kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maanmittaustekniikan päiväopinnoista

Projektit vahvistavat työelämätaitojamaiju mäkitiura.jpg
Olen valmistunut Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta ylioppilaaksi. Olin lukiossa kiinnostunut yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoittajan ammatista. Pohdinkin viimeisen lukiovuoteni aikana maisema-arkkitehdin opintoja, kunnes tutustuin Lapin AMKin maanmittaustekniikan opintoihin. Kiinnostuin alasta, sillä myös maanmittausinsinöörinä voisin toimia kaavoituksen parissa ja toisaalta myös siksi, että opinnot voisi suorittaa kotipaikkakunnallani.

Olin lukiossa myös kiinnostunut esimerkiksi maantieteestä ja matematiikasta, joten maanmittausala tuntui kiinnostuksiini nähden loogiselta. Toisaalta, pohdittuani neljän lukiovuoteni aikana useaa eri ammattia uudestaan ja uudestaan, tuntui virkistävältä hakea sellaiselle alalle, josta minulla ei ollut juuri ammattikorkeakoulun lyhyttä yleisesitystä enempää tietoa.

Rovaniemi on minulle kaupunkina tärkeä. Viihdyn Lapissa ja tahtoisin mahdollisuuksien mukaan myös työllistyä Lapin tai Pohjois-Suomen alueelle. Myös luontoarvot ovat itselleni tärkeitä ja tahdon toimia paikkakunnalla, jossa kynnys lähteä luontoon on pieni. Koska paikkakunnalla sijaitsee yliopisto ja ammattikorkeakoulu, on Rovaniemi kuitenkin opiskelijakaupunkina melko aktiivinen ja esimerkiksi erilaisia tapahtumia järjestetään usein. Olen kokenut opiskeluyhteisön hyväksi. Lisäksi harrastus- ja ulkoliikuntamahdollisuudet ovat loistavat ympäri vuoden.

Maanmittausala on erittäin monipuolinen, mikä heijastuu voimakkaasti myös opintoihin. Itse olen ollut aina kaikesta kiinnostuva, minkä vuoksi olen nauttinut suuresti opintojen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Opinnoissamme on ollut myös hyvää tasapainottelua käytännön mittausten ja teorian välillä, mitä lukiosta valmistuttuani kaipasinkin. Erityisesti ensimmäisenä vuonna opintoihimme kuului melko paljon käytännön mittausharjoituksia.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna opinnot keskittyvät perusopintoihin, ja tähän asti olemmekin opiskelleet esimerkiksi matematiikkaa ja fysiikkaa sekä maanmittausalaan liittyvää geodeettista laskentaa. Olemme käyneet läpi myös erilaisia alan laitteita ja ohjelmistoja sekä muita alan kannalta hyödyllisiä sähköisiä ympäristöjä. Lisäksi olemme opiskelleet muun muassa kiinteistötekniikkaa ja maankäyttöä.

Opiskelumme on melko käytännönläheistä ja sisältää paljon erilaisia itsenäisiä harjoitustöitä, joista osa vaatii itsenäistä ongelmanratkaisukykyä ja opitun melko laajaakin soveltamista. Tenttejä pidetään suhteellisen vähän ja osaaminen todistetaan harjoitustehtävin ja tehtävistä raportoimisella.

Jokaisen lukukauden aikana suoritamme suuremman projektityön, johon integroidaan saman lukukauden kursseja. Projektien aikana pääsemme soveltamaan jo opittuja taitoja käytännön tilannetta vastaavassa ympäristössä ja ratkaisemaan itse tehtävässä ilmeneviä ongelmia. Itse olen kokenut projektit erityisen opettavaisiksi ja ammattitaitoa vahvistaviksi. Erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden kartoitusprojektin koin erittäin hyödylliseksi sen valmentaessa opiskelijoita itsenäiseen perusmittausten suorittamiseen.

Maanmittausopiskelijoilla on oma laboratorio, jossa käytössämme on tietokoneita sekä alamme laitteistoa ja laitteistoon kuuluvia oheistavaroita kuten kolmijalkoja. Käytännön mittausharjoituksia suoritamme pääasiassa koulun ulkotiloissa, mutta mittaustulokset käsittelemme laboratorion ohjelmistojen avulla.

Eniten mieleeni ovat jääneet aivan ensimmäiset mittausharjoitukset ja ensimmäisen kevään kartoitusprojekti. Itselläni ei entuudestaan ollut mitään kokemusta maanmittausalasta ja ensimmäiset tunnit, joilla käsittelimme alan laitteistoa, olivat jännittäviä. Ensimmäisen vuoden keväällä kartoitimme jo itsenäisesti koulun piha-alueelta rajatun alueen. Projekti oli erittäin opettavainen ja sen aikana esiintyneet ongelmat vahvistivat erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä.

Olen kokenut projektimaisen työskentelyn oppimisen kannalta korvaamattomaksi. Projektit vahvistavat käytännön työelämätaitoja sekä esimerkiksi kokousteknisiä taitoja. Projekteihin integroitujen opintojaksojen asiat on myös helpompi sisäistää, kun niitä käytetään samanaikaisesti käytännön harjoituksiin.

Maanmittausinsinöörit työllistyvät esimerkiksi valtion, kuntien ja yksityisten yritysten alaisuuteen ja uramahdollisuuksia on niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Maanmittausinsinöörejä työllistyy muun muassa kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin, kunnan ja valtion tarpeisiin yhdyskuntasuunnitteluun ja monipuolisesti erilaisiin rakentamisen projekteihin. Töitä on virkamies- ja asiantuntijatehtävissä sekä tavallisissa maastomittauksissa. Yksityisellä taholla tekniikan insinöörien työnkuva voi olla löyhempi ja esimerkiksi maanmittausinsinööri voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Työnkuvan monipuolisuuden ansiosta alalla pääseekin varmasti kiinnostuksensa ja motivaationsa mukaan työllistymään hyvinkin vaihteleviin tehtäviin.

Suosittelen Lapin AMKia, sillä tämä on opiskelijaläheinen ja rauhallinen. Ongelmatilanteiden sattuessa, kynnys ottaa yhteyttä auttavaan tahoon on matala ja apua ongelmiin on tarjolla. Maanmittaustekniikan opiskelijayhteisö on loistava ja pienehkön kokonsa vuoksi yhteisöstä on helppo löytää paikka. Lisäksi alan työllistymismahdollisuudet ovat hyvät ja työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti.

Maiju Mäkitiura, maanmittaustekniikan insinööriopiskelija
Lappi jättää pysyvän vaikutuksenjuhani hernesniemi.jpg
Valmistuin Tampereen Klassillisesta lukiosta ja lähdin opiskelemaan maanmittaustekniikkaa, sillä se kuulosti mielenkiintoiselta ja en tiennyt alasta ennen hakemista. Minulla ei ole aiempaa työkokemusta kyseiseltä alalta. Ammattikorkeakouluissa maanmittaustekniikkaa voi opiskella vain täällä Rovaniemellä Lapin AMKssa tai Metropoliassa.

Olen alun perin kotoisin Lempäälästä. Lähdin Lappiin opiskelemaan, sillä toinen vaihtoehto oli lähteä Espooseen, joka ei tuntunut mielekkäältä. En ollut koskaan aiemmin viettänyt aikaa Lapissa, joten kuulosti mielenkiintoiselta kokemukselta lähteä asumana Lappiin. Ympäristö poikkeaa huomattavasti Tampereen seudusta ja Rovaniemellä on rauhallisempaa. Opiskelukaupunkina Rovaniemi on rauhallinen ja monipuolinen. Täällä ollaan hyvin lähellä luontoa, jonne pääsee mukavasti rauhoittumaan opintojen parista.

Lappiin kannattaa lähteä, sillä se jättää ihmiseen sellaisen vaikutuksen, jota ei unohda. On ainakin erilainen kokemus, josta kertoa kavereille, jotka asuvat suuremmissa opiskelijakaupungeissa. Rovaniemi on mukavan rauhallinen kaupunki, jossa liikkuessa ei tule samanlaista kiireen tunnetta kuin suuremmissa kaupungeissa.

Opiskelu on tähän asti ollut monipuolista ja avartavaa. Kursseja on ollut matematiikasta ja fysiikasta sekä yleisesti insinöörialasta. Olemme opetelleet mittalaitteiden ja ohjelmistojen käyttöä sekä käsitelty kaavoitusta ja kiinteistötoimituksia niin käytännössä kuin lakiin tutustuen.

Opinnot koostuvat kursseista, jotka syksyllä ja keväällä liittyvät kyseisen kauden projektiin, jossa tehdään projektityö kaikista käsiteltävistä aiheista. Kesäkausi meillä on noin neljä kuukautta pitkä, jonka aikana suoritamme harjoitteluja.

Erityisesti mieleen on jäänyt ensimmäiseltä vuodelta kartantuottamisen projekti. Kyseessä oli ensimmäinen alaan liittyvä tehtävä, jossa pääsi näkemään oman käden jäljen ja työskentelemään niin sisällä, että ulkona.

Opinnoissa on ollut parasta niiden monipuolisuus, sillä omalla kohdallani olen kiinnostunut monista asioista enkä tiennyt mitä haluaisin tehdä lukion jälkeen. Monipuolisuus pitää hyvin mielenkiintoa yllä. Koulu on ympäristönä rauhallinen ja mukava paikka opiskella. Suurin osa kasvoista tulee tutuksi, jonka ansiosta on helpompi lähestyä ihmisiä oman alan ulkopuoleltakin.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Voin työllistyä monipuolisesti muun muassa mittaus- ja kartoitustehtäviin, sovelluskehitykseen ja ohjelmointiin, ympäristön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Olen opintojen aikana työskennellyt jo Nokian Vesi Oy:ssä.

Urasuunnitelmani ovat valmistumisen jälkeen vielä auki, on niin monta erilaista suuntaa, minne voin lähteä. Työelämä on ollut opinnoissa läsnä kesäisten työharjoitteluiden kautta ja opiskelijat mielellään jakavat kokemuksiaan harjoitteluista, jolloin kukin saa tietoa erilaisista työtehtävistä.

Opinnot antavat hyvät perusteet tulevaisuuden työuralle. Opintojen suuntaamisella voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvät valmiudet erilaisiin työtehtäviin itsellä on. En tiedä vielä, jäänkö valmistumisen jälkeen Lappiin töihin, sillä alalla riittää työntekijöistä kysyntää ympäri Suomen.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä tämä on rauhallinen ja mukava oppilaitos. Parasta on sijainti Lapissa. Maanmittaustekniikan opintoja suosittele, sillä työllisyysnäkymät ovat alalla hyvät. Työtehtäviä löytyy niin suunnittelun kuin tekemisenkin puolella. Kokemuksena Lappi jättää pysyvän vaikutuksen. Ihminen voi lähteä Lapista, muttei Lappi ihmisestä, eikä tämä paikka lopulta niin kaukana ole.

Juhani Hernesniemi, maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaHyvin työllistävä ala houkuttiRasmus Raimoranta.JPG
Olen kotoisin Turusta ja muutin Rovaniemelle opintojen perässä. Tiesin haluavani opiskella maanmittaustekniikan insinööriksi ja kyseistä alaa voi Suomessa opiskella ainoastaan Espoossa ja Rovaniemellä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valinta oli minulle selvä.

Lapissa on hieno luonto ja kunnon talvi sekä muutenkin niin erilaista kuin Etelä-Suomessa. Halusin vaihtelua elämään, joten suuntasin katseen kohti Lappia ja muutin mielenkiintoisen alan vuoksi Rovaniemelle. Aiempaa kokemusta minulla ei alasta ollut, sillä ennen AMK-opintoja valmistuin lukiosta ylioppilaaksi. Ei minulla aluksi ollut tästä alasta juurikaan tietoa, mutta kun ala kiinnosti, niin lähdin sitten etsimään tietoa ja Lapin AMKin nettisivuilta sitä löytyikin hyvin. 

Maanmittaustekniikan opinnot houkuttelivat minua hyvän työllistymistilanteen vuoksi ja sen, että kyseessä on ala, joka kehittyy jatkuvasti uuden teknologian myötä. Ala valintaan vaikutti myös se, että halusin alalle, jossa pääse työskentelemään ulkona.

Maanmittaustekniikka on monipuolinen koulutusala, sillä työtehtäviä on lukuisia, joihin valmistumisen jälkeen voi työllistyä. Maanmittaustekniikan insinööri voi työskennellä joko sisä- tai ulkotöissä. Toimistossa tapahtuviin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaavoitusta, suunnittelua, erilaisia lohkomisia ja maankäyttöön liittyviä selvityksiä. Ulkotöihin puolestaan lukeutuu muun muassa perusmittaukset tai maastokatselmukset esimerkiksi rajojen tarkistus. Ja tietysti myös tämä ala kansainvälistyy nopeasti. Opintojen myötä on hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon ja sitä kautta hakea työpaikkaa ulkomailta. Itse olen lähdössä vaihtoon Mariboriin ensi syksynä.

Minun mielestäni opinnoissa kiinnostavinta on ollut mittaustyöt ja se, että tämä koulutus on todella monipuolinen. Opinnoissa tutustutaan alaan ihan kaikista tietokoneohjelmista lähtien. Laserkeilaus on myös yksi semmoinen mielenkiintoinen osa-alue, joka itseäni kiinnostaa, meillä on ollut siihen liittyviä opintoja nyt toisena vuonna. Lapin AMKilta löytyy hyvin näitä alaan liittyviä erilaisia laitteita, joilla me pääsemme sitten käytännössä harjoittelemaan.

Kun teknologia kehittyy, niin sen myötä myös laitteet pienenevät ja niitä on laitettu myös esim. droneihin, joilla mittauksia voidaan tehdä myös ilmasta käsin ja niissä on kaikki GPS-paikantimet sun muut. Eli alalla täytyy jatkuvasti kehittää omaa osaamista teknologian kehittymisen myötä. Se on mielestäni hyvällä tavalla haastavaa. Lapin AMKin tarjoama etu tällä alalla on kaivospuoli, sillä pohjoisen kaivokset ovat täällä iso työllistäjä ja ne ovat lähellä Rovaniemeä.

Tiesin työllistymistilanteen olevan alalla hyvä jo ennen opintojen aloittamista, mutta niiden monipuolisuus yllätti entisestään, kun se alkoi opintojen myötä hahmottua. Ensi kesänä minulla olisi tarkoitus mennä kesätöihin sellaiseen firmaan, joka tekee kaikuluotausmittauksia. Sekin on sellainen työ, mistä minulla ei ollut aluksi mitään tietoa saatikka siitä, että maanmittaustekniikan insinöörit voivat sellaiseenkin työllistyä. Tämäkin kertoo siitä, että ala on semmoinen, joka kehittyy koko ajan. Kuulin tästä työpaikasta opettajaltani, kun kyseinen firma haki sinne opiskelijoita kesäksi. Muutenkin opettajien kautta kuulee todella paljon alan työpaikoista, joita ei välttämättä itse edes osaisi hakea tai olisi niistä tietoinen. Viime kesänä olin itse tekemässä tienrakennus- ja seurantamittauksia, tärkein urakka oli alikulkusillan rakentaminen. Siellä seurattiin ja mitattiin rakenteita ja tehtiin rakennusmielle merkintöjä eli selvennettiin heille sitä urakkaa. Insinöörit saavat suorittaa kaikki harjoittelujaksot kesäisin palkallisina.

Lappi on mielestäni ihan mahtava ympäristö asua ja opiskella, sillä tykkään siitä, että täällä on niin hyvät harrastusmahdollisuudet varsinkin talviurheilulajien osalta kuten laskettelu ja jääkiekko. On mukavaa nauttia kunnon talvesta. Olen ollut tyytyväinen päätökseeni lähteä opiskelemaan Lappiin ja vaikka tämä nyt on kaukana omasta kotipaikkakunnasta, niin junalla on päässyt kuitenkin kätevästi kulkemaan Turkuun, en koe, että välimatka olisi ollut ongelma.

En oikein osaa sanoa mikä opinnoissa on parasta, sillä voisin ihan hyvin sanoa, että kaikki, mutta jos jokin on ihan pakko valita, niin sitten sanoisin, että kaverit mitä täältä on saanut ja se kun opiskelu on oikeasti mukavaa. Itselleni myös merkkaa paljon se, että opiskelu on siinä suhteessa mielekästä, ettei tarvitse koko ajan jännittää pääseekö tenteistä läpi, sillä itse koen opinnot helpoiksi, koska olen niihin niin motivoitunut. Omalla kiinnostuksella on paljon merkitystä. Suosittelen ottamaan alasta selvää ja tutustumaan siihen, sillä työllistymistilanne alalla on erittäin hyvä.

Lapin AMK on mielestäni hyvä paikka opiskella, sillä täällä on hyvin intiimi ilmapiiri, ja kaikki melkein tuntee kaikki, mikä on mielestäni kiva asia. Koen, että yksi Lapin AMKin vahvuus on nimenomaan se, ettei tämä ei ole hirveän iso koulu. Kun tuli tänne uuteen kouluun ja uudelle paikka kunnalle, niin helposti kyllä heti tutustui uusiin ihmisiin ja sai kavereita. Tähän vaikutti merkittävästi varmasti myös se, että meillä oli tosi hyvät tuutorit, jotka piti huolen siitä, että meillä oli heti hauskaa, kun aloitimme opinnot. Tietysti opintojen aloitus myös vähän jännittikin, kun kaikki oli uutta, mutta opintojen aloitus oli tehty todella helpoksi ja mukavaksi. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska tämä antaa hyvät valmiudet tulevaan työelämään, homma toimii täällä ja olen ollut kyllä tyytyväinen opetuksen laatuun. Myös opettajat ovat mukavia.

- Rasmus Raimoranta, maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaMaanmittausalalla on laajat työllistymismahdollisuudetOlen aiemmalta koulutukseltani kartoittaja, joten maanmittausalan opintoihin hakeutuminen tuntui luonnolliselta. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta, ja insinööriopinnot ovat olleet minulle aika lailla itsestäänselvyys jo pitemmän aikaa. Olen myös työskennellyt alan parissa muutamana kesänä Lapin Maanmittaustoimistolla. Valitsin Lapin AMKin koulutuspaikakseni, koska halusin jäädä kotipaikkakunnalleni.

Janne Matilainen maanmittaus.jpg Lapin AMKissa maanmittausalan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Opintoihimme kuuluu useita itsenäisesti suoritettavia harjoitustöitä, joten kyseiset asiat tulee opittua hyvin. Myös teoriaosuudesta pidetään huolta, jotta harjoitustyöt onnistuvat. Tämän lisäksi opintoihimme kuuluu useita projektitöitä, jotka opettavat käytännönläheisen työskentelyn ohella hallinnointitaitoja. Opintomme sisältävät lisäksi kiinteistötekniikkaa ja -taloutta, lainsäädäntöä, paikkatietoa, geofysiikkaa, matematiikkaa, yrittäjyyttä, runsaasti alan ohjelmistoja sekä mittaustekniikkaa. Mielestäni opinnoissa mukavinta on itsenäinen, ajattelua vaativa ja ongelmaratkaisulähtöinen työskentelytapa. Harjoitustehtävät ovat myös mielenkiintoisia, ja niistä on mukava nähdä oman työn tulos. Myös erityisen hyvä luokkahenki ja Lapin AMKin järjestelmien hyvä toimivuus tuo oman osansa opiskelun mielekkyyteen.

Tällä hetkellä suoritan ensimmäistä työharjoitteluani Rovaniemen kaupungin tontti- ja paikkatietopalveluissa. Minulla on aiempaa kokemusta julkishallinnon tehtävistä Maanmittauslaitoksella, mutta halusin nähdä työn myös kunnallisella tasolla. Työtehtäväni liittyvät pääsääntöisesti yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen. Päivittäisiä tehtäviä ovat olleet muun muassa rakennuksen paikan merkintä, valmiin sokkelin kartoitus, rajannäytöt, tonttien pyykitys sekä maastomallit. Olen myös oppinut paljon siitä, miten kunta valvoo ja hallinnoi rakentamista. Työni on ollut itsenäistä ja erilaiset työtehtävät ovat luoneet päiviin vaihtelua. Työporukka on myös ollut hyvä!

Työllistymismahdollisuudet maanmittausalalla ovat hyvin laajat, työtehtäviä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tehtävät liittyvät usein infrastruktuuriin, rakentamiseen ja kiinteistöihin. Pääasiallisena tarkoituksena on yleensä tuottaa ajantasaista sekä luotettavaa paikkatietoa. Uskoisin, että Lapin alueella kaivostoiminta voisi tuottaa uusia työpaikkoja. Valmistumisen jälkeen haluaisin katsoa, mitä yksityistoimialoilla on tarjota. Haluaisin myös olla kehittämässä maanmittausalaa.

Maanmittausala tarjoaa miellyttävän tasapainon niille, jotka pitävät sekä ulko- että sisätyöskentelystä, modernista teknologiasta ja luonnontieteistä. On mukavaa päästä soveltamaan teknistä ja matemaattista teoriaa käytäntöön. Alalla on runsaasti tehtäviä, joissa saa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta myös sellaisiakin, joissa voi syventyä vain omaan työskentelyynsä. Maanmittausalalla ollaan myös hyvin halukkaita ja valmiita hyödyntämään uusinta teknologiaa, joten tietoyhteiskuntaan kasvaneilla nuorilla on hyvät valmiudet pysyä mukana alan nopeassa kehityksessä.

 

Janne Matilainen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittaus on monipuolinen alaValitsin maanmittausalan opinnot, koska halusin alan, joka työllistäisi minut. Maanmittausala ei ollut minulle entuudestaan tuttu vaan otin siitä itse selvää ennen koulutukseen hakemista. Kuulin maanmittausalan tutkinnon työllistävän moniin eri työtehtäviin ja halusinkin työn olevan monipuolista. Koulutuspaikaksi valitsin Lapin AMKin, koska olen kotoisin pohjoisesta ja halusin myös jäädä tälle seudulle.

Jenni Marjeta maanmittaus.jpg Maanmittausalan opinnot koostuvat sopivassa suhteessa luennoista, harjoitustöistä ja projekteista. Käytäntö- ja maastoharjoituksia järjestetään sekä ulko- että sisätiloissa sopivan kokoisissa ryhmissä. Opintoihin kuuluu mm. matematiikkaa, kiinteistöasioita, rakennusmittauksia ja tietokoneohjelmien käyttöä. Mielestäni opinnot kehittävät myös sosiaalisuuttani ja laskemistaitojani. Lapin AMKissa opinnot ovat mielestäni mielekkäitä ja koulun ilmapiirikin on hyvä. Opettajat ja luokkakaverit kannustavat aina eteenpäin.

Tällä hetkellä suoritan harjoitteluani Kemijoki Oy:ssä. Kyseinen yritys on Suomen suurimpia sähköntuottajia, ja tiesin etukäteen työtehtävieni kiinteistöasioiden parissa olevan mielenkiintoista. Konkreettisiin työtehtäviini on kuulunut kiinteistöselvityksiä ja yksityistiekokouksia. Olen saanut työharjoittelustani paljon irti ja mielekkäintä työssäni ovat olleet työtoverini. Työharjoittelu on kehittänyt osaamistani hyvin kiinteistötekniikan osalta.

Maanmittausalan työmahdollisuudet ovat monipuoliset. Alalta voi työllistyä esimerkiksi kiinteistöasioihin toimiston puolelle tai työmaille ulkohommiin. Oman asuinpaikkani työllisyystilanne näyttää hyvältä, koska varsinkin tällä alalla tarvitaan aina uusia ammattilaisia esimerkiksi kiinteistöalalla tai mittaustehtävissä. Maanmittausalan palkkataso on myös hyvä. Opiskelujen jälkeen aionkin hankkia työpaikan alan parissa tai jatkaa opintojani pidemmälle.

Jenni Marjeta, maanmittaustekniikan opiskelija

 Kiinnostavalle alalle opiskelemaanValitsin tekniikan alan, koska matemaattiset aineet olivat vahvoja sekä yläasteella että lukiossa. Näiden pohjalta päätin hakea maanmittaustekniikkaa, koska työllisyystilanne näyttää lupaavalta ja ala alkoi kiinnostaa.

karuselli%20Laura%20Laukkanen%20edit_jpg.jpgValittuani koulutusohjelman oli helppo valita minne paikkakunnalle haen, koska maanmittaustekniikkaa voi ainoastaan opiskella Rovaniemellä, Espoossa sekä ruotsinkielisellä linjalla Vaasassa. Näistä valitsin Rovaniemen, koska pääkaupunkiseutu ei ole oikein minua varten.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, suomen kieltä, englantia sekä perusteita eri ammattiaineista kuten paikkatietotekniikkaa, geodeettista laskentaa sekä esimerkiksi kiinteistöoppia. Kolmantena ja neljäntenä vuonna syvennytään tarkemmin ammattiaineisiin ja voidaan valita vapaammin mitä aihealueita haluaa opiskella ja mitä taitoja syventää.

Maanmittausalalla opiskelu on sopivan rentoa. Opiskelutapoina meillä on käytössä perusluentotunnit sekä olennaisena osana atk-tunnit. Teemme myös paljon erilaisia ryhmätöitä. Meillä on myös muutama kurssi projektiopintoja, jossa hankitaan työnantajalta, esimerkiksi kunnalta, yksityiseltä yritykseltä tai maanmittauslaitokselta, tulevaan työelämään liittyviä oikeita projekteja.

Opiskeluun liittyy olennaisena osana myös yleensä palkallinen harjoittelu, joka on mielekästä ja mukavaa, koska siinä pääsee näkemään käytännössä mitä tulet tekemään työksesi sekä samalla saat palkan sekä opintopisteet. Harjoittelu tapahtuu kesäisin menemällä kesätöihin maanmittausalan työtehtäviin.

Rovaniemi on sopivan kokoinen kaupunki. Täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut sekä hyvät liikuntamahdollisuudet. Vaikkakin Rovaniemi on aika pohjoisessa, suosittelen muuttamaan tänne. Täällä on mukava oma opiskelijayhteisö ammattikorkeakoulun ja yliopiston kautta.

Maanmittausalalla riittää töitä vaikkakin se on aika pieni ja tuntematon ala. Töitä tarjoaa muun muassa kunnat, maanmittauslaitos, yritykset sekä voi tietenkin perustaa oman yrityksen. Työnimikkeitä ovat esimerkiksi maanmittausinsinööri, toimitusinsinööri ja mittauspäällikkö.

Koulutusohjelma antaa hyvän valmiuden toimia maanmittausinsinöörin tehtävissä, ammattikorkeakoulussa oppii sekä teorian että käytännön. Koulusta saa muun muassa perusteet lainsäädäntöön, mittauslaitteiden ja mittaustulosten käsittelyyn ja erilaisten tietokoneohjelmien käyttöön, kuten AutoCAD:in, Novapointin, 3D-Winin ja MapInfon, mitkä ovat tärkeitä taitoja työelämässä.

 

- Laura Laukkanen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittausalasta ammattiMaanmittausala tarjoaa tekniikan alalle aikoville monia mahdollisuuksia. Maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä ja Lapin AMKin maanmittaustekniikan opettaja Sami Porsanger kertovat, että maanmittausinsinöörit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin teollisuuden, julkisen ja yksityisen sektorin pariin.

Maanmittaustekniikka.jpgTyöllistyä voi esimerkiksi toimitusinsinööriksi, joka hoitaa kiinteistöjen rajojen muodostusta ja ylläpitää kiinteistörekisterijärjestelmää tai paikkatietoinsinööriksi, jotka kehittävät ja pitävät yllä paikkatietojärjestelmiä. Yksityisellä puolella talonrakennus- ja infrapuoli työllistävät, myös teollisuus: erilaiset teollisuusmittaukset ja käytännössä esimerkiksi rakennettavien tehdasalueiden tiet, infrat ja rakenteet ovat maanmittausinsinöörin tehtäväaluetta. Maanmittausinsinööri tekee mittauksia ja maailmassa on paljon mitattavaa. Maanmittausinsinöörit voivat työllistyä esimerkiksi kaivoksiin mittaustyönjohtajiksi, kertoo maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä.

-Itse olen ollut useampana kesänä Destia Rail Oy:ssä kesätöissä, jossa olen tehnyt ratamittauksia. Vastuu tehtävissä on kasvanut koko ajan ja tällä hetkellä minulla on myös yhden työmaan mittaukset vastuualueena, jatkaa Tuomas.

Maanmittaustekniikan opiskelijat työllistyvät hyvin jo opintojen aikana suoraan oman alan tehtäviin. Sami Porsanger kertoo, että opiskelijat yleensä työllistyvät ensimmäisissä kesätyöpaikoissa erilaisiin maastomittaushommiin, jolloin saatetaan tulla viettäneeksi aikaa ulkona ja maastossa. Myöhempinä kesinä opiskelijat työllistyvät vastuullisempiin töihin. Sekä Sami ja Tuomas ovat sitä mieltä, että maanmittaustekniikan opiskelijat yltävät jo opintojen aikana hyvään palkkatasoon.

-Maanmittausinsinöörit tekevät suhteellisen näkymätöntä työtä. Kun halutaan tietoa ympäristöstä, se vaatii yleensä maanmittarin ammattitaitoa. Maanmittausinsinöörille mittalaitteet ja koordinaatit ovat tuttuja: maanmittausinsinööri mittaa esimerkiksi minne tiet maastossa tulevat, tonttien ja kiinteistöjen sijainnit ja ovatko esimerkiksi rakennukset suorassa. Myös paikkatietopuoli on tuttua maanmittareille, kartat ovat maanmittausinsinöörien käsialaa ja maanmittausinsinöörit ylläpitävät niitä lähtökohtaisesti, kuvailee Sami Porsanger.

-Teknologian kehittyminen alalla on ollut nopeaa, maanmittausinsinöörit tekevät esimerkiksi 3D –mallinnusta infrapuolella ja erilaiset mittalaitteet ja huipputeknologiset ratkaisut valtaavat alaa, Sami jatkaa.

Vaikka maanmittausinsinöörit työllistyvät hyvin Suomessa, ei kansainvälinen ura ole mahdoton.

-Maanmittaustekniikan insinöörit voivat työllistyä kansainvälisesti etenkin yksityiselle sektorille, sillä samat mittauslaitteet ovat käytössä ympäri maailmaa. Ruotsiin ja Norjaan työllistyy maanmittareita, kertoo Tuomas, joka itsekin on kansainvälisessä nuorten maanmittareiden toiminnassa mukana. Tuomas kertookin, että maanmittarit jo opintojen aikana verkostoituvat hyvin, sillä maanmittausinsinöörejä koulutetaan vain muutamissa ammattikorkeakouluissa. Opinnoissa käydään perusaineita mitä muutkin insinöörit opinnoissaan käyvät, ja esimerkiksi kiinteistölainsäädäntö, kiinteistökauppaan liittyvä lainsäädäntö, on merkittävä osa opintoja.

-Jos kiinnostaa maantieto koulussa, kartat ja luonto, on maanmittausinsinöörin työ juuri oikea. Tosin maanmittausinsinöörit tekevät paljon sisähommiakin ja oman kiinnostuksen mukaan voi suuntautua myös siistiin sisätyöhön, kertoo Tuomas.

-Maanmittaustekniikan opinnot ovat monipuolisia ja kehitystahti alalla on kova teknologian saralla. Ala on hyvin työllistävä, summaa Sami Porsanger haastattelua yhteen.

Maanmittausinsinööriksi voi opiskella Rovaniemellä Lapin AMKissa.

Maanmittaustekniikan insinööriopinnoista valmistuu maanmittausinsinöörejä, jotka tuottavat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin, sekä samalla maanmittausinsinöörit vastaavat kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina mutta myös monimuoto-opintoina, jolloin opinnot voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta ja esimerkiksi työn ohessa. Opinnot kestävät 4 vuotta.

Tuomas kertoo opinnoistaan myös seuraavalla videolla: Kokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista