kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista

Projektit vahvistavat työelämätaitojamaiju mäkitiura.jpg
Olen valmistunut Rovaniemen Lyseonpuiston lukiosta ylioppilaaksi. Olin lukiossa kiinnostunut yhdyskuntasuunnittelusta ja kaavoittajan ammatista. Pohdinkin viimeisen lukiovuoteni aikana maisema-arkkitehdin opintoja, kunnes tutustuin Lapin AMKin maanmittaustekniikan opintoihin. Kiinnostuin alasta, sillä myös maanmittausinsinöörinä voisin toimia kaavoituksen parissa ja toisaalta myös siksi, että opinnot voisi suorittaa kotipaikkakunnallani.

Olin lukiossa myös kiinnostunut esimerkiksi maantieteestä ja matematiikasta, joten maanmittausala tuntui kiinnostuksiini nähden loogiselta. Toisaalta, pohdittuani neljän lukiovuoteni aikana useaa eri ammattia uudestaan ja uudestaan, tuntui virkistävältä hakea sellaiselle alalle, josta minulla ei ollut juuri ammattikorkeakoulun lyhyttä yleisesitystä enempää tietoa.

Rovaniemi on minulle kaupunkina tärkeä. Viihdyn Lapissa ja tahtoisin mahdollisuuksien mukaan myös työllistyä Lapin tai Pohjois-Suomen alueelle. Myös luontoarvot ovat itselleni tärkeitä ja tahdon toimia paikkakunnalla, jossa kynnys lähteä luontoon on pieni. Koska paikkakunnalla sijaitsee yliopisto ja ammattikorkeakoulu, on Rovaniemi kuitenkin opiskelijakaupunkina melko aktiivinen ja esimerkiksi erilaisia tapahtumia järjestetään usein. Olen kokenut opiskeluyhteisön hyväksi. Lisäksi harrastus- ja ulkoliikuntamahdollisuudet ovat loistavat ympäri vuoden.

Maanmittausala on erittäin monipuolinen, mikä heijastuu voimakkaasti myös opintoihin. Itse olen ollut aina kaikesta kiinnostuva, minkä vuoksi olen nauttinut suuresti opintojen monipuolisuudesta ja vaihtelevuudesta. Opinnoissamme on ollut myös hyvää tasapainottelua käytännön mittausten ja teorian välillä, mitä lukiosta valmistuttuani kaipasinkin. Erityisesti ensimmäisenä vuonna opintoihimme kuului melko paljon käytännön mittausharjoituksia.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna opinnot keskittyvät perusopintoihin, ja tähän asti olemmekin opiskelleet esimerkiksi matematiikkaa ja fysiikkaa sekä maanmittausalaan liittyvää geodeettista laskentaa. Olemme käyneet läpi myös erilaisia alan laitteita ja ohjelmistoja sekä muita alan kannalta hyödyllisiä sähköisiä ympäristöjä. Lisäksi olemme opiskelleet muun muassa kiinteistötekniikkaa ja maankäyttöä.

Opiskelumme on melko käytännönläheistä ja sisältää paljon erilaisia itsenäisiä harjoitustöitä, joista osa vaatii itsenäistä ongelmanratkaisukykyä ja opitun melko laajaakin soveltamista. Tenttejä pidetään suhteellisen vähän ja osaaminen todistetaan harjoitustehtävin ja tehtävistä raportoimisella.

Jokaisen lukukauden aikana suoritamme suuremman projektityön, johon integroidaan saman lukukauden kursseja. Projektien aikana pääsemme soveltamaan jo opittuja taitoja käytännön tilannetta vastaavassa ympäristössä ja ratkaisemaan itse tehtävässä ilmeneviä ongelmia. Itse olen kokenut projektit erityisen opettavaisiksi ja ammattitaitoa vahvistaviksi. Erityisesti ensimmäisen opiskeluvuoden kartoitusprojektin koin erittäin hyödylliseksi sen valmentaessa opiskelijoita itsenäiseen perusmittausten suorittamiseen.

Maanmittausopiskelijoilla on oma laboratorio, jossa käytössämme on tietokoneita sekä alamme laitteistoa ja laitteistoon kuuluvia oheistavaroita kuten kolmijalkoja. Käytännön mittausharjoituksia suoritamme pääasiassa koulun ulkotiloissa, mutta mittaustulokset käsittelemme laboratorion ohjelmistojen avulla.

Eniten mieleeni ovat jääneet aivan ensimmäiset mittausharjoitukset ja ensimmäisen kevään kartoitusprojekti. Itselläni ei entuudestaan ollut mitään kokemusta maanmittausalasta ja ensimmäiset tunnit, joilla käsittelimme alan laitteistoa, olivat jännittäviä. Ensimmäisen vuoden keväällä kartoitimme jo itsenäisesti koulun piha-alueelta rajatun alueen. Projekti oli erittäin opettavainen ja sen aikana esiintyneet ongelmat vahvistivat erityisesti itsenäistä ongelmanratkaisukykyä.

Olen kokenut projektimaisen työskentelyn oppimisen kannalta korvaamattomaksi. Projektit vahvistavat käytännön työelämätaitoja sekä esimerkiksi kokousteknisiä taitoja. Projekteihin integroitujen opintojaksojen asiat on myös helpompi sisäistää, kun niitä käytetään samanaikaisesti käytännön harjoituksiin.

Maanmittausinsinöörit työllistyvät esimerkiksi valtion, kuntien ja yksityisten yritysten alaisuuteen ja uramahdollisuuksia on niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Maanmittausinsinöörejä työllistyy muun muassa kiinteistö- ja paikkatietopalveluihin, kunnan ja valtion tarpeisiin yhdyskuntasuunnitteluun ja monipuolisesti erilaisiin rakentamisen projekteihin. Töitä on virkamies- ja asiantuntijatehtävissä sekä tavallisissa maastomittauksissa. Yksityisellä taholla tekniikan insinöörien työnkuva voi olla löyhempi ja esimerkiksi maanmittausinsinööri voi toimia hyvin erilaisissa tehtävissä. Työnkuvan monipuolisuuden ansiosta alalla pääseekin varmasti kiinnostuksensa ja motivaationsa mukaan työllistymään hyvinkin vaihteleviin tehtäviin.

Suosittelen Lapin AMKia, sillä tämä on opiskelijaläheinen ja rauhallinen. Ongelmatilanteiden sattuessa, kynnys ottaa yhteyttä auttavaan tahoon on matala ja apua ongelmiin on tarjolla. Maanmittaustekniikan opiskelijayhteisö on loistava ja pienehkön kokonsa vuoksi yhteisöstä on helppo löytää paikka. Lisäksi alan työllistymismahdollisuudet ovat hyvät ja työtehtäviä on tarjolla monipuolisesti.

Maiju Mäkitiura, maanmittaustekniikan insinööriopiskelija
Lappi jättää pysyvän vaikutuksenjuhani hernesniemi.jpg
Valmistuin Tampereen Klassillisesta lukiosta ja lähdin opiskelemaan maanmittaustekniikkaa, sillä se kuulosti mielenkiintoiselta ja en tiennyt alasta ennen hakemista. Minulla ei ole aiempaa työkokemusta kyseiseltä alalta. Ammattikorkeakouluissa maanmittaustekniikkaa voi opiskella vain täällä Rovaniemellä Lapin AMKssa tai Metropoliassa.

Olen alun perin kotoisin Lempäälästä. Lähdin Lappiin opiskelemaan, sillä toinen vaihtoehto oli lähteä Espooseen, joka ei tuntunut mielekkäältä. En ollut koskaan aiemmin viettänyt aikaa Lapissa, joten kuulosti mielenkiintoiselta kokemukselta lähteä asumana Lappiin. Ympäristö poikkeaa huomattavasti Tampereen seudusta ja Rovaniemellä on rauhallisempaa. Opiskelukaupunkina Rovaniemi on rauhallinen ja monipuolinen. Täällä ollaan hyvin lähellä luontoa, jonne pääsee mukavasti rauhoittumaan opintojen parista.

Lappiin kannattaa lähteä, sillä se jättää ihmiseen sellaisen vaikutuksen, jota ei unohda. On ainakin erilainen kokemus, josta kertoa kavereille, jotka asuvat suuremmissa opiskelijakaupungeissa. Rovaniemi on mukavan rauhallinen kaupunki, jossa liikkuessa ei tule samanlaista kiireen tunnetta kuin suuremmissa kaupungeissa.

Opiskelu on tähän asti ollut monipuolista ja avartavaa. Kursseja on ollut matematiikasta ja fysiikasta sekä yleisesti insinöörialasta. Olemme opetelleet mittalaitteiden ja ohjelmistojen käyttöä sekä käsitelty kaavoitusta ja kiinteistötoimituksia niin käytännössä kuin lakiin tutustuen.

Opinnot koostuvat kursseista, jotka syksyllä ja keväällä liittyvät kyseisen kauden projektiin, jossa tehdään projektityö kaikista käsiteltävistä aiheista. Kesäkausi meillä on noin neljä kuukautta pitkä, jonka aikana suoritamme harjoitteluja.

Erityisesti mieleen on jäänyt ensimmäiseltä vuodelta kartantuottamisen projekti. Kyseessä oli ensimmäinen alaan liittyvä tehtävä, jossa pääsi näkemään oman käden jäljen ja työskentelemään niin sisällä, että ulkona.

Opinnoissa on ollut parasta niiden monipuolisuus, sillä omalla kohdallani olen kiinnostunut monista asioista enkä tiennyt mitä haluaisin tehdä lukion jälkeen. Monipuolisuus pitää hyvin mielenkiintoa yllä. Koulu on ympäristönä rauhallinen ja mukava paikka opiskella. Suurin osa kasvoista tulee tutuksi, jonka ansiosta on helpompi lähestyä ihmisiä oman alan ulkopuoleltakin.

Valmistumisen jälkeen voin työskennellä sekä julkisella että yksityisellä puolella. Voin työllistyä monipuolisesti muun muassa mittaus- ja kartoitustehtäviin, sovelluskehitykseen ja ohjelmointiin, ympäristön suunnitteluun ja kaavoitukseen sekä erilaisiin hallinnollisiin tehtäviin. Olen opintojen aikana työskennellyt jo Nokian Vesi Oy:ssä.

Urasuunnitelmani ovat valmistumisen jälkeen vielä auki, on niin monta erilaista suuntaa, minne voin lähteä. Työelämä on ollut opinnoissa läsnä kesäisten työharjoitteluiden kautta ja opiskelijat mielellään jakavat kokemuksiaan harjoitteluista, jolloin kukin saa tietoa erilaisista työtehtävistä.

Opinnot antavat hyvät perusteet tulevaisuuden työuralle. Opintojen suuntaamisella voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvät valmiudet erilaisiin työtehtäviin itsellä on. En tiedä vielä, jäänkö valmistumisen jälkeen Lappiin töihin, sillä alalla riittää työntekijöistä kysyntää ympäri Suomen.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, sillä tämä on rauhallinen ja mukava oppilaitos. Parasta on sijainti Lapissa. Maanmittaustekniikan opintoja suosittele, sillä työllisyysnäkymät ovat alalla hyvät. Työtehtäviä löytyy niin suunnittelun kuin tekemisenkin puolella. Kokemuksena Lappi jättää pysyvän vaikutuksen. Ihminen voi lähteä Lapista, muttei Lappi ihmisestä, eikä tämä paikka lopulta niin kaukana ole.

Juhani Hernesniemi, maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaHyvin työllistävä ala houkuttiRasmus Raimoranta.JPG
Olen kotoisin Turusta ja muutin Rovaniemelle opintojen perässä. Tiesin haluavani opiskella maanmittaustekniikan insinööriksi ja kyseistä alaa voi Suomessa opiskella ainoastaan Espoossa ja Rovaniemellä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valinta oli minulle selvä.

Lapissa on hieno luonto ja kunnon talvi sekä muutenkin niin erilaista kuin Etelä-Suomessa. Halusin vaihtelua elämään, joten suuntasin katseen kohti Lappia ja muutin mielenkiintoisen alan vuoksi Rovaniemelle. Aiempaa kokemusta minulla ei alasta ollut, sillä ennen AMK-opintoja valmistuin lukiosta ylioppilaaksi. Ei minulla aluksi ollut tästä alasta juurikaan tietoa, mutta kun ala kiinnosti, niin lähdin sitten etsimään tietoa ja Lapin AMKin nettisivuilta sitä löytyikin hyvin. 

Maanmittaustekniikan opinnot houkuttelivat minua hyvän työllistymistilanteen vuoksi ja sen, että kyseessä on ala, joka kehittyy jatkuvasti uuden teknologian myötä. Ala valintaan vaikutti myös se, että halusin alalle, jossa pääse työskentelemään ulkona.

Maanmittaustekniikka on monipuolinen koulutusala, sillä työtehtäviä on lukuisia, joihin valmistumisen jälkeen voi työllistyä. Maanmittaustekniikan insinööri voi työskennellä joko sisä- tai ulkotöissä. Toimistossa tapahtuviin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaavoitusta, suunnittelua, erilaisia lohkomisia ja maankäyttöön liittyviä selvityksiä. Ulkotöihin puolestaan lukeutuu muun muassa perusmittaukset tai maastokatselmukset esimerkiksi rajojen tarkistus. Ja tietysti myös tämä ala kansainvälistyy nopeasti. Opintojen myötä on hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon ja sitä kautta hakea työpaikkaa ulkomailta. Itse olen lähdössä vaihtoon Mariboriin ensi syksynä.

Minun mielestäni opinnoissa kiinnostavinta on ollut mittaustyöt ja se, että tämä koulutus on todella monipuolinen. Opinnoissa tutustutaan alaan ihan kaikista tietokoneohjelmista lähtien. Laserkeilaus on myös yksi semmoinen mielenkiintoinen osa-alue, joka itseäni kiinnostaa, meillä on ollut siihen liittyviä opintoja nyt toisena vuonna. Lapin AMKilta löytyy hyvin näitä alaan liittyviä erilaisia laitteita, joilla me pääsemme sitten käytännössä harjoittelemaan.

Kun teknologia kehittyy, niin sen myötä myös laitteet pienenevät ja niitä on laitettu myös esim. droneihin, joilla mittauksia voidaan tehdä myös ilmasta käsin ja niissä on kaikki GPS-paikantimet sun muut. Eli alalla täytyy jatkuvasti kehittää omaa osaamista teknologian kehittymisen myötä. Se on mielestäni hyvällä tavalla haastavaa. Lapin AMKin tarjoama etu tällä alalla on kaivospuoli, sillä pohjoisen kaivokset ovat täällä iso työllistäjä ja ne ovat lähellä Rovaniemeä.

Tiesin työllistymistilanteen olevan alalla hyvä jo ennen opintojen aloittamista, mutta niiden monipuolisuus yllätti entisestään, kun se alkoi opintojen myötä hahmottua. Ensi kesänä minulla olisi tarkoitus mennä kesätöihin sellaiseen firmaan, joka tekee kaikuluotausmittauksia. Sekin on sellainen työ, mistä minulla ei ollut aluksi mitään tietoa saatikka siitä, että maanmittaustekniikan insinöörit voivat sellaiseenkin työllistyä. Tämäkin kertoo siitä, että ala on semmoinen, joka kehittyy koko ajan. Kuulin tästä työpaikasta opettajaltani, kun kyseinen firma haki sinne opiskelijoita kesäksi. Muutenkin opettajien kautta kuulee todella paljon alan työpaikoista, joita ei välttämättä itse edes osaisi hakea tai olisi niistä tietoinen. Viime kesänä olin itse tekemässä tienrakennus- ja seurantamittauksia, tärkein urakka oli alikulkusillan rakentaminen. Siellä seurattiin ja mitattiin rakenteita ja tehtiin rakennusmielle merkintöjä eli selvennettiin heille sitä urakkaa. Insinöörit saavat suorittaa kaikki harjoittelujaksot kesäisin palkallisina.

Lappi on mielestäni ihan mahtava ympäristö asua ja opiskella, sillä tykkään siitä, että täällä on niin hyvät harrastusmahdollisuudet varsinkin talviurheilulajien osalta kuten laskettelu ja jääkiekko. On mukavaa nauttia kunnon talvesta. Olen ollut tyytyväinen päätökseeni lähteä opiskelemaan Lappiin ja vaikka tämä nyt on kaukana omasta kotipaikkakunnasta, niin junalla on päässyt kuitenkin kätevästi kulkemaan Turkuun, en koe, että välimatka olisi ollut ongelma.

En oikein osaa sanoa mikä opinnoissa on parasta, sillä voisin ihan hyvin sanoa, että kaikki, mutta jos jokin on ihan pakko valita, niin sitten sanoisin, että kaverit mitä täältä on saanut ja se kun opiskelu on oikeasti mukavaa. Itselleni myös merkkaa paljon se, että opiskelu on siinä suhteessa mielekästä, ettei tarvitse koko ajan jännittää pääseekö tenteistä läpi, sillä itse koen opinnot helpoiksi, koska olen niihin niin motivoitunut. Omalla kiinnostuksella on paljon merkitystä. Suosittelen ottamaan alasta selvää ja tutustumaan siihen, sillä työllistymistilanne alalla on erittäin hyvä.

Lapin AMK on mielestäni hyvä paikka opiskella, sillä täällä on hyvin intiimi ilmapiiri, ja kaikki melkein tuntee kaikki, mikä on mielestäni kiva asia. Koen, että yksi Lapin AMKin vahvuus on nimenomaan se, ettei tämä ei ole hirveän iso koulu. Kun tuli tänne uuteen kouluun ja uudelle paikka kunnalle, niin helposti kyllä heti tutustui uusiin ihmisiin ja sai kavereita. Tähän vaikutti merkittävästi varmasti myös se, että meillä oli tosi hyvät tuutorit, jotka piti huolen siitä, että meillä oli heti hauskaa, kun aloitimme opinnot. Tietysti opintojen aloitus myös vähän jännittikin, kun kaikki oli uutta, mutta opintojen aloitus oli tehty todella helpoksi ja mukavaksi. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska tämä antaa hyvät valmiudet tulevaan työelämään, homma toimii täällä ja olen ollut kyllä tyytyväinen opetuksen laatuun. Myös opettajat ovat mukavia.

- Rasmus Raimoranta, maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaMaanmittausalalla on laajat työllistymismahdollisuudetOlen aiemmalta koulutukseltani kartoittaja, joten maanmittausalan opintoihin hakeutuminen tuntui luonnolliselta. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta, ja insinööriopinnot ovat olleet minulle aika lailla itsestäänselvyys jo pitemmän aikaa. Olen myös työskennellyt alan parissa muutamana kesänä Lapin Maanmittaustoimistolla. Valitsin Lapin AMKin koulutuspaikakseni, koska halusin jäädä kotipaikkakunnalleni.

Janne Matilainen maanmittaus.jpg Lapin AMKissa maanmittausalan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Opintoihimme kuuluu useita itsenäisesti suoritettavia harjoitustöitä, joten kyseiset asiat tulee opittua hyvin. Myös teoriaosuudesta pidetään huolta, jotta harjoitustyöt onnistuvat. Tämän lisäksi opintoihimme kuuluu useita projektitöitä, jotka opettavat käytännönläheisen työskentelyn ohella hallinnointitaitoja. Opintomme sisältävät lisäksi kiinteistötekniikkaa ja -taloutta, lainsäädäntöä, paikkatietoa, geofysiikkaa, matematiikkaa, yrittäjyyttä, runsaasti alan ohjelmistoja sekä mittaustekniikkaa. Mielestäni opinnoissa mukavinta on itsenäinen, ajattelua vaativa ja ongelmaratkaisulähtöinen työskentelytapa. Harjoitustehtävät ovat myös mielenkiintoisia, ja niistä on mukava nähdä oman työn tulos. Myös erityisen hyvä luokkahenki ja Lapin AMKin järjestelmien hyvä toimivuus tuo oman osansa opiskelun mielekkyyteen.

Tällä hetkellä suoritan ensimmäistä työharjoitteluani Rovaniemen kaupungin tontti- ja paikkatietopalveluissa. Minulla on aiempaa kokemusta julkishallinnon tehtävistä Maanmittauslaitoksella, mutta halusin nähdä työn myös kunnallisella tasolla. Työtehtäväni liittyvät pääsääntöisesti yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen. Päivittäisiä tehtäviä ovat olleet muun muassa rakennuksen paikan merkintä, valmiin sokkelin kartoitus, rajannäytöt, tonttien pyykitys sekä maastomallit. Olen myös oppinut paljon siitä, miten kunta valvoo ja hallinnoi rakentamista. Työni on ollut itsenäistä ja erilaiset työtehtävät ovat luoneet päiviin vaihtelua. Työporukka on myös ollut hyvä!

Työllistymismahdollisuudet maanmittausalalla ovat hyvin laajat, työtehtäviä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tehtävät liittyvät usein infrastruktuuriin, rakentamiseen ja kiinteistöihin. Pääasiallisena tarkoituksena on yleensä tuottaa ajantasaista sekä luotettavaa paikkatietoa. Uskoisin, että Lapin alueella kaivostoiminta voisi tuottaa uusia työpaikkoja. Valmistumisen jälkeen haluaisin katsoa, mitä yksityistoimialoilla on tarjota. Haluaisin myös olla kehittämässä maanmittausalaa.

Maanmittausala tarjoaa miellyttävän tasapainon niille, jotka pitävät sekä ulko- että sisätyöskentelystä, modernista teknologiasta ja luonnontieteistä. On mukavaa päästä soveltamaan teknistä ja matemaattista teoriaa käytäntöön. Alalla on runsaasti tehtäviä, joissa saa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta myös sellaisiakin, joissa voi syventyä vain omaan työskentelyynsä. Maanmittausalalla ollaan myös hyvin halukkaita ja valmiita hyödyntämään uusinta teknologiaa, joten tietoyhteiskuntaan kasvaneilla nuorilla on hyvät valmiudet pysyä mukana alan nopeassa kehityksessä.

 

Janne Matilainen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittaus on monipuolinen alaValitsin maanmittausalan opinnot, koska halusin alan, joka työllistäisi minut. Maanmittausala ei ollut minulle entuudestaan tuttu vaan otin siitä itse selvää ennen koulutukseen hakemista. Kuulin maanmittausalan tutkinnon työllistävän moniin eri työtehtäviin ja halusinkin työn olevan monipuolista. Koulutuspaikaksi valitsin Lapin AMKin, koska olen kotoisin pohjoisesta ja halusin myös jäädä tälle seudulle.

Jenni Marjeta maanmittaus.jpg Maanmittausalan opinnot koostuvat sopivassa suhteessa luennoista, harjoitustöistä ja projekteista. Käytäntö- ja maastoharjoituksia järjestetään sekä ulko- että sisätiloissa sopivan kokoisissa ryhmissä. Opintoihin kuuluu mm. matematiikkaa, kiinteistöasioita, rakennusmittauksia ja tietokoneohjelmien käyttöä. Mielestäni opinnot kehittävät myös sosiaalisuuttani ja laskemistaitojani. Lapin AMKissa opinnot ovat mielestäni mielekkäitä ja koulun ilmapiirikin on hyvä. Opettajat ja luokkakaverit kannustavat aina eteenpäin.

Tällä hetkellä suoritan harjoitteluani Kemijoki Oy:ssä. Kyseinen yritys on Suomen suurimpia sähköntuottajia, ja tiesin etukäteen työtehtävieni kiinteistöasioiden parissa olevan mielenkiintoista. Konkreettisiin työtehtäviini on kuulunut kiinteistöselvityksiä ja yksityistiekokouksia. Olen saanut työharjoittelustani paljon irti ja mielekkäintä työssäni ovat olleet työtoverini. Työharjoittelu on kehittänyt osaamistani hyvin kiinteistötekniikan osalta.

Maanmittausalan työmahdollisuudet ovat monipuoliset. Alalta voi työllistyä esimerkiksi kiinteistöasioihin toimiston puolelle tai työmaille ulkohommiin. Oman asuinpaikkani työllisyystilanne näyttää hyvältä, koska varsinkin tällä alalla tarvitaan aina uusia ammattilaisia esimerkiksi kiinteistöalalla tai mittaustehtävissä. Maanmittausalan palkkataso on myös hyvä. Opiskelujen jälkeen aionkin hankkia työpaikan alan parissa tai jatkaa opintojani pidemmälle.

Jenni Marjeta, maanmittaustekniikan opiskelija

 Maanmittausopiskelijoiden yhteisö on tiivisannikauusitalo.JPG
Päädyin opiskelemaan maanmittaustekniikkaa, sillä olin käynyt yläasteella työelämään tutustumisjaksolla Maanmittauslaitoksella. Jaksosta jäi hyvä mieli, sillä pääsin jo silloin maastoon ja mittaamaan. Luonnossa liikkuminen ja suunnistaminen ovat olleet lähellä sydäntäni, mikä vaikutti valintaan. En ole aiemmin muuten työskennellyt alalla ja ennen opintoja olen valmistunut ylioppilaaksi.

Lapin AMKiin päädyin siksi, sillä vaihtoehtoina oli opiskella joko Metropoliassa Espoossa tai täällä Rovaniemellä. Valinta oli selvä, sillä Oulusta Rovaniemelle ei ole pitkä matka. Lapin AMKista kävi lukiollani puhumassa eräs maanmittariopiskelija ja hän vahvisti päätöstäni. Monimuotomahdollisuus oli myös tärkeä tekijä päätöstä tehdessäni.

Muutin Rovaniemelle Oulusta, mutta muutin takaisin Ouluun opintojen aikana. Monimuoto-opiskelu mahdollisti takaisin muuton. Rovaniemellä on kuitenkin huikeat ulkoilumahdollisuudet, jotka vaikuttivat opiskelupaikan valintaan. Täällä on latuja enemmän kuin jaksaa hiihtää, nuotiopaikkoja löytyy sekä joella on erilaisia ulkoilureittejä talvisin. Metsästä löytyy myös erilaisia kävely- ja pyöräilyreittejä kesäisin.

Rovaniemi on kasvava kaupunki, missä on paljon mahdollisuuksia kehittää itseään. Henkilökohtaisesti minua on aina kiehtonut pohjoisen arktisuus ja näin ollen valitsin etelän sijasta pohjoisen. Rovaniemellä on myös paljon erilaisia opiskelijoille suunnattuja tapahtumia sekä etuuksia esimerkiksi erilaisiin liikuntapaikkoihin ja palveluihin. Eli jokaiselle löytyy jotakin.

Opiskelusta Rovaniemellä tekee mukavaa hyvät opiskeluolosuhteet Rantavitikan kampuksella. Kannustavat opettajat ja erilaiset opiskelijakaverit luovat hyvän ilmapiirin missä on helppoa viihtyä. Myös oppimisen kannalta tarvittavat välineet ovat ajantasaisia. Suosittelen Rovaniemeä opiskelukaupungiksi, sillä ainakin minulle luonto on suuri tekijä ja pienemmällä kampuksella opettajat ajattelevat opiskelijaa persoonana, ei pelkästään nimenä.

Maanmittaustekniikan opiskelijoita ei ole kovin paljon, joten yhteisö on tiivis. Yhteisö tsemppaa kiireisenäkin aikana ja tuki on aina lähellä. Minulle on ollut tärkeää, että olen saanut opiskelijakavereideni kanssa pohtia haasteita yhdessä ja etsiä niihin ratkaisuja. Opintoihin on sisältynyt monenlaisia kursseja, sillä maanmittausala on todella laaja. Meillä on ollut kursseja maankäytön suunnittelusta, kaivosmittauksista, mallintamisesta sekä toimitustuotannosta. Yrittäjyys on myös tärkeä osa opintojamme. Mittauskojeiden peruskäyttö opiskeltiin ensimmäisenä vuonna, jotta ensimmäisenä kesänä harjoittelussa voi syventää taitoja.

Maanmittaustekniikan opinnot rakentuvat erilaisten projektien ympärille. Meillä on ollut joka lukukausi yksi projekti, mihin on integroitu eri kursseja. Yleensä kurssit koostuvat luennoista ja harjoitustöistä, joista raportoidaan opettajalle. Työharjoittelut tapahtuvat kesälomalla.

Olemme hyödyntäneet oppimisympäristöistä esimerkiksi Moodlea. Siellä ovat kaikki aineistot ja opiskelun kannalta se on ollut isossa roolissa. Myös koulun sähköposti ja sen tarjoama pilvipalvelu ovat olleet joka päiväisessä käytössä. Moodle on ollut hyvä, sillä siellä oleva aineisto on saatavilla paikasta riippumatta. Aikaisempien kurssien materiaalit ovat saatavilla vielä kurssien päättymisen jälkeenkin. Sähköposti on hyvä väylä tiedonliikkumiseen niin opettajien kuin opiskelijoiden kanssa. Pilvipalvelu on ollut loistava projektien aikana. Siellä on voinut käytännössä hoitaa kaiken projektiin liittyvien tiedostojen hallinnan niin, että ne ovat kaikkien projektihenkilöiden saatavilla.

Erityisesti on jäänyt mieleen ensimmäisen vuoden opintoihin kuulunut Maanmittausalan sovellusohjelmat -opintojakso. Siihen sisältyi AutoCAD:n perusteiden opiskeleminen. Kurssilla teimme opettajan johdolla erilaisia tehtäviä AutoCAD:lla ja palautimme ne opettajalle. Hermoilin kurssista etukäteen todella paljon, sillä tämä oli ensimmäinen tietokoneohjelmistoihin painottuva kurssi ja ne eivät kuulu vahvuuksiini. Kurssi lähti kuitenkin alkeista, ja pääsin hyvin mukaan opettajan ymmärtäessä minua. Jälkikäteen voisin väittää, että tällä kurssilla koin eniten onnistumisen hetkiä, vaikka pelkäsin kurssia etukäteen paljon. Myöhemmät tietokoneohjelmiin painottuvat kurssit eivät ole jännittäneet, sillä sain itsevarmuutta positiivisesta kokemuksesta.

Parasta opinnoissa on ollut opiskelukavereiden kanssa opiskelu. Projektiryhmistä on jokaisen projektin aikana saanut uusia kavereita tai tutustunut entistä syvemmin. On ollut hienoa huomata, että maanmittareiden kesken avun antaminen ja saaminen haasteita kohdatessa on helppoa. Lapin AMK luo hyvät mahdollisuudet oppimiselle ja itsensä kehittämiselle. Kursseilla saatavaa tietoa on helppo syventää käytännön harjoittelussa.

Maanmittausinsinöörin työkenttä on laaja. Valmistumisen jälkeen voin toimia esimerkiksi toimitusinsinöörinä, kaavoittajana, mittamiehenä tai erilaisissa asiakaspalvelutehtävissä. Ensimmäisen vuoden jälkeen olin Maanmittauslaitoksella harjoittelussa ja menen sinne uudestaan myös ensi kesänä. Harjoittelupaikkoja on monipuolisesti eri maanmittaustehtäviin jo opintojen aikana.

Olen ajatellut käyväni vielä diplomi-insinöörin tutkinnon Aalto yliopistossa. Se on luonteva jatko, jos haluaa kehittää itseään vielä ammattikorkeakoulun maanmittausinsinöörin tutkinnon jälkeen. Näillä näkymin haluaisin itse työskennellä haastavampien toimitustuotannon osa-alueiden parissa tulevaisuudessa, mutta haaveethan muuttuvat.
Valmistumisen jälkeen täytyy katsoa, minne pääsen töihin. Koska maanmittaustekniikkaa voi opiskella vain Rovaniemellä ja Espoossa, minun täytyy olla avoin kaikille mahdollisuuksille työelämän suhteen, sillä töitä ei välttämättä Rovaniemen alueelta löydy heti.

Maanmittasala on niin älyttömän laaja, etteivät opinnot voi antaa tietoa kaikkeen. Siksi koulussa annetaankin perusosaaminen ja keinot, kuinka omatoimisesti voi parantaa omaa tietämystään. Minusta tällä koulusta saatavalla perusosaamisella ja omalla kiinnostuneisuudella saavutetaan hyvät tiedot ja taidot työelämään.

Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi yhteisöllisyyden, yksilön huomioimisen ja kauniin luonnon vuoksi! Maamittaustekniikan opintoja suosittelen siksi, sillä täällä on huikeat työllistymismahdollisuudet, ala on monipuolinen ja luonnon läheinen. Lapissa sinä voit opiskella kauniin luonnon keskellä, puhtaassa ympäristössä.

Annika Uusitalo, maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaHalusin alalle, jossa on mahdollista liikkua luonnossaOlen aiemmalta ammatiltani sairaanhoitaja, joten maanmittaus oli alana minulle täysin uusi. Valitsin maanmittausalan sen vuoksi, että halusin alalle jossa saa liikkua luonnossa. Rovaniemellä oleva koulutus oli sijainniltaan minulle sopivan matkan päässä, joten sen vuoksi päädyin opiskelemaan alaa Lapin AMKiin.

Parpala Marjo (maanmittaus).jpg Maanmittausalan monimuoto-opinnot koostuvat paljon virtuaaliluennoista iltaisin iLincissä, ryhmätöistä sekä itsenäisistä tehtävistä. Itsenäisen opiskelun rooli opinnoissa on suuri, sillä Iltaluentoja on 3-4 iltana joka viikko. Opintoihin kuuluu myös 2-3 päivän mittaisia lähijaksoja noin kerran kuukaudessa. Opinnoissa korostuvat muun muassa paikkatietojärjestelmät, kiinteistötekniikka, projektityöskentely ja tekninen osaaminen. Monimuoto-opintojen lähipäivillä tehdään käytännön harjoituksia maastossa ja verkkotunneilla puolestaan opetellaan esimerkiksi sovellusohjelmien käyttöä opettajan esimerkein. Opintoihin kuuluu lisäksi perusharjoittelu, ammattiharjoittelu ja syventävä harjoittelu. Työharjoittelupaikoina voi olla esimerkiksi maanmittauslaitos, kunnat ja mittausalan yritykset.

Opiskelu onnistuu hyvin toiselta paikkakunnalta käsin, koska opiskelu painottuu iLinc-luentoihin. Lähipäiviä on sopivasti ja kauempaa kulkeville on hyvät julkiset yhteydet. Opiskelu vie kyllä paljon aikaa, koska se on paljolti itsenäistä, mutta tällaisessa opiskelumuodossa oma motivaatio alaa kohtaan korostuu. Vaikka ajoittain tehtäviä pakkautuu päällekkäin, opiskelu on kuitenkin kaikin puolin joustavaa. Lähipäiviä on sopivasti ja ilta luennoilla saa istua kotikoneella. Osittain voi itse suunnitella jopa opintojen sisältöäkin.

Mielekkäintä maanmittausalan opinnoissa on se, että on päässyt opiskelemaan itseään kiinnostavaa alaa joustavassa muodossa. Monimuoto-opiskelussa puolestaan on mielekkäintä se, että oman työjärjestyksen voi pitkälti sovittaa hyvin yhteen muun elämän kanssa eikä opiskelu ole sidottuna päiväopintointoihin. Se oli suurin syy miksi valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan, koska tällä tavalla voin suorittaa koulua työn ohella, eikä minulla olisi muutenkaan ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteen sovittaminen ajallisesti on ollut haasteellista, mutta monimuoto-opintojen ansiosta kuitenkin mahdollista, koska on voinut itse suunnitella oman ”lukujärjestyksen”.

Maanmittausalalta on mahdollista työllistyä esimerkiksi toimitusinsinööriksi, kuntien kaavoitus ja maankäytön suunnitteluun, paikkatietojärjestelmien suunnittelijaksi ja – kehittäjäksi sekä maanmittausalan yrityksiin muun muassa. tie-, rakennus- ja ratatyömaille. Olen huomannut että työpaikkailmoituksia on vähän esillä, mutta ajattelisin että työllistyminen on ilmeisen hyvä siitä huolimatta, koska esimerkiksi harjoittelussa ja kesätöissä pääsee hyvin näyttämään oman osaamisen ja aktiivisuutensa ja sitä kautta työllistymään. Asun Ii:ssä ja näen työllistymisen omalla asuinpaikkakunnalla monipuolisena. Noin 40 kilometrin säteellä on vaihtoehtona maanmittauslaitos, isommat ja pienemmät mittauksiin ja kartoituksiin erikoistuneet yritykset sekä kaupunki ja kunnat.

Tällä hetkellä voisin kuvitella itseni työllistyvän toimitusinsinööriksi suorittamaan maanmittaustoimituksia, mutta koska koulutusta on vasta vuosi takana, niin olen silmät ja korvat avoinna kaikelle. Maanmittausala on laaja ja maanmittausinsinöörillä voi olla paljon työnimikkeitä mistä minulla ei vielä ole ajatustakaan. Yleisellä tasolla maanmittausinsinöörin palkka on alussa keskiverto, mutta palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaisiin työsuorituksiin ja pätevyyteen.

Suosittelen monimuoto-opintoja opiskelutavaksi myös muille sen joustavuuden takia. Mielestäni maanmittausala sopii etenkin sellaiselle, joka pitää ulkoilmasta ja luonnosta sekä yksin ja ryhmässä työskentelystä.

 

- Marjo Parpala, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelija

Uutta tutkintoa hankkimassa monimuoto-opiskelijanaKoska globaali ja kansallinen taloustilanne olivat olleet jo pitkään epävarmoja, päätin pari vuotta sitten hankkia itselleni toisen tutkinnon aiemman lisäksi. Maanmittausala vaikutti valintaa tehdessäni varteenotettavalta vaihtoehdolta hyviltä näyttävien työllistymismahdollisuuksien vuoksi.

Atte Honkanen (maanmittaus).jpg Valintani kannalta merkityksellistä oli myös se, että maanmittausinsinöörin tutkinnon mahdollistamien ammattien, esimerkiksi toimitusinsinöörin, kaavoittajan, paikkatietoasiantuntijan ja kartastoinsinöörin, työnkuvat tuntuivat kiinnostavilta. Lisäksi matemaattiset aineet olivat sujuneet hyvin lukiossa, minkä takia uskaltauduin tekniselle alalle, vaikka aiempi koulutukseni ja työkokemukseni ovat toisenlaiselta alalta.

Pohdin maanmittaustekniikan opiskelua yrkeshögskolan Novian, Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä. Minulla ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten vaihtoehdoksi jäi valita monimuoto-opinnot päiväopintojen sijaan. Niinpä valitsin Lapin ammattikorkeakoulun, jonka tarjoama opetus sopi parhaiten elämäntilanteeseeni.

Olen tosiaan antanut itseni saada käsityksen siitä, että työllisyysnäkymät maanmittausalalla voivat olla pitkän päälle hyvät. Mitään varmaa ei kuitenkaan pysty sanomaan. Työllistyminen valmistumisen jälkeen edellyttää mielestäni sitä, että on jo opiskelujen kestäessä pystynyt hankkimaan ammattitaitoa harjoitteluissa ja luomaan suhteita alan työnantajiin. Asuinpaikkakuntani Seinäjoki kuuluu maan suurimpiin, kasvaviin kaupunkiseutuihin, minkä takia pidän työllistymismahdollisuuksiani kotikaupungissani ja sen ympäristössä melko hyvinä. Lisäksi asuinpaikkakunnallani tai sen läheisyydessä ei ole ammattikorkeakouluja, jotka antaisivat suomenkielistä koulutusta maanmittaustekniikassa, joten ylitarjontaa maanmittausinsinööreistä ei ole alueellani. Nähdäkseni vasta valmistuneella maanmittausinsinöörillä voi olla hyvät edellytykset työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Maanmittaustekniikan opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa koostuvat perusopinnoista, joihin kuuluu muun muassa matematiikkaa ja kieliä, sekä ammattiopinnoista, joissa puolestaan perehdytään muun muassa mittaustekniikkaan, kiinteistötoimituksiin ja kaavoittamiseen. Ensimmäisenä ja toisena vuonna on luonnollisesti runsaasti perusopintojen kursseja, joskin myös ammattiaineitten perusteisiin käydään käsiksi jo alusta lähtien. Kolmantena ja neljäntenä vuotena syvennytään ammattiopintoihin. Tuolloin suoritetaan myös vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Viimeisenä vuonna on tietenkin oman oppineisuuden osoittamiseksi tehtävä opinnäytetyö. Vaaditut harjoittelujaksot suoritetaan kesäisin, niiden tarkoituksena on syventää opinnoissa hankittua teoreettista ja käytännöllistä perusosaamista. Monimuoto-opintojen joustavuus tosin mahdollistaa harjoittelun tekemisen jo lukukausien aikana, jos niin tahtoo.

Monimuoto-opiskelu Lapin ammattikorkeakoulussa käsittää etupäässä verkkoluentoja, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä sekä ryhmätöitä. Kaksi tai kolme päivää kestävillä lähijaksoilla, joita pidetään Rovaniemellä lukuvuoden mittaan neljästä kuuteen kertaa, harjoitellaan muun muassa tietokoneohjelmien ja mittauslaitteiden käyttämistä eli sellaisia asioita, joita on hankala tai mahdoton opiskella etäopintoina.
Verkkoluentoja on viikon aikana muutamana iltana, ja ne kestävät pari kolme tuntia. Lisäksi päivän aikana voi olla hyvä varata muutama tunti itsenäistä opiskelua varten, mikäli pyrkii tavoittelemaan hyviä arvosanoja. Jos ei satu pääsemään luennolle tai haluaa palata aiemmin käytyyn, luentoja voi jälkeenpäin katsoa ja kuunnella tallenteilta.

Hauskinta opinnoissa ovat olleet esseet, joissa voi paneutua melko syvällisesti johonkin tiettyyn aiheeseen ja joissa tulee pohtineeksi alaan liittyviä kysymyksiä. Niitä kirjoittaisin niiden opettavaisuuden takia nykyistä useamminkin, vaikka ne ovat kieltämättä isotöisiä. Mukavaa vaihtelua yksinäiseen työskentelyyn tuovat ryhmätyöt, joissa hyvällä porukalla toteutetaan toimeksi saatuja hankkeita. Toisaalta on koettu, ettei kurssien suorittaminen projektityyppisenä etäopiskelijoiden ryhmätyönä ole ongelmatonta, koska saman pöydän ääreen ei päästä muulloin kuin lähijaksoilla. Pääasiallisesti yhteyttä pidetään kuitenkin sähköpostitse ja videokokouksin.

Monimuoto-opiskelu sopii kokemusteni mukaan hyvin sellaiselle, joka pystyy opiskelemaan itsenäisesti, joka osaa suunnitella ajankäyttönsä ja joka on valmis sitoutumaan annettuihin määräaikoihin. Monimuoto-opiskelijaksi aikovan on hyvä huomata, että isohko osa opinnoista tehdään ryhmätöinä, joissa oma panos vaikuttaa myös muihin. Vapaa-aika voi aikuisopiskelijalla olla välillä vähissä, mutta onneksi opinnoissa on ollut joustoa. Mielestäni opettajat ovat ymmärtäneet hyvin työssä käyvien opiskelijoiden opintojen ulkopuolisia kiireitä ja ottaneet huomioon aikuisopiskelun erikoisluonteen. Kaiken kaikkiaan maanmittaustekniikan monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun vapauden, jonka ansiosta opiskelija voi opiskella paikasta riippumatta silloin, kuin hänelle sopii.

 

- Atte Honkaniemi, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelijaValmistuneilla hyvät työllistymismahdollisuudetArthur.jpg
Hakeuduin opiskelemaan maanmittaustekniikkaa, koska koulutusohjelma ammattikorkeakoulussa tuntui luonnolliselta jatkumolta maanmittausalan perustutkinnolle. Muutin Rovaniemelle jo ammattikouluun, joten kaupunki oli tuttu aloittaessani insinööriopintoja. Rovaniemi on kaupunkina erittäin mukava ja viihtyisä.

Opinnot maanmittaustekniikassa koostuivat perus- ja ammattiopinnoista sekä työharjoittelusta. Ammattiopinnot oli jaettu karkeasti mittaus- ja kiinteistötekniikan osa-alueisiin. Koulutusohjelman perusopinnot olivat kaikille samat, mutta valinnaisilla ammattiopinnoilla pystyi vaikuttamaan haluaako suuntautua mittaus- vai kiinteistötekniikan
osa-alueelle. Itse valitsemani opinnot jakautuivat hyvin tasaisesti molempiin. Perusopinnoissa opiskeltiin mm. kieliä ja matematiikkaa.

Omasta mielestäni opinnoissa suoritettava työharjoittelu on ammattitaidon kehittymisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Kokonaisuudessaan koulutus tarjoaa hyvät peruslähtökohdat työelämään, mutta varsinainen ammattitaito muodostuu vasta työn kautta.

Opiskelu- ja opetustavat olivat hyvin pitkälti riippuvaisia opettajasta. Osa suosi luentotyylistä ja itsenäisiin tehtäviin perustuvaa opettamista, osa taas ryhmätöitä.
Mielekkäänä pidin erityisesti projektikursseja, joissa toteutettiin oikeita projekteja yritysten tai vaikkapa kuntien tarpeisiin.

Opiskelu koulutusohjelmassa oli mielenkiintoista ja koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia reittejä omista mielenkiinnonkohteista riippuen. Valmistuneiden työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Koulutus antaa pohjan useisiin erityyppisiin tehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Yksityisen sektorin tehtävät ovat useasti rakentamista ja suunnittelua palvelevia mittauksia hyvin laajalla skaalalla. Julkisella puolella mm. Maanmittauslaitos ja kunnat työllistävät niin kiinteistötekniikan kuin mittaustekniikan osaajia. Koulutus antaa vahvat perustiedot ja hyvät lähtökohdat ammattitaidon kehittämiselle. 

Pidän monipuolisen työharjoittelun roolia erittäin tärkeänä osana oppimista. Tutkinto antaa erinomaisen pohjan myös opintojen jatkamiselle yliopistossa. Valmistumisen jälkeen on hakukelpoinen soveltuvien alojen maisteriohjelmiin esim. Aalto-yliopistoon. Itse hain heti valmistuttuani opiskelemaan Aallon kiinteistötalouden koulutusohjelmaan ja pääsin sisään. Aloitin opintojen suorittamisen 2015 ja valmistuin kiinteistötalouden diplomi-insinööriksi 2019. Tällä hetkellä työskentelen maanmittauslaitoksella johtavana asiantuntijana. Nykyisissä tehtävissäni ammattikorkeakoulussa hankittu osaaminen on erittäin tärkeässä roolissa.

- Arthur Kreivi, maanmittaustekniikasta valmistunut, johtava asiantuntija, Maanmittauslaitos.