kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia metsätalouden opinnoista

Metsätalousinsinööri on tulevaisuuden ammattiMiika Mantere opiskelijakertomus.jpg
Olen valmistunut Lohjan Yhteislyseon lukiosta vuonna 2016, sen jälkeen työskennellyt kaupan alalla ennen opiskelujen aloittamista. Pohdin alaa tarjoavien ammattikorkeakoulujen välillä ja lopulta päädyin Lapin AMKiin, koska Lapissa asuminen kiinnosti minua. Luonto ja luonnossa liikkuminen kiinnostaa. Metsätalousinsinööri on tulevaisuuden ammatti, jossa työllisyysprosentti on hyvä.

Rovaniemi on opiskelukaupunkina mielestäni erinomainen. Koulut on sijoitettu mielestäni fiksusti ja keskusta-alueella etäisyydet ovat lyhyitä, ja kaikki tarvittavat palvelut löytyvät. Minulla oli mielikuva, että vaikka Rovaniemi on suhteellisen suuri kaupunki, niin siellä ei ole ns. ”suuren kaupungin menoa”. Tällä tarkoitan sitä, ettei ole esimerkiksi jokapäiväisiä suuria ruuhkia. Ihmiset ovat Lapissa jotenkin rennomman oloisia.

Rovaniemellä opiskelu on mukavaa, koska löytyy paljon tekemistä opiskelun ohelle. Täällä on paljon erilaisia mahdollisuuksia muun muassa harrastamiseen. Myös perinteinen opiskelijaelämää näkyy kaupungin katukuvassa hyvin ja opiskelijatapahtumia järjestetään mielestäni sopivaan tahtiin ja toiminta on suhteellisen aktiivista.

Opiskelu on käytännönläheistä, syksyllä aloitamme yleensä muutamaa viikkoa aikaisemmin muihin aloihin verrattuna, sillä vietämme lukuvuoden ensimmäiset viikot metsässä. Tämä osuus pitää suorittaa lukukauden alussa, koska talvella ei pysty samalla tavalla hyödyntämään metsää opetusympäristönä.

Ensimmäisenä vuonna käytiin alaan liittyviä perusasioita läpi, jotta saadaan hyvä pohja tulevien vuosien opetukselle. Suurin osa opetuksesta koostuu syksyllä maastotunneista ja niiden loppuessa siirrytään ”perinteisen” luennoinnin pariin. Sen olen huomannut, että ryhmätöitä tehdään paljon. Toisen vuoden alussa teimme projektin, jossa meille määrättiin tietty kuvio metsästä ja meidän tuli tehdä sille metsäkäytönsuunnitelma tulevaisuutta varten. Luonnonläheisyys opetuksessa on mielestäni kivaa. Maastopäivät ovat ehdottomasti lukuvuoden parhaita. Olen myös pitänyt siitä, kuinka käytännönläheistä opetus on.

Olin 1. vuoden harjoittelussa Länsi-Uudenmaan Metsänhoitoyhdistyksellä. Työtehtäviini kuului puuntaimien istuttaminen sekä leimikoiden merkkaaminen kuitunauhalla. Todennäköisesti valmistumisen jälkeen on edessä muutto etelään, mutta Lappi ei tietenkään ole kokonaan poissuljettu vaihtoehto.

Metsätalousinsinöörinä suunnittelen ja toteutan metsien hoitoa esimerkiksi metsäsuunnittelun ja metsäneuvonnan tai puunhankinnan tehtävissä. Saatan myös ohjata puunkorjuuta ja –kuljetuksia tai toimia metsäpalveluyrittäjänä. Metsäbiotalouden kasvu takaa entistä paremmat työllistymismahdollisuudet. Opinnot antavat mielestäni hyvät eväät työelämään. On mielestäni hyvä, että jo ensimmäisenä kesänä on pakollinen työharjoittelu alalla, joten pääsee heti sisään työelämään ja on mahdollista aloittaa verkostoituminen ja kerryttää työkokemusta ensimetreistä asti.

Lapin AMK on opiskeluympäristönä hyvä. Kaikki mahdollisuudet menestykseen ovat tarjolla. Ainakin meillä täällä opiskelu on ollut käytännönläheistä mikä on mielestäni hyvä asia.

Miika Mantere, metsätalousinsinööriopiskelija
Haluan tehdä työtä, jolla on tarkoitusmariahietanen.jpg
Luonnonlähteisenä ihmisenä halusin alalle, jossa voin työskennellä luonnon parissa, joten siksi valitsin metsätalousinsinöörin opinnot. Haluan tehdä työtä, jolla on tarkoitus ja minulle metsien hyvinvointi on tärkeää.

Olen aiemmin nuorempana työskennellyt alaan liittyvissä tehtävissä istuttaen ja kylväen metsää. Kävin aiemmin ennen opintoja Lapin AMKssa lukion Kolarissa ja valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2016.

Päädyin opiskelemaan Lapin AMKiin, sillä halusin opiskella Lapissa. Täältä löytyi itselleni sopiva ala, joten ajattelin, miksi lähteä turhaan yhtään kauemmas. Koulu ei ole liian suuri ja ryhmäkoot ovat sopivan kokoisia, jolloin saamme paljon henkilökohtaisempaa opetusta. Myös opettajat tuntevat opiskelijat nimeltä. Lapin AMKin metsätalouden opinnoissa on mukana pohjoinen näkökulma ja arktinen osaaminen, joten siitä on hyötyä, etenkin jos haluaa työllistyä Lappiin.

Miellän Lapin mukavaksi paikaksi opiskella. Täällä luonto on tarpeeksi lähellä. Lisäksi ei ole pitkä matka käydä kotona lomilla, sillä olen kotoisin Kolarista. Opiskelukaupunkina Rovaniemi on todella monipuolinen. On paljon harrastusmahdollisuuksia ja mielestäni Rovaniemi on sopivan kokoinen kaupunki, ei liian suuri eikä liian pieni. Täältä löytyy kaikki. Kampuksella pääsee verkostoitumaan ja saamaan kavereita helposti.

Olen tykännyt opinnoista tähän mennessä. Opiskelu on riittävän monipuolista: on teoriaa ja maastossa taas opimme, miten kaikki tapahtuu käytännössä. Lisäksi meillä on paljon erilaisia projekteja ja ryhmätöitä.

Opintoihin on sisältynyt kursseja muun muassa pohjoisista ekosysteemeistä ja kasveista, kasvien kasvusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä, metsänhoidosta, leimikon suunnittelusta, metsikön mittauksesta, metsävaratietojen hallinnasta sekä puuraaka-aineen, puunjalostuksen ja puunhankintaan liittyvistä asioista. Olemme käyneet aluksi kursseilla kaikki ihan alusta alkaen, eli lähetty liikkeelle siitä, miten kasvit kasvavat. Sittemmin olemme opetelleet tunnistamaan metsä- ja suotyyppejä. Lisäksi käymme läpi kaikki tekijät, jotka vaikuttavat metsän kasvuun ja uusiutumisen. Olemme perehtyneet siihen, miten metsää hoidetaan kestävästi.

Opiskelu on koostunut erilaisista luennoista, käytännönharjoitteluista, projekteista ja ryhmätöistä. Teorian lisäksi opimme maastossa, miten asiat tehdään käytännössä. Esimerkiksi metsikön mittauksen. Käymme silloin tällöin yritysvierailuilla tutustumassa alan yritysten toimintaan. Myös eri yritysten ihmisiä käy puhumassa tai pitämässä luentoja meille. Meillä on myös työharjoittelua, joka suoritetaan kesäisin. Teemme harjoittelut metsäalan töissä. Ensimmäinen harjoittelu sisältää käytännön töitä eli raivausta ja istutusta. Toinen ja kolmas harjoittelu taas sisältää enemmän asiantuntijatöitä.

Työllistymismahdollisuudet alalla ovat laajat. Emme varsinaisesti erikoistu mihinkään vaan voimme työllistyä monenlaisiin eri tehtäviin. Koulutus tarjoaa mahdollisuuden toimia erilaisissa alan suunnittelu-, neuvonta-, ja johtamis- ja kehittämistehtävissä ja itsenäisenä yrittäjänä. En tiedä vielä tarkalleen, mitä metsäalan hommia haluan tehdä valmistumisen jälkeen, mutta tiedän sen, että haluan mieluiten työllistyä Lapissa. Työelämä on ollut opinnoissa vahvasti läsnä.

Opinnot ovat antaneet mielestäni hyvät eväät työelämää varten. Koulussa opimme, miten kaikki tehdään teoriassa. Kesällä harjoitteluissa pääsemme sitten kokeilemaan, miten asiat tehdään käytännössä. Lisäksi saamme ajankohtaista tietoa, joten pysymme perillä siitä, millaiset työllistymismahdollisuutemme ovat. Tällä hetkellä työllistymismahdollisuudet ovat hyvät.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä täältä löytyy kaikki tarvittava ja opiskelijoita kampuksilla on sopivasti, jolloin tutustuminen on helpompaa sekä oman alan, että muiden alojen opiskelijoihin. Metsätalousinsinöörin opintoja suosittelen, jos tykkää olla luonnossa ja tehdä metsän parissa töitä. Opinnot ovat todella monipuolisia ja vaikkei olisi aiempaa kokemusta metsäalalta, se ei haittaa, sillä kaikki opetetaan ihan alusta alkaen.

Maria Hietanen, metsätalousinsinööriopiskelija


Suurin kiinnostuksen kohde on luontoKaisa.jpg
Aikaisemmalta koulutukseltani olen teollisuuslaborantti, joka on ammatillinen tutkinto. Kaikista suurin kiinnostuksen kohde minulla on luonto, eikä mikään tunnu paremmalta kuin olemalla osa sitä. Pienikin pistäytyminen metsässä saa ajatuksia selkeämmäksi.

Metsätalousinsinöörin opintojen valinta oli hyvin selvää. Mielestäni tätä kautta pääsee vaikuttamaan ympäristönsä asioihin tämän päivän maailmassa. Nykyään metsätalous välittää koko ajan enemmän ja enemmän ekologisista arvoista. Esimerkiksi Suomen uhanalaisten metsälajien elinmahdollisuuksia parannetaan jättämällä talousmetsiin eri-ikäisiä ja eri puulajeista koostuvaa lahoavaa puuainesta. Lappi on paras paikka kehittää erilaisia keinoja luonnon ja sen eliöiden säilymisen avuksi, koska täällä on laajasta eri tyypin metsiä ja suoalueita.

Harrastan ratsastusta ja voin vapaa-ajallakin hyvin yhdistää nämä kaksi kiinnostuksen kohdetta. Minusta on valtavan ihanaa tavata uusia ihmisiä ja persoonia ympäri maailmaa. Se on hyvin mieltä rikastuttavaa ja hauskaa!

Kaisa Paakkari, metsätalousinsinööriopiskelijaLuokkahuoneenamme toimii usein metsäsara nurminen.jpg
Kirjoitin ylioppilaaksi Ylitornion yhteiskoulun lukiossa vuonna 2016. Päätin lähteä opiskelemaan metsätalousinsinööriksi, sillä metsä on ollut minulle aina kuin toinen koti. Jossain vaiheessa virheellisesti kuvittelin, etten voisi hakea opiskelemaan metsäalaa, sillä minulla ei ollut mitään metsätalouteen liittyvää pohjakoulutusta takana.

Lähdin kuitenkin tutustumaan Lapin AMKiin ja sain onnekseni kuulla, että koulutus aloitetaan niin sanotusti ”ruohonjuuritasolta”, eikä opiskelijan tarvitse tietää metsästä mitään etukäteen. Itsekään en ole aiemmin työskennellyt alalla, mutta esimerkiksi metsästysharrastukseni vuoksi olen liikkunut metsässä jo pienestä asti.

Valitsin Lapin AMKin monesta syystä opiskelupaikaksi. Halusin pysyä Lapin alueella, Lapin AMKilla on pitkät perinteet metsätalouden opettamisessa ja täällä huomioidaan arktiset olosuhteet opinnoissa. Yksi tärkeimmistä syistä oli kuitenkin se, että kun olin vasta tutustumassa kyseiseen oppilaitokseen, sain lämpimän vastaanoton ja uskalsin olla oma itseni jo tuolloin.

Muutin Rovaniemelle alun perin Ylitorniolta. Perheeni tosin muutti Keski-Suomesta vuonna 2006 Lappiin isäni työn perässä. Vaikka nuorempana haaveilin Jyväskylän eteläpuolelle palaamisesta, en edes hakenut etelästä opiskelupaikkaa. Yksi mahtavimmista asioista Lapin AMKissa on sen pienempi koko verrattuna etelän suuriin oppilaitoksiin. Opettajat tuntevat oppilaat nimeltä ja kaikki huomioidaan myös yksilöinä, eikä vain osana massaa.

Rovaniemi on mahtava kaupunki opiskelijalle! Harrastusmahdollisuuksia on todella paljon ja monissa paikoissa opiskelijat huomioidaan opiskelijahinnoilla. Vapaa-ajan tekemistä löytyy varmasti jokaiseen makuun. On juhlia, tapahtumia, liikuntamahdollisuuksia… Lista on melkein loputon! Täällä opiskelu on mukavaa erityisesti siksi, että Rovaniemi pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista, johon panostetaan paljon ja tuntuu kuin kaupunki olisi ylpeä opiskelijoistaan. Suosittelen tulemaan Rovaniemelle opiskelemaan, sillä täällä on todella paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia ja me metsässä viihtyvätkin pääsemme luonnon helmaan muutamassa minuutissa.

Opiskelu on tähän asti ollut sujuvaa ja monipuolista. Opintoihin on tähän mennessä sisältynyt jo todella paljon erilaisia kursseja. Yhdellä kurssilla olemme tutustuneet kasvien anatomiaan ja toisessa tutkimmekin jo puutavara-autoja. Suosikkikurssejani ovat olleet Siemenestä taimikoksi -, Taimikosta metsäksi – ja Kestävä metsänkäyttö –kurssit.
Opiskelu on koostunut erilaisista luennoista, harjoitustehtävistä, käytännönharjoituksista, projekteista ja työharjoittelusta. Meidän opintoihin tuo jo itsessään suurta vaihtelua se, että usein luokkahuoneenamme toimii metsä. Esimerkiksi viime syksynä kurssin, jonka päätehtävä oli laatia ryhmissä toimintasuunnitelmia opetusmetsässä sijaitseville kuvioille. Suurin osa kurssista toteutettiin siis luonnon helmassa.

Parhaiten mieleen jäänyt kurssi tähän mennessä on ollut ensimmäisten kurssien joukossa käyty Pohjoiset ekosysteemit ja kasvit –kurssi. Ennen sitä metsä oli ”vain metsää” ja suo ”vain suota”, mutta kurssin aikana kiersimme erilaisia metsä- ja suotyyppejä, ymmärsin, että ne ovat paljon moninaisempia kokonaisuuksia kuin olin aiemmin osannut edes ajatella. Ruon kurssin aikana opettelimme myös tunnistamaan yli sata erilaista kasvia, joiden avulla esimerkiksi metsätyyppejä erotetaan toisistaan. Tuona syksynä jahtikaverini huomauttivat muutaman kerran siitä, kun mahdollisen riistan sijasta bongailin erilaisia sammaleita.

Opinnoissa parasta on tähän mennessä ollut yksinkertaisesti uuden oppiminen. Ensimmäisenä vuonna tietovyöry tuntui valtavalta, mutta tänä vuonna olemme päässeet jo soveltamaan viime vuonna opittuja asioita käytännössä. On ollut mahtavaa huomata, että kyllä tähän päähän on tietoa tarttunut opintojen aikana.Lapin AMKin Rantavitikan kampus Rovaniemellä on todella miellyttävä opiskeluympäristö. Se on selkeä ja luokkahuoneet ovat helposti löydettävissä.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi metsäasiantuntijana metsä- ja ympäristöalan yrityksissä ja organisaatioissa. Työ voi olla metsänomistajien neuvontaa, metisen hoidon ja käytön suunnittelua ja organisointia, puunhankinnan tehtäviä tai luonnon virkistyskäytön suunnittelua ja toteutuksen ohjausta. Koulutus tarjoaa myös mahdollisuuden toimia esimerkiksi itsenäisenä metsäpalveluyrittäjänä ja projekti- ja opetustehtävissä. Omat urasuunnitelmani eivät ole vielä kovinkaan selkeät. Minua eniten kiinnostavat aiheet ovat riistametsänhoito ja puunhankinta.

Työelämä on ollut opinnoissamme läsnä erilaisina vierailevina luennoitsijoina ja tutustumiskäynteinä. Näitä on ollut tasaisin väliajoin, mikä mielestäni ylläpitää sopivasti myös opiskelumotivaatioita. Valmistumisen jälkeen jäisin mieluiten töihin Lapin alueelle, mutta kaikkihan on aina mahdollista. Opinnot ovat mielestäni antaneet varsin hyvät eväät tulevaan työelämään. Koulussa saamme kattavat pohjatiedot, joita pääsemme hyödyntämään, kun työllistymme alalle.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä ainakin minulle se on juuri sopivan kokoinen oppilaitos. Tässä koulussa emme huku massaan, vana opiskelijat ja opettajat oppivat tuntemaan toisensa nimeltä. Se on minusta hienoa. Metsätalousinsinöörin opintoja taas suosittelen siksi, että metsä on tulevaisuuden ala ja tästä syystä myös työllisyysnäkymät ovat hyvät. Koulutus on todella monipuolinen ja metsätalousinsinööri voi työllistyä todella monenlaisiin tehtäviin.

Saara Nurminen, metsätalousinsinööriopiskelija


Tulevaisuudennäkymät metsäalalla näyttävät valoisiltaJami Nygård.jpg
Ennen kouluun hakemistani pohdin mikä koulutus minua kiinnostaisi. Kriteereinä olivat, että koulutus liittyy luontoon ja opiskelu olisi mieluummin käytännönläheistä, kuin teoriapainotteista. Yliopisto ei siis tullut minun tapauksessani kyseeseen.

Päädyin hakemaan metsätalousinsinöörikoulutukseen Lapin ammattikorkeakouluun. Metsätalousinsinöörin opinnot ovat täyttäneet kaksi kriteeriäni, ja Rovaniemen ympäristö antaa mahtavat puitteet niin koulutuksen kuin myös vapaa-ajan harrastamiseen luonnossa.

Olen Alun perin kotoisin Vimpelistä, Etelä-Pohjanmaalta ja tällä hetkellä opiskelen toista vuotta Lapin AMKissa metsätalousinsinööriksi. Valitsin Rovaniemen ja Lapin AMKin opiskelupaikaksi, koska kaupungista ei tarvitse lähteä kauas hankkimaan luontoelämyksiä. Rovaniemi sijaitsee kahden suuren joen: Ounasjoen ja Suomen pisimmän joen Kemijoen risteyskohdassa. Molemmat hyviä kalavesiä. Metsääkin Rovaniemen alueella riittää kierreltäväksi enemmän kuin tarpeeksi. Eli jos harrastukset luonnon parissa ovat lähellä sydäntä on Rovaniemi varmasti oikea paikka. Kaupunkina Rovaniemi on mielestäni sopivan kokoinen ja täältä löytyvät kaikki tarpeelliset palvelut. Harrastusmahdollisuudet ovat mielestäni myös hyvät. Suureksi kaupungiksi Rovaniemeä ei voi kuitenkaan kutsua.

Koulutukseen hakemiseksi ei vaadita aiempaa tietoa tai taitoa metsä-alaan liittyen, vaan kiinnostus aiheeseen liittyen riittää. Uutta asiaa tulee varmasti kaikille, ja ryhmätöiden kautta enemmän kokemusta omaavat pystyvät jakamaan tietojansa muillekin.

Syksyisin ja keväisin opinnot painottuvat maastossa oppimiseen. Maastossa harjoitellaan esimerkiksi kasvien tunnistusta ja puiden mittausta. Teoria käydään läpi luento-opetuksella ja tietoa sovelletaan käytännössä maastossa. Talvella lumen aikaan opiskellaan enemmän koululla teoriapainotteisesti esimerkiksi matematiikkaa. Parasta koulutuksessa on varmaankin maastossa vietetyt päivät, ja hienot kohteet joita olemme käyneet katsomassa. Maastossa myös ruoka maistuu paljon paremmalta. Vapaa-aikana piristystä arkeen tuovat metsässä samoilemisen lisäksi myös opiskelijatapahtumat joita Rovaniemellä järjestetään kohtuullisen runsaasti.

Tulevaisuudennäkymät metsäalalla näyttävät valoisilta tällä hetkellä. Suuria investointeja on toteutunut ja toteutumassa niin Lappiin kuin eteläisempäänkin Suomeen. Tämän lisäksi metsäala tarjoaa nykyään huomattavasti laajemmalta alueelta työpaikkoja kuin aiemmin. Esimerkiksi metsien virkistyskäytön merkitys on kasvanut huomattavasti viime aikoina.

-Jami Nygård, MetsätalousinsinööriopiskelijaOma ala ja kunnon talvi löytyi LapistaPitkänen Joonas.jpg
Valitsin metsätalousinsinöörin opinnot, koska olen pienestä pitäen ollut kiinnostunut luonnosta ja iän myötä myös luonnonvarojen käyttö ja metsien hyödyntäminen on alkanut kiinnostaa. Oikeastaan minusta tuntui, että tämä oli ainoa ala, joka oikeasti kiinnosti ja tiesin heti kun tästä kuulin, että tälle alalle haluaisin opiskelemaan.

Olen kotoisin Vantaalta ja syy siihen miksi tulin Rovaniemelle asti Lapin AMKiin opiskelemaan, on se, että halusin mahdollisimman kauas etelästä, ja Lappi on aina ollut lähellä sydäntä. Täällä Lapissa on kaipaamani neljä vuodenaikaa ja sen myötä kunnon talvi, mitä Etelä-Suomessa ei ole.

Opiskelukaupunkina Rovaniemi on sopivan pieni, mutta silti kaupunki. Täältä löytyy kaikki mitä tarvitsee ja lisäksi luonto on lähellä. Kemijoki on iso osa kaupungin maisemaa ja se myös virtaa ihan kampuksemme vierestä. Koska Rovaniemellä on sekä ammattikorkeakoulu että yliopisto, täällä on vilkas opiskelijaelämä ja paljon tapahtumia. Suosittelisin Rovaniemeä opiskelukaupungiksi myös muille, sillä edellä mainittujen asioiden lisäksi täällä vallitsee hyvä ilmapiiri opiskelijoiden keskuudessa, ja ulkoilu- sekä harrastusmahdollisuudet ovat erittäin hyvät.

Opiskelen tällä hetkellä toista vuotta metsätalousinsinööriksi, ja opiskelu on mielestäni ollut mielenkiintoista ja käytännönläheistä. Sulan maan aikaan olemme ja opiskelemme paljon metsässä, talvella opinnot puolestaan painottuvat teoriaan. Kurssit ovat sisältäneet muun muassa metsän mittausta, metsikön suunnittelua, luontokohteiden tunnistamista, metsän käytön suunnittelua, luonnonhoitoa ja metsänhoitoa. Kontaktiopetus on ollut laadukasta.

Ensimmäisen vuoden keväällä ennen työharjoittelua käytännön harjoitteluun kuului mm. metsänistutusta, raivausta ja viljelyä. Syksyllä puolestaan harjoittelimme käytännön työtehtäviä esimerkiksi metsän mittaamista ja suunnittelua koulun opetusmetsissä. Ryhmätöitä on myös ollut mukavasti. Opintoihin kuuluu lisäksi kaksi työharjoittelua, joista ensimmäisen suoritin Metsähallitus Metsätalous Oy:n Ivalon toimipisteessä.

Metsätuhokurssi on sellainen mikä itselläni on jäänyt erityisesti mieleen, siellä kurssilla tuli opittua niin paljon uutta. Käytännön kursseista puolestaan pidin metsän käytön suunnittelusta, jossa jokainen ryhmä sai opetusmetsästä oman alueen, jolle tehtiin hakkuusuunnitelma.

Koulutusohjelma antaa mielestäni hyvät eväät työelämään, sillä ihan nollasta olen itsekin alan opinnot täällä aloittanut, sillä aiempaa kokemusta alasta minulla ei ennestään ollut. Näin opintojen puolessa välissä tuntuu siltä, että oppimista on tapahtunut ja kokemusta kertynyt sen verran, että joitain alan hommia osaisi jo hyvin tehdä työelämässä. Pikkuhiljaa kun pääsee soveltamaan opittua käytäntöön enemmän ja enemmän, niin osaaminen kehittyy.

Itse haluan ehdottomasti jäädä valmistumisen jälkeen töihin Lappiin, sillä Rovaniemeä etelämmäksi en halua enää muuttaa. Täällä Lapissa on paljon rennompi meininki, talvi ja luonto lähellä. On todella paljon vaihtoehtoja mihin metsätalousinsinööri voi työllistyä, tällä hetkellä minua kiinnostaisi eniten työllistyä joko suunnitteluun, metsän hoitoon, puunkorjuuseen tai puun hankintaa.

Suosittelen alan koulutusta sellaisille ihmisille, joita kiinnostaa metsien käyttäminen ja hyödyntäminen tai jos jollain esimerkiksi perhe tai suku omistaa metsää ja itse haluaisi saada siitä enemmän irti, mutta tosiaan myös pelkkä kiinnostus alaa kohtaan riittää hyvin. Se mikä Lapin AMKin vahvuus tällä alalla on, liittyy vahvasti arktiseen osaamiseen, sillä opinnoissa on vahvasti mukana pohjoinen näkökulma, jota muualla Suomessa tuskin on.

-Joonas Pitkänen, metsätalousinsinööriopiskelijaKäytännönläheistä opiskelua luonnossaHakeuduin Lapin ammattikorkeakouluun opiskelemaan metsätalousinsinööriksi, sillä se tuntui luonnolliselta valinnalta, sillä myös aiempi koulutus on luontoon liittyvää. Sen vuoksi tämä oli myös oikeastaan ainoa ala joka kiinnosti, sillä luonto on edelleen lähellä sydäntä. Olen Rovaniemeltä kotoisin, joten opiskelupaikkakuntakin oli helppo valita. Sen lisäksi, että tämä oli lähellä ja ennestään tuttu kaupunki, niin tykkään asua Rovaniemellä. Täällä on selkeät neljä vuodenaikaa ja aina löytyy jostain jokin rauhallinen paikka jonne voi välillä vetäytyä. Etelä-Suomi ei houkuta minua ollenkaan.

Topi Karjalainen (metsätalous, kuva julkaisuun).jpg Metsätalous on alana erittäin käytännönläheinen. Opintoihin kuuluu perusopintojen lisäksi paljon metsässä opiskelua, myös osa luennoista pidetään metsässä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä asia, sillä ei niitä asioita oikein voi muuten oppia. Kasvit ja puut tulevat paljon paremmin tutuksi kun niitä pääsee metsässä itse tutkimaan ja tunnustelemaan, sen sijaan että opiskelisi vain kirjasta. Teoriaakin opintoihin tietysti kuuluu, mutta sekin vain vahvistaa ja antaa pohjaa käytännön työlle. Näin ollen kaikissa opiskeltavissa aineissa on puolensa, kun ne ovat hyvin sidoksissa toisiinsa.

Syksyisin opiskelu tapahtuu metsässä ja talvella on sitten enemmän niitä perinteisiä luentoja. Olemme tehneet myös erilaisia projekteja opintojeni aikana, yhden niistä muistan todella hyvin, siinä teimme metsäsuunnitelmia ihan oikeaan käyttöön. Se oli mukavaa ja mielenkiintoista. Lisäksi käymme pari kertaa vuodessa alaan liittyvillä tutustumiskäynneillä eri paikkakunnilla.

Opintoihin sisältyy käytännönläheisen oppimistyylin lisäksi myös paljon harjoittelua. Ensimmäisen vuoden käytännön harjoitteluun kuuluu pää-asiassa taimikon hoitoa. Toinen harjoittelu puolestaan keskittyy jo enemmän insinöörin työhön, sillä siihen kuuluu muun muassa tila arviointia ja metsäsuunnitelmien tekoa. Oikea työ opettaa mielestäni kaikkein parhaiten ja opinnoissa suoritetut harjoittelut työllistävät myös hyvin kesän ajaksi.

Työllistymismahdollisuudet ovat muutenkin alalla hyvät ja valinnan varaakin on yllättävän paljon. Tältä alalta voi esimerkiksi työllistyä metsänhoitoyhdistyksiin tai metsä- ja ympäristöalan yrityksiin. Esimerkiksi Stora Enso on yksi iso työllistäjä tällä alalla. Itselläni ei ole vielä ainakaan mielessä mitään tiettyä paikkaa, jonne haluaisin valmistumisen jälkeen hakeutua töihin. Toisaalta mikä vain alan työpaikka kelpaa, tärkeintä on että saa tehdä töitä.

Mielestäni alaa voi tulla opiskelemaan kuka tahansa, ei tarvitse olla lainkaan aiempaa tietämystä tai osaamista metsätaloudesta, sillä opinnot aloitetaan ihan perusasioita, joita sitten pikku hiljaa syvennetään opintojen edetessä. Perusasioihin kuuluu esimerkiksi kasvien tunnistaminen, metsien tyypitys ja mittavälineiden käyttö. Opinnoissa jopa matematiikka liittyy jollain tapaa metsätalouteen.

Tämän vuoksi suosittelen alaa kaikille, joita käytännönläheinen oppimistyyli ja luonto kiinnostavat. Opiskelu on kaikin puolin vaihtelevaa sekä monipuolista. On mukavaa kun ei tarvitse aina istua koulussa neljän seinän sisällä, vaan saa olla metsässä. Opiskelu luonnossa tekee oppimisympäristöstä sopivasti rennon ja ainakin omalla kohdalla se on edistänyt oppimista tehokkaasti.

 

- Topi Karjalainen, metsätalouden opiskelija
Lähellä luontoaMetsähommista olen ollut lapsesta asti kiinnostunut ja itse perehtyminen asiaan auttoi koulutuspaikan valinnassa. Metsätalousinsinöörin opinnot olivat minulle ainoa oikea uravaihtoehto. Vain tutkinnon avulla pääsen asioissa etenemään. Rovaniemi oli itselleni luontevin opiskelupaikka, minua ei Lapista saa mihinkään.

haastattelukuva_Ville Karppinen.JPG Opiskelu on ollut teoriapainotteista. Peruskursseja kuten matikkaa ja ruotsia ei olisi tarvinnut olla niin paljon, insinöörin työssä perus matemaattinen osaaminen ja loogisuus ovat tärkeimpiä voimavaroja. Tietotekniikan kurssit olivat hyödyllisiä, oppii uusia ohjelmia ja päivityksiä. Ne ovat opettaneet paljon. Ryhmätyöt ovat olleet myös mielekkäitä. Monenlaisia tehtäviä on tehty ja työt on jaettu niin, että se tekee kuka mitäkin parhaiten osaa, koska niin oikeissa töissäkin tehdään.

En ole vielä valmistunut, mutta toimin jo yrittäjänä. Aloitin metsätyöt jo 14-vuotiaana, joten perusasiat hoituvat kyllä. Kovin paljon en ole saanut hyväksilukuja omasta yritystoiminnasta, mutta olen saanut kehittää toimintaa sitä koulun kautta. Jos esimerkiksi toimin metsäpalveluyrittäjänä, minun on hallittava metsäneuvonta, jota koulussa opetetaan. Opiskelu tukee yritystoimintaa ja yritystoiminta opiskelua. Kaikki harjoittelut olen tehnyt omalle firmalle. Tällä hetkellä toimihenkilöharjoittelussa teen metsäsuunnittelua ja tila-laskelmien laatimista. Niissä määritetään mitä metsätila maksaa ja mitä siihen kuuluu. Nykyään metsäala on muuttunut ja metsänomistajan näkökulmista tehdään suunnitelmia sen mukaan, mitä painoarvoja omistaja tilalleen asettaa. Asiakaslähtöisyys on siis tärkeää, sillä tämäkin on palveluammatti. Asiakaspalvelupuoltakin opetetaan koulussa.

Ennen harjoitteluja meillä on kenttäkursseja. Niihin kuuluu perusmaastotyöskentelyä, johon liittyy mm. raportoinnit ja muut tietokonehommat. Projektina meillä on alkamaisillaan Muurolan kylämetsien suunnittelua. Suunnitelmat ovat jo valmiina, syksyllä toteutetaan se ja luovutetaan yhdistykselle. Hyvät metsäpuolenhommat ovat sellaisia, joissa on sekä käytännön homma ja siihen päälle vielä raportointi.

Metsätalousinsinöörin hommissa korostuu nykyään oma-aloitteisuus ja tuloshakuisuus. Kilpailu on kovaa, ja tässä työssä tulee muistaa se, että jos vertaa todistuksen numeroita ja ammattitaitoa, niin numeroista se ammattimaisuus ei välttämättä näy. Käytännön merkitys on suuressa asemassa mitattaessa ammattimaisuutta.

Jos on luonnonläheisestä ammatista kiinnostunut ja haluaa elämältä muutakin kuin pelkkää toimistotyötä, on varmasti oikea valinta hakeutua metsäpuolen insinööriksi. Mielestäni työssä on sopiva määrä sisätyötä, ulkohommia ja asiakaspalvelua. Aion itse jatkaa yrittäjänä niin kauan kuin mahdollista.

-Ville Karppinen, metsätalouden opiskelija

 Joustavaa ja mielekästä monimuoto-opiskeluaValitsin metsätalousalan opinnot, koska koin alalla olevan monia työmahdollisuuksia ja tulevaisuudessa niitä on luvassa vielä enemmän metsäalan kasvamisen ja eläköitymisen johdosta. Sukulaisillani on myös metsää ja olen ollut aina kiinnostunut metsänhoidosta. Metsässä työskentely on minulle mielekästä kun pääsee tekemään töitä raittiissa ilmasta.

juho Haveri-Heikkilä (metsätalous).jpgLapin AMKiin päädyin opiskelemaan sen vuoksi, että olen aina viihtynyt Lapissa ja pitänyt Lapin luonnosta. Pohjoisessa myös ihmiset ovat rennompia, eikä heillä ole niin kiire joka paikkaan kuin etelässä. Lisäksi monimuoto-opiskelu oli tehty helpoimmaksi työnohella opiskelevalle nimenomaan Lapin AMKissa.

Metsätalous oli alana minulle aivan uusi. Ennen metsätalousopintoja työskentelin ravintola kokkina kymmenen vuotta ja työskentelen edelleen opiskelujen ohella siihen asti, että saan töitä metsätalouden alalta. Mielestäni metsätalousalan yksi parhaimmista puolista on se, että alalta voi työllistyä niin moniin eri tehtäviin. Metsätalousinsinööri voi työskennellä esimerkiksi metsäsuunnittelu tehtävissä, virkistys- ja suojelualueiden tehtävissä luontopalveluiden puolella, puunhankintayritysten puun osto- ja korjuutehtävissä, metsäyritysten toiminnanjohto- ja metsäneuvojan tehtävissä, muissa johto- ja esimiestehtävissä, opettajina ja asiantuntijoina tai itsenäisinä yrittäjinä. Alalla työtehtävien kirjo on siis todella laaja ja edellä mainitut tehtävät olivat vain niitä yleisimpiä, joten mahdollisuuksia kyllä riittää.

Työllistyminen alalla kasvaa esimerkiksi uusien biotalous tehtaiden tullessa toimintaan, joka lisää puun korjuuta koko maassa. Eläkkeelle myös on jäämässä lähivuosina monia ammattilaisia, joka myös puolestaan lisää työpaikkoja tulevaisuudessa opintojeni jälkeen. Myös asuinpaikkakunnallani Jyväskylässä työllistyminen lisääntyy lähivuosina, koska vuonna 2018 on tarkoitus valmistua uusi Äänekosken biotuotetehdas, joka varmasti lisää työtä metsätalousalalla Keski-Suomen alueella. Työllistyminen eri tehtäviin on monialainen, koska vaikutukset puun myynnin ja kuljetuksen osalta ovat niin suuret. Itse en ole vielä lyönyt lukkoon omia urasuunnitelmiani, mutta tällä hetkellä minua kiinnostaa erityisesti metsäsuunnittelu tehtävät ja työllistyminen luontopalveluiden puolella. Asiakaspalvelutyötä tehneenä esimerkiksi asiakaspalvelutyöt metsänomistajien parissa olisivat myös luontevia ja kiinnostavia työtehtäviä.

Monimuoto-opinnoissa opiskelu koostuu paljon iLinc luennoista tietokoneella. Luentoja on arki iltaisin 3-4 kertaa viikossa ja luennot ovat sijoittuneet maanantaista torstaihin klo 17 - 20:30 välille. Joillain kursseilla meille annetaan myös harjoitustöitä ja projekteja, jotka tehdään joko ryhmä- tai yksilötyönä. Niiden palautusajoissa on onneksi huomioitu se, että opiskelu tapahtuu monella työn ohessa, joten joustoa löytyy. Lähijaksoja meillä on kerrankuussa ja niiden kesto on 2-3 päivää. Syksyisin lähijaksot ovat tosiaan pidempiä maastoharjoitusjaksoja, jotka kestävät 1-3 viikkoa. Kauempaa opiskelu onnistuu mielestäni oikein hyvin, koska opiskelu on niin joustavaa ja lähes kaikki onnistuu nykyään tietokoneen kautta. Myös matkustamiseen kuluvan ajan voi hyvin käyttää opiskeluun jos liikkuu julkisilla. Opiskelu vie tietenkin aikaa töiden ohella ja muutenkin, kun arki-iltoina töiden päätteeksi on iltaluentoja ja viikonloppuisin täytyy myös harjoitella ja tehdä tehtäviä. Aikaa vieväähän tämä on, mutta hyvillä ajankäytönsuunnitelmilla kyllä pysyy opintojen perässä. Työharjoittelujaksoja opintoihin kuuluu kaksi neljän vuoden aikana. Ensimmäisenä vuonna on käytännön harjoittelu kestää 10 viikkoa, joka pitää sisällään muun muassa istutustöitä ja taimikonhoitoa. Kolmantena vuonna puolestaan on johtotehtäviin painottuva harjoittelu, joka kestää noin kolme kuukautta.

Ensimmäisenä vuonna opinnoissa keskitytään perusasioihin, kuten kasvien-, metsätyyppien- ja kasvupaikkojen tunnistaminen, puu raaka-aineena, puu jalostus ja puutavaran mittaus, puun kemia ja muut yleiset oppiaineet kuten matematiikka. Toisena vuonna syvennytään enemmän esimerkiksi metsäkuvioiden suunnitteluun, logistiikan tarpeen suunnitteluun, luonnonhoitoon, luonnonsuojeluun, metsällisiin mittauksiin ja paikkatietoon, kannattavaan luonnonvarayrittämiseen ja yrityksen liiketoimintaan. Kolmantena vuonna sitten perehdytään enemmän suometsien hoitoon ja opinnäytetyöhön. Maastoharjoituksia meillä on useasti yleensä syksyisin. Toisen vuoden syksyllä on pitkä 3 viikkoa yhtäjaksoisesti kestävä maastoharjoitus, joka on ollut tähän mennessä yksi parhaimmista ja kiinnostavimmista opetuksen muodoista. Myös monimuoto-opiskelijat pääsevät olemaan maastossa paljon ja itse koen käytännön opiskelun maastossa juuri yhdeksi parhaimmista tavoista oppia. Mikä voisi olla parempaa kuin juoda nokipannukahvia ja paistaa makkaraa nuotion ääressä lounastauolla miellyttävissä Lapin maisemissa, seurana motivoituneet opiskelija toverit, suosittelen!
Metsätalousalan opinnoissa mielekkäintä minun mielestäni ovat mainitsemani maastoharjoitukset metsässä sekä mielenkiintoiset projektit ja työharjoittelut. Opinnot ovat hyvin kehittäneet ammatillista osaamistani, sillä metsätalousala oli minulle uusi, opinnot vastaavat siis koko minun ammatillista osaamistani alasta valmistumisen jälkeen. Opinnot ovat kehittäneet sosiaalisia taitoja, toimimista käytännön tehtävissä, joustavuutta ja antanut paljon tietoa metsätalousalasta. Haastavinta opinnoissa on ollut ajan järjestäminen arkiasioiden, koulun ja työelämän suhteen ainakin siinä tapauksessa, jos tekee töitä kokoaikaisesti. Kannattaa tehdä järjestelmälliset suunnitelmat, että mitä opiskelee ja tekee minäkin päivänä. Mukavinta opiskelussa on ehdottomasti ollut mahtavat luokkatoverit, joilta voi pyytää apua opiskeluun liittyvissä kysymyksissä ja viettää heidän kanssaan vapaa-aikaa lähijaksoilla. Myös maastojaksot ovat mukavimpia ja varsinkin oppimisen kannalta kaikkein antoisampia.

Yleisesti opiskelu monimuoto-opintojen parissa on joustavaa, koska opiskelu tapahtuu tietokoneen välityksellä missä vain, ja jos iltaluonnot jäävät jostain syystä väliin, ne voi kuunnella myöhemmin nauhoituksista. Monimuoto-opiskelu on myös aika itsenäistä puuhaa ja tiedonhankintaa täytyy harjoitella, sillä sitä täytyy tehdä paljon. Monimuoto-opiskelujen valitseminen oli minulle luontevaa, koska olen työssäkäyvä eikä minun sen vuoksi tarvinnut edes tukeutua pelkästään opintotukeen, sillä töissä käyminen onnistuu opiskelujen ohessa niin hyvin. Monimuoto-opiskelu mahdollisti myös sen, ettei minun tarvinnut muuttaa toiselle paikkakunnalle.

Suosittelen monimuoto-opintoja myös muille, koska se on joustava tapa opiskella uutta ammattia töiden ohessa ja on hienoa päästä Lappiin joka kuukausi lähijaksojen ajaksi. Metsätalousalaa suosittelen puolestani sen vuoksi, että työllistymisen mahdollisuudet ovat hyvät tulevina vuosina ja metsätalousalalla työtehtävien määrä on vaihtelevaa, joten jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Kaikkien metsistä ja luonnosta kiinnostuneiden kannattaa lähteä opiskelemaan metsätalousalaa Lapin AMKiin.

 

- Juho Haveri-Heikkilä, metsätalouden monimuoto-opiskelija

Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää evästeistä. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK