kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Liikunnanohjaajakoulutus - Valintakokeeseen ilmoittautuminen
 

Valintakoe – Liikunnanohjaajakoulutus
Lapin ammattikorkeakoulun Liikunnanohjaaja koulutuksen oma valintakoe järjestetään 5. tai 6.6.2019. Koe on hakijalle yksipäiväinen.

Paikka:
Lapin ammattikorkeakoulu, Rovaniemi (tarkempi paikka varmistuu myöhemmin)

Päivän ohjelma:
Valintakoeaika klo 8:30–16:00 kumpanakin päivänä

klo 08.30–09.00 Info (henkilöllisyyden toteaminen, työkokemus- ja alasuuntautuneisuus -ilmoitusten kerääminen)
klo 09.00–12.00 Valintakoeosiot ryhmäkohtaisen aikataulun mukaan
klo 12.00–13.00 Lounastauko
klo 13.00–16.00 Valintakoeosiot ryhmäkohtaisen aikataulun mukaan

Sisältö:
Liikunnalliset testit max 30 pistettä
Tutoriaali / ongelmanratkaisu max 20 pistettä
Haastattelu max 15 pistettä
Alan työkokemus ja alasuuntautuneisuus max 5 pistettä

Valintakokeen toinen vaihe pisteytetään. Valintakokeen toisesta vaiheesta on saatava vähintään 30 pistettä voidakseen tulla valituksi. Maksimipistemäärä on 70 pistettä.

Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

Valmistava tehtävä, tuodaan valintakokeeseen
Valintakokeen valmistavana tehtävänä on kirjoittaa annettuun aineistoon pohjautuva essee otsikolla ”AJATUKSIANI OSAAMISEN KEHITTYMISESTÄ”. Valmistavan tehtävän laajuus on tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettuna enintään kahden (2) sivun (A4) mittainen (fontti 12, riviväli 1,5). Tehtävä tuodaan mukana valintakoetilaisuuteen. Mikäli hakija ei tuo valmistavaa tehtävää valintakoetilaisuuteen, vähennetään valintakoepisteistä viisi (5) pistettä.

Valmistavan tehtävän pohjana ovat alla olevat aineistot:

Kasvatus & Aika 4 (4) 2010, 91-120; Ongelmaperustainen pedagogiikka eilen, tänään ja huomenna
Esa Poikela & Sari Poikela https://journal.fi/kasvatusjaaika/article/view/68245/29206 sekä
http://www.thersa.org/events/rsaanimate/animate/rsa-animate-changing-paradigms
Valmistava tehtävä toimii samalla tiedonhakuvaiheena valintakokeen tutoriaaliosioon.

Työkokemus- ja alasuuntautuneisuuspisteet
Työkokemuksesta ja alalle suuntautuneisuudesta annetaan pisteet valintakokeen yhteydessä.
Täytä työkokemus ja alasuuntautuneisuus -lomake huolellisesti ja tuo se liitteineen valintakoetilaisuuteen. Ainoastaan valintakoepäivänä toimitetut tiedot huomioidaan valintakoepisteissä.
Lomake lähetetään valintakoekutsun yhteydessä.

Alasuuntautuneisuuden arvioinnissa voidaan ottaa huomioon mm.

 • koulutukseen ammatillisesti valmentava koulutus (esim. urheiluopistojen 4–8 kk:n kurssit)
 • valtakunnallinen liikunta- ja nuorisojärjestöjen tavoitteellinen koulutus
 • koulutukseen soveltuva muu ammatillinen koulutus ja yliopiston arvosanaopinnot
 • liikunnan lukiodiplomi
 • järjestöjen ja yhdistysten luottamustehtävät, projektien vetäminen ja vastaava toiminta
 • liikuntasaavutukset sekä harrastusluonteinen ohjaus- ja valmennustoiminta
 • Työkokemuspisteitä annetaan koulutukseen soveltuvasta liikunta-, nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan sekä opetus- tai kasvatusalan työkokemuksesta. Työkokemus on pitänyt hankkia vähintään 16-vuotiaana hakuajan päättymiseen mennessä (kahden kuukauden työkokemus tuottaa valinnassa yhden pisteen). Osa-aikatyössä (vähintään 20 tuntia viikossa) 150 tunnin mittainen, saman työnantajan palveluksessa tehty työ vastaa yhden kuukauden työkokemusta.

  Varusmies- ja siviilipalvelus luetaan työkokemukseksi siten, että hakuajan loppuun mennessä suoritettu palvelus hyväksytään (kolmen kuukauden palvelusjakso tuottaa yhden työkokemuskuukauden).

  Varaa mukaasi testeihin sopiva sisäliikuntavarustus, ennakkotehtävän paperiversio, muistiinpanovälineet sekä henkilöllisyystodistus (kuvallinen henkilökortti, passi tai ajokortti).

  Lisätietoja antaa Heikki Hannola, heikki.hannola@lapinamk.fi, puh. 040 5454 711