kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia metsätalouden monimuoto-opinnoista

Joustavaa ja mielekästä monimuoto-opiskeluaValitsin metsätalousalan opinnot, koska koin alalla olevan monia työmahdollisuuksia ja tulevaisuudessa niitä on luvassa vielä enemmän metsäalan kasvamisen ja eläköitymisen johdosta. Sukulaisillani on myös metsää ja olen ollut aina kiinnostunut metsänhoidosta. Metsässä työskentely on minulle mielekästä kun pääsee tekemään töitä raittiissa ilmasta.

juho Haveri-Heikkilä (metsätalous).jpgLapin AMKiin päädyin opiskelemaan sen vuoksi, että olen aina viihtynyt Lapissa ja pitänyt Lapin luonnosta. Pohjoisessa myös ihmiset ovat rennompia, eikä heillä ole niin kiire joka paikkaan kuin etelässä. Lisäksi monimuoto-opiskelu oli tehty helpoimmaksi työnohella opiskelevalle nimenomaan Lapin AMKissa.

Metsätalous oli alana minulle aivan uusi. Ennen metsätalousopintoja työskentelin ravintola kokkina kymmenen vuotta ja työskentelen edelleen opiskelujen ohella siihen asti, että saan töitä metsätalouden alalta. Mielestäni metsätalousalan yksi parhaimmista puolista on se, että alalta voi työllistyä niin moniin eri tehtäviin. Metsätalousinsinööri voi työskennellä esimerkiksi metsäsuunnittelu tehtävissä, virkistys- ja suojelualueiden tehtävissä luontopalveluiden puolella, puunhankintayritysten puun osto- ja korjuutehtävissä, metsäyritysten toiminnanjohto- ja metsäneuvojan tehtävissä, muissa johto- ja esimiestehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina tai itsenäisinä yrittäjinä. Alalla työtehtävien kirjo on siis todella laaja ja edellä mainitut tehtävät olivat vain niitä yleisimpiä, joten mahdollisuuksia kyllä riittää.

Työllistyminen alalla kasvaa esimerkiksi uusien biotalous tehtaiden tullessa toimintaan, joka lisää puun korjuuta koko maassa. Eläkkeelle myös on jäämässä lähivuosina monia ammattilaisia, joka myös puolestaan lisää työpaikkoja tulevaisuudessa opintojeni jälkeen. Myös asuinpaikkakunnallani Jyväskylässä työllistyminen lisääntyy lähivuosina, koska vuonna 2018 on tarkoitus valmistua uusi Äänekosken biotuotetehdas, joka varmasti lisää työtä metsätalousalalla Keski-Suomen alueella. Työllistyminen eri tehtäviin on monialainen, koska vaikutukset puun myynnin ja kuljetuksen osalta ovat niin suuret. Itse en ole vielä lyönyt lukkoon omia urasuunnitelmiani, mutta tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti metsäsuunnittelu tehtävät ja työllistyminen luontopalveluiden puolella. Asiakaspalvelutyötä tehneenä esimerkiksi asiakaspalvelutyöt metsänomistajien parissa olisivat myös luontevia ja kiinnostavia työtehtäviä.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu koostuu paljon iLinc luennoista tietokoneella. Luentoja on arki iltaisin 3-4 kertaa viikossa ja luennot ovat sijoittuneet maanantaista torstaihin klo 17 - 20:30 välille. Joillain kursseilla meille annetaan myös harjoitustöitä ja projekteja, jotka tehdään joko ryhmä- tai yksilötyönä. Niiden palautusajoissa on onneksi huomioitu se, että opiskelu tapahtuu monella työn ohessa, joten joustoa löytyy. Lähijaksoja meillä on kerrankuussa ja niiden kesto on 2-3 päivää. Syksyisin lähijaksot ovat tosiaan pidempiä maastoharjoitusjaksoja, jotka kestävät 1-3 viikkoa. Kauempaa opiskelu onnistuu mielestäni oikein hyvin, koska opiskelu on niin joustavaa ja lähes kaikki onnistuu nykyään tietokoneen kautta. Myös matkustamiseen kuluvan ajan voi hyvin käyttää opiskeluun jos liikkuu julkisilla. Opiskelu vie tietenkin aikaa töiden ohella ja muutenkin, kun arki-iltoina töiden päätteeksi on iltaluentoja ja viikonloppuisin täytyy myös harjoitella ja tehdä tehtäviä. Aikaa vieväähän tämä on, mutta hyvillä ajankäytönsuunnitelmilla kyllä pysyy opintojen perässä. Työharjoittelujaksoja opintoihin kuuluu kaksi neljän vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna on käytännön harjoittelu kestää 10 viikkoa, joka pitää sisällään muun muassa istutustöitä ja taimikonhoitoa. Kolmantena vuonna puolestaan on johtotehtäviin painottuva harjoittelu, joka kestää noin kolme kuukautta.

Ensimmäisenä vuonna opinnoissa keskitytään perusasioihin, kuten kasvien-, metsätyyppien- ja kasvupaikkojen tunnistaminen, puu raaka-aineena, puu jalostus ja puutavaran mittaus, puun kemia ja muut yleiset oppiaineet kuten matematiikka. Toisena vuonna syvennytään enemmän esimerkiksi metsäkuvioiden suunnitteluun, logistiikan tarpeen suunnitteluun, luonnonhoitoon, luonnonsuojeluun, metsällisiin mittauksiin ja paikkatietoon, kannattavaan luonnonvarayrittämiseen ja yrityksen liiketoimintaan. Kolmantena vuonna sitten perehdytään enemmän suometsien hoitoon ja opinnäytetyöhön. Maastoharjoituksia meillä on useasti yleensä syksyisin. Toisen vuoden syksyllä on pitkä 3 viikkoa yhtäjaksoisesti kestävä maastoharjoitus, joka on ollut tähän mennessä yksi parhaimmista ja kiinnostavimmista opetuksen muodoista. Myös monimuoto-opiskelijat pääsevät olemaan maastossa paljon ja itse koen käytännön opiskelun maastossa juuri yhdeksi parhaimmista tavoista oppia. Mikä voisi olla parempaa kuin juoda nokipannukahvia ja paistaa makkaraa nuotion ääressä lounastauolla miellyttävissä Lapin maisemissa, seurana motivoituneet opiskelija toverit, suosittelen!
Metsätalousalan opinnoissa mielekkäintä minun mielestäni ovat mainitsemani maastoharjoitukset metsässä sekä mielenkiintoiset projektit ja työharjoittelut. Opinnot ovat hyvin kehittäneet ammatillista osaamistani, sillä metsätalousala oli minulle uusi, opinnot vastaavat siis koko minun ammatillista osaamistani alasta valmistumisen jälkeen. Opinnot ovat kehittäneet sosiaalisia taitoja, toimimista käytännön tehtävissä, joustavuutta ja antanut paljon tietoa metsätalousalasta. Haastavinta opinnoissa on ollut ajan järjestäminen arkiasioiden, koulun ja työelämän suhteen ainakin siinä tapauksessa, jos tekee töitä kokoaikaisesti. Kannattaa tehdä järjestelmälliset suunnitelmat, että mitä opiskelee ja tekee minäkin päivänä. Mukavinta opiskelussa on ehdottomasti ollut mahtavat luokkatoverit, joilta voi pyytää apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja viettää heidän kanssaan vapaa-aikaa lähijaksoilla. Myös maastojaksot ovat mukavimpia ja varsinkin oppimisen kannalta kaikkein antoisampia.

Yleisesti opiskelu monimuoto-opintojen parissa on joustavaa, koska opiskelu tapahtuu tietokoneen välityksellä missä vain, ja jos iltaluonnot jäävät jostain syystä väliin, ne voi kuunnella myöhemmin nauhoituksista. Monimuoto-opiskelu on myös aika itsenäistä puuhaa ja tiedonhankintaa täytyy harjoitella, sillä sitä täytyy tehdä paljon. Monimuoto-opiskelujen valitseminen oli minulle luontevaa, koska olen työssäkäyvä eikä minun sen vuoksi tarvinnut edes tukeutua pelkästään opintotukeen, sillä töissä käyminen onnistuu opiskelujen ohessa niin hyvin. Monimuoto-opiskelu mahdollisti myös sen, ettei minun tarvinnut muuttaa toiselle paikkakunnalle.

Suosittelen monimuoto-opintoja myös muille, koska se on joustava tapa opiskella uutta ammattia töiden ohessa ja on hienoa päästä Lappiin joka kuukausi lähijaksojen ajaksi. Metsätalousalaa suosittelen puolestani sen vuoksi, että työllistymisen mahdollisuudet ovat hyvät tulevina vuosina ja metsätalousalalla työtehtävien määrä on vaihtelevaa, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Kaikkien metsistä ja luonnosta kiinnostuneiden kannattaa lähteä opiskelemaan metsätalousalaa Lapin AMKiin.

 

- Juho Haveri-Heikkilä, metsätalouden monimuoto-opiskelija