kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia tieto- ja viestintätekniikan opinnoista

Opiskelu on käytännönläheistätatu niemelä.jpg
Olen kotoisin Tervolasta noin tunnin matkan päästä Rovaniemeltä, joka on yksi Lapin AMKin kampus kaupungeista. Rovaniemi oli itselle melko tuttu kaupunki sijainnin vuoksi ja siellä on tullut pari vuotta asuttua nuorempana. Koska Lapissa on tullut jo asuttua sen parikymmentä vuotta niin Lapin AMK tuntui luonnolliselta valinnalta. Ennen Lapin AMKiin tuloa valmistuin ylioppilaaksi, jonka jälkeen kävin armeijan Sodankylässä.

Valitsin tieto – ja viestintätekniikan insinöörikoulutuksen päiväopinnot, koska olen aina ollut kiinnostunut tietotekniikasta ja etenkin peleistä, joita tulee harrastuksena paljon pelattua. Kuullessani että Lapin AMKissa voi opiskella pelialaa niin se veti heti puoleensa. Koulutuksen valintaan vaikutti myös se, että alalta työllistyy hyvin.

Lapissa opiskelu ja asuminen on ainutlaatuista luonnon ja ympäristön takia. Neljä vuodenaikaa ja selvä talvi verrattuna etelään ovat mahtavia. Talvi on kylmä ja kesä on lämmin, syksyllä ruskan aikaan metsissä samoilu on hyvä harrastus, jota harvoissa kaupungeissa näin helposti pystyy tekemään. Opiskelu oman kotipaikkakunnan lähellä myös lisäsi halua opiskella Lapissa ja Lappi on aina tuntunut kotoisalta. Ihmisiin on myös helppo tutustua Lapissa, ihmiset elävät hetkessä eivätkä stressaa niin paljoa turhaan.

Rovaniemi on mielestäni mahtava opiskelukaupunki. Koulu tarjoaa korkeakoululiikuntavuoroilla erilaisia liikuntavaihtoehtoja, joista eniten tulee käytyä salibandyssä ja sulkapallossa. Myös kulkuyhteydet julkisilla kulkuneuvoilla kaupungissa ja kaupungin ulkopuolella ovat helppoja käyttää ja kulkevat usein.

Opiskelu tähän asti on ollut todella käytännönläheistä ja kiinnostavaa. Ensimmäisenä vuotena keskityttiin enemmän tietotekniikan perusteisiin, opeteltiin kirjoittamaan yksinkertaisimpia koodikieliä kuten C-kieltä ja suunnittelemaan sekä koodaamaan omia nettisivuja HTML-koodikielellä. Meillä on ollut teoriakursseja kuten matematiikkaa, sähkö- ja pelifysiikkaa ja perus tietokoneohjelmien käyttöä. Syventäviä alaan liittyviä kursseja ovat olleet ohjelmoinnin kurssit, joissa on ohjelmoitu tietokantoja, nettisivuja, servereitä, pelejä ja mobiilisovelluksia eri ohjelmointikielillä. Näitä kieliä ovat esimerkiksi C-kielen monet variaatiot, HTML, JavaScript, Python, ja PHP. Opetuksessa otetaan huomioon paikkakunnan tarpeita ja otetaan paikallisia yrityksiä mukaan opiskeluprojekteihin.

Kun perusteet on käyty ja niitä osaa jo jonkin verran itse soveltaa, jaetaan luokat 3-5 hengen projektiryhmiin ja annetaan yhteinen projekti luokalle, josta jokainen projektiryhmä alkaa työstämään oman näköistä tuotettaan. Hyvä esimerkki tästä on peliprojektit, joissa jokainen ryhmä tekee kriteerien mukaisen pelin. Projektin aikana joka aineesta on myös käytännön harjoituksia ja harjoitustöitä. Näistä osa tehdään henkilökohtaisena suorituksena ja osa ryhmätöinä oman projektiryhmän kanssa. Henkilökohtaisena tehtävänä voi olla esimerkiksi oman nettisivun suunnittelu ja ryhmätyönä sähköfysiikassa tehdyt mittaustyöt eri mittauslaitteilla.

Olemme hyödyntäneet paljon Lapin AMKin oppimisympäristöjä. Laboratorioita löytyy peliohjelmointiin käytettävistä tehokkaista tehokonelabroista robotiikan labroihin, jossa on hyvät tilat rakentaa ja ohjelmoida robotteja. Tiloja on myös itsenäiselle työskentelylle ja ryhmätyötiloja löytyy koululta hyvin, olivat ne sitten luokassa, käytävillä tai kahviloissa.

Valmistumisen jälkeen voin toimia alan yrityksissä projektipäällikkönä, ohjelmoijana, mallintajana ja erilaisissa asiantuntija sekä johtotehtävissä. Omat urasuunnitelmat painuvat enemmän pelialaan. Peliohjelmointi tai pelialan yrityksessä asiantuntija- tai johtotehtävissä toimiminen olisi oma unelma.

Työelämä on hyvin läsnä opinnoissa. Usein paikalliset yritykset tulevat pitämään yrityskahveja koululle, joissa he esittelevät yritystään ja usein myös rekrytoivat uusia työntekijöitä harjoitteluun. Myös opiskeluun liittyvät projektit ovat hyvin kytköksissä työelämään, projekteissa yritetään aina saada jokin oikean elämän ongelma ratkaistua. Tämä näkyykin lukukauden päättävissä seminaareissa, joissa yrityksien edustajat kiertävät katsomassa opiskelijoiden projektien tuotoksia.

Suosittelen omaa koulutusohjelmaa kaikille, jotka haluavat valmistua koko ajan kehittyvälle tulevaisuuden alalle ja etenkin ovat kiinnostuneet yleisesti tietotekniikasta ja insinöörin työurasta. Ala myös työllistää hyvin, korkeakoulutetuista tietotekniikan asiantuntijoista on Suomessa pula. Ja vaikka ohjelmointikielet voivat kuulostaa ja tuntua aluksi mahdottomilta, otetaan tämä huomioon ja aloitetaankin kaikki aineet perusteista. Ei kukaan ole insinööri syntyessään, vaan täältä valmistuessaan.

Suosittelen Lapin AMK:ta opiskelupaikaksi sen ainutlaatuisen sijainnin ja rennon sekä asiantuntevan henkilökunnan takia. Myös ilmapiiri ja yhteenkuuluvuus opiskelijoiden välillä on todella hyvä ja siksi koululla onkin usein hymy herkässä.

Tatu Niemelä, tieto – ja viestintätekniikan insinööriopiskelija


Alan osaajille on aina paikkoja työelämässämatti pehkonen filtteröity.jpeg
Opiskelen toista vuotta tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi Lapin AMKissa, ja haluaisin tulevaisuudessa päästä työskentelemään sellaiseen työhön, jossa pääsen toteuttamaan itseäni. Jos mielekäs työpaikka ei osu kohdalle, en näe myöskään mahdottomana vaihtoehtona työllistää itseäni alkamalla alani yrittäjäksi.

Mielestäni tieto- ja viestintätekniikan koulutusohjelma on loistava, sillä työllistyminen tällä alalla on aika varmaa. Opettajilla on intohimoa opettamiseen, ja siihen, mitä he tekevät. Opettajien kanssa puhumisen myötä on käynyt selväksi, että yrityksiltä tulee jatkuvasti kyselyitä siitä, löytyisikö meistä opiskelijoista valmiita henkilöitä töihin. Alan osaajille on paikkoja aina vapaana, ja hyville työntekijöille aina tarvetta.

Opiskelu on ollut tähän saakka mukavaa, ja olen oppinut paljon. Opinnot alkavat täysin perusasioista, ja siitä sitten siirrytään haastavampiin tehtäviin, joten aiempaa kokemusta tai tietämystä alasta ei tarvitse ennestään olla. Kursseilla olemme tehneet paljon mm. nettisivuja, ja toimineet paljon sähkön ja elektroniikan parissa. Opinnot ovat todella projektiluontoisia, ja luentoja on vähän, mikä tarkoittaa, että käytännön harjoitusta on runsaasti.

Ennen kuin tulin Lapin AMKiin opiskelemaan, valmistuin merkonomiksi. Tämä koulutusohjelma kuulosti hyvältä, ja olikin ainoa paikka mihin hain. En ollut aiemmin työskennellyt tai opiskellut mitään alaan liittyvää, mutta olen harrastusmielessä tehnyt alaan liittyviä asioita ja myynyt elektroniikkatuotteita. Lapin AMK vaikutti  hyvältä opiskelupaikalta, sillä olen Rovaniemeltä kotoisin, enkä halunnut muuttaa muualle opiskelemaan. Rovaniemi on opiskelukaupunkina viihtyisä, ja täältä löytyy opintotarjontaa monelle alalle. Opiskelijatapahtumat vetävät myös hyvin vertoja Etelä-Suomessa sijaitsevien korkeakoulujen järjestämiin tapahtumiin, ja Rovaniemi tarjoaa hyvin vaihtelua ja aktiviteetteja opintojen vastapainoksi. Itse nautin myös siitä, että luonto on lähellä, ja kaupungin hälinästä pääsee pois niin halutessaan.

Lapin AMK tarjoaa loistavat oppimisympäristöt, ja Rantavitikan toimipisteeltä löytyy hyvät tilat, joista löytyy opinnoissa tarvittavat laitteet. Erityisesti mieleen jääneitä projekteja ovat olleet ihan ensimmäinen projektikurssimme, jossa oppi paljon uusia ja mielenkiintoisia asioita, sekä viime kevään projekti, jossa rakensimme älytaloja. Parasta opinnoissa on ollut uusiin ihmisiin tutustuminen, sillä täältä löytyy paljon erilaisia persoonia, ja luokassa vallitsee hyvä ilmapiiri. Luokkamme koostuu ihmisistä, jotka ovat tulleet ympäri Suomea, ja pohjoisimmasta tullut opiskelija on Ivalosta, ja eteläisimmästä tullut opiskelija Vantaalta. Myös työelämä on ollut vahvasti läsnä opinnoissa esimerkiksi yrityskahvien merkeissä, joissa työelämän edustajat tulevat kertomaan työstään ja siitä, miten heille voi päästä töihin.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä laidasta laitaan monipuolisissa työtehtävissä, mutta konkreettisia nimikkeitä ovat esimerkiksi järjestelmäasiantuntija, verkkoasiantuntija, suunnittelija, IT-tukihenkilö tai ohjelmoija. Itse haluaisin valmistumisen jälkeen jäädä Lappiin, mutta todennäköisesti tulen muuttamaan Etelään töiden perässä. Opinnot itsessään ovat antaneet todella hyvät eväät työelämään, ja kattavat harjoitukset ovatkin pohjana monipuoliselle osaamiselle.

- Matti Pehkonen, tieto –ja viestintätekniikan insinööriopiskelijaOpintojen alusta asti tiesin, että tämä on se minun alanituomas pätsi.JPG
Muutin tieto -ja viestintätekniikan insinööriopintojen perässä Ranualta Rovaniemelle tullakseni opiskelemaan Lapin AMKiin. Paikka tuntui hyvältä ja oli lähellä kotipaikkakuntaani. Olen opintojen alusta asti tiennyt, että tämä on minulle oikea ala ja työllistymismahdollisuudet ovat laajat.

Lukiosta valmistumisen jälkeen menin armeijaan. Armeijasta päästyäni hain Lapin AMKiin ja pääsin sisään. Valitsin koulutuksen, koska olen aina ollut kiinnostunut alasta, ja se tuntui omalta. Olen myös itse opiskellut tietokoneisiin liittyviä asioita, ja jos on tullut kiinnostavia aiheita vastaan, olen niiden pohjalta oppinut hyvin alan perusasioita.

Rovaniemi on mielestäni hyvä opiskelukaupunki, sillä täällä tutustuu helposti ihmisiin. Myös palvelut ovat lähellä ja kävellen pääsee hyvin kauppaan. Täällä järjestetään paljon tapahtumia ja illanviettopaikkoja löytyy sopivasti, myös luonto tarjoaa neljä vuodenaikaa. Rovaniemellä on laajat mahdollisuudet harrastuksille ja aktiviteeteille, ja täällä pystyy hyvin esimerkiksi metsästämään sekä kalastamaan.

Kurssit sisältävät paljon projektitöitä ja monipuolisesti kaikkea IT-alaan liittyvää, kuten ohjelmointia. Yleensä ensin käydään teoriaa läpi, jonka jälkeen voidaan siirtyä käytännönharjoituksiin. Lapin AMK tarjoaa hyviä oppimisympäristöjä, joista löytyy kaikki opintoihin tarvittavat laitteet. Minulle erityisesti mieleen jäänyt kurssi oli ohjelmointia, joka haastoi mukavasti. Sitä kurssia varten sai opiskella teoriaa jonkin verran, mutta sen avulla opin paljon, mikä oli antoisaa. Lapin AMKissa luokkien ryhmäkoot eivät ole liian isoja, joten opettajat pystyvät tarjoamaan hyvin henkilökohtaista opetusta, mikäli sellaiselle on tarve.

Opinnoissa tähän asti parasta on ollut se, ettei meillä ole pelkkiä teorialuentoja, vaan olemme päässeet tekemään asioita käytännössä, niin projekti- kuin ryhmätöinäkin. Projektityöskentelyssä meille annetaan ohjeet, joiden avulla varmistetaan projektin läpivienti ja käytännössä projektien toteutus tehdään samalla kaavalla, kuin työelämässäkin. Opintoihin sisältyy myös harjoittelua työelämässä, ja itse suoritin harjoitteluni täällä Lapin AMKissa ensimmäisen opiskeluvuoden kesällä. Kyse oli Kesäpeli -kurssista, ja oli mahtavaa oman alan harjoitusta kestäen koko kesän ajan. Saimme siellä tehtyä konkreettisen pelin alusta loppuun, jossa missiona oli ampua sekä väistellä örkkejä.

Valmistumisen jälkeen tieto- ja viestintätekniikan insinööri voi toimia monipuolisesti IT-alan työtehtävissä, mutta konkreettisia nimikkeitä ovat esimerkiksi ohjelmoija tai projektipäällikkö. Kun valmistuu insinööriksi, aukeaa hyvät mahdollisuudet työllistyä monenlaisiin tehtäviin. Itse aion valmistumisen jälkeen hankkia töitä mitä mahdollisuuksien mukaan tulee vastaan. Mielelläni jäisin Lappiin töihin, mutta Etelään töiden perässä muuttaminenkaan ei ole poissuljettua. Tarkoitus on kuitenkin jossain vaiheessa työllistyä ylempiin insinööritöihin. Opinnot tarjoavat hyvät eväät tulevaa työelämää ajatellen, sillä alani on monipuolinen ja omalla panoksellaan voi vaikuttaa ja suunnitella opiskeluja sen mukaan, mihin itse tähtää työelämässä. Opiskelu on hauskaa ja jos kokee, että tieto- ja viestintätekniikan insinöörin ala kiinnostaa, niin kannattaa ehdottomasti hakea opiskelemaan.

- Tuomas Pätsi, Tieto -ja viestintätekniikan insinööriopiskelija


Tietotekniikka on tulevaisuuden alaerno kärhä.JPG
Lukion jälkeen minulla oli sellainen tunne, että olen istunut tarpeeksi koulussa enkä tahdo enää opiskella. Käytyäni töissä vähän aikaa tulin tulokseen, että hankin itselleni ammatin. Päädyin Lapin AMKiin opiskelemaan, sillä ammattikorkeakoulu kuulosti hyvältä vaihtoehdolta ammatin hankkimiselle. En ole aiemmin opiskellut tieto- ja viestintätekniikan alalla, mutta työskennellyt IT-tuessa.

Opiskelu on ollut tähän asti mukavaa ja käytännönläheistä, mutta siihen on kuulunut myös sopivan paljon teoriaa, jota sitten sovelletaan käytännössä. Opiskelu ei ole vain luennoilla istuskelua, vaan pääsemme käytännössä tekemään asioita.

Opintojen alussa lähdimme liikkeelle täysin perusasioista; purettiin tietokone ja kasattiin se uudestaan, ja sitten alettiin ohjelmoimaan. Ohjelmoinnista siirryttiin sähkö-elektroniikan puolelle, ja käytiin siitä osa-alueita läpi sekä myös testauksen perustaitoja, eli siis todella perustason juttuja. Olemme opiskelleet kursseilla myös mm. matematiikkaa ja kieliä.

Syksyt aloitetaan yleensä teorialuennoilla, jonka jälkeen aletaan soveltaa tietoa käytäntöön konkreettisilla töillä sekä harjoituksilla. Keväällä tai syksyllä on yleensä myös joku projekti, jossa sovelletaan, mitä ollaan ensin teoriassa opiskeltu ja opittu.

Olemme hyödyntäneet opinnoissa Lapin AMKin omia oppimisympäristöjä, sillä Rantavitikan toimipisteellä on hyvin erilaisia tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä juttuja, kuten tietokoneita, elektroniikkalaboratorio sekä Cisco –laboratorio. Näiden lisäksi meillä on myös kokonaan erillinen projektilaboratorio.

Erityisesti opinnoissa minulle on jäänyt mieleen yhden opettajan sähköelektroniikan tunnit, jotka alkavat sillä, että laitetaan Radio Rock soimaan, kuunnellaan raskasta metallia ja värkätään tietokoneiden kanssa. Kaikista mukavinta opinnoissa on kuitenkin se, että saa harjoitella käytännössä, sillä itse koen oppivani parhaiten siten, että saan teoriatiedon josta sitten lähden soveltamaan käytäntöön oppimaani. Lisäksi se, että saa aika pitkälti itse määrittää aikataulut asioiden työstämiselle on mukavaa.

Työelämä on ollut paljon läsnä opinnoissa, sillä esimerkiksi projektit toteutetaan usein siten, että opettajat ovat meidän esimiehiä ja ohjaavat meitä, jos esimerkiksi saamme jonkin toimeksiannon, kuten viime keväänä älytalon toteuttaminen. Olemme myös keksineet ja kehittäneet tuotteita eteenpäin, joita lopuksi esitellään opettajille, niin kuin esimiehelle. Käytännössä kaikki on käytännönläheistä.Tämän vuoksi opinnot antavat mielestäni kattavat eväät työelämään.

Valmistumisen jälkeen voi työskennellä kaikenlaisissa tietotekniikkaan liittyvissä työtehtävissä. Perusammatteja ovat esimerkiksi sovellussuunnittelija, tietoturva-asiantuntija sekä IT-päällikkö. Käytännön esimerkkinä sanoisin, vaikka toimimisen kanta.fi –palvelun ylläpitäjänä ja verkkosivun kehittäjänä. Itse haluaisin työllistyä johonkin isoon tietotekniikan firmaan.

Tietotekniikka on tulevaisuuden ala, jolla työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Koulutus on käytännönläheistä, ja täällä oppii paljon, jonka vuoksi suosittelen alan opintoja ehdottomasti myös muille. Rovaniemeä puolestaan suosittelen opiskelukaupungiksi, sillä mielestäni tämä on maailman paras paikka, ja mukava viehättävä pikkukaupunki, josta on kuitenkin kasvamassa koko ajan suurempi metropoli.

- Erno Kärhä, tieto- ja viestintätekniikan opiskelija


Paljon käytännönläheisiä projektitöitäOma polkuni tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaksi eroaa valtaosan reitistä siten, että olen jo ehtinyt olemaan työelämässäkin 3,5 vuotta ennen opiskeluiden aloittamista Lapin AMKissa. Työni lennonjohtajana päättyivät Kauhavan tukikohdan sulkemisen jälkeen, ja edessä oli vaihtoehtoisesti joko pitkä työttömyys tai uudet kuviot, joista valitsin jälkimmäisen.

Pekka SonninenTVT.jpg Olen elämäni aikana ollut tietotekniikan kanssa tekemisissä pikkupojasta saakka, ja tämä tuntui siksi hyvin luontevalta valinnalta. Lisäksi motivoivana tekijänä oli mahdollisuus myöhemmin hyötyä kummastakin tutkinnosta toista ajatellen tulevaisuudessa työelämään jälleen siirryttäessä, kenties jopa yhdistellä niitä. Rovaniemi valikoitui opiskelupaikkakunnaksi ilmaston (aidosti neljä vuodenaikaa) ja muutaman jo paikkakunnalla opiskelevan kaverin ansiosta. Tätä valintaa en ole katunut päivääkään koulun alun jälkeen, eikä Rovaniemi kuulostaisi yhtään huonolta paikalta jäädä asumaan valmistumisen jälkeenkään, mikäli sopiva työpaikka kohdalle osuu.

Näin toista opintovuotta aloittaessa voi todeta, että ensimmäinen opintovuosi meni meidän osaltamme varsin joutuisasti ja lukuisien uusien asioiden oppimisen merkeissä. Opintojaksokokonaisuudet oli suunniteltu järkevästi siten, että pystyimme hyödyntämään niin syksyllä kuin keväälläkin kyseisellä opintojaksolla opiskeltuja aineita soveltaen niitä projekteissamme.

Syksyn aikana kävimme läpi ammatilliseen perusosaamiseen liittyviä juttuja, kuten aiempia opintoja kertaavaa matematiikkaa sekä ohjelmoinnin perusteita. Kaikki tämä oli kuitenkin vain lämmittelyä kevättä varten, sillä keväällä saimme hoitaaksemme ensimmäisen todellisen haasteen, kun SmartCabin-projektimme käynnistyi. Tarkoituksena oli luoda toimiva pienoismalli-prototyyppi tulevaisuuden älytalosta, jossa kaikkia järjestelmiä ohjattaisiin älykkäästi esimerkiksi tietokoneen tai älypuhelimen kautta. 

Elektroniikan perustaitoja ja tietoverkkoja sekä verkkopalvelimen pystyttämistä harjoiteltiin käytännön toimenpitein ja tietoturvaa sekä testauksen perustaitoja iskostettiin mieliin luennoilla. Lopuksi tämä kaikki opittu osaaminen otettiin käyttöön käytännön tasolla. Niin talon pienoismalli itsessään kuin myös siellä käytettävät toiminnalliset komponentit olivat lähes kaikki itse tehtyjä, kuten myös kaapeloinnit ja kytkennät. Kokonaisuutta ohjattiin itse kehittelemiemme käyttöliittymien avulla Raspberry Pi2-tietokoneen kautta. Näille kyseisille koneille loimme itse "älytalon" tarvitsemat palvelinominaisuudet kattavat palvelimet, ja täten pystyimme mahdollistamaan myös etäkäytön esimerkiksi älypuhelimen kautta. Lopuksi testasimme kaiken toimivuuden sekä yhteensopivuuden oppimamme mukaisesti. Koko kevään kestänyt kokonaisuus huipentui huhtikuun lopulla, kun esittelimme Rovaniemen Jokiväylän toimipisteen aulassa järjestetyillä messuillamme omia luomuksiamme.

Koin itse tällaisen projektikeskeisen opintotavan, jossa muut opintojaksolla opetettavat aineet tukevat itse projektia, varsin mielekkääksi. Kaikkea opittua pääsi suoraan soveltamaan käytäntöön, ja toden totta, niin kuin vanha sanonta sanoo, tekemällä oppii! Opettajat ovat myös olleet erittäin mukavia ja helposti lähestyttäviä, joten ilmapiiri koko koulussa on tämän vuoksi varsin avoin ja kannustava. Tuntevat meidät nimeltäkin! Omiakin ideoita on voinut esittää, ja niihin on suhtauduttu kannustavasti ja myönteisesti. Koulullamme on myös erittäin hyvät tilat opiskella alaa. Meiltä löytyy esimerkiksi hyvinkin viimeisen päälle oleva ohjelmistotekniikan laboratorio, pLab. Mielestäni on myös äärimmäisen hyvä, että nämä projektit ovat ajan hermolla, sillä tämän tyyppinen osaaminen tulee tulevaisuudessa avaamaan useita ovia työmarkkinoille.

Voin lämpimästi suositella Lapin ammattikorkeakoulua ja tieto- ja viestintätekniikan opintoja kaikille mielenkiintoisia uusia haasteita etsiville, jotka haluavat haastaa itseään oppimaan paljon uutta ja tulevaisuudessa työskennellä jatkuvasti kehittyvässä ympäristössä. Koska opinnoissa lähdetään aina liikkeelle nollaosaamisesta, ei hakiessa tarvitse myöskään murehtia siitä, ettei alan kanssa ole ollut tekemisissä. Täällä me kaikki opimme uutta, jatkuvasti!

Pekka Sonninen, Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaHaaveena suureen pelifirmaan työllistyminenLukiossa ollessani mietin, että johonkin pitää hakea, mutta silloin ei ollut selkeää päämäärää. Opettajat olivat lukiossa kutsuneet naisvierailijan Electronic Arts-yrityksestä Helsingistä (yksi maailman suurimmista pelialan yrityksistä) puhumaan tietotekniikasta. Kiinnostuin heti esityksen jälkeen alasta ja päätin hakeutua opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa.

Jonna Lamminaho.jpgOlen kotoisin Haapajärveltä ja halusin Rovaniemelle, kun suurkaupungit eivät kiinnostaneet ja Rovaniemi tuntui sopivan isolta kaupungilta. Lisäksi kuullut hyvää kaupungista, kun paikkakunnalla on asunut ja opiskellut tuttuja. Harrastan pyöräilyä ja Rovaniemen luonto on siihen harrastukseen juuri otollinen.

Meillä on koodaamiseen perustuvia kursseja, erilaisia projekteja on suurimmassa osassa opiskelua ja opintoja. Opinnot syvenevät vuosi vuodelta ja joka vuosi tulee uusia projekteja. Ensimmäisenä vuotena meillä oli projektina Roborace (legosta rakennetaan robotteja, jotka kisaavat sitten turnauksissa). Projektissa syntyneet tuotokset esitellään ja pyritään markkinoimaan mahdollisimman myyvästi eli ei riitä, että rakennetaan jotakin, sillä tuotekehityksen lisäksi tehdään myyntiä ja markkinointia. Meillä on myös luentoja, 30op työharjoittelua Myös ohjelmistotekniikan laboratoriossa, pLabissa pystyy suorittamaan opintoja. Jotkut tekevät neljäntenä vuotena puoli vuotta harjoittelua putkeen (30op) eli kaikki työharjoittelut samalla kertaa.

Opinnoissa kaikki on ollut uutta, koska aikaisempaa kokemusta tietotekniikasta ei ole. Koko ajan oppiikin uusia asioita ja asiat on tuntunut mielenkiintoisilta. Meillä koulutuksessa on tasokas opetus, ja hyvät opettajat (auttavat jos on tarvetta ja järjestävät erilaisia vierailuja). Meillä oli esimerkiksi lennostosta vierailijoita, ja he kertoivat mitä tekevät lennostossa: lennostossa on töissä myös tietotekniikan insinöörejä.

Haaveilen työllistymisestä suureen pelifirmaan valmistumisen jälkeen. Alalta voikin työllistyä laajasti, esimerkiksi jonkin organisaation IT-tukeen, ja tietenkin peliteknologia on kasvava ala, jonne voi myös työllistyä. Itseäni kiinnostaa juuri peliteknologian puolelle työllistyminen koska se on kasvava ala ja minulla on osaamista taiteiden puolelta. Esimerkiksi toukokuussa olen menossa yliopistolle pelihahmokurssille, joka kestää viikon. Sulautetut järjestelmät myös kiinnostavat (esimerkiksi softan asentaminen digitaalikellon sisään, eli erilaisten alustojen asentaminen laitteisiin).

Mielestäni koulutus antaa hyvät valmiudet työelämään. Projektiosaamiseen panostetaan opinnoissa, koska työelämässä vaaditaan nykyään paljon ryhmätyötaitoja. Työnantajia ei välttämättä aina kiinnosta työntekijässä tarkempi ja kaiken asian osaaminen, vaan työntekijän halu myös oppia uusia asioita ja motivaatio alaa kohtaan.

Suosittelisin hakeutumaan tieto- ja viestintätekniikkaan jos vähääkään on kiinnostusta alalle. Itse olen hyvin sulautunut tälle alalle ja joukkoon, ja hyvin on mennyt. Kavereita on saanut niin miehistä kuin naisista. Tieto- ja viestintätekniikan opinnot ovat mielenkiintoiset, vaihtelevat ja käytännönläheiset.

 

 - Jonna Lamminaho, Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijaPaljon erilaisia osa-alueita joihin syventyäHakeuduin opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikan puolelle Lapin ammattikorkeakouluun, koska olen kiinnostunut tietotekniikasta. Mielestäni tietotekniikan puolella on myös laaja kirjo erilaisia osa-alueita mihin syventyä. Olen kotoisin Rovaniemeltä, joten tänne opiskelemaan jääminen tuntui luonnollisesta ja oma tukiverkko löytyy täältä myös.

haastattelukuva_Petra Niemi.jpgKoulussa olemme käyneet läpi koodauksen puolelta esimerkiksi c++, c#, python, java, html ja php ohjelmointikieliä. Testauksen perusteet kuuluvat myös opintosuunnitelmaan, siinä opetetaan esimerkiksi dokumentin läpikäyntiä, miten testauksia tehdään ja miksi testaus on tuotekehittelyn kannalta tärkeää. Opintojen alussa käydään läpi perusteita ja koulun edetessä syvennytään yhä pienempiin osa-alueisiin.

Meillä kävi myös Itävallasta opettaja vierailulla, ja hän kertoi meille tietoturvan ja testauksen tärkeydestä. Hän piti ensimmäisenä päivänä luennon ja seuraavat päivät teimme käytännön tehtäviä.

Uusimman OPS:in myötä omia suuntautumisvaihtoehtoja ei ole, mutta omilla kurssivalinnoilla pystyy hyvin syventymään asioihin, joista itse on kiinnostunut ja jonka parissa mahdollisesti haluaa myöhemmin työelämässä olla tekemisissä. Teemme kursseilla projekteja, raportteja ja oppimispäiväkirjoja, koska niitä tehdään paljon myös työelämässä. Luennoilla opetettu teoria ja käytännön harjoittelut menevät mielestäni käsi kädessä, ja molempia on opiskelun aikana riittävä määrä. Itselleni tähän asti mielenkiintoisin asia on ollut sulautetut järjestelmät ja se voisi olla se juttu, jonka parissa voisin valmistumisen jälkeen työskennellä.

Tieto- ja viestintätekniikan puolelta voi muun muassa työllistyä pelialan, koodauksen, ohjelmistotekniikan, johdon- ja asiantuntijatehtäviin, mittariston suunnitteluun, intranetien ylläpitoon, 3D-mallinnukseen ja tietoturva puolelle. Lisäksi erilaiset komponenttivalmistajat työllistävät yleensä hyvin ja suomalaista tietotekniikkaosaamista arvostetaan maailmalla. Näen työllisyysnäkymät siis hyvänä.

 - Petra Niemi, Tieto- ja viestintätekniikan opiskelija