Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia rakennus- ja yhdyskuntatekniikan päiväopinnoista

Opitun teorian soveltaminen käytäntöön tuo opintoihin mielekkyyttäojaniemi eemeli (filtteröity).JPG
Ennen kuin tulin Lapin AMKiin, opiskelin ammattilukiossa vuosina 2011-2015 puualaa, ja valmistuin puusepäksi. Rakennus – ja yhdyskuntatekniikan opinnot kiinnostivat, sillä opinnot vaikuttivat mielenkiintoisilta ja halusin ehdottomasti jäädä opiskelemaan Rovaniemelle.

Rovaniemi on kaupunkina sopivan kokoinen ja ihmisiä ei ole liikaa eikä liian vähän. Täällä kaikki tarvittava löytyy läheltä ja opiskelijaelämä on vilkasta. Opintojen ulkopuolella Rovaniemi tarjoaa myös monipuolisesti tekemistä ja aktiviteetteja sekä paljon nähtävää. Näistä syistä en halunnut muuttaa muualle opiskelemaan, vaan olen viihtynyt hyvin kotikaupungissani.

Koen, että Lapin AMK on opiskeluympäristönä myös sopivan kokoinen, sillä yksilöllisen avunsaaminen opettajilta on helppoa, mikäli sille on tarvetta. Rantavitikan kampus, jossa rakennustekniikan opiskelijat opiskelevat on mielestäni viihtyisä ja täältä löytyy hyvin tiloja niin luennoille kuin käytännön laboratorioharjoituksille, mutta myös itsenäistä työskentelyä varten.

Opiskelen nyt toista vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa ja suuntaudun opinnoissa infra- ja kaivostekniikkaan. Opiskelu on ollut tähän asti sopivan haastavaa ja vaatinut paljon omaa ajattelua sekä työtä. Opinnot sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, sekä paljon teoriaopintoja, mutta vastapainoksi myös paljon käytännönharjoituksia, kuten laboratoriotöitä Lapin AMKin oppimisympäristöissä. Lapin AMKin tarjoamaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen kuuluu myös erikoisuutena lumirakentamisen kurssi, jossa toteutetaan talvisin erilaisia rakennelmia kampuksen ympäristöön, tällaista kurssia ei ole muissa AMKeissa.

Opinnot koostuvat yleisesti luennoista, harjoitus- ja projektitöistä sekä käytännönharjoituksista, esimerkiksi sillä mainitsemallani lumirakentamisen kurssilla teimme lumesta erilaisia rakennelmia kampuksemme pihalle, kuten kupoleja. Parasta tähänastisissa opinnoissa on mielestäni ollut työharjoittelu, koska työmaalla pääsee itse soveltamaan opittua teoriaa käytäntöön.

Olen opintojen aikana työskennellyt alani työtehtävissä Destialla kesätöissä, sekä suoritin harjoittelun siellä samalla. Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi infrarakennusalan työnjohdossa, mutta myös monessa muussa paikassa. Tarkoitukseni olisi valmistumisen jälkeen työllistyä johonkin infra –alan yritykseen, mutta haluaisin kuitenkin jäädä töihin Lappiin. Opinnot antavat hyvät eväät työelämää varten, niin Lappiin, kuin muuallekin. Suosittelen alani opintoja kaikille rakentamisesta kiinnostuneille.

- Eemeli Ojaniemi, rakennus –ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijaLappi on lähellä sydäntäniJyri Laitamaa (filtteröity).jpg
Haluan asua pohjoisessa ja pidän erityisesti Rovaniemestä asuinpaikkana. Olen asunut ympäri Suomea, mutta olen myös käynyt aikaisempia opintoja täällä, joten tiesin, millainen opiskelijakaupunki Rovaniemi on. Olen opiskellut ja työskennellyt 15- vuotiaasta saakka infra –ja kaivosalan tehtävissä, joten rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot vaikuttivat hyvältä keinolta lähteä etenemään urallani.

Ennen kuin tulin Lapin AMKiin, opiskelin ammattiopistossa maanrakennuskoneenkuljettajan perustutkinnon. Halusin jäädä Rovaniemelle jatkamaan opintojani, sillä Lappi on lähellä sydäntäni ja Rovaniemi on mukava paikka opiskella. Rovaniemeltä löytyy sopivasti kaikkea tarvittavaa, kuten palveluja ja välimatkat ovat lyhyet, kaupunkina Rovaniemi ei ole mielestäni liian iso, muttei liian pienikään. Lapin AMKissa on mielestäni sopivasti oppilaita, joten opettajat ja oppilaat tulevat tutuiksi ja opetusta saa yksilöllisemmin tarvittaessa.

Opiskelen nyt toista vuotta rakennus – ja yhdyskuntatekniikan insinööriopintoja ja olen kyllä tykännyt opinnoistani. Suuntaudun infra – ja kaivospuolelle, joten pääsen hyvin jatkamaan ja syventämään aikaisempaa osaamistani. Opinnot koostuvat alan yleisistä teoriaopinnoista ja jonkin verran on myös syventäviä erikoistumiskursseja. Teemme myös paljon projekteja ryhmissä ja olemme monen kurssin aikana käyttäneet esimerkiksi jotain tiettyä kohderakennusta, johon olemme suunnitelleet kursseittain erilaisia projekteja käytännönharjoittelun muodossa. Minulle erityisesti mieleen jäänyt kurssi oli ensimmäisen vuoden Geo –ja Infra kurssi, sillä se oli todella mielenkiintoinen ja liittyi vahvasti tuleviin oman alan töihin. Olen myös työskennellyt opintojeni ohella alan työtehtävissä, kuten kaivoksilla ja julkisella sektorilla.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi työnjohtajana maanrakennustehtävissä, joka itseäni kiinnostaa. Haluaisin myös valmistuttuani jäädä mielellään Lappiin, sillä täällä on minun alalleni hyvät työllistymismahdollisuudet.

- Jyri Laitamaa, rakennus –ja yhdyskuntatekniikan opiskelijaPohjoista osaamista arvostetaantopi huttunen.JPG
Olen lähtöisin Sysmästä eli Lahden ja Jyväskylän välistä, mutta Rovaniemellä olen kuitenkin asunut jo 8 vuotta. Olen aiemmalta ammatiltani koneistaja. Alun perin minun oli tarkoitus mennä rakennusalalle jo toisella asteella, mutta päädyin sittenkin metallipuolelle. Sieltä valmistuttuani olin 3 vuotta työelämässä, joista pari vuotta olin oman alan työtehtävissä, jonka jälkeen vaihdoin rakennusalan hommiin. Sen jälkeen päätin hakea rakennustekniikan insinööriksi. Isäni on arkkitehti, joten senkin vaikutti siihen, että halusin lähteä kokeilemaan juuri tätä alaa.

Hain ensisijaisesti Lapin AMKiin, sillä ajattelin täällä olevan paljon rauhallisempi ja avoimempi ilmapiiri, myös ihmiset ovat Lapissa hyvällä tavalla erilaisia. Rovaniemi on monikulttuurinen ja mieluisa opiskelukaupunki, täällä ihmisiin tutustuminen on helppoa. Aktiviteetteja ja harrastusmahdollisuuksiakin on yhtä paljon kuin toiveitakin ja lisäksi Rovaniemellä on kunnon talvi, mutta silti lämmin kesä.

Opiskelu on itsessään ollut erittäin joustavaa ja jouhevaa. Koulutuksen myötä meillä on hyvät työelämäsuhteet ja teemme paljon yritysten antamia projekteja eli verkostoituminen on erittäin helppoa Lapin AMKissa. Ensimmäisen vuoden aikana käydään läpi kaikkia osa-alueita rakennusalalta ja toisen vuoden aikana sitten suuntaudutaan joko talonrakentamiseen, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Lisäksi on mahdollisuus suuntautua osittain myös suunnittelupuolelle. Itselläni on tarkoitus suuntautua talonrakentamiseen ja suunnitteluun.

Talonrakentamisessa käydään läpi miten talot oikeasti kuuluu rakentaa, infralla enemmän keskitytään maan oikeaoppiseen käyttöön, ympäristöön sekä kaivokseen. Talo- ja energiatekniikkaan puolestaan kuuluu mm. ilmanvaihtojärjestelmät ja talotekniset ratkaisut. Kaikki kuitenkin pitävät sisällään piirustusten tekoa ja suunnittelua.


Tiivistetysti opintoihin kuuluu projektiluontoista opiskelua, käytännön tekemistä, projektien suunnittelua, perusaineita luentoina, yritysvierailuja sekä työharjoittelua. Lapin AMKissa on hyvät laboratoriotilat, joissa päästään tekemään alakohtaisia harjoituksia sekä yleisten aineiden harjoitustöitä. Opiskelijat saavat käyttää tiloja vapaasti.

Lumirakentamisen kurssi on jäänyt erityisesti mieleen, sillä lumirakennuksen perusteet kuuluvat Lapin AMKissa peruskursseihin, mikä onkin Lapin AMKin yksi erikoisuus ja korostaa arktista osaamista. Se oli siis käytännön harjoitusta ja kurssilla korostui lumen käyttö rakennusmateriaalina.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska täällä on avoin ja pirteä ilmapiiri. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta on mahdollista valmistua useaan eri tehtävään. Työllistymistilanne täällä pohjoisessa on hyvä ja pohjoista osaamista arvostetaan ihan maailmanlaajuisesti, koska täällä on mm. vähän erilainen työmoraali. Opinnot antavat kaikin puolin perusteelliset ja hyvät eväät tulevaan työelämään. Valmistumisen jälkeen haluaisin työskennellä työn johtotehtävissä aktiivisena toimijana Pohjois-Suomessa tai sitten lähteä ulkomaille alan töihin.

- Topi Huttunen, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijaInsinöörikoulutuksesta monipuoliset eväät rakennusalalleLapin AMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo ovat yhtä mieltä aiheesta miksi hakeutua rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi: rakennusalan koulutus on monipuolinen, suuntautumisvaihtoehtoja koulutuksessa on paljon ja työtilanne valmistumisen jälkeen näyttää hyvälle. Ja kun koulutus on monipuolinen, myös valmistumisen jälkeen työtehtävät ovat monipuoliset. Opintojen aikana työllistymistä pidetään hyvänä eikä palkkauskaan opiskelijoiden mielestä ole huonompi.

Raksaopiskelijat.jpg -Rakennusinsinööriksi valmistuessa voi työllistyä monipuolisesti, työ voi olla ihmisten parissa työskentelyä tai suunnittelutehtäviä toimistolla, ammattina voi olla myös rakennusalan konsultti tai rakennusalan yrittäjä, sillä koulutus antaa hyvän pohjan yrittäjyydelle, kertovat opiskelijat.

-Minua kiinnostaa valmistumisen jälkeen talotekniikka ja LVI-suunnittelu vaikkakin olen ollut tähän saakka infrapuolella työnjohtoharjoittelussa, kertoo Aino.

-Minua taas kiinnostaa infrapuoli, sillä siellä on hyvä työtilanne, kertoo Tuomas.

Opiskelijat toteavat, että valmistumisen jälkeen tehtävät voivat sijoittua rakennustyömaajohtajasta asiantuntijaksi tai infrasuunnittelijaksi, työmaapäälliköksi tai projektipäälliköksi; mahdollisuudet työllistyä ovat laajat.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnolla, niin kuin muillakin insinööri –tutkinnoilla, voi työllistyä hyvin myös kansainvälisestikin ja esimerkiksi isot kansainväliset yritykset ovat opiskelijoille mahdollisia tulevaisuuden työpaikkoina.

-Opinnoissa on hyvää se, että opinnot ovat joustavat. Jos esimerkiksi haluaa valmistua etuajassa, se on mahdollista, sillä valmistumista voi halutessaan nopeuttaa. Opiskelu on myös käytännönläheistä ja opiskelutavaksi voi valita sen mikä itseltä tuntuu parhaimmalta, kertoo Tuomas.

-Opinnoissa ryhmätyöprojektit ovat hyviä, sillä niissä oppii ryhmätyötaitoja ja koulutus tarjoaa yleensäkin hyvät työelämätaidot. Positiivista opiskelussa on myös se, että opiskelun ohella pystyy työskentelemään omalla alalla, ja näin jo opintojen aikana saa työkokemusta. Meillä esimerkiksi harjoittelujaksot tai kesätyöpaikat voivat ajoittua toukokuusta elokuuhun, jolloin pystyy kartuttamaan hyvin oman alan työkokemusta, kertoo Kristiina.

-Opetus Lapin AMKissa keskittyy pohjoisiin oloihin, joka voi valmistumisen jälkeen olla etu. Täältä valmistuneet työllistyvät ihan hyvin. Esimerkiksi vaikka opiskelen Rovaniemellä, minulla on työharjoittelupaikka kesäksi Vantaalla, jatkaa Tuomas.

Opiskelijat ovat viihtyneet Rovaniemellä hyvin. Kaikki ovat muuttaneet muualta opiskelemaan Rovaniemelle: Aino Pellosta, Tuomas Kannuksesta ja Kristiina Tampereelta. ”Rovaniemi opiskelupaikkakuntana hyvä, viihtyisä, palvelut lähellä, asunnon saa melko hyvin, kulkuyhteydet ovat hyvät”, kuvailevat opiskelijat.

-Rovaniemi opiskelukaupunkina oli positiivinen yllätys: verkostoituminen on helppoa ja täällä tuntee olonsa tervetulleeksi. Nuorena on helppo lähteä kauemmaksikin kotipaikkakunnalta, joten suosittelemme kyllä opiskelupaikkakuntaa kauempaakin, toteavat opiskelijat.

- Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijatVerkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK