kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Valmistuneiden opiskelijoiden kokemuksia rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoista

Väyläopintojen kautta insinööriopintoihinOpiskelin aiemmin REDUssa talonrakentajan perustutkinnon aikomuksenani jatkaa opiskeluja AMKiin saakka. Ammattikoulun opettajat kertoivat minulle väyläopintomahdollisuudesta opintojeni aikana ja sitä kautta hakeuduin opiskelemaan Lapin AMKiin. Valmistuinkin vuoden alussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi Lapin ammattikorkeakoulusta.

Opiskelu on ollut mukavaa. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintoihini sisältyi kaikille pakollisia kursseja muun muassa matematiikka, fysiikka, mekaniikka ja lujuusoppi sekä esimerkiksi infrarakentamisen ja talonrakentamisen peruskurssit. Valinnaisia kursseja oli muun muassa suunnittelusta, talonrakentamisesta, infrarakentamisesta sekä talotekniikasta.

Opiskelu koostui monipuolisesti luennoista, harjoitustöistä, projekteista ja työharjoittelusta. Olemme hyödyntäneet Lapin AMKin oppimisympäristöjä opinnoissa ja ne ovat todella hyviä. Parasta opinnoissa on käytännön ja teoriatiedon yhdistäminen. Työelämä on myös läsnä opinnoissa ja moni alan yritys on tullut tutuksi opintojen kautta.

Muutin Rovaniemelle Ranualta. Rovaniemi on mielestäni hyvä opiskelijakaupunki ja eniten pidän Lapissa rauhallisuudesta ja luonnosta.

Aiempaa työkokemusta itselläni on kirvesmiehen tehtävistä eri työmailla. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä laajalti alalla, esimerkiksi työnjohdontehtävissä ja suunnittelun parissa. Tällä hetkellä suunnitelmissa olisi opintojen jatkaminen.

Lapin AMKilla on tarjolla useita suuntautumisvaihtoehtoja ja siksi suosittelenkin Lapin AMKia opiskelupaikaksi. Väyläopintoja suosittelen muillekin ammattiopistossa opiskeleville, koska niiden kautta pääsee opiskelemaan korkeakouluopintoja jo perustutkinnon aikana. Lisäksi väyläopinnoissa näkee, onko tämä se mitä haluaa oikeasti tehdä. Väyläopinnot myös vähensivät stressiä jatko-opintopaikan suhteen, sillä ammatillisten väyläopintojen kautta on mahdollista päästä suoraan jatkamaan opintoja ammattikoulusta AMKin tutkinto-opintoihin. On hyvä, kun pääsee yhdistelemään ammattikoulussa opittua käytäntöä ja sitten AMKissa vähän syvempää teoriaa.

Hanna-Maija Hiltula, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, RovaniemiMahdollisuus työllistyä monenlaisiin työtehtäviinTulin Rovaniemelle opiskelemaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa, sillä koulutus vaikutti monipuoliselta ja uskoin työllistymismahdollisuuksiin. Rovaniemi oli entuudestaan tuttu paikka, eikä minua kiinnostanut lähteä etelään, kun täällä oli valmiiksi paljon tuttuja ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Opiskelu oli rentoa. Meillä oli aika vähän kursseja joissa oli läsnäolopakko ja oppimiseen pystyi vaikuttamaan omalla aktiivisuudellaan.

haastattelukuva_Ville Pyhäjärvi.JPGKoulutukseen kuului luentoja, ryhmätöitä, harjoitustöitä ja jonkin verran projektiluontoisia opintoja. Itselleni parhaimmiksi opiskelutavoiksi oppimisen kannalta koin laajat ryhmätyöt, joissa tietoja joutui itse hakemaan ja soveltamaan. Asiat jäivät parhaiten mieleen ne itse tekemällä ja näkemällä vähän vaivaa. Yleisaineita, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja kieliä oli mielestäni sopivasti ja varsinkin englannin opiskelun olen kokenut hyödylliseksi omalla urallani. Opiskelu oli joustavaa ja kehittävää, ja valmisti hyvin erilaisia työtehtäviä varten.

Rakennusinsinöörin tutkinto mahdollistaa moniin eri virkoihin ja tehtäviin hakemisen, mutta valmiudet tulevat siitä kuinka hyvin pystyy soveltamaan teoriaa käytännön töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tärkeänä osana on myös töiden suorittaminen ja kokeminen opiskeluaikana ruohonjuuritasolta alkaen. Harjoittelut ja kesätyöt ovat mielestäni parasta oppia työelämää varten. Opiskeluni aikana järjestettiin rekrytointitapahtumia, joissa yritykset järjestivät verkostoitumistilaisuuksia.

Infra- ja talonrakennuspuolelta kävin syventäviä kursseja. Opinnäytetyöni tein lumirakentamisesta, joka on Suomessa suhteellisen uusi ala. Rakennusalan koulutus on niin yleispätevä, että siitä on ollut hyvin apua kun olen ollut töissä työnjohtajana rakennus- ja telineyrityksissä rakentamassa kaivosaluetta. Koen, että pienellä jatkokoulutuksella minun olisi helppo työskennellä myös kaivoksen prosessissa tai infrapuolella. Suunnitelmissa on suorittaa ylempi ammattikorkeakoulu (YAMK) ja ehkä käyn myös syventäviä ammattiopintoja. Mielestäni jatkuva oppiminen on tärkeää.

Tällä hetkellä työskentelen projektipäällikkönä hankkeessa, jossa suunnittelen ja toteutan erilaisia vesi- ja maarakennustöitä. Minulla oli töihin pehmeä lasku, koska aluksi oli rauhallista. Kesästä on tulossa kiireinen, koska minulle kuuluu projektissa suunnittelu, kilpailutus, urakointi ja viestintä. Täällä on ihan erilaista tehdä töitä kuin esimerkiksi kaivoksella, jossa oli paljon kontrolloidumpaa. Siellä mentiin tilanteesta seuraavaan, eikä ikinä tiennyt millainen seuraava päivä tulisi olemaan. Olisi hienoa jos projektin aikana tulisi jatkohankkeita joihin voisi työllistyä.

Tulevaisuuden tavoitteena olisi pysyä leivän syrjässä ja työllistyä Barentsin alueelle. Voisin olla yksityisellä tai julkisella puolella töissä, tai vaikka perustaa joskus oma yritys. Vielä se ei kuitenkaan ole ajankohtaista.

-Ville Pyhäjärvi, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri