kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

BIO- JA KIERTOTALOUDEN MUUNTOKOULUTUS

Konetekniikka , insinööri (AMK)
Maanmittaustekniikka, insinööri (AMK)
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)
Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)
Tieto- ja viestintätekniikka, insinööri (AMK)
Metsätalous, metsätalousinsinööri (AMK)

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä bio- ja kiertotalouden alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi prosesseja biotalouden, kiertotalouden ja prosessitekniikan aloilla toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden.

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kemiallisen puunjalostuksen, mekaanisen puunjalostuksen, sahateollisuuden ja prosessiteollisuuden sekä näiden urakoitsijoiden palveluksessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja laitevalmistajien palveluksessa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri, logistiikkainsinööri, prosessi-insinööri, tuotantoinsinööri ja automaatioinsinööri.

Kenelle?

Muuntokoulutus on tarkoitettu

 • vastaavilta opintolinjoilta insinöörin tai metsätalousinsinöörin opisto-, ammatillisen korkea-asteen,  AMK- tai DI-tutkinnon suorittaneille ja
 • niille, joilla on suoritettuna vastaavista koulutusohjelmista vähintään 180 opintopistettä.

Tutkinnon tulee olla suoritettu 30.6.2019 mennessä.

Opistoinsinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Opiskelijaksi voidaan ottaa myös muu hakija, jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

Opintojen toteuttaminen

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto; insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä.

Koulutus kestää 1 - 2 vuotta aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta.

Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena arki-iltaisin sekä perjantai-iltaisin ja lauantaisin. Lähijaksot pidetään Rovaniemellä.

Opiskeluun sisältyvien kehittämisprojektien ja harjoitusten kautta opintoja ja työelämän käytänteitä voidaan yhdistää. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla.

Miten haen koulutukseen?

Lapin AMKin oma haku: Haku on päättynyt.

Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja löydät Opintopolusta koulutuksen omalta sivulta.

- hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- tarkemmat tiedot koulutuksesta
- valintaperusteet

Tutkintotodistuskopiot liitteineen tulee liittää hakemukselle.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Jyrki Huhtaniska Rovaniemi
puh. 040 546 8856, jyrki.huhtaniskasähköposti harmaa.jpg

 • Tutkinto

  Insinööri (AMK)
  Metsätalousinsinööri (AMK)

 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus
  240 op (toteutuslaajuus 60 op), 1½ vuotta
 • Opiskelupaikkakunta
  Rovaniemi
Yhteistyössä
Logokokoelma bio ja kiertotalouden muuntokoulutus.JPG