kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Projektista voitokkaaseen joukkueeseen

Ensimmäisenä eurooppalaisena kilpailijana Lapin ammattikorkeakoulun joukkue otti komean voiton Amerikassa käydyssä sähkömoottorikelkkojen kilpailussa maaliskuussa 2015. Viikon mittaisen SAE Clean Snowmobile Challenge (CSC) 2015 -kilpailun ZE (Zero Emission) -luokassa eSled julistettiin voittajaksi ja lisäksi tuli erityismaininnat Range-testissä eli pisimmälle ajamisessa ja Draw Bar Pull -testissä, jossa kelkalla vedetään jarrullista kärryä ja mitataan kelkan vetokykyä. Voitokkaassa joukkueessa olivat tiimin vetäjänä toimiva tieto- ja viestintätekniikan 3.vuoden opiskelija Jori-Jaakko Niskanen, kelkkailun asiantuntijana Jarno Hietalahti, muotoilun opiskelija Hanna-Maria Viertola Lapin yliopistosta sekä opettajista projekti-insinööri Matti Autioniemi turvallisuusvastaavana ja Ari Karjalainen Lapin ammattikorkeakoulun tutkimusryhmän vetäjänä.

Kuski.jpgTiimin vetäjä ja samalla myös kilpakelkan ajaja tieto- ja viestintätekniikan opiskelija Jori-Jaakko kertoo, että itse asiassa voitto vaati myös muutakin kuin ajajan taitoja. Osa kilpailun voitosta arvioitiin myös siitä, miten kilpajoukkueet osasivat tuotteistaa kilpakelkkansa: voittoon vaadittiin markkinointiosaamista ja hinnoittelutaitoa kuluttajamarkkinoille. Myös voittokelkan tekniikkaa arvioitiin.

Ennen voitokkaaseen joukkueeseen liittymistä kehittämisympäristö Arctic Power, Lapin AMKin talvi- ja kylmäteknologian osaamiskeskittymä, tarjosi tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille Elektronisen Mittaustekniikan –opintojaksolla mahdollisuutta liittyä sähkökelkan kehitysprojektiin, jossa aloitettiin sähkökelkan tiedonkeruujärjestelmän rakentaminen. Jori-Jaakko lähti tähän mukaan, jota hän jälkikäteen kuvailee: ”Kilpajoukkueeseen mukaan lähtö kehitti valtavan harppauksen omaa ammattitaitoa, kilpailuprojekti tarjosi mahdollisuuden syventyä sähköajoneuvojen tekniikkaan ja ohjelmointiin ja sähköjärjestelmän suunnitteluun, joita opinnoissa oli jo muuten käyty läpi.”

Jori-Jaakko vastasi projektissa kilpailuun osallistuvan sähkökelkan sähköjärjestelmän suunnittelusta ja toteutuksesta, joka tieto- ja viestintätekniikan opiskelijalta sujui luontevasti, sillä opintojen aikana sähkökaavioiden suunnittelu oli tullut tutuksi. ”Sähkökaavioiden tekeminen aloitettiin vanhan kelkan pohjalta, jota sitten kilpailun sääntöjen mukaan muokattiin. Jatkossa sähkökaavioiden suunnittelu ei ole vaikeaa ja samalla itse järjestelmät suunnitteluun ovat nyt hyvin tuttuja”, hän jatkaa. Kilpajoukkueeseen osallistuminen avasi silmät myös tiimin moniammatillisuudesta. ”Jos en olisi lähtenyt mukaan projektiin, olisin jäänyt paljosta paitsi. Samalla kun oma asiantuntemus omasta alasta kasvoi projektissa, myös pieni projektiryhmä mahdollisti sen, että projektissa oli pakko tarttua itse asioihin ja tehdä niitä asioita mitä kilpailuun osallistuminen edellytti kelkalta.”

Läheinen yhteistyö työelämän kanssa on ollut Jori-Jaakon mielestä mielekkäintä opinnoissa eli juuri tämän kaltaiset projektit, joissa konkreettisesti opintoja suoritetaan työelämälähtöisesti ja työelämä tarjoaa opiskelijoille toimeksiantoja. ”On hienoa, että koulun kautta tällainen mahdollisuus avautui, ja samalla pääsin matkustamaan Amerikkaan, jossa en ollut aikaisemmin käynyt. Jos tieto-ja viestintätekniikan opinnot kiinnostavat, sähkökytkentöjen suunnittelu, ohjelmointi, sulautettujen järjestelmien suunnittelu ja laiteohjelmointi sekä pelillisyys tulevat opinnoissa tutuksi” toteaa Jori-Jaakko.

Lapin ammattikorkeakoulussa Tieto- ja viestintätekniikkaa voi opiskella päiväopinnoissa ja tutkintonimike on insinööri (AMK). Opinnot ovat laajuudeltaan 240 op ja kestävät 4 vuotta. Opinnot keskittyvät tietoteknisten järjestelmien suunnitteluun ja laitesuunnitteluun, mobiili-, peli-, internet- sovellusten ohjelmointiin sekä verkkoteknologioihin. Tuotteistus, markkinointi- ja myyntitaidot sisältyvät opintoihin.