kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

opiskelijoiden projektikurssi BitFactory

Lapin AMKin tieto- ja viestintätekniikan 2.vuoden opiskelijat saivat projektiopinnoissaan eteen mielenkiintoisen haasteen: opiskelijat suunnittelevat tehdasympäristöön robotin ja tekevät tarjouksen robotista alusta alkaen toimeksiantajalle. Opiskelijat perustavat yrityksen ryhmässä, suunnittelevat tarjouksen, ja lähtevät tekemään tarjouspyynnön mukaista tuotetta toimeksiantajalle. Tarkoituksena on saada mahdollisimman myyvä ja toimiva tuote eli automaattirobotti, joka soveltuu tehdasympäristöön. Projektissa hyödynnetään Lego MindStrom -pakettia.

Opiskelijoille toimeksianto on tarjottu opintojen puitteissa. Opintokokonaisuudet tukevat projektia ja antavat opiskelijoille teoriatiedon tueksi projektin toteuttamiseen. Projektiin on liittynyt mm. opintojaksot tuotekehitys, yritystoiminnan perusteet, järjestelmäläheinen ohjelmointi ja ohjelmistotekniikka.

Mitä opiskelijat ovat mieltä projektista? ”Tämän kaltainen projekti vastaa työelämän tarpeita, sillä lähdemme alusta alkaen suunnittelemaan projektia ja toimeksiantoa. Olemme perustaneet yrityksen, osakeyhtiön, ja jossa olemme jokaiselle ryhmän jäsenelle nimenneet oman roolin yrityksessä", kertoo yrityksen toimitusjohtaja Mikko Alapirtti.

Koko projektiryhmä on samaa mieltä siitä, että projektin kautta he saavat hyvää kokemusta projektiluonteisista suunnittelutehtävistä, joita valmistumisen jälkeen työelämässä etenkin insinööri tarvitsee. Myös ongelmanratkaisua pääsee näin harjoittelemaan käytännössä. ”Tieto- ja viestintätekniikan koulutus on juuri niin haastavaa kuin sen haluaakin olevan, nytkin voimme suunnitella juuri sellaisen robotin kuin haluamme. Meillä on projekteja, joissa pääsemme suunnittelemaan ja työstämään niin haastavia asioita kuin taitomme riittävät, ja opettajat meillä antavat mahdollisuuden toteuttaa myös omia ideoita: koulun tilat ja laitteet ovat hyvät ja käytettävissä aina tarpeen mukaan.” jatkaa Mikko Alapirtti.

Projektipäällikön roolissa oleva opiskelija Miska-Matias Saarinen taas toteaa, että Tieto- ja viestintätekniikan koulutus on vastannut odotuksia, etenkin kun tietokoneet ovat kiinnostaneet ja nuoresta asti. ”Koulutus on mukavaa ja vaihtelevaa, paljon tehdään projekteissa töitä, joista opitaan työelämää varten. Joka aamu on mukava nousta kouluun”, jatkaa Miska Matias.

TVT_tunti_4.jpg