kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot
Esimiestehtävät
Luontomatkailuosaaminen
Konteksti/ilmiö
Luonto on Lapin matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä. Se tarjoaa ainutlaatuisen toimintaympäristön sekä monipuolisia mahdollisuuksia aktiviteeteille ja elämyksille. Matkailun suunnittelussa ja liiketoiminnassa tulee kuitenkin toimia viisaasti matkailun ekologiset, kulttuuriset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset ja vastuullisuus huomioiden.
Kenelle?

Luontomatkailuosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut luonnosta sekä luonto-, liikunta ja hyvinvointimatkailusta
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään (luonto)matkailua ja palveluja vastuullisesti
 • Haluat oppia ymmärtämään ilmastonmuutoksen ja matkailun vaikutuksia
 • Haluat oppia hyödyntämään luonnon hyvinvointivaikutuksia tavoitteellisesti, ammatillisesti ja vastuullisesti
Urapolut

Luontomatkailuun suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Luontomatkailuun suuntautuneena restonomina voit työskennellä esimerkiksi

 • Asiakaspalvelutyössä
 • Tuotekehittäjänä
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Palvelupäällikkönä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Luontomatkailuosaamisesi karttuu jo pakollisissa opinnoissa, kuten Matkailun kestävä suunnittelu, Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet, Matkailualan turvallisuusosaaminen ja Customer Experience Management in Tourism. 

Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Matkailu ympäristökriisin aikakaudella 5 op
 • Matkailun osallistavat taloudet 5 p
 • Green Care -perusteet 5 op
 • Current Issues in Tourism 5 op
 • Matkailualan projektityö 5 op
 • Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen 10 op

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi ohjelmapalveluissa, liikunta- ja hyvinvointipalveluissa, majoituspalveluissa, matkailu- ja hiihtokeskuksissa, luontokeskuksissa, kehittämishankkeissa tai omassa yrityksessä.

Turvallisuusosaaminen
Konteksti/ilmiö

Matkailu ja matkailuelinkeinon kehittyminen edellyttävät turvallista toimintaympäristöä. Matkailija tekee päätöksen kohteestaan yhä useammin turvallisuustiedon ja turvallisuustilanteen perusteella. Yrityksen ja organisaation tasolla turvallisuus on osa laatua ja vastuullisuutta. Kyse on myös matkailuelinkeinon jatkuvuuden varmistamisesta. Matkailun turvallisuuden tavoitteena on matkustamisen prosessin häiriöttömyys niin matkailijan, työntekijän kuin matkailukohteen ja -elinkeinon näkökulmasta.

Kenelle?

Turvallisuusosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut matkailun turvallisuudesta
 • Haluat oppia riskien hallintaa sekä suunnittelemaan ja kehittämään matkailun turvallisuutta
 • Haluat oppia ymmärtämään turvallisuuden kokonaisuuden hallinnan merkityksen ja vaikutuksen matkailuliiketoiminnassa
Urapolut

Turvallisuusosaamiseen suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Voit työskennellä esimerkiksi

 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Tuote- ja palvelukehittäjänä
 • Asiakaspalvelutyössä
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Konsulttina tai asiantuntijana
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Turvallisuusosaamisesi karttuu jo pakollisissa opinnoissa, kuten Matkailualan turvallisuusosaaminen, Työyhteisössä toimiminen, Työntekijäkokemuksen johtaminen ja Matkailun vastuullinen johtaminen. 

Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Arctic Guide 5 op
 • Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen 10 op 
 • Työelämän turvallisuustaidot 5 op
 • Matkailun turvallisuupassi, anniskelupassi ja hygieniapassi
 • Matkailu ja oikeus 5 op
 • Liiketoiminnan riskienhallinta 5 op (liiketalouden koulutus) 

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi ohjelmapalvelu-, majoitus- ja ravintolapalveluissa, tutkimus- ja kehittämishankkeissa, tapahtumissa, omassa yrityksessä.

Vieraanvaraisuusosaaminen
Konteksti/ilmiö

Matkailu- ja ravitsemisalalla toimivien yritysten tuottamat palvelut liittyvät läheisesti toisiinsa. Vieraanvaraisella palvelulla ja asiakaskokemuksella on tärkeä rooli asiakkaan ja matkailijan kokemuksessa. Myös ruoan merkitys osana matkailua on kasvanut. Matkailijoille tarjottavien ruokapalveluiden kehittämisessä korostuvat paikallisuus ja autenttisuus. Lähiruoka on vastuullisuutta.

Kenelle?

Vieraanvaraisuusosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut esimerkiksi ravitsemis- ja ravintolapalveluiden ja/tai ruokamatkailun kehittämisestä
 • Haluat oppia erilaisista kulttuureista 
 • Haluat oppia suunnittelemaan ja kehittämään vieraanvaraisia palvelutuotteita
Urapolut

Vieraanvaraisuusosaamiseen suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Voit työskennellä esimerkiksi

 • Asiakaspalvelutyössä
 • Ravintolapäällikkönä
 • Palveluvastaavana
 • Tuotekehittäjänä
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Yrittäjänä

Mitä opintoja kannattaa valita?

Vieraanvaraisuusosaamisesi karttuu jo pakollisissa opinnoissa, kuten Johdatus matkailuilmiöön, Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet ja Customer Experience Management in Tourism.

Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Matkailutyöhön tutustuminen 5 op
 • Matkailualan projektityö 5 op
 • Ravitsemispalvelut 5 op
 • Ruoka- ja juomakulttuurit 5 op
 • Tapahtumamatkailu 5 op
 • German Language in Services 5 op
 • S’il vous plait 5 op
 • Espanja: Españjol del turismo 5 op

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi majoitus- ja ravintolapalveluissa, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa, omassa yrityksessä, tapahtumissa.

Matkailun kansainvälisyysosaaminen
Konteksti/ilmiö

Matkailu on globaali ilmiö ja kansainvälisyys on luonnollinen osa matkailutoimintaa. Erityisesti Lapissa kansainvälisen matkailun kasvu on ollut voimakasta. Myös työympäristöt ovat monikulttuurisia. Kansainvälisen matkailun kehittäminen edellyttää erilaisten asiakasryhmien ja kulttuurien huomioimista matkailun suunnittelussa ja toteutuksessa. Kulttuurititietous on vastuullisuutta.

Kenelle?

Matkailun kansainvälisyysosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut eri kielistä ja kulttuureista
 • Haluat oppia kulttuurienvälistä viestintää
 • Haluat opiskella englanniksi ja monikulttuurisessa työympäristössä
 • Haluat opiskella ja työskennellä ulkomailla
Urapolut

Matkailun kansainvälisyysosaamiseen suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Voit työskennellä esimerkiksi

 • Asiakaspalvelutyössä
 • Tuotekehittäjänä
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Matkailun kansainvälisyysosaamisesi karttuu jo pakollisilla opintojaksoilla, kuten Customer Experience Management in Tourism, Destination Management, kieli- ja viestintäopinnot sekä ammattitaitoa edistävät harjoittelut. 

Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • German Language in Services 5 op
 • S’il vous plait 5 op
 • Espanja: Españjol del turismo 5 op
 • Ruoka- ja juomakulttuurit 5 op
 • Managing eTourism 5 op
 • Cultural and Social Studies in Tourism 5 op
 • Current Issues in Tourism 5 op
 • Opinnot Lapin AMKin matkailun englanninkielisessä koulutuksessa (DPT)

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi kansainvälisissä matkailuyrityksissä Suomessa tai ulkomailla.

Matkailualan yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen
Konteksti/ilmiö
Matkailuyritykset ja niiden tarjoamat palvelut ovat matkailun keskiössä. Suurin osa matkailuyrityksistä on pien- ja mikroyrityksiä, jotka tarjoavat erilaisia majoitus-, ravitsemis-, matkustus- ja ohjelmapalveluja. Matkailuyrittäjältä edellytetään matkailualan tuntemuksen lisäksi vahvaa liiketaloudellista osaamista. Kannattava liiketoiminta on vastuullisuutta. Yrittäjyyshenkistä asennetta ja liiketoimintaosaamista tarvitaan myös monissa muissa, sesongeittain tai kysynnän mukaan vaihtelevissa matkailualan tehtävissä.
Kenelle?

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka

 • Haluat oppia yrittäjyyttä ja syventää liiketoimintaosaamistasi
 • Haluat oppia digitaalisen liiketoiminnan johtamista
 • Haluat tuntea kattavasti matkailua koskevaa lainsäädäntöä
 • Aiot perustaa oman yrityksen
Urapolut

Yrittäjyyteen ja matkailuliiketoimintaan suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Voit työskennellä esimerkiksi

 • Tuotekehittäjänä
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Palvelupäällikkönä
 • Projektipäällikkönä 
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Liiketoimintaosaamista kartuta jo pakollisissa opinnoissa, kuten Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet, Liiketoimintamallin suunnittelu, Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit ja Menestyvän matkailuliiketoiminnan kehittäminen.

Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Managing eTourism 5 op
 • Kauppa ja yrittäjyysopinnot 5 op 
 • Matkailun taloustiede 5 op
 • Matkailun osallistavat taloudet 5 op
 • Matkailu ja oikeus 5 op
 • Myynnin ja markkinoinnin perusteet 5 op (liiketalous)
 • Taloushallinnon perusteet 5 op (liiketalous)
 • LUC yrittäjyysopinnot 

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi matkailualan yrityksissä, omassa yrityksessä, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa.

Tapahtumaosaaminen
Konteksti/ilmiö

Järjestettyihin tapahtumiin osallistuminen on merkittävä matkailun motiivi. Tapahtumat ovat myös tärkeitä matkailuliiketoiminnan ja -kohteiden kehittämisen voimavaroja, joilla voidaan lisätä palvelutarjoomaa, matkailijamääriä sekä pidentää matkailusesonkien kestoa. Kestävät tapahtuvat rakentuvat paikallisesta kulttuurista ja tapahtumilla on usein suuri merkitys paikallisväestöön ja -talouteen. 

Kenelle?

Tapahtumaosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka

 • Olet kiinnostunut projektityöstä eri sidosryhmien ja verkostojen kanssa
 • Haluat oppia suunnittelemaan, toteuttamaan ja kehittämään matkailuliiketoimintaa ja/tai matkailukohteita tapahtumien avulla
 • Haluat oppia järjestämään, koordinoimaan ja johtamaan tapahtumia/tapahtumakonsepteja sekä näihin liittyviä prosesseja
Urapolut

Tapahtumosaamiseen suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen ammattiosaamisen palvelu-, asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä. Voit työskennellä esimerkiksi

 • Asiakaspalvelutyössä
 • Tapahtumasuunnittelijana tai -koordinaattorina
 • Myynti- ja markkinointitehtävissä
 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Yrittäjänä
Mitä opintoja kannattaa valita?

Tapahtumaosaamisesi karttuu jo pakollisissa opinnoissa, kuten Projektinhallinta, Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet, Customer Experience Management in Tourism ja Matkailun konseptoidut liiketoimintamallit. 

Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Matkailutyöhön tutustuminen 5 op
 • Matkailualan projektityö 5 op
 • Ravitsemispalvelut 5 op
 • Elämysten tuottaminen ja elämänhallintataitojen kehittäminen 5-10 op
 • Tapahtumamatkailu 5 op
 • Matkailun osallistavat taloudet 5 op

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi paikallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä tapahtumissa, kokous- ja kongressipalveluissa, matkailualan yrityksissä, omassa yrityksessä. 

Matkailun suunnittelu- ja tutkimusosaaminen
Konteksti/ilmiö

Matkailu kuuluu miljoonien ihmisten työhön ja vapaa-aikaan ja sillä on moninaisia vaikutuksia mukana olevien ihmisten elämään ja ympäristöihin. Matkailun asiantuntijoilla ja ammattilaisilla on tärkeä rooli vastuullisen matkailun edistämisessä. Vastuullisen matkailun suunnittelussa ja toteutuksessa tarvitaan ajankohtaista ja uutta tietoa matkailusta sekä ymmärrystä vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista erilaisia menetelmiä hyödyntäen. 

Kenelle?

Matkailun suunnittelu- ja tutkimusosaamisen opinnot sopivat sinulle, joka 

 • Haluat oppia tarkastelemaan matkailuilmiötä monitieteisesti ja kriittisesti useasta eri näkökulmasta
 • Haluat ymmärtää matkailun syitä ja seurauksia ja olet kiinnostunut matkailualalla vallitsevien intressien yhteensovittamisen haasteista ja ratkaisumahdollisuuksista
 • Olet kiinnostunut matkailun suunnittelusta sekä uuden tiedon tuottamisesta ja hyödyntämisestä
 • Haluat oppia erilaisia tutkimusmenetelmiä ja tieteellistä kirjoittamista
 • Aiot hakeutua matkailututkimuksen maisteriopintoihin
Urapolut

Matkailun suunnittelu- ja tutkimusosaamiseen suuntautuneena restonomina saat laajan ja monipuolisen osaamisen asiantuntija- sekä kehittämistehtäviin kansainvälisessä ja pohjoisessa toimintaympäristössä sekä valmiudet jatko-opintoihin. Voit työskennellä esimerkiksi

 • Projektipäällikkönä tai -suunnittelijana
 • Koordinaattorina
 • Tutkijana
 • Asiantuntijana
 • Opettajana
Mitä opintoja kannattaa valita?

Matkailun suunnittelu- ja tutkimusosaamista kartutat pakollisissa opinnoissa, kuten Johdatus matkailuilmiöön, Matkailun kestävä suunnittelu ja Matkailun vastuullinen johtaminen. 
Valitse vaihtoehtoisia ammattiopintoja 20 op ja vapaasti valittavat opintoja 25 op esimerkiksi seuraavista vaihtoehdoista:

 • Matkailun tutkimus 25 op
 • Matkailun osallistavat taloudet 5 op
 • Cultural and Social Studies in Tourism 5 op
 • Current Issues in Tourism 5 op
 • Matkailu ympäristökriisin aikakaudella 5 op

Suorita ammattitaitoa edistävät harjoittelut (30 op) sekä opinnäytetyö (15 op) esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa sekä kunnallisissa, alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa.

Suorittamalla Matkailun tutkimus 25 op -opintokokonaisuuden voit jatkaa maisteriopintoihin ilman erillisiä/täydentäviä siltaopintoja.