kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoista

Työelämä on ollut läheisesti läsnä opinnoissaemmalaitinen.jpg
Valmistuin Jyväskylän Lyseon lukiosta ja pitkään aikaan en tiennyt mitä hakisin opiskelemaan. Lapin AMKille tuli lisähakuun rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto ja päätin lähteä kokeilemaan tutustuttuani koulutuksen sisältöön paremmin.

Opiskelupaikkakunnalla ei ole ollut itselleni väliä, enkä arkaillut muuttaa Jyväskylästä Rovaniemelle. Aluksi jännitti tulla tänne, mutta Rovaniemi on paljastunut oikein mukavaksi kaupungiksi asua. Tapahtumia ja tekemistä on ollut mukavasti ja kaikki tarvittavat palvelut Rovaniemellä ovat helposti saatavilla. Kulkuyhteydetkin tänne ovat hyvät.

Olen tykännyt Lapin AMKsta kouluna ja opetuksen taso on ollut mielestäni hyvä. Koulu on sopivan kokoinen ja apua on aina saanut tarvittaessa. Ensimmäisenä vuonna meillä oli infra, talotekniikan ja talonrakennustekniikan perusteita sekä CAD-piirtämistä. Lisäksi kävimme tulityö- tieturva- ja työturvakorttikoulutukset. Nyt olemme käyneet läpi yrittäjyyttä, rakentamistaloutta, englantia, kemiaa ja mittaustekniikkaa. Kevät puolella alkaa kurssit, joiden aikana valitaan suuntautuminen. Kumpanakin vuonna olemme käyneet matematiikkaa ja fysiikkaa.

Enimmäkseen meillä on ollut tähän asti luentoja. Olemme tehneet projektejakin, esimerkiksi ensimmäisen vuoden syksyllä teimme rivitalokohteeseen maatöistä projektin ja keväällä samaan kohteeseen projektin rakenteista ja taloteknillisistä ratkaisuista. Laboratoriotyöskentelyä meillä on ollut tähän mennessä jonkin verran ja lisää tulee olemana myöhemmin sekä maanmittauksessa meillä on ollut käytännönharjoituksia. Kesäisin suoritamme työharjoittelujaksoja.

Olemme hyödyntäneet Lapin AMKin oppimisympäristöjä opintojen aikana. Meillä on rakennustekniikan oma labra, jossa teemme käytännönharjoituksia. Parhaiten on jäänyt mieleen kurssi mittaustekniikasta, sillä pääsimme tekemään laitteilla harjoituksia niin sisällä kuin ulkona. Viime kevään rakentamisen ja talotekniikan perusteet ovat jääneet mieleen mielenkiintoisten projektien ansiosta. Parasta on ollut opintojen monipuolisuus, siitä olen pitänyt erityisesti. On luentoja, mutta myös käytännön harjoitteluja. Olemme myös käyneet yritysvierailuilla, mikä on ollut mielenkiintoista. Lapin AMK on kouluympäristönä miellyttävä. On luokkia, luentosaleja, atk-luokkia ja itseopiskelutiloja.

Valmistuttuani voin toimia suunnittelijana, työnjohtajana, tuotantojohtajana tai –insinöörinä, rakennusinsinöörinä sekä yrittäjänä. Viime kesänä olin uuden Keski-Suomen keskussairaalan työmaalla rakennussiivoajana. En tiedä vielä tarkasti, mitä urasuunnitelmia minulla on, mutta luultavasti suunnittelupuolelle pyrin.

Työelämä on ollut läheisesti läsnä opinnoissa. Yritykset ovat käyneet esittäytymässä meille ja kertomassa tarkemmin toiminnastaan, olemme käyneet yritysvierailuilla. Lisäksi Rovaniemen insinööriopiskelijoiden yhdistys ja maarakennuspuolen yritykset ovat järjestäneet saunaillan, jossa saimme tietoa yrityksistä rennon yhdessä olon merkeissä. Opinnot ovat antaneet mielestäni hyvät valmiudet työelämään. Olemme käyneet alusta asti aivan rakennusalan perusteita, joka on ollut hyvä, sillä minulla ei ole rakennusalasta aiempaa kokemusta. Apua on aina saanut, jos on tarvinnut.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä täällä on mukavat ja osaavat opetaajat, mielekäs oppimisympäristö sekä hyvät suuntautumisvaihtoehdot. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa kannattaa tulla opiskelemaan, sillä alalla on hyvät työllistymismahdollisuudet ja hyvä palkkaus.

Emma Laitinen, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija


Opitun teorian soveltaminen käytäntöön tuo opintoihin mielekkyyttäojaniemi eemeli (filtteröity).JPG
Ennen kuin tulin Lapin AMKiin, opiskelin ammattilukiossa puualaa, ja valmistuin puusepäksi. Rakennus – ja yhdyskuntatekniikan opinnot kiinnostivat, sillä opinnot vaikuttivat mielenkiintoisilta ja halusin ehdottomasti jäädä opiskelemaan Rovaniemelle.

Rovaniemi on kaupunkina sopivan kokoinen ja ihmisiä ei ole liikaa eikä liian vähän. Täällä kaikki tarvittava löytyy läheltä ja opiskelijaelämä on vilkasta. Opintojen ulkopuolella Rovaniemi tarjoaa myös monipuolisesti tekemistä ja aktiviteetteja sekä paljon nähtävää. Näistä syistä en halunnut muuttaa muualle opiskelemaan, vaan olen viihtynyt hyvin kotikaupungissani.

Koen, että Lapin AMK on opiskeluympäristönä myös sopivan kokoinen, sillä yksilöllisen avunsaaminen opettajilta on helppoa, mikäli sille on tarvetta. Rantavitikan kampus, jossa rakennustekniikan opiskelijat opiskelevat on mielestäni viihtyisä ja täältä löytyy hyvin tiloja niin luennoille kuin käytännön laboratorioharjoituksille, mutta myös itsenäistä työskentelyä varten. 

Opiskelen nyt toista vuotta rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa ja suuntaudun opinnoissa infra- ja kaivostekniikkaan. Opiskelu on ollut tähän asti sopivan haastavaa ja vaatinut paljon omaa ajattelua sekä työtä. Opinnot sisältävät mm. matematiikkaa ja fysiikkaa, sekä paljon teoriaopintoja, mutta vastapainoksi myös paljon käytännönharjoituksia, kuten laboratoriotöitä Lapin AMKin oppimisympäristöissä. Lapin AMKin tarjoamaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutukseen kuuluu myös erikoisuutena lumirakentamisen kurssi, jossa toteutetaan talvisin erilaisia rakennelmia kampuksen ympäristöön, tällaista kurssia ei ole muissa AMKeissa.

Opinnot koostuvat yleisesti luennoista, harjoitus- ja projektitöistä sekä käytännönharjoituksista, esimerkiksi sillä mainitsemallani lumirakentamisen kurssilla teimme lumesta erilaisia rakennelmia kampuksemme pihalle, kuten kupoleja. Parasta tähänastisissa opinnoissa on mielestäni ollut työharjoittelu, koska työmaalla pääsee itse soveltamaan opittua teoriaa käytäntöön. 

Olen opintojen aikana työskennellyt alani työtehtävissä Destialla kesätöissä, sekä suoritin harjoittelun siellä samalla. Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi infrarakennusalan työnjohdossa, mutta myös monessa muussa paikassa. Tarkoitukseni olisi valmistumisen jälkeen työllistyä johonkin infra–alan yritykseen, mutta haluaisin kuitenkin jäädä töihin Lappiin. Opinnot antavat hyvät eväät työelämää varten, niin Lappiin, kuin muuallekin. Suosittelen alani opintoja kaikille rakentamisesta kiinnostuneille.

- Eemeli Ojaniemi, rakennus –ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijaLappi on lähellä sydäntäniJyri Laitamaa (filtteröity).jpg
Haluan asua pohjoisessa ja pidän erityisesti Rovaniemestä asuinpaikkana. Olen asunut ympäri Suomea, mutta olen myös käynyt aikaisempia opintoja täällä, joten tiesin, millainen opiskelijakaupunki Rovaniemi on. Olen opiskellut ja työskennellyt 15- vuotiaasta saakka infra –ja kaivosalan tehtävissä, joten rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopinnot vaikuttivat hyvältä keinolta lähteä etenemään urallani.

Ennen kuin tulin Lapin AMKiin, opiskelin ammattiopistossa maanrakennuskoneenkuljettajan perustutkinnon. Halusin jäädä Rovaniemelle jatkamaan opintojani, sillä Lappi on lähellä sydäntäni ja Rovaniemi on mukava paikka opiskella. Rovaniemeltä löytyy sopivasti kaikkea tarvittavaa, kuten palveluja ja välimatkat ovat lyhyet, kaupunkina Rovaniemi ei ole mielestäni liian iso, muttei liian pienikään. Lapin AMKissa on mielestäni sopivasti oppilaita, joten opettajat ja oppilaat tulevat tutuiksi ja opetusta saa yksilöllisemmin tarvittaessa.

Opiskelen nyt toista vuotta rakennus – ja yhdyskuntatekniikan insinööriopintoja ja olen kyllä tykännyt opinnoistani. Suuntaudun infra – ja kaivospuolelle, joten pääsen hyvin jatkamaan ja syventämään aikaisempaa osaamistani. Opinnot koostuvat alan yleisistä teoriaopinnoista ja jonkin verran on myös syventäviä erikoistumiskursseja. Teemme myös paljon projekteja ryhmissä ja olemme monen kurssin aikana käyttäneet esimerkiksi jotain tiettyä kohderakennusta, johon olemme suunnitelleet kursseittain erilaisia projekteja käytännönharjoittelun muodossa. Minulle erityisesti mieleen jäänyt kurssi oli ensimmäisen vuoden Geo –ja Infra kurssi, sillä se oli todella mielenkiintoinen ja liittyi vahvasti tuleviin oman alan töihin. Olen myös työskennellyt opintojeni ohella alan työtehtävissä, kuten kaivoksilla ja julkisella sektorilla.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä esimerkiksi työnjohtajana maanrakennustehtävissä, joka itseäni kiinnostaa. Haluaisin myös valmistuttuani jäädä mielellään Lappiin, sillä täällä on minun alalleni hyvät työllistymismahdollisuudet.

- Jyri Laitamaa, rakennus –ja yhdyskuntatekniikan opiskelijaPohjoista osaamista arvostetaantopi huttunen.JPG
Olen lähtöisin Sysmästä eli Lahden ja Jyväskylän välistä, mutta Rovaniemellä olen kuitenkin asunut jo 8 vuotta. Olen aiemmalta ammatiltani koneistaja. Alun perin minun oli tarkoitus mennä rakennusalalle jo toisella asteella, mutta päädyin sittenkin metallipuolelle. Sieltä valmistuttuani olin 3 vuotta työelämässä, joista pari vuotta olin oman alan työtehtävissä, jonka jälkeen vaihdoin rakennusalan hommiin. Sen jälkeen päätin hakea rakennustekniikan insinööriksi. Isäni on arkkitehti, joten senkin vaikutti siihen, että halusin lähteä kokeilemaan juuri tätä alaa.

Hain ensisijaisesti Lapin AMKiin, sillä ajattelin täällä olevan paljon rauhallisempi ja avoimempi ilmapiiri, myös ihmiset ovat Lapissa hyvällä tavalla erilaisia. Rovaniemi on monikulttuurinen ja mieluisa opiskelukaupunki, täällä ihmisiin tutustuminen on helppoa. Aktiviteetteja ja harrastusmahdollisuuksiakin on yhtä paljon kuin toiveitakin ja lisäksi Rovaniemellä on kunnon talvi, mutta silti lämmin kesä.

Opiskelu on itsessään ollut erittäin joustavaa ja jouhevaa. Koulutuksen myötä meillä on hyvät työelämäsuhteet ja teemme paljon yritysten antamia projekteja eli verkostoituminen on erittäin helppoa Lapin AMKissa. Ensimmäisen vuoden aikana käydään läpi kaikkia osa-alueita rakennusalalta ja toisen vuoden aikana sitten suuntaudutaan joko talonrakentamiseen, infra- ja kaivostekniikkaan tai talo- ja energiatekniikkaan. Lisäksi on mahdollisuus suuntautua osittain myös suunnittelupuolelle. Itselläni on tarkoitus suuntautua talonrakentamiseen ja suunnitteluun.

Talonrakentamisessa käydään läpi miten talot oikeasti kuuluu rakentaa, infralla enemmän keskitytään maan oikeaoppiseen käyttöön, ympäristöön sekä kaivokseen. Talo- ja energiatekniikkaan puolestaan kuuluu mm. ilmanvaihtojärjestelmät ja talotekniset ratkaisut. Kaikki kuitenkin pitävät sisällään piirustusten tekoa ja suunnittelua.


Tiivistetysti opintoihin kuuluu projektiluontoista opiskelua, käytännön tekemistä, projektien suunnittelua, perusaineita luentoina, yritysvierailuja sekä työharjoittelua. Lapin AMKissa on hyvät laboratoriotilat, joissa päästään tekemään alakohtaisia harjoituksia sekä yleisten aineiden harjoitustöitä. Opiskelijat saavat käyttää tiloja vapaasti.

Lumirakentamisen kurssi on jäänyt erityisesti mieleen, sillä lumirakennuksen perusteet kuuluvat Lapin AMKissa peruskursseihin, mikä onkin Lapin AMKin yksi erikoisuus ja korostaa arktista osaamista. Se oli siis käytännön harjoitusta ja kurssilla korostui lumen käyttö rakennusmateriaalina.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska täällä on avoin ja pirteä ilmapiiri. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikasta on mahdollista valmistua useaan eri tehtävään. Työllistymistilanne täällä pohjoisessa on hyvä ja pohjoista osaamista arvostetaan ihan maailmanlaajuisesti, koska täällä on mm. vähän erilainen työmoraali. Opinnot antavat kaikin puolin perusteelliset ja hyvät eväät tulevaan työelämään. Valmistumisen jälkeen haluaisin työskennellä työn johtotehtävissä aktiivisena toimijana Pohjois-Suomessa tai sitten lähteä ulkomaille alan töihin.

- Topi Huttunen, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelijaInsinöörikoulutuksesta monipuoliset eväät rakennusalalleLapin AMKin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijat Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo ovat yhtä mieltä aiheesta miksi hakeutua rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi: rakennusalan koulutus on monipuolinen, suuntautumisvaihtoehtoja koulutuksessa on paljon ja työtilanne valmistumisen jälkeen näyttää hyvälle. Ja kun koulutus on monipuolinen, myös valmistumisen jälkeen työtehtävät ovat monipuoliset. Opintojen aikana työllistymistä pidetään hyvänä eikä palkkauskaan opiskelijoiden mielestä ole huonompi.

Raksaopiskelijat.jpg -Rakennusinsinööriksi valmistuessa voi työllistyä monipuolisesti, työ voi olla ihmisten parissa työskentelyä tai suunnittelutehtäviä toimistolla, ammattina voi olla myös rakennusalan konsultti tai rakennusalan yrittäjä, sillä koulutus antaa hyvän pohjan yrittäjyydelle, kertovat opiskelijat.

-Minua kiinnostaa valmistumisen jälkeen talotekniikka ja LVI-suunnittelu vaikkakin olen ollut tähän saakka infrapuolella työnjohtoharjoittelussa, kertoo Aino.

-Minua taas kiinnostaa infrapuoli, sillä siellä on hyvä työtilanne, kertoo Tuomas.

Opiskelijat toteavat, että valmistumisen jälkeen tehtävät voivat sijoittua rakennustyömaajohtajasta asiantuntijaksi tai infrasuunnittelijaksi, työmaapäälliköksi tai projektipäälliköksi; mahdollisuudet työllistyä ovat laajat.

 

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinöörin tutkinnolla, niin kuin muillakin insinööri –tutkinnoilla, voi työllistyä hyvin myös kansainvälisestikin ja esimerkiksi isot kansainväliset yritykset ovat opiskelijoille mahdollisia tulevaisuuden työpaikkoina.

-Opinnoissa on hyvää se, että opinnot ovat joustavat. Jos esimerkiksi haluaa valmistua etuajassa, se on mahdollista, sillä valmistumista voi halutessaan nopeuttaa. Opiskelu on myös käytännönläheistä ja opiskelutavaksi voi valita sen mikä itseltä tuntuu parhaimmalta, kertoo Tuomas.

-Opinnoissa ryhmätyöprojektit ovat hyviä, sillä niissä oppii ryhmätyötaitoja ja koulutus tarjoaa yleensäkin hyvät työelämätaidot. Positiivista opiskelussa on myös se, että opiskelun ohella pystyy työskentelemään omalla alalla, ja näin jo opintojen aikana saa työkokemusta. Meillä esimerkiksi harjoittelujaksot tai kesätyöpaikat voivat ajoittua toukokuusta elokuuhun, jolloin pystyy kartuttamaan hyvin oman alan työkokemusta, kertoo Kristiina.

-Opetus Lapin AMKissa keskittyy pohjoisiin oloihin, joka voi valmistumisen jälkeen olla etu. Täältä valmistuneet työllistyvät ihan hyvin. Esimerkiksi vaikka opiskelen Rovaniemellä, minulla on työharjoittelupaikka kesäksi Vantaalla, jatkaa Tuomas.

Opiskelijat ovat viihtyneet Rovaniemellä hyvin. Kaikki ovat muuttaneet muualta opiskelemaan Rovaniemelle: Aino Pellosta, Tuomas Kannuksesta ja Kristiina Tampereelta. ”Rovaniemi opiskelupaikkakuntana hyvä, viihtyisä, palvelut lähellä, asunnon saa melko hyvin, kulkuyhteydet ovat hyvät”, kuvailevat opiskelijat.

-Rovaniemi opiskelukaupunkina oli positiivinen yllätys: verkostoituminen on helppoa ja täällä tuntee olonsa tervetulleeksi. Nuorena on helppo lähteä kauemmaksikin kotipaikkakunnalta, joten suosittelemme kyllä opiskelupaikkakuntaa kauempaakin, toteavat opiskelijat.

- Kristiina Natunen, Aino Vuopio ja Tuomas Mäkitalo, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opiskelijatVäyläopintojen kautta insinööriopintoihinOpiskelin aiemmin REDUssa talonrakentajan perustutkinnon aikomuksenani jatkaa opiskeluja AMKiin saakka. Ammattikoulun opettajat kertoivat minulle väyläopintomahdollisuudesta opintojeni aikana ja sitä kautta hakeuduin opiskelemaan Lapin AMKiin. Valmistuinkin vuoden alussa rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriksi Lapin ammattikorkeakoulusta.

Opiskelu on ollut mukavaa. Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintoihini sisältyi kaikille pakollisia kursseja muun muassa matematiikka, fysiikka, mekaniikka ja lujuusoppi sekä esimerkiksi infrarakentamisen ja talonrakentamisen peruskurssit. Valinnaisia kursseja oli muun muassa suunnittelusta, talonrakentamisesta, infrarakentamisesta sekä talotekniikasta.

Opiskelu koostui monipuolisesti luennoista, harjoitustöistä, projekteista ja työharjoittelusta. Olemme hyödyntäneet Lapin AMKin oppimisympäristöjä opinnoissa ja ne ovat todella hyviä. Parasta opinnoissa on käytännön ja teoriatiedon yhdistäminen. Työelämä on myös läsnä opinnoissa ja moni alan yritys on tullut tutuksi opintojen kautta.

Muutin Rovaniemelle Ranualta. Rovaniemi on mielestäni hyvä opiskelijakaupunki ja eniten pidän Lapissa rauhallisuudesta ja luonnosta.

Aiempaa työkokemusta itselläni on kirvesmiehen tehtävistä eri työmailla. Valmistumisen jälkeen on mahdollista työskennellä laajalti alalla, esimerkiksi työnjohdontehtävissä ja suunnittelun parissa. Tällä hetkellä suunnitelmissa olisi opintojen jatkaminen.

Lapin AMKilla on tarjolla useita suuntautumisvaihtoehtoja ja siksi suosittelenkin Lapin AMKia opiskelupaikaksi. Väyläopintoja suosittelen muillekin ammattiopistossa opiskeleville, koska niiden kautta pääsee opiskelemaan korkeakouluopintoja jo perustutkinnon aikana. Lisäksi väyläopinnoissa näkee, onko tämä se mitä haluaa oikeasti tehdä. Väyläopinnot myös vähensivät stressiä jatko-opintopaikan suhteen, sillä ammatillisten väyläopintojen kautta on mahdollista päästä suoraan jatkamaan opintoja ammattikoulusta AMKin tutkinto-opintoihin. On hyvä, kun pääsee yhdistelemään ammattikoulussa opittua käytäntöä ja sitten AMKissa vähän syvempää teoriaa.

Hanna-Maija Hiltula, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri, RovaniemiMahdollisuus työllistyä monenlaisiin työtehtäviinTulin Rovaniemelle opiskelemaan rakennus- ja yhdyskuntatekniikkaa, sillä koulutus vaikutti monipuoliselta ja uskoin työllistymismahdollisuuksiin. Rovaniemi oli entuudestaan tuttu paikka, eikä minua kiinnostanut lähteä etelään, kun täällä oli valmiiksi paljon tuttuja ja hyvät harrastusmahdollisuudet. Opiskelu oli rentoa. Meillä oli aika vähän kursseja joissa oli läsnäolopakko ja oppimiseen pystyi vaikuttamaan omalla aktiivisuudellaan.

haastattelukuva_Ville Pyhäjärvi.JPGKoulutukseen kuului luentoja, ryhmätöitä, harjoitustöitä ja jonkin verran projektiluontoisia opintoja. Itselleni parhaimmiksi opiskelutavoiksi oppimisen kannalta koin laajat ryhmätyöt, joissa tietoja joutui itse hakemaan ja soveltamaan. Asiat jäivät parhaiten mieleen ne itse tekemällä ja näkemällä vähän vaivaa. Yleisaineita, kuten matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa ja kieliä oli mielestäni sopivasti ja varsinkin englannin opiskelun olen kokenut hyödylliseksi omalla urallani. Opiskelu oli joustavaa ja kehittävää, ja valmisti hyvin erilaisia työtehtäviä varten.

Rakennusinsinöörin tutkinto mahdollistaa moniin eri virkoihin ja tehtäviin hakemisen, mutta valmiudet tulevat siitä kuinka hyvin pystyy soveltamaan teoriaa käytännön töiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tärkeänä osana on myös töiden suorittaminen ja kokeminen opiskeluaikana ruohonjuuritasolta alkaen. Harjoittelut ja kesätyöt ovat mielestäni parasta oppia työelämää varten. Opiskeluni aikana järjestettiin rekrytointitapahtumia, joissa yritykset järjestivät verkostoitumistilaisuuksia.

Infra- ja talonrakennuspuolelta kävin syventäviä kursseja. Opinnäytetyöni tein lumirakentamisesta, joka on Suomessa suhteellisen uusi ala. Rakennusalan koulutus on niin yleispätevä, että siitä on ollut hyvin apua kun olen ollut töissä työnjohtajana rakennus- ja telineyrityksissä rakentamassa kaivosaluetta. Koen, että pienellä jatkokoulutuksella minun olisi helppo työskennellä myös kaivoksen prosessissa tai infrapuolella. Suunnitelmissa on suorittaa ylempi ammattikorkeakoulu (YAMK) ja ehkä käyn myös syventäviä ammattiopintoja. Mielestäni jatkuva oppiminen on tärkeää.

Tällä hetkellä työskentelen projektipäällikkönä hankkeessa, jossa suunnittelen ja toteutan erilaisia vesi- ja maarakennustöitä. Minulla oli töihin pehmeä lasku, koska aluksi oli rauhallista. Kesästä on tulossa kiireinen, koska minulle kuuluu projektissa suunnittelu, kilpailutus, urakointi ja viestintä. Täällä on ihan erilaista tehdä töitä kuin esimerkiksi kaivoksella, jossa oli paljon kontrolloidumpaa. Siellä mentiin tilanteesta seuraavaan, eikä ikinä tiennyt millainen seuraava päivä tulisi olemaan. Olisi hienoa jos projektin aikana tulisi jatkohankkeita joihin voisi työllistyä.

Tulevaisuuden tavoitteena olisi pysyä leivän syrjässä ja työllistyä Barentsin alueelle. Voisin olla yksityisellä tai julkisella puolella töissä, tai vaikka perustaa joskus oma yritys. Vielä se ei kuitenkaan ole ajankohtaista.

-Ville Pyhäjärvi, rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööri