kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia restonomikoulutuksen monimuoto-opinnoista

Opettajasta oppijaksimartti kotakorva.JPG


Kun ikää on jo yli 50 vuotta, hiuksissa sävy vaalentunut ja kasvoissa uurteita, uskoisi helposti, että siinä se työura alkaa sitten olla. Itsestäni tosin tuntuu, että työkykyä ja halua tehdä töitä vielä on. Työmoraali on korkealla ja ei haluaisi vielä heittäytyä työelämästä, kun annettavaa vielä voisi olla. No haastoin itseni ja hakeuduin opiskelemaan ammattikorkeakouluun. Ammattikorkeakoulutus täydentäisi vanhaa opistoasteen tutkintotaustaani ja kenties vahvistaisi vielä työmahdollisuuksiani. Minulla on pitkä työura ravintola-alalla, jossa useampia vuosia esimiehen työtehtävissäkin. Koulutukseltani olen ravintola-alan ammatillinen opettaja. Opettajaksi olen valmistunut Jyväkylän ammatillisesta opettajakorkeakoulusta 1995. Nimestään huolimatta, Jyväskylä ei kuitenkaan tarjonnut vielä tuolloin virallista korkeakoulututkintoa.

Tammikuussa 2016 olin työtä vailla. Pohdintani jälkeen otin uuden suunnan ja pistin koulureppuni vuosien tauon jälkeen selänpykälään sekä suuntasin Pohjanmaan peltolakeuksille opiskelemaan ravitsemispalvelujen saloja. Olin tullut valituksi Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan restonomiksi. Matkasin kuukausittain reilun 500 km:n taipaleen kohti tulevaa restonomiuttani. Vaan ei ole Pohjanmaan peltolakeudet Lapin miehen sielunmaisemia, kaipuu tunturiin on vankkumaton ja pitäähän opintopolulla olla muutakin kuin pellonvieren kiertämistä. Siirtohaun tuloksena olinkin koulureppuineni Rovaniemellä syksyllä 2016 Lapin ammattikorkeakoulussa matkailuopintojen parissa. Olin palannut pohjoiseen, kotiseudulleni saattaakseni jo aiemmin aloittamani Seinäjoen opinnot loppuun. Rovaniemellä laadittiin uudet suunnitelmat opintojeni edistämiseksi, ja todellakin, täällä huomioitiin vahva yli 30 vuoden alan työkokemustaustani. Osaamiseni tunnistettiin, mutta myös tunnustettiin. Ammatilliselle osaamiselleni haettiin restonomin opinnoista täydentävät ja osaamiseni ajantasaistavia opintokokonaisuuksia, mielekkäitä sellaisia.

Lapin ammattikorkeakoulua voin pitää edistyksellisenä opinahjona, tarjotaanhan monimuoto-opiskelijoille mielekkäitä opintomuotoja esim. verkko-opintoja hyödyntäen. Luennot netin kautta mahdollistavat joustavan opiskelun ja opinnot ovat sovitettavissa näin helpommin muun elämän rinnalle. Toki monimuoto-opinnot vaativat oppijalta kurinalaisuutta ja aika lailla omaa itsenäistä työskentelyä. Homma kyllä sujuu, kunhan vain pitää annetuista päivämääristä ja tehtävänannoista vastuullisesti kiinni. Varttuneempikin oppija voi poimia itselleen uutta mielenkiintoista tietoa, kehittää itseään. Itselleni esimerkiksi konseptointiopintojen jälkeen avautui todella ajatus asiakaslähtöisyydestä. Olemmeko toimissamme sittenkään oikeasti asiakaslähtöisiä vai vainko kuvittelemme olevamme? Tässä pohdinnassa on valtava ero ja on aiheellista palveluketjussa pohtia oikeaa näkökulmaamme. Itselleni sydäntä lähellä on tarinallistaminen. Tarina antaa tuotteellemme aivan uutta ulottuvuutta, syvyyttä ja persoonaa. Tarinallistamiseenkin saa opiskelun kautta uusia eväitä ja Lapissa, jos missä on tarinan ja hyvän palvelutuotteen suuri mahdollisuus.

Lapissa Lapin mielenmaiseman mukainen opintopolku

”Kuinkas aikuisen opinnot sitten sujuvat?” No niiden eteneminen on tietysti kuin Lapin kairankulkijan taival. On jyrkkää, työteliästä nousua pitkin tunturin rinnettä kohti aukeaa tunturilakea. Taival tuntuu ajoittain jäsenissä, se on raskas, joskus jopa tuskaisa. Pääsy huipulle on kuitenkin tavoittelemisen arvoinen. Ja voi noita huipun näkymiä. On tosiaankin noustava aivan tunturinlaelle, jotta voi nähdä kaukana siintävän suuntansa määränpäineen. On otettava kartta käteen, tarkasteltava suuntaa ja katsottava kompassin opastavaa neulaa. Välillä polku on hukassa ja taival vaan ei etene. On pysähdyttävä, levähdettävä, kenties leiriydyttäväkin. Ja jälleen matka taittuu ja voi nauttia uusista maisemista ja kokemuksista. Ole myös rohkea ja kysy neuvoa.

Lapin matkailussa on tulevaisuutta

Lapin matkailu on vahvassa nousussa. Meillä on hyviä toimijoita sekä laadukkaita ja kiinnostavia tuotekokonaisuuksia. Vahvuutemme on nimenomaan laatu, mutta sen eteen on työskenneltävä uutterasti koko ajan. On oltava valpas ja tarkkailtava asiakasodotuksia herkin aistein. Vahvuutemme on myös ruokatuotteessa, meillä on ainutlaatuiset ja monipuoliset luonnon raaka-aineet. Raaka-aineemme ovat matkailijoissa mielenkiintoa herättäviä ja luonnon ruoka-aittamme antimia arvostetaan. Ruokamatkailusta tulee kehittymään yksi alueemme vahva vetovoimatekijä. Jotta voimme palvella kasvavia matkailijamääriä, tarvitaan alalle runsaasti uutta osaavaa väkeä. Tekijöiden tulee olla ammattilaisia työssään, mutta tärkeintä on kuitenkin luonteva ja hyvä palveluasenne. Hyvä palvelija on aidosti kiinnostunut asiakkaasta ja hän pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan vastaamaan odotuksiin, mutta myös luomaan niitä kaivattuja positiivisia elämyksiä ja kokemuksia. Sosiaaliset taidot, luonteva vuorovaikutus ja hyvä palveluasenne ovat niitä taitoja, joilla pärjää työelämässä. Lappi tarvitsee kasvavan matkailun tueksi vahvaa alan koulutusta. Tähän koulutukselliseen haasteeseen toivon Lapin ammattikorkeakoulun voivan vastata myös tulevaisuudessa. Meidän kaikkien on pidettävä huoli siitä, että koulutus alueellamme säilyy, pysyy kehityksen kiihtyvässä kelkassa ja antaa niitä tarvittavia hyviä eväitä työelämän haasteellisuuteen. Koulutus tarvitsee erityisesti alasta aidosti kiinnostuneita, itseään kehittäviä tekijöitä, opiskelijoita. Rohkaisen kaikkia iästä riippumatta opiskelemaan, olkoon elämä ikuista opiskelua positiivisessa hengessä.

 

- Martti Kotakorva, restonomiopiskelija

 

Monimuoto-opiskelua toiselta paikkakunnalta käsinPäädyin opiskelemaan restonomiksi, sillä koin matkailualan kehittyvänä ja hyvin työllistävänä, mielenkiintoisena sekä kansainvälisenä alana. Tämän lisäksi halusin saada korkeakoulututkinnon, joka antaa käytännönläheiset ja laajat työnkuvamahdollisuudet. Hakeuduin opiskelemaan Lapin AMKiin, sillä lappilaisuus kiehtoi minua ja arvostin Lapin AMKia Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin vuoksi.

NinaReivonen (restonomi, uusi kuva) v2.jpgAikuisena on usein sovitettava perhe- ja työelämä opiskeluiden lomaan, sillä ei ole taloudellisesti kannattavaa jäädä pitkäksi aikaa pois työelämästä. Tämä oli syy miksi itse valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan. Monimuoto-opiskelu tarjoaa myös opiskelijalle enemmän joustavuutta ja mahdollistaa opiskelun toiselta paikkakunnalta käsin. Opiskelu työn ohessa vaatii kuitenkin itsekuria ja erittäin hyviä ajankäytön hallintataitoja.

Restonomiopintojen alkuvaiheessa perehdytään ensin opiskelutekniikkaan ja sähköisen opiskelumaailman ohjelmiin. Restonomiopintojen johdantona voisi pitää jatkuvan itsereflektoinnin eli oman oppimisen arvioinnin ja raporttien kirjoittamisen opettelua. Ne ovat itseohjautuvassa monimuoto-opiskelussa erittäin tärkeitä. Toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana osaamisen syventyessä päästään sitten mukaan tapahtumien järjestämiseen, oikeiden yritysten toimeksiantoihin ja kehittämisprojekteihin.

Restonomiopinnot ja yleensäkin matkailuala on mielenkiintoisen verkostoitunut toimintaympäristö, jossa voi hyödyntää aiemmin työelämässä opittuja taitoja monipuolisesti. Opiskelu etenee yksilöllisesti oman elämäntilanteen ja opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintojen aikana tiimityötaidotkin kehittyvät, sillä ryhmätöitä tehdessä jokainen on vastuussa koko ryhmän työskentelystä, eikä sovituista ajoista tai tehtävistä voi luistaa. Usein ryhmän jäsenet ovat fyysisesti ympäri Suomea tai välillä ulkomaillakin, jolloin WhatsApp on ollut näppärä sisäisen viestinnän väline. Opintojen aikana sosiaalinen media tulee myös tutuksi, sillä sähköinen markkinointi eri kanavissa kuuluu oleellisesti opintoihin. Niiden myötä olen päivittänyt oman osaamiseni tälle vuosituhannelle vasta restonomiopinnoissa. Koen olevani nyt valmiimpi jatkuvasti muuttuviin työelämän pyörteisiin enkä kauhistele uusia tapoja toimia.

Lähipäiväjaksoja on keskimäärin neljä kertaa vuodessa, jotka ovat 2-3 päivän mittaisia. Ajankohdat ilmoitetaan kuitenkin jo hyvissä ajoin, jolloin itselle jää hyvin aikaa järjestellä tarvittaessa matkalippu- tai työvapaa-asioita. Monimuoto-opiskelukin on ihan yhtälailla kokopäiväistä opiskelua, jota tuetaan Kelan ateriakortin ja opiskelija-alennusten muodossa, kuten päiväopintojakin.

Monimuoto-opinnoissa netissä järjestettäviä luentoja on noin kahden viikon välein kahtena päivänä peräkkäin. Kuvailisin opiskelun olevan hyvin työelämälähtöistä, mikä näkyy opettajien pitämillä virtuaaliluennoilla käytännön esimerkeissä, vierailevien yritysedustajien esityksissä ja ajan hermolla olevissa opetusmenetelmissä. Englannin ja ruotsinkielen lisäksi opinnot mahdollistavat myös muiden kielien opiskelun oman kiinnostuksen mukaan. Opintoihin kuuluu lisäksi kaksi harjoittelujaksoa. Ensimmäinen on perusharjoittelu, jonka voi suorittaa kun alan perusteet ovat hallussa ja kun ensiapukortti, matkailualan turvallisuuspassi, anniskelu- ja ympäristöpassi on suoritettu. Toisen eli syventävän harjoittelun aikana tehdään teoreettisesti perusteltu kehittämisprojekti harjoittelupaikkaan. 

Restonomi voi työllistyä muun muassa kansainvälisiin kehittämis-, palvelu- tai asiantuntijatehtäviin. Työ voi olla sesonki- tai projektiluontoista hankkeisiin tai muihin toimeksiantoihin liittyvää tai esimiestyötä esimerkiksi hotellissa, ravintolassa tai matkatoimistossa. Restonomi voi toimia myös tapahtumanjärjestäjänä tai hyvinvointi- ja luontomatkailun parissa. Näin ollen restonomin tutkinto antaa monipuolisen osaamisen matkailualan eri tehtäviin, joten olen sen vuoksi luottavainen työllistymisen suhteen vaikka työ saattaa, ainakin aluksi olla sesonkiluontoista tai määräaikaista.

Itse olen työskennellyt ammatillisena opettajana terveydenhuoltoalalla opiskelujeni ohella. Voin mielestäni hyvin yhdistää osaamisalojani ja erikoistua hyvinvointimatkailuun. Myös oma toiminimi on valmiina, jos polkuni johtaakin yrittäjyyteen. Tarkempien urasuunnitelmien suhteen olen kuitenkin hyvin avoin. Syventävän harjoitteluni ajan nautin työskentelystä lempipaikassani Suomen Luontokeskus Haltiassa Nuuksiossa; kuka tietää mihin suunnitelmiin tämä kokemus vielä johtaa.


Tällä alalla projekti-, asiantuntija- tai kehittämistehtävissä palkkaus on korkeampi kuin niin sanotuissa suorittavan työn palkkauksissa. Vuoro- ja viikonlopputyöstä saa asianmukaiset lisät, mutta mielestäni työn arvo muodostuu kuitenkin myös paljon muusta kuin euroista. Työelämässä ja varsinkin johtotehtävissä tarvitaan monitaituruutta, jota olen kyllä saanut Lapin AMKin restonomiopinnoissa. Vielä on opinnäytetyön tekeminen ja valmistuminen edessä, mutta voin lämpimästi suositella tätä seikkailua kaikille restonomiopinnoista kiinnostuneille.-Nina Reivonen, restonomi monimuoto-opiskelijaMonimuoto-opiskelua vakituisen työn ja perhe-elämän ohessaOlen tehnyt töitä hotelli- ja ravintola-alalla noin 20 vuotta, vaikka olenkin koulutukseltani sähköteknikko. Hiljattain minulle kuitenkin tarjoutui sopiva hetki opiskella itselleni työhöni sopiva tutkinto, sillä lapseni alkavat olla jo sen verran isoja, etteivät he vaadi enää niin paljoa aikaa.

Pou Gascon David (restonomi) v2.jpgPäädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, koska asun Sinetässä ja työskentelen Rovaniemellä. Lisäksi huomasin Lapin AMKin tarjoavan hyvän mahdollisuuden monimuoto-opiskelulle, sillä niiden ansiosta pystyn hyvin aikatauluttamaan itse opiskeluaikaani työn ohella.

Monimuoto-opintoihin kuuluu paljon itsenäistä opiskelua, mutta myös ryhmätyöskentelyä. Lähes kaikki luennot ovat ilincissä, eli netissä. Jos tunneille ei pääse osallistumaan livenä, niin tunnit on mahdollista kuunnella jälkikäteen. Rovaniemellä pidettäviä lähitunteja meillä on muutaman kerran vuodessa. Lisäksi opintoihin kuuluu työharjoittelua, myös erilaisiin projekteihin osallistuminen on mahdollista. Työssäkäyviä opiskelijoita on huomioitu opinnoissa hyvin ajankäytönsuunnitelmalla ja opintojen alkuvaiheessa jokainen opiskelija tekee oman henkilökohtaisen opintosuunnitelman vastuuopettajansa kanssa. Ryhmätöitä kuuluu opintoihin myös sen takia, että opiskelijat voivat auttaa ja tukea toisiaan.

Eri vuosikursseilla käytäviä aiheita restonomin opinnoissa ovat muun muassa asiakaslähtöisyys ja vieraanvaraisuus, turvallisuus matkailu- ja ravitsemisalalla, matkailualan englanti, markkinointi, vastuullinen esimiestyö, ostot ja hankinnat, lainsäädäntö, hinnoittelu ja talous, projektien hallinta, alan prosessit, kannattavuusseuranta ja johtaminen. Tämä ala oli minulle tosiaan jo entuudestaan tuttu, sillä olen työskennellyt ravintolassa jo 15 vuotiaana. Tällä hetkellä olen 37 vuotias ja olen tehnyt alan töitä ravintolassa, baarissa, yökerhossa, kahvilassa, hotellissa ja huvipuistossa, joten työkokemusta minulla on paljon alalta. Tästä huolimatta olen restonomiopintojen myötä oppinut käsittelemään alaan liittyviä asioita ja tietoja paljon laajemmin sekä päässyt myös verkostoitumaan paremmin. Tämän ansiosta koen, että tulevaisuuteni on täynnä mahdollisuuksia.

Mielestäni haastavinta opinnoissa on ajankäyttöhallinta ja sopivan tasapainon löytäminen työn, opiskelun ja oman elämän välillä. Mukavinta opinnoissa puolestaan on loistava verkostoitumismahdollisuus ja oman tiedonhallinnan kehittäminen ja se, että saan opiskelusta kaiken mitä en saa työpaikalta. Pääsen lisäksi oppimaan uusia ja tulevia trendejä, sekä tutustumaan muihin alan edustajiin. Yleisesti ottaen monimuoto-opinnot ovat mielestäni paras vaihtoehto, työssäkäyville tai henkilöille, jotka muuten vain tarvitsevat elämässään omaa aikaa. Tällainen opiskelutyyli mahdollistaa oman opiskelun aikatauluttamisen. Itsekin valitsin monimuoto-opinnot päiväopintojen sijaan juuri sen takia, että minulla on vakituinen täysituntinen työ, perhe ja talous hoidettavana, sekä harrastuksia.

Koen, että tällä hetkellä matkailu-, hotelli- ja ravintola-alalta työllistyy Lapissa hyvin valmistumisen jälkeen, sillä täällä ei ole enää pelkkää talvisesonkia vaan sesonki laajenee kovalla vauhdilla, ja matkailijoita on syksyn ja kevään lisäksi myös kesällä. Valmistumiseni jälkeen uskon saavani mahdollisuuden laajentaa kokemustani, tai tilaisuuden kokeilla uusia asioita.

Restonomi voi työllistyä esimerkiksi esimiestason työtehtäviin muun muassa ravintolassa tai matkailuyrityksessä. Työllistyminen voi kuitenkin tapahtua jopa myös myynnin tai markkinoinnin eri tehtävissä. Rovaniemi on tällä hetkellä melko varma paikka saada tämän alan töitä, sillä hotellit, ravintolat kuin matkailuyrityksetkin ovat kovassa käytössä. Omat urasuunnitelmani valmistumisen jälkeen keskittyvät lähinnä siihen, että haluan saada enemmän kokemusta majoitusalalta ja sen johtamisesta, sillä oman pienen majoitusyrityksen perustaminen on ollut mielessä.

Suosittelisin monimuoto-opintoja myös muille, koska opinnot ovat joustavia, kiinnostavia ja opiskelumuotona hyvä. Restonomiopintoja puolestaan suosittelen sen vuoksi, että koskaan ei ole liian myöhäistä oppia uutta ja kehittää itseään. Juuri tällä alalla on tärkeää pysyä ajan hermoilla, ja restonomiopinnoista saa kyllä kaikki alalla tarvittavat välineet.

 

David ”Taavi” Pou Gascón, restonomi monimuoto-opiskelija