorkeakoulusta valmistuvien sairaanhoitajien työllistymisnäkymät ovat hyvät.

Lapin ammattikorkeakoulussa opiskellessasi sinulla tulee olla käytössäsi tietokone.

 

Miten haen koulutukseen?

Lapin AMKin oma haku: Haku on päättynyt

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Lehtori Sirpa Kaukiainen
Puh. 0400 052 6897 
sirpa.kaukiainenLapin AMK sähköposti harmaa

Lehtori Heikki Erola
Puh. 040 565 1143
heikki.erolaLapin AMK sähköposti harmaa

 • Tutkinto
  Sairaanhoitaja (AMK)
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus
  210 op
 • Opiskelupaikat
  20
 • Opiskelupaikkakunta
  Rovaniemi