Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maanmittaustekniikan monimuoto-opinnoista

Halusin alalle, jossa on mahdollista liikkua luonnossaOlen aiemmalta ammatiltani sairaanhoitaja, joten maanmittaus oli alana minulle täysin uusi. Valitsin maanmittausalan sen vuoksi, että halusin alalle jossa saa liikkua luonnossa. Rovaniemellä oleva koulutus oli sijainniltaan minulle sopivan matkan päässä, joten sen vuoksi päädyin opiskelemaan alaa Lapin AMKiin.

Parpala Marjo (maanmittaus).jpg Maanmittausalan monimuoto-opinnot koostuvat paljon virtuaaliluennoista iltaisin iLincissä, ryhmätöistä sekä itsenäisistä tehtävistä. Itsenäisen opiskelun rooli opinnoissa on suuri, sillä Iltaluentoja on 3-4 iltana joka viikko. Opintoihin kuuluu myös 2-3 päivän mittaisia lähijaksoja noin kerran kuukaudessa. Opinnoissa korostuvat muun muassa paikkatietojärjestelmät, kiinteistötekniikka, projektityöskentely ja tekninen osaaminen. Monimuoto-opintojen lähipäivillä tehdään käytännön harjoituksia maastossa ja verkkotunneilla puolestaan opetellaan esimerkiksi sovellusohjelmien käyttöä opettajan esimerkein. Opintoihin kuuluu lisäksi perusharjoittelu, ammattiharjoittelu ja syventävä harjoittelu. Työharjoittelupaikoina voi olla esimerkiksi maanmittauslaitos, kunnat ja mittausalan yritykset.

Opiskelu onnistuu hyvin toiselta paikkakunnalta käsin, koska opiskelu painottuu iLinc-luentoihin. Lähipäiviä on sopivasti ja kauempaa kulkeville on hyvät julkiset yhteydet. Opiskelu vie kyllä paljon aikaa, koska se on paljolti itsenäistä, mutta tällaisessa opiskelumuodossa oma motivaatio alaa kohtaan korostuu. Vaikka ajoittain tehtäviä pakkautuu päällekkäin, opiskelu on kuitenkin kaikin puolin joustavaa. Lähipäiviä on sopivasti ja ilta luennoilla saa istua kotikoneella. Osittain voi itse suunnitella jopa opintojen sisältöäkin.

Mielekkäintä maanmittausalan opinnoissa on se, että on päässyt opiskelemaan itseään kiinnostavaa alaa joustavassa muodossa. Monimuoto-opiskelussa puolestaan on mielekkäintä se, että oman työjärjestyksen voi pitkälti sovittaa hyvin yhteen muun elämän kanssa eikä opiskelu ole sidottuna päiväopintointoihin. Se oli suurin syy miksi valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan, koska tällä tavalla voin suorittaa koulua työn ohella, eikä minulla olisi muutenkaan ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteen sovittaminen ajallisesti on ollut haasteellista, mutta monimuoto-opintojen ansiosta kuitenkin mahdollista, koska on voinut itse suunnitella oman ”lukujärjestyksen”.

Maanmittausalalta on mahdollista työllistyä esimerkiksi toimitusinsinööriksi, kuntien kaavoitus ja maankäytön suunnitteluun, paikkatietojärjestelmien suunnittelijaksi ja – kehittäjäksi sekä maanmittausalan yrityksiin muun muassa. tie-, rakennus- ja ratatyömaille. Olen huomannut että työpaikkailmoituksia on vähän esillä, mutta ajattelisin että työllistyminen on ilmeisen hyvä siitä huolimatta, koska esimerkiksi harjoittelussa ja kesätöissä pääsee hyvin näyttämään oman osaamisen ja aktiivisuutensa ja sitä kautta työllistymään. Asun Ii:ssä ja näen työllistymisen omalla asuinpaikkakunnalla monipuolisena. Noin 40 kilometrin säteellä on vaihtoehtona maanmittauslaitos, isommat ja pienemmät mittauksiin ja kartoituksiin erikoistuneet yritykset sekä kaupunki ja kunnat.

Tällä hetkellä voisin kuvitella itseni työllistyvän toimitusinsinööriksi suorittamaan maanmittaustoimituksia, mutta koska koulutusta on vasta vuosi takana, niin olen silmät ja korvat avoinna kaikelle. Maanmittausala on laaja ja maanmittausinsinöörillä voi olla paljon työnimikkeitä mistä minulla ei vielä ole ajatustakaan. Yleisellä tasolla maanmittausinsinöörin palkka on alussa keskiverto, mutta palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaisiin työsuorituksiin ja pätevyyteen.

Suosittelen monimuoto-opintoja opiskelutavaksi myös muille sen joustavuuden takia. Mielestäni maanmittausala sopii etenkin sellaiselle, joka pitää ulkoilmasta ja luonnosta sekä yksin ja ryhmässä työskentelystä.

 

- Marjo Parpala, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelija

Uutta tutkintoa hankkimassa monimuoto-opiskelijanaKoska globaali ja kansallinen taloustilanne olivat olleet jo pitkään epävarmoja, päätin pari vuotta sitten hankkia itselleni toisen tutkinnon aiemman lisäksi. Maanmittausala vaikutti valintaa tehdessäni varteenotettavalta vaihtoehdolta hyviltä näyttävien työllistymismahdollisuuksien vuoksi.

Atte Honkanen (maanmittaus).jpg Valintani kannalta merkityksellistä oli myös se, että maanmittausinsinöörin tutkinnon mahdollistamien ammattien, esimerkiksi toimitusinsinöörin, kaavoittajan, paikkatietoasiantuntijan ja kartastoinsinöörin, työnkuvat tuntuivat kiinnostavilta. Lisäksi matemaattiset aineet olivat sujuneet hyvin lukiossa, minkä takia uskaltauduin tekniselle alalle, vaikka aiempi koulutukseni ja työkokemukseni ovat toisenlaiselta alalta.

Pohdin maanmittaustekniikan opiskelua yrkeshögskolan Novian, Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä. Minulla ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten vaihtoehdoksi jäi valita monimuoto-opinnot päiväopintojen sijaan. Niinpä valitsin Lapin ammattikorkeakoulun, jonka tarjoama opetus sopi parhaiten elämäntilanteeseeni.

Olen tosiaan antanut itseni saada käsityksen siitä, että työllisyysnäkymät maanmittausalalla voivat olla pitkän päälle hyvät. Mitään varmaa ei kuitenkaan pysty sanomaan. Työllistyminen valmistumisen jälkeen edellyttää mielestäni sitä, että on jo opiskelujen kestäessä pystynyt hankkimaan ammattitaitoa harjoitteluissa ja luomaan suhteita alan työnantajiin. Asuinpaikkakuntani Seinäjoki kuuluu maan suurimpiin, kasvaviin kaupunkiseutuihin, minkä takia pidän työllistymismahdollisuuksiani kotikaupungissani ja sen ympäristössä melko hyvinä. Lisäksi asuinpaikkakunnallani tai sen läheisyydessä ei ole ammattikorkeakouluja, jotka antaisivat suomenkielistä koulutusta maanmittaustekniikassa, joten ylitarjontaa maanmittausinsinööreistä ei ole alueellani. Nähdäkseni vasta valmistuneella maanmittausinsinöörillä voi olla hyvät edellytykset työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Maanmittaustekniikan opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa koostuvat perusopinnoista, joihin kuuluu muun muassa matematiikkaa ja kieliä, sekä ammattiopinnoista, joissa puolestaan perehdytään muun muassa mittaustekniikkaan, kiinteistötoimituksiin ja kaavoittamiseen. Ensimmäisenä ja toisena vuonna on luonnollisesti runsaasti perusopintojen kursseja, joskin myös ammattiaineitten perusteisiin käydään käsiksi jo alusta lähtien. Kolmantena ja neljäntenä vuotena syvennytään ammattiopintoihin. Tuolloin suoritetaan myös vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Viimeisenä vuonna on tietenkin oman oppineisuuden osoittamiseksi tehtävä opinnäytetyö. Vaaditut harjoittelujaksot suoritetaan kesäisin, niiden tarkoituksena on syventää opinnoissa hankittua teoreettista ja käytännöllistä perusosaamista. Monimuoto-opintojen joustavuus tosin mahdollistaa harjoittelun tekemisen jo lukukausien aikana, jos niin tahtoo.

Monimuoto-opiskelu Lapin ammattikorkeakoulussa käsittää etupäässä verkkoluentoja, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä sekä ryhmätöitä. Kaksi tai kolme päivää kestävillä lähijaksoilla, joita pidetään Rovaniemellä lukuvuoden mittaan neljästä kuuteen kertaa, harjoitellaan muun muassa tietokoneohjelmien ja mittauslaitteiden käyttämistä eli sellaisia asioita, joita on hankala tai mahdoton opiskella etäopintoina.
Verkkoluentoja on viikon aikana muutamana iltana, ja ne kestävät pari kolme tuntia. Lisäksi päivän aikana voi olla hyvä varata muutama tunti itsenäistä opiskelua varten, mikäli pyrkii tavoittelemaan hyviä arvosanoja. Jos ei satu pääsemään luennolle tai haluaa palata aiemmin käytyyn, luentoja voi jälkeenpäin katsoa ja kuunnella tallenteilta.

Hauskinta opinnoissa ovat olleet esseet, joissa voi paneutua melko syvällisesti johonkin tiettyyn aiheeseen ja joissa tulee pohtineeksi alaan liittyviä kysymyksiä. Niitä kirjoittaisin niiden opettavaisuuden takia nykyistä useamminkin, vaikka ne ovat kieltämättä isotöisiä. Mukavaa vaihtelua yksinäiseen työskentelyyn tuovat ryhmätyöt, joissa hyvällä porukalla toteutetaan toimeksi saatuja hankkeita. Toisaalta on koettu, ettei kurssien suorittaminen projektityyppisenä etäopiskelijoiden ryhmätyönä ole ongelmatonta, koska saman pöydän ääreen ei päästä muulloin kuin lähijaksoilla. Pääasiallisesti yhteyttä pidetään kuitenkin sähköpostitse ja videokokouksin.

Monimuoto-opiskelu sopii kokemusteni mukaan hyvin sellaiselle, joka pystyy opiskelemaan itsenäisesti, joka osaa suunnitella ajankäyttönsä ja joka on valmis sitoutumaan annettuihin määräaikoihin. Monimuoto-opiskelijaksi aikovan on hyvä huomata, että isohko osa opinnoista tehdään ryhmätöinä, joissa oma panos vaikuttaa myös muihin. Vapaa-aika voi aikuisopiskelijalla olla välillä vähissä, mutta onneksi opinnoissa on ollut joustoa. Mielestäni opettajat ovat ymmärtäneet hyvin työssä käyvien opiskelijoiden opintojen ulkopuolisia kiireitä ja ottaneet huomioon aikuisopiskelun erikoisluonteen. Kaiken kaikkiaan maanmittaustekniikan monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun vapauden, jonka ansiosta opiskelija voi opiskella paikasta riippumatta silloin, kuin hänelle sopii.

 

- Atte Honkaniemi, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelijaOpiskelua työn ohessaOlen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen mittaustyöntekijänä ja kartoittajana. Luin töiden ohella oppisopimuskoulutuksena kartoittajan perustutkinnon Hämeenlinnassa. Valmistuttuani sieltä halusin jatkaa alan opintoja ja samalla edetä työurallani. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu opintoja ei ollut kuitenkaan mahdollista suorittaa monimuotoisena kuin Rovaniemellä ja Espoossa. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valitsin opiskelupaikaksi Lapin AMKin koska Rovaniemellä lähijaksoja järjestetään harvemmin kuin Espoossa.

Sanna Hautamäki (maanmittaus)3.JPGMonimuoto-opiskelu on pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, verkkoluentoja arki-iltaisin, ryhmätöitä ja projekteja. Maastoharjoituksia tehdään sitten lähijaksoilla Rovaniemellä. Itse olen tosin vasta ensimmäisen vuoden opiskelija, joten minun kokemukseni opiskelusta pohjautuu vain ensimmäisen vuoden opintoihin, joihin kuuluu alan perusteet ja ammattitaitoa tukevat opinnot kuten äidinkieli ja matematiikka.

Valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan sen vuoksi, että perheeseeni kuuluu kaksi lasta ja yrittäjä mies, joten meillä ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Opiskelujen yhteen sovittaminen työ- ja perhe-elämän kanssa on haasteellista, mutta monimuoto-opiskelussa mukavinta on omassa tahdissa opiskelu kotoa käsin. Luennotkin on mahdollista kuunnella jälkikäteen tallennuksilta, jos jostain syystä ei ehdi mukaan lukujärjestyksen mukaisille oppitunneille. Etänä opiskelu kuitenkin vaatii hyvän koneen ja nettiyhteyden sekä itseltä motivoitumista ja itsekuria. Opiskeluun sisältyviä lähijaksoja on noin kuusi kertaa vuodessa, jolloin matkustan Lapualta Rovaniemelle. Iltaluentojen lisäksi aikaa menee myös viikonloppuisin tehtävien tekemiseen. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua, jotka itse suoritan omalla työpaikallani.

Työn kautta maanmittaus on alana minulle tosiaan jo entuudestaan tuttu ja sen vuoksi koen, että alalla on hyvä työllistymistilanne tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että kaupungilla ja maanmittauslaitoksella nykyinen työvoima alkaa lähestymään eläkeikää. Maanmittausalalta voi työllistyä siis esimerkiksi maankäyttöinsinööriksi, paikkatietoinsinööriksi, toimitusinsinööriksi tai kaavoittajaksi. Itse haluaisin valmistumisen jälkeen edetä uralla ja saada insinööritason työpaikan. Minun mielestä mielekkäintä maanmittausalan opinnoissani on uuden oppiminen ja alalla kehittyminen. Opinnot kehittävät ammattiosaamistani alalla, sillä kartoittajan työ painottuu enemmän maastomittaukseen, joten koulutus opettaa muun muassa kiinteistönmuodostusta toisesta näkökulmasta.

- Sanna Hautamäki, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelijaOpintojen kautta monipuolisempiin työtehtäviinOlen maanmittaustekniikan aikuisopiskelija monimuoto-opinnoissa ja maanmittauslaitoksella töissä kartanpiirtäjänä. Insinööriopinnot antavat nykyisiin työtehtäviin vaihtelevuutta ja mahdollisuuden valmistumisen jälkeen myös vaativampiin työtehtäviin. Työnantaja on myös kannustanut moniosaamiseen ja maanmittaustekniikan opintoihin. Opinnot ovat tukeneet hyvin työtehtäviä Maanmittauslaitoksella.

karuselli_WP_20140315_006_Kanerva.jpgOpintoja pystyy suorittamaan omaan tahtiin. Opinnot ovat monipuoliset ja positiivista on, että myös muilta aloilta pystyy suorittamaan opintoja, esim. rakennustekniikkaa, oman mielenkiinnon ja kiinnostuksen mukaan. Opintoja on valittavana siis laaja valikoima. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, lisäksi lähijaksoja on kolme kertaa lukukaudessa. Verkkoluentoja on 2-4 iltana viikossa. Verkko-opinnot tuovat joustavuutta opintoihin, joten opintoja voi suorittaa oman tahdin mukaan ja ne mahdollistavat hyvin työn ohessa opiskelun.

Opinnoissa on projektitöitä ja erilaisia mittausharjoituksia. Olenkin päässyt ensimmäistä kertaa projekteihin mukaan ja opintojen kautta projektityöskentelytaidot ovat kehittyneet. Projektiopinnot ovat hyviä, sillä niiden kautta työelämä on lähellä opintoja ja sitä kautta opinnot antavat hyvän pohjan työelämään.

Opintojen suoritustapana verkko-opinnot ovat olleet hyvät, opettajat ovat myöskin olleet tosi mukavia ja joustaneet tilanteiden mukaan: omaan tahtiin saa suorittaa opintoja, oman elämäntilanteen mukaan. Myöskin lähijaksoja on juuri sopivasti (3krt/lukukaudessa). Opiskelumuoto ja verkko-opinnot sopivat työn oheen ja opiskelu on ollut mukavaa hyvässä porukassa.

Opinnot antavat monipuolisuutta työelämään: työtehtävät muuttuvat tutkinnon kautta monipuolisimmiksi. Työnkuva maanmittaustekniikan insinöörillä on hyvin laaja: voi tehdä erilaisia mittaustöitä esimerkiksi kaivoksissa, voi työskennellä kaavoitus suunnittelun parissa, tehdä maanmittaustoimituksia maanmittauslaitoksella, voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, voi työllistyä paikkatietopuolelle, voi tehdä sisä- tai ulkotöitä tai molempia.

Myös kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin työllistytään. Työllistymismahdollisuudet näyttävät eläköitymisen kautta hyviltä. Myös jo opintojen aikana on hyvä mahdollisuus työllistyä alalle kesätyöntekijöiksi, esimerkiksi Maanmittauslaitokselle otetaan kesätyöntekijöitä ja myöskin harjoittelijoita.

 

- Tarja Kanervo, maanmittaustekniikan opiskelijaVerkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK