kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan opinnoista

Opiskelu on käytännönläheistätatu niemelä.jpg
Olen kotoisin Tervolasta noin tunnin matkan päästä Rovaniemeltä, joka on yksi Lapin AMKin kampus kaupungeista. Rovaniemi oli itselle melko tuttu kaupunki sijainnin vuoksi ja siellä on tullut pari vuotta asuttua nuorempana. Koska Lapissa on tullut jo asuttua sen parikymmentä vuotta niin Lapin AMK tuntui luonnolliselta valinnalta. Ennen Lapin AMKiin tuloa valmistuin ylioppilaaksi, jonka jälkeen kävin armeijan Sodankylässä.

Valitsin tieto – ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen päiväopinnot, koska olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta ja etenkin peleistä, joita tulee harrastuksena paljon pelattua. Kuullessani että Lapin AMKissa voi opiskella pelialaa niin se veti heti puoleensa. Koulutuksen valintaan vaikutti myös se, että alalta työllistyy hyvin.

Lapissa opiskelu ja asuminen on ainutlaatuista luonnon ja ympäristön takia. Neljä vuodenaikaa ja selvä talvi verrattuna etelään ovat mahtavia. Talvi on kylmä ja kesä on lämmin, syksyllä ruskan aikaan metsissä samoilu on hyvä harrastus, jota harvoissa kaupungeissa näin helposti pystyy tekemään. Opiskelu oman kotipaikkakunnan lähellä myös lisäsi halua opiskella Lapissa ja Lappi on aina tuntunut kotoisalta. Ihmisiin on myös helppo tutustua Lapissa, ihmiset elävät hetkessä eivätkä stressaa niin paljoa turhaan.

Rovaniemi on mielestäni mahtava opiskelukaupunki. Koulu tarjoaa korkeakoululiikuntavuoroilla erilaisia liikuntavaihtoehtoja, joista eniten tulee käytyä salibandyssä ja sulkapallossa. Myös kulkuyhteydet julkisilla kulkuneuvoilla kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella ovat helppoja käyttää ja kulkevat usein.

Opiskelu tähän asti on ollut todella käytännönläheistä ja kiinnostavaa. Ensimmäisenä vuotena keskityttiin enemmän tietotekniikan perusteisiin, opeteltiin kirjoittamaan yksinkertaisimpia koodikieliä kuten C-kieltä ja suunnittelemaan sekä koodaamaan omia nettisivuja HTML-koodikielellä. Meillä on ollut teoriakursseja kuten matematiikkaa, sähkö- ja pelifysiikkaa ja perus tietokoneohjelmien käyttöä. Syventäviä alaan liittyviä kursseja ovat olleet ohjelmoinnin kurssit, joissa on ohjelmoitu tietokantoja, nettisivuja, servereitä, pelejä ja mobiilisovelluksia eri ohjelmointikielillä. Näitä kieliä ovat esimerkiksi C-kielen monet variaatiot, HTML, JavaScript, Python, ja PHP. Opetuksessa otetaan huomioon paikkakunnan tarpeita ja otetaan paikallisia yrityksiä mukaan opiskeluprojekteihin.

Kun perusteet on käyty ja niitä osaa jo jonkin verran itse soveltaa, jaetaan luokat 3-5 hengen projektiryhmiin ja annetaan yhteinen projekti luokalle, josta jokainen projektiryhmä alkaa työstämään oman näköistä tuotettaan. Hyvä esimerkki tästä on peliprojektit, joissa jokainen ryhmä tekee kriteerien mukaisen pelin. Projektin aikana joka aineesta on myös käytännön harjoituksia ja harjoitustöitä. Näistä osa tehdään henkilökohtaisena suorituksena ja osa ryhmätöinä oman projektiryhmän kanssa. Henkilökohtaisena tehtävänä voi olla esimerkiksi oman nettisivun suunnittelu ja ryhmätyönä sähköfysiikassa tehdyt mittaustyöt eri mittauslaitteilla.

Olemme hyödyntäneet paljon Lapin AMKin oppimisympäristöjä. Laboratorioita löytyy peliohjelmointiin käytettävistä tehokkaista tehokonelabroista robotiikan labroihin, jossa on hyvät tilat rakentaa ja ohjelmoida robotteja. Tiloja on myös itsenäiselle työskentelylle ja ryhmätyötiloja löytyy koululta hyvin, olivat ne sitten luokassa, käytävillä tai kahviloissa.

Valmistumisen jälkeen voin toimia alan yrityksissä projektipäällikkönä, ohjelmoijana, mallintajana ja erilaisissa asiantuntija sekä johtotehtävissä. Omat urasuunnitelmat painuvat enemmän pelialaan. Peliohjelmointi tai pelialan yrityksessä asiantuntija- tai johtotehtävissä toimiminen olisi oma unelma.

Työelämä on hyvin läsnä opinnoissa. Usein paikalliset yritykset tulevat pitämään yrityskahveja koululle, joissa he esittelevät yritystään ja usein myös rekrytoivat uusia työntekijöitä harjoitteluun. Myös opiskeluun liittyvät projektit ovat hyvin kytköksissä työelämään, projekteissa yritetään aina saada jokin oikean elämän ongelma ratkaistua. Tämä näkyykin lukukauden päättävissä seminaareissa, joissa yrityksien edustajat kiertävät katsomassa opiskelijoiden projektien tuotoksia.

Suosittelen omaa koulutusohjelmaa kaikille, jotka haluavat valmistua koko ajan kehittyvälle tulevaisuuden alalle ja etenkin ovat kiinnostuneet yleisesti tietotekniikasta ja insinöörin työurasta. Ala myös työllistää hyvin, korkeakoulutetuista tietotekniikan asiantuntijoista on Suomessa pula. Ja vaikka ohjelmointikielet voivat kuulostaa ja tuntua aluksi mahdottomilta, otetaan tämä huomioon ja aloitetaankin kaikki aineet perusteista. Ei kukaan ole insinööri syntyessään, vaan täältä valmistuessaan.

Suosittelen Lapin AMK:ta opiskelupaikaksi sen ainutlaatuisen sijainnin ja rennon sekä asiantuntevan henkilökunnan takia. Myös ilmapiiri ja yhteenkuuluvuus opiskelijoiden välillä on todella hyvä ja siksi koululla onkin usein hymy herkässä.

Tatu Niemelä, tieto – ja viestintätekniikan insinööriopiskelija


Alan osaajille on aina paikkoja työelämässämatti pehkonen filtteröity.jpeg
Opiskelen toista vuotta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Lapin AMKissa, ja haluaisin tulevaisuudessa päästä työskentelemään sellaiseen työhön, jossa pääsen toteuttamaan itseäni. Jos mielekäs työpaikka ei osu kohdalle, en näe myöskään mahdottomana vaihtoehtona työllistää itseäni alkamalla alani yrittäjäksi.

Mielestäni tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelma on loistava, sillä työllistyminen tällä alalla on aika varmaa. Opettajilla on intohimoa opettamiseen, ja siihen, mitä he tekevät. Opettajien kanssa puhumisen myötä on käynyt selväksi, että yrityksiltä tulee jatkuvasti kyselyitä siitä, löytyisikö meistä opiskelijoista valmiita henkilöitä töihin. Alan osaajille on paikkoja aina vapaana, ja hyville työntekijöille aina tarvetta.

Opiskelu on ollut tähän saakka mukavaa, ja olen oppinut paljon. Opinnot alkavat täysin perusasioista, ja siitä sitten siirrytään haastavampiin tehtäviin, joten aiempaa kokemusta tai tietämystä alasta ei tarvitse ennestään olla. Kursseilla olemme tehneet paljon mm. nettisivuja, ja toimineet paljon sähkön ja elektroniikan parissa. Opinnot ovat todella projektiluontoisia, ja luentoja on vähän, mikä tarkoittaa, että käytännön harjoitusta on runsaasti.

Ennen kuin tulin Lapin AMKiin opiskelemaan, valmistuin merkonomiksi. Tämä koulutusohjelma kuulosti hyvältä, ja olikin ainoa paikka mihin hain. En ollut aiemmin työskennellyt tai opiskellut mitään alaan liittyvää, mutta olen harrastusmielessä tehnyt alaan liittyviä asioita ja myynyt elektroniikkatuotteita. Lapin AMK vaikutti  hyvältä opiskelupaikalta, sillä olen Rovaniemeltä kotoisin, enkä halunnut muuttaa muualle opiskelemaan. Rovaniemi on opiskelukaupunkina viihtyisä, ja täältä löytyy opintotarjontaa monelle alalle. Opiskelijatapahtumat vetävät myös hyvin vertoja Etelä-Suomessa sijaitsevien korkeakoulujen järjestämiin tapahtumiin, ja Rovaniemi tarjoaa hyvin vaihtelua ja aktiviteetteja opintojen vastapainoksi. Itse nautin myös siitä, että luonto on lähellä, ja kaupungin hälinästä pääsee pois niin halutessaan.

Lapin AMK tarjoaa loistavat oppimisympäristöt, ja Rantavitikan toimipisteeltä löytyy hyvät tilat, joista löytyy opinnoissa tarvittavat laitteet. Erityisesti mieleen jääneitä projekteja ovat olleet ihan ensimmäinen projektikurssimme, jossa oppi paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita, sekä viime kevään projekti, jossa rakensimme älytaloja. Parasta opinnoissa on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen, sillä täältä löytyy paljon erilaisia persoonia, ja luokassa vallitsee hyvä ilmapiiri. Luokkamme koostuu ihmisistä, jotka ovat tulleet ympäri Suomea, ja pohjoisimmasta tullut opiskelija on Ivalosta, ja eteläisimmästä tullut opiskelija Vantaalta. Myös työelämä on ollut vahvasti läsnä opinnoissa esimerkiksi yrityskahvien merkeissä, joissa työelämän edustajat tulevat kertomaan työstään ja siitä, miten heille voi päästä töihin.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä laidasta laitaan monipuolisissa työtehtävissä, mutta konkreettisia nimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, verkkoasiantuntija, suunnittelija, IT-tukihenkilö tai ohjelmoija. Itse haluaisin valmistumisen jälkeen jäädä Lappiin, mutta todennäköisesti tulen muuttamaan Etelään töiden perässä. Opinnot itsessään ovat antaneet todella hyvät eväät työelämään, ja kattavat harjoitukset ovatkin pohjana monipuoliselle osaamiselle.

- Matti Pehkonen, tieto –ja viestintätekniikan insinööriopiskelijaOpintojen alusta asti tiesin, että tämä on se minun alanituomas pätsi.JPG
Muutin tieto -ja viestintätekniikan insinööriopintojen perässä Ranualta Rovaniemelle tullakseni opiskelemaan Lapin AMKiin. Paikka tuntui hyvältä ja oli lähellä kotipaikkakuntaani. Olen opintojen alusta asti tiennyt, että tämä on minulle oikea ala ja työllistymismahdollisuudet ovat laajat.

Lukiosta valmistumisen jälkeen menin armeijaan. Armeijasta päästyäni hain Lapin AMKiin ja pääsin sisään. Valitsin koulutuksen, koska olen aina ollut kiinnostunut alasta, ja se tuntui omalta. Olen myös itse opiskellut tietokoneisiin liittyviä asioita, ja jos on tullut kiinnostavia aiheita vastaan, olen niiden pohjalta oppinut hyvin alan perusasioita.

Rovaniemi on mielestäni hyvä opiskelukaupunki, sillä täällä tutustuu helposti ihmisiin. Myös palvelut ovat lähellä ja kävellen pääsee hyvin kauppaan. Täällä järjestetään paljon tapahtumia ja illanviettopaikkoja löytyy sopivasti, myös luonto tarjoaa neljä vuodenaikaa. Rovaniemellä on laajat mahdollisuudet harrastuksille ja aktiviteeteille, ja täällä pystyy hyvin esimerkiksi metsästämään sekä kalastamaan.

Kurssit sisältävät paljon projektitöitä ja monipuolisesti kaikkea IT-alaan liittyvää, kuten ohjelmointia. Yleensä ensin käydään teoriaa läpi, jonka jälkeen voidaan siirtyä käytännönharjoituksiin. Lapin AMK tarjoaa hyviä oppimisympäristöjä, joista löytyy kaikki opintoihin tarvittavat laitteet. Minulle erityisesti mieleen jäänyt kurssi oli ohjelmointia, joka haastoi mukavasti. Sitä kurssia varten sai opiskella teoriaa jonkin verran, mutta sen avulla opin paljon, mikä oli antoisaa. Lapin AMKissa luokkien ryhmäkoot eivät ole liian isoja, joten opettajat pystyvät tarjoamaan hyvin henkilökohtaista opetusta, mikäli sellaiselle on tarve.

Opinnoissa tähän asti parasta on ollut se, ettei meillä ole pelkkiä teorialuentoja, vaan olemme päässeet tekemään asioita käytännössä, niin projekti- kuin ryhmätöinäkin. Projektityöskentelyssä meille annetaan ohjeet, joiden avulla varmistetaan projektin läpivienti ja käytännössä projektien toteutus tehdään samalla kaavalla, kuin työelämässäkin. Opintoihin sisältyy myös harjoittelua työelämässä, ja itse suoritin harjoitteluni täällä Lapin AMKissa ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä. Kyse oli Kesäpeli -kurssista, ja oli mahtavaa oman alan harjoitusta kestäen koko kesän ajan. Saimme siellä tehtyä konkreettisen pelin alusta loppuun, jossa missiona oli ampua sekä väistellä örkkejä.

Valmistumisen jälkeen tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi toimia monipuolisesti IT-alan työtehtävissä, mutta konkreettisia nimikkeitä ovat esimerkiksi ohjelmoija tai projektipäällikkö. Kun valmistuu insinööriksi, aukeaa hyvät mahdollisuudet työllistyä monenlaisiin tehtäviin. Itse aion valmistumisen jälkeen hankkia töitä mitä mahdollisuuksien mukaan tulee vastaan. Mielelläni jäisin Lappiin töihin, mutta Etelään töiden perässä muuttaminenkaan ei ole poissuljettua. Tarkoitus on kuitenkin jossain vaiheessa työllistyä ylempiin insinööritöihin. Opinnot tarjoavat hyvät eväät tulevaa työelämää ajatellen, sillä alani on monipuolinen ja omalla panoksellaan voi vaikuttaa ja suunnitella opiskeluja sen mukaan, mihin itse tähtää työelämässä. Opiskelu on hauskaa ja jos kokee, että tieto- ja viestintätekniikan insinöörin ala kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti hakea opiskelemaan.

- Tuomas Pätsi, Tieto -ja viestintätekniikan insinööriopiskelija