Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Opiskelijoiden kokemuksia maanmittaustekniikan opinnoista

Hyvin työllistävä ala houkuttiRasmus Raimoranta.JPG
Olen kotoisin Turusta ja muutin Rovaniemelle opintojen perässä. Tiesin haluavani opiskella maanmittaustekniikan insinööriksi ja kyseistä alaa voi Suomessa opiskella ainoastaan Espoossa ja Rovaniemellä. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valinta oli minulle selvä.

Lapissa on hieno luonto ja kunnon talvi sekä muutenkin niin erilaista kuin Etelä-Suomessa. Halusin vaihtelua elämään, joten suuntasin katseen kohti Lappia ja muutin mielenkiintoisen alan vuoksi Rovaniemelle. Aiempaa kokemusta minulla ei alasta ollut, sillä ennen AMK-opintoja valmistuin lukiosta ylioppilaaksi. Ei minulla aluksi ollut tästä alasta juurikaan tietoa, mutta kun ala kiinnosti, niin lähdin sitten etsimään tietoa ja Lapin AMKin nettisivuilta sitä löytyikin hyvin.

Maanmittaustekniikan opinnot houkuttelivat minua hyvän työllistymistilanteen vuoksi ja sen, että kyseessä on ala, joka kehittyy jatkuvasti uuden teknologian myötä. Ala valintaan vaikutti myös se, että halusin alalle, jossa pääse työskentelemään ulkona.

Maanmittaustekniikka on monipuolinen koulutusala, sillä työtehtäviä on lukuisia, joihin valmistumisen jälkeen voi työllistyä. Maanmittaustekniikan insinööri voi työskennellä joko sisä- tai ulkotöissä. Toimistossa tapahtuviin tehtäviin kuuluu esimerkiksi kaavoitusta, suunnittelua, erilaisia lohkomisia ja maankäyttöön liittyviä selvityksiä. Ulkotöihin puolestaan lukeutuu muun muassa perusmittaukset tai maastokatselmukset esimerkiksi rajojen tarkistus. Ja tietysti myös tämä ala kansainvälistyy nopeasti. Opintojen myötä on hyvät mahdollisuudet lähteä vaihtoon ja sitä kautta hakea työpaikkaa ulkomailta. Itse olen lähdössä vaihtoon Mariboriin ensi syksynä.

Minun mielestäni opinnoissa kiinnostavinta on ollut mittaustyöt ja se, että tämä koulutus on todella monipuolinen. Opinnoissa tutustutaan alaan ihan kaikista tietokoneohjelmista lähtien. Laserkeilaus on myös yksi semmoinen mielenkiintoinen osa-alue, joka itseäni kiinnostaa, meillä on ollut siihen liittyviä opintoja nyt toisena vuonna. Lapin AMKilta löytyy hyvin näitä alaan liittyviä erilaisia laitteita, joilla me pääsemme sitten käytännössä harjoittelemaan.

Kun teknologia kehittyy, niin sen myötä myös laitteet pienenevät ja niitä on laitettu myös esim. droneihin, joilla mittauksia voidaan tehdä myös ilmasta käsin ja niissä on kaikki GPS-paikantimet sun muut. Eli alalla täytyy jatkuvasti kehittää omaa osaamista teknologian kehittymisen myötä. Se on mielestäni hyvällä tavalla haastavaa. Lapin AMKin tarjoama etu tällä alalla on kaivospuoli, sillä pohjoisen kaivokset ovat täällä iso työllistäjä ja ne ovat lähellä Rovaniemeä.

Tiesin työllistymistilanteen olevan alalla hyvä jo ennen opintojen aloittamista, mutta niiden monipuolisuus yllätti entisestään, kun se alkoi opintojen myötä hahmottua. Ensi kesänä minulla olisi tarkoitus mennä kesätöihin sellaiseen firmaan, joka tekee kaikuluotausmittauksia. Sekin on sellainen työ, mistä minulla ei ollut aluksi mitään tietoa saatikka siitä, että maanmittaustekniikan insinöörit voivat sellaiseenkin työllistyä. Tämäkin kertoo siitä, että ala on semmoinen, joka kehittyy koko ajan. Kuulin tästä työpaikasta opettajaltani, kun kyseinen firma haki sinne opiskelijoita kesäksi. Muutenkin opettajien kautta kuulee todella paljon alan työpaikoista, joita ei välttämättä itse edes osaisi hakea tai olisi niistä tietoinen. Viime kesänä olin itse tekemässä tienrakennus- ja seurantamittauksia, tärkein urakka oli alikulkusillan rakentaminen. Siellä seurattiin ja mitattiin rakenteita ja tehtiin rakennusmielle merkintöjä eli selvennettiin heille sitä urakkaa. Insinöörit saavat suorittaa kaikki harjoittelujaksot kesäisin palkallisina.

Lappi on mielestäni ihan mahtava ympäristö asua ja opiskella, sillä tykkään siitä, että täällä on niin hyvät harrastusmahdollisuudet varsinkin talviurheilulajien osalta kuten laskettelu ja jääkiekko. On mukavaa nauttia kunnon talvesta. Olen ollut tyytyväinen päätökseeni lähteä opiskelemaan Lappiin ja vaikka tämä nyt on kaukana omasta kotipaikkakunnasta, niin junalla on päässyt kuitenkin kätevästi kulkemaan Turkuun, en koe, että välimatka olisi ollut ongelma.

En oikein osaa sanoa mikä opinnoissa on parasta, sillä voisin ihan hyvin sanoa, että kaikki, mutta jos jokin on ihan pakko valita, niin sitten sanoisin, että kaverit mitä täältä on saanut ja se kun opiskelu on oikeasti mukavaa. Itselleni myös merkkaa paljon se, että opiskelu on siinä suhteessa mielekästä, ettei tarvitse koko ajan jännittää pääseekö tenteistä läpi, sillä itse koen opinnot helpoiksi, koska olen niihin niin motivoitunut. Omalla kiinnostuksella on paljon merkitystä. Suosittelen ottamaan alasta selvää ja tutustumaan siihen, sillä työllistymistilanne alalla on erittäin hyvä.

Lapin AMK on mielestäni hyvä paikka opiskella, sillä täällä on hyvin intiimi ilmapiiri, ja kaikki melkein tuntee kaikki, mikä on mielestäni kiva asia. Koen, että yksi Lapin AMKin vahvuus on nimenomaan se, ettei tämä ei ole hirveän iso koulu. Kun tuli tänne uuteen kouluun ja uudelle paikka kunnalle, niin helposti kyllä heti tutustui uusiin ihmisiin ja sai kavereita. Tähän vaikutti merkittävästi varmasti myös se, että meillä oli tosi hyvät tuutorit, jotka piti huolen siitä, että meillä oli heti hauskaa, kun aloitimme opinnot. Tietysti opintojen aloitus myös vähän jännittikin kun kaikki oli uutta, mutta opintojen aloitus oli tehty todella helpoksi ja mukavaksi. Suosittelen Lapin AMKia opiskelupaikaksi, koska tämä antaa hyvät valmiudet tulevaan työelämään, homma toimii täällä ja olen ollut kyllä tyytyväinen opetuksen laatuun. Myös opettajat ovat mukavia.

- Rasmus Raimoranta, maanmittaustekniikan insinööriopiskelijaMaanmittausalalla ovat laajat työllistymismahdollisuudetOlen aiemmalta koulutukseltani kartoittaja, joten maanmittausalan opintoihin hakeutuminen tuntui luonnolliselta. Olen aina ollut kiinnostunut tekniikasta, ja insinööriopinnot ovat olleet minulle aika lailla itsestäänselvyys jo pitemmän aikaa. Olen myös työskennellyt alan parissa muutamana kesänä Lapin Maanmittaustoimistolla. Valitsin Lapin AMKin koulutuspaikakseni, koska halusin jäädä kotipaikkakunnalleni.

Janne Matilainen maanmittaus.jpg Lapin AMKissa maanmittausalan opinnot ovat hyvin käytännönläheisiä. Opintoihimme kuuluu useita itsenäisesti suoritettavia harjoitustöitä, joten kyseiset asiat tulee opittua hyvin. Myös teoriaosuudesta pidetään huolta, jotta harjoitustyöt onnistuvat. Tämän lisäksi opintoihimme kuuluu useita projektitöitä, jotka opettavat käytännönläheisen työskentelyn ohella hallinnointitaitoja. Opintomme sisältävät lisäksi kiinteistötekniikkaa ja -taloutta, lainsäädäntöä, paikkatietoa, geofysiikkaa, matematiikkaa, yrittäjyyttä, runsaasti alan ohjelmistoja sekä mittaustekniikkaa. Mielestäni opinnoissa mukavinta on itsenäinen, ajattelua vaativa ja ongelmaratkaisulähtöinen työskentelytapa. Harjoitustehtävät ovat myös mielenkiintoisia, ja niistä on mukava nähdä oman työn tulos. Myös erityisen hyvä luokkahenki ja Lapin AMKin järjestelmien hyvä toimivuus tuo oman osansa opiskelun mielekkyyteen.

Tällä hetkellä suoritan ensimmäistä työharjoitteluani Rovaniemen kaupungin tontti- ja paikkatietopalveluissa. Minulla on aiempaa kokemusta julkishallinnon tehtävistä Maanmittauslaitoksella, mutta halusin nähdä työn myös kunnallisella tasolla. Työtehtäväni liittyvät pääsääntöisesti yksityiseen ja julkiseen rakentamiseen. Päivittäisiä tehtäviä ovat olleet muun muassa rakennuksen paikan merkintä, valmiin sokkelin kartoitus, rajannäytöt, tonttien pyykitys sekä maastomallit. Olen myös oppinut paljon siitä, miten kunta valvoo ja hallinnoi rakentamista. Työni on ollut itsenäistä ja erilaiset työtehtävät ovat luoneet päiviin vaihtelua. Työporukka on myös ollut hyvä!

Työllistymismahdollisuudet maanmittausalalla ovat hyvin laajat, työtehtäviä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltäkin puolelta. Tehtävät liittyvät usein infrastruktuuriin, rakentamiseen ja kiinteistöihin. Pääasiallisena tarkoituksena on yleensä tuottaa ajantasaista sekä luotettavaa paikkatietoa. Uskoisin, että Lapin alueella kaivostoiminta voisi tuottaa uusia työpaikkoja. Valmistumisen jälkeen haluaisin katsoa, mitä yksityistoimialoilla on tarjota. Haluaisin myös olla kehittämässä maanmittausalaa.

Maanmittausala tarjoaa miellyttävän tasapainon niille, jotka pitävät sekä ulko- että sisätyöskentelystä, modernista teknologiasta ja luonnontieteistä. On mukavaa päästä soveltamaan teknistä ja matemaattista teoriaa käytäntöön. Alalla on runsaasti tehtäviä, joissa saa olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa, mutta myös sellaisiakin, joissa voi syventyä vain omaan työskentelyynsä. Maanmittausalalla ollaan myös hyvin halukkaita ja valmiita hyödyntämään uusinta teknologiaa, joten tietoyhteiskuntaan kasvaneilla nuorilla on hyvät valmiudet pysyä mukana alan nopeassa kehityksessä.

 

Janne Matilainen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittaus on monipuolinen alaValitsin maanmittausalan opinnot, koska halusin alan, joka työllistäisi minut. Maanmittausala ei ollut minulle entuudestaan tuttu vaan otin siitä itse selvää ennen koulutukseen hakemista. Kuulin maanmittausalan tutkinnon työllistävän moniin eri työtehtäviin ja halusinkin työn olevan monipuolista. Koulutuspaikaksi valitsin Lapin AMKin, koska olen kotoisin pohjoisesta ja halusin myös jäädä tälle seudulle.

Jenni Marjeta maanmittaus.jpg Maanmittausalan opinnot koostuvat sopivassa suhteessa luennoista, harjoitustöistä ja projekteista. Käytäntö- ja maastoharjoituksia järjestetään sekä ulko- että sisätiloissa sopivan kokoisissa ryhmissä. Opintoihin kuuluu mm. matematiikkaa, kiinteistöasioita, rakennusmittauksia ja tietokoneohjelmien käyttöä. Mielestäni opinnot kehittävät myös sosiaalisuuttani ja laskemistaitojani. Lapin AMKissa opinnot ovat mielestäni mielekkäitä ja koulun ilmapiirikin on hyvä. Opettajat ja luokkakaverit kannustavat aina eteenpäin.

Tällä hetkellä suoritan harjoitteluani Kemijoki Oy:ssä. Kyseinen yritys on Suomen suurimpia sähköntuottajia, ja tiesin etukäteen työtehtävieni kiinteistöasioiden parissa olevan mielenkiintoista. Konkreettisiin työtehtäviini on kuulunut kiinteistöselvityksiä ja yksityistiekokouksia. Olen saanut työharjoittelustani paljon irti ja mielekkäintä työssäni ovat olleet työtoverini. Työharjoittelu on kehittänyt osaamistani hyvin kiinteistötekniikan osalta.

Maanmittausalan työmahdollisuudet ovat monipuoliset. Alalta voi työllistyä esimerkiksi kiinteistöasioihin toimiston puolelle tai työmaille ulkohommiin. Oman asuinpaikkani työllisyystilanne näyttää hyvältä, koska varsinkin tällä alalla tarvitaan aina uusia ammattilaisia esimerkiksi kiinteistöalalla tai mittaustehtävissä. Maanmittausalan palkkataso on myös hyvä. Opiskelujen jälkeen aionkin hankkia työpaikan alan parissa tai jatkaa opintojani pidemmälle.

Jenni Marjeta, maanmittaustekniikan opiskelija

 Kiinnostavalle alalle opiskelemaanValitsin tekniikan alan, koska matemaattiset aineet olivat vahvoja sekä yläasteella että lukiossa. Näiden pohjalta päätin hakea maanmittaustekniikkaa, koska työllisyystilanne näyttää lupaavalta ja ala alkoi kiinnostaa.

karuselli%20Laura%20Laukkanen%20edit_jpg.jpgValittuani koulutusohjelman oli helppo valita minne paikkakunnalle haen, koska maanmittaustekniikkaa voi ainoastaan opiskella Rovaniemellä, Espoossa sekä ruotsinkielisellä linjalla Vaasassa. Näistä valitsin Rovaniemen, koska pääkaupunkiseutu ei ole oikein minua varten.

Ensimmäisenä ja toisena vuonna opiskellaan matematiikkaa, fysiikkaa, suomen kieltä, englantia sekä perusteita eri ammattiaineista kuten paikkatietotekniikkaa, geodeettista laskentaa sekä esimerkiksi kiinteistöoppia. Kolmantena ja neljäntenä vuonna syvennytään tarkemmin ammattiaineisiin ja voidaan valita vapaammin mitä aihealueita haluaa opiskella ja mitä taitoja syventää.

Maanmittausalalla opiskelu on sopivan rentoa. Opiskelutapoina meillä on käytössä perusluentotunnit sekä olennaisena osana atk-tunnit. Teemme myös paljon erilaisia ryhmätöitä. Meillä on myös muutama kurssi projektiopintoja, jossa hankitaan työnantajalta, esimerkiksi kunnalta, yksityiseltä yritykseltä tai maanmittauslaitokselta, tulevaan työelämään liittyviä oikeita projekteja.

Opiskeluun liittyy olennaisena osana myös yleensä palkallinen harjoittelu, joka on mielekästä ja mukavaa, koska siinä pääsee näkemään käytännössä mitä tulet tekemään työksesi sekä samalla saat palkan sekä opintopisteet. Harjoittelu tapahtuu kesäisin menemällä kesätöihin maanmittausalan työtehtäviin.

Rovaniemi on sopivan kokoinen kaupunki. Täältä löytyvät kaikki tarvittavat palvelut sekä hyvät liikuntamahdollisuudet. Vaikkakin Rovaniemi on aika pohjoisessa, suosittelen muuttamaan tänne. Täällä on mukava oma opiskelijayhteisö ammattikorkeakoulun ja yliopiston kautta.

Maanmittausalalla riittää töitä vaikkakin se on aika pieni ja tuntematon ala. Töitä tarjoaa muun muassa kunnat, maanmittauslaitos, yritykset sekä voi tietenkin perustaa oman yrityksen. Työnimikkeitä ovat esimerkiksi maanmittausinsinööri, toimitusinsinööri ja mittauspäällikkö.

Koulutusohjelma antaa hyvän valmiuden toimia maanmittausinsinöörin tehtävissä, ammattikorkeakoulussa oppii sekä teorian että käytännön. Koulusta saa muun muassa perusteet lainsäädäntöön, mittauslaitteiden ja mittaustulosten käsittelyyn ja erilaisten tietokoneohjelmien käyttöön, kuten AutoCAD:in, Novapointin, 3D-Winin ja MapInfon, mitkä ovat tärkeitä taitoja työelämässä.

 

- Laura Laukkanen, maanmittaustekniikan opiskelijaMaanmittausalasta ammattiMaanmittausala tarjoaa tekniikan alalle aikoville monia mahdollisuuksia. Maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä ja Lapin AMKin maanmittaustekniikan opettaja Sami Porsanger kertovat, että maanmittausinsinöörit työllistyvät monipuolisiin tehtäviin teollisuuden, julkisen ja yksityisen sektorin pariin.

Maanmittaustekniikka.jpgTyöllistyä voi esimerkiksi toimitusinsinööriksi, joka hoitaa kiinteistöjen rajojen muodostusta ja ylläpitää kiinteistörekisterijärjestelmää tai paikkatietoinsinööriksi, jotka kehittävät ja pitävät yllä paikkatietojärjestelmiä. Yksityisellä puolella talonrakennus- ja infrapuoli työllistävät, myös teollisuus: erilaiset teollisuusmittaukset ja käytännössä esimerkiksi rakennettavien tehdasalueiden tiet, infrat ja rakenteet ovat maanmittausinsinöörin tehtäväaluetta. Maanmittausinsinööri tekee mittauksia ja maailmassa on paljon mitattavaa. Maanmittausinsinöörit voivat työllistyä esimerkiksi kaivoksiin mittaustyönjohtajiksi, kertoo maanmittaustekniikan opiskelija Tuomas Jylhä.

-Itse olen ollut useampana kesänä Destia Rail Oy:ssä kesätöissä, jossa olen tehnyt ratamittauksia. Vastuu tehtävissä on kasvanut koko ajan ja tällä hetkellä minulla on myös yhden työmaan mittaukset vastuualueena, jatkaa Tuomas.

Maanmittaustekniikan opiskelijat työllistyvät hyvin jo opintojen aikana suoraan oman alan tehtäviin. Sami Porsanger kertoo, että opiskelijat yleensä työllistyvät ensimmäisissä kesätyöpaikoissa erilaisiin maastomittaushommiin, jolloin saatetaan tulla viettäneeksi aikaa ulkona ja maastossa. Myöhempinä kesinä opiskelijat työllistyvät vastuullisempiin töihin. Sekä Sami ja Tuomas ovat sitä mieltä, että maanmittaustekniikan opiskelijat yltävät jo opintojen aikana hyvään palkkatasoon.

-Maanmittausinsinöörit tekevät suhteellisen näkymätöntä työtä. Kun halutaan tietoa ympäristöstä, se vaatii yleensä maanmittarin ammattitaitoa. Maanmittausinsinöörille mittalaitteet ja koordinaatit ovat tuttuja: maanmittausinsinööri mittaa esimerkiksi minne tiet maastossa tulevat, tonttien ja kiinteistöjen sijainnit ja ovatko esimerkiksi rakennukset suorassa. Myös paikkatietopuoli on tuttua maanmittareille, kartat ovat maanmittausinsinöörien käsialaa ja maanmittausinsinöörit ylläpitävät niitä lähtökohtaisesti, kuvailee Sami Porsanger.

-Teknologian kehittyminen alalla on ollut nopeaa, maanmittausinsinöörit tekevät esimerkiksi 3D –mallinnusta infrapuolella ja erilaiset mittalaitteet ja huipputeknologiset ratkaisut valtaavat alaa, Sami jatkaa.

Vaikka maanmittausinsinöörit työllistyvät hyvin Suomessa, ei kansainvälinen ura ole mahdoton.

-Maanmittaustekniikan insinöörit voivat työllistyä kansainvälisesti etenkin yksityiselle sektorille, sillä samat mittauslaitteet ovat käytössä ympäri maailmaa. Ruotsiin ja Norjaan työllistyy maanmittareita, kertoo Tuomas, joka itsekin on kansainvälisessä nuorten maanmittareiden toiminnassa mukana. Tuomas kertookin, että maanmittarit jo opintojen aikana verkostoituvat hyvin, sillä maanmittausinsinöörejä koulutetaan vain muutamissa ammattikorkeakouluissa. Opinnoissa käydään perusaineita mitä muutkin insinöörit opinnoissaan käyvät, ja esimerkiksi kiinteistölainsäädäntö, kiinteistökauppaan liittyvä lainsäädäntö, on merkittävä osa opintoja.

-Jos kiinnostaa maantieto koulussa, kartat ja luonto, on maanmittausinsinöörin työ juuri oikea. Tosin maanmittausinsinöörit tekevät paljon sisähommiakin ja oman kiinnostuksen mukaan voi suuntautua myös siistiin sisätyöhön, kertoo Tuomas.

-Maanmittaustekniikan opinnot ovat monipuolisia ja kehitystahti alalla on kova teknologian saralla. Ala on hyvin työllistävä, summaa Sami Porsanger haastattelua yhteen.

Maanmittausinsinööriksi voi opiskella Rovaniemellä Lapin AMKissa.

Maanmittaustekniikan insinööriopinnoista valmistuu maanmittausinsinöörejä, jotka tuottavat paikkatietoja ja karttoja yhteiskunnan ja ihmisten tarpeisiin, sekä samalla maanmittausinsinöörit vastaavat kiinteistöjen muodostuksesta ja kiinteistöjä koskevien tietojen luotettavuudesta. Opinnot toteutetaan päiväopintoina mutta myös monimuoto-opintoina, jolloin opinnot voi suorittaa paikkakunnasta riippumatta ja esimerkiksi työn ohessa. Opinnot kestävät 4 vuotta.

Tuomas kertoo opinnoistaan myös seuraavalla videolla: Kokemuksia maanmittaustekniikan opinnoistaHalusin alalle, jossa on mahdollista liikkua luonnossaOlen aiemmalta ammatiltani sairaanhoitaja, joten maanmittaus oli alana minulle täysin uusi. Valitsin maanmittausalan sen vuoksi, että halusin alalle jossa saa liikkua luonnossa. Rovaniemellä oleva koulutus oli sijainniltaan minulle sopivan matkan päässä, joten sen vuoksi päädyin opiskelemaan alaa Lapin AMKiin.

Parpala Marjo (maanmittaus).jpg Maanmittausalan monimuoto-opinnot koostuvat paljon virtuaaliluennoista iltaisin iLincissä, ryhmätöistä sekä itsenäisistä tehtävistä. Itsenäisen opiskelun rooli opinnoissa on suuri, sillä Iltaluentoja on 3-4 iltana joka viikko. Opintoihin kuuluu myös 2-3 päivän mittaisia lähijaksoja noin kerran kuukaudessa. Opinnoissa korostuvat muun muassa paikkatietojärjestelmät, kiinteistötekniikka, projektityöskentely ja tekninen osaaminen. Monimuoto-opintojen lähipäivillä tehdään käytännön harjoituksia maastossa ja verkkotunneilla puolestaan opetellaan esimerkiksi sovellusohjelmien käyttöä opettajan esimerkein. Opintoihin kuuluu lisäksi perusharjoittelu, ammattiharjoittelu ja syventävä harjoittelu. Työharjoittelupaikoina voi olla esimerkiksi maanmittauslaitos, kunnat ja mittausalan yritykset.

Opiskelu onnistuu hyvin toiselta paikkakunnalta käsin, koska opiskelu painottuu iLinc-luentoihin. Lähipäiviä on sopivasti ja kauempaa kulkeville on hyvät julkiset yhteydet. Opiskelu vie kyllä paljon aikaa, koska se on paljolti itsenäistä, mutta tällaisessa opiskelumuodossa oma motivaatio alaa kohtaan korostuu. Vaikka ajoittain tehtäviä pakkautuu päällekkäin, opiskelu on kuitenkin kaikin puolin joustavaa. Lähipäiviä on sopivasti ja ilta luennoilla saa istua kotikoneella. Osittain voi itse suunnitella jopa opintojen sisältöäkin.

Mielekkäintä maanmittausalan opinnoissa on se, että on päässyt opiskelemaan itseään kiinnostavaa alaa joustavassa muodossa. Monimuoto-opiskelussa puolestaan on mielekkäintä se, että oman työjärjestyksen voi pitkälti sovittaa hyvin yhteen muun elämän kanssa eikä opiskelu ole sidottuna päiväopintointoihin. Se oli suurin syy miksi valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan, koska tällä tavalla voin suorittaa koulua työn ohella, eikä minulla olisi muutenkaan ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle opiskelemaan. Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhteen sovittaminen ajallisesti on ollut haasteellista, mutta monimuoto-opintojen ansiosta kuitenkin mahdollista, koska on voinut itse suunnitella oman ”lukujärjestyksen”.

Maanmittausalalta on mahdollista työllistyä esimerkiksi toimitusinsinööriksi, kuntien kaavoitus ja maankäytön suunnitteluun, paikkatietojärjestelmien suunnittelijaksi ja – kehittäjäksi sekä maanmittausalan yrityksiin muun muassa. tie-, rakennus- ja ratatyömaille. Olen huomannut että työpaikkailmoituksia on vähän esillä, mutta ajattelisin että työllistyminen on ilmeisen hyvä siitä huolimatta, koska esimerkiksi harjoittelussa ja kesätöissä pääsee hyvin näyttämään oman osaamisen ja aktiivisuutensa ja sitä kautta työllistymään. Asun Ii:ssä ja näen työllistymisen omalla asuinpaikkakunnalla monipuolisena. Noin 40 kilometrin säteellä on vaihtoehtona maanmittauslaitos, isommat ja pienemmät mittauksiin ja kartoituksiin erikoistuneet yritykset sekä kaupunki ja kunnat.

Tällä hetkellä voisin kuvitella itseni työllistyvän toimitusinsinööriksi suorittamaan maanmittaustoimituksia, mutta koska koulutusta on vasta vuosi takana, niin olen silmät ja korvat avoinna kaikelle. Maanmittausala on laaja ja maanmittausinsinöörillä voi olla paljon työnimikkeitä mistä minulla ei vielä ole ajatustakaan. Yleisellä tasolla maanmittausinsinöörin palkka on alussa keskiverto, mutta palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen, henkilökohtaisiin työsuorituksiin ja pätevyyteen.

Suosittelen monimuoto-opintoja opiskelutavaksi myös muille sen joustavuuden takia. Mielestäni maanmittausala sopii etenkin sellaiselle, joka pitää ulkoilmasta ja luonnosta sekä yksin ja ryhmässä työskentelystä.

 

- Marjo Parpala, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelija

Uutta tutkintoa hankkimassa monimuoto-opiskelijanaKoska globaali ja kansallinen taloustilanne olivat olleet jo pitkään epävarmoja, päätin pari vuotta sitten hankkia itselleni toisen tutkinnon aiemman lisäksi. Maanmittausala vaikutti valintaa tehdessäni varteenotettavalta vaihtoehdolta hyviltä näyttävien työllistymismahdollisuuksien vuoksi.

Atte Honkanen (maanmittaus).jpg Valintani kannalta merkityksellistä oli myös se, että maanmittausinsinöörin tutkinnon mahdollistamien ammattien, esimerkiksi toimitusinsinöörin, kaavoittajan, paikkatietoasiantuntijan ja kartastoinsinöörin, työnkuvat tuntuivat kiinnostavilta. Lisäksi matemaattiset aineet olivat sujuneet hyvin lukiossa, minkä takia uskaltauduin tekniselle alalle, vaikka aiempi koulutukseni ja työkokemukseni ovat toisenlaiselta alalta.

Pohdin maanmittaustekniikan opiskelua yrkeshögskolan Novian, Metropolia-ammattikorkeakoulun ja Lapin ammattikorkeakoulun välillä. Minulla ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle, joten vaihtoehdoksi jäi valita monimuoto-opinnot päiväopintojen sijaan. Niinpä valitsin Lapin ammattikorkeakoulun, jonka tarjoama opetus sopi parhaiten elämäntilanteeseeni.

Olen tosiaan antanut itseni saada käsityksen siitä, että työllisyysnäkymät maanmittausalalla voivat olla pitkän päälle hyvät. Mitään varmaa ei kuitenkaan pysty sanomaan. Työllistyminen valmistumisen jälkeen edellyttää mielestäni sitä, että on jo opiskelujen kestäessä pystynyt hankkimaan ammattitaitoa harjoitteluissa ja luomaan suhteita alan työnantajiin. Asuinpaikkakuntani Seinäjoki kuuluu maan suurimpiin, kasvaviin kaupunkiseutuihin, minkä takia pidän työllistymismahdollisuuksiani kotikaupungissani ja sen ympäristössä melko hyvinä. Lisäksi asuinpaikkakunnallani tai sen läheisyydessä ei ole ammattikorkeakouluja, jotka antaisivat suomenkielistä koulutusta maanmittaustekniikassa, joten ylitarjontaa maanmittausinsinööreistä ei ole alueellani. Nähdäkseni vasta valmistuneella maanmittausinsinöörillä voi olla hyvät edellytykset työllistyä koulutustaan vastaaviin tehtäviin.

Maanmittaustekniikan opinnot Lapin ammattikorkeakoulussa koostuvat perusopinnoista, joihin kuuluu muun muassa matematiikkaa ja kieliä, sekä ammattiopinnoista, joissa puolestaan perehdytään muun muassa mittaustekniikkaan, kiinteistötoimituksiin ja kaavoittamiseen. Ensimmäisenä ja toisena vuonna on luonnollisesti runsaasti perusopintojen kursseja, joskin myös ammattiaineitten perusteisiin käydään käsiksi jo alusta lähtien. Kolmantena ja neljäntenä vuotena syvennytään ammattiopintoihin. Tuolloin suoritetaan myös vapaasti valittavia opintoja oman kiinnostuksen mukaisesti. Viimeisenä vuonna on tietenkin oman oppineisuuden osoittamiseksi tehtävä opinnäytetyö. Vaaditut harjoittelujaksot suoritetaan kesäisin, niiden tarkoituksena on syventää opinnoissa hankittua teoreettista ja käytännöllistä perusosaamista. Monimuoto-opintojen joustavuus tosin mahdollistaa harjoittelun tekemisen jo lukukausien aikana, jos niin tahtoo.

Monimuoto-opiskelu Lapin ammattikorkeakoulussa käsittää etupäässä verkkoluentoja, itsenäisesti suoritettavia tehtäviä sekä ryhmätöitä. Kaksi tai kolme päivää kestävillä lähijaksoilla, joita pidetään Rovaniemellä lukuvuoden mittaan neljästä kuuteen kertaa, harjoitellaan muun muassa tietokoneohjelmien ja mittauslaitteiden käyttämistä eli sellaisia asioita, joita on hankala tai mahdoton opiskella etäopintoina.
Verkkoluentoja on viikon aikana muutamana iltana, ja ne kestävät pari kolme tuntia. Lisäksi päivän aikana voi olla hyvä varata muutama tunti itsenäistä opiskelua varten, mikäli pyrkii tavoittelemaan hyviä arvosanoja. Jos ei satu pääsemään luennolle tai haluaa palata aiemmin käytyyn, luentoja voi jälkeenpäin katsoa ja kuunnella tallenteilta.

Hauskinta opinnoissa ovat olleet esseet, joissa voi paneutua melko syvällisesti johonkin tiettyyn aiheeseen ja joissa tulee pohtineeksi alaan liittyviä kysymyksiä. Niitä kirjoittaisin niiden opettavaisuuden takia nykyistä useamminkin, vaikka ne ovat kieltämättä isotöisiä. Mukavaa vaihtelua yksinäiseen työskentelyyn tuovat ryhmätyöt, joissa hyvällä porukalla toteutetaan toimeksi saatuja hankkeita. Toisaalta on koettu, ettei kurssien suorittaminen projektityyppisenä etäopiskelijoiden ryhmätyönä ole ongelmatonta, koska saman pöydän ääreen ei päästä muulloin kuin lähijaksoilla. Pääasiallisesti yhteyttä pidetään kuitenkin sähköpostitse ja videokokouksin.

Monimuoto-opiskelu sopii kokemusteni mukaan hyvin sellaiselle, joka pystyy opiskelemaan itsenäisesti, joka osaa suunnitella ajankäyttönsä ja joka on valmis sitoutumaan annettuihin määräaikoihin. Monimuoto-opiskelijaksi aikovan on hyvä huomata, että isohko osa opinnoista tehdään ryhmätöinä, joissa oma panos vaikuttaa myös muihin. Vapaa-aika voi aikuisopiskelijalla olla välillä vähissä, mutta onneksi opinnoissa on ollut joustoa. Mielestäni opettajat ovat ymmärtäneet hyvin työssä käyvien opiskelijoiden opintojen ulkopuolisia kiireitä ja ottaneet huomioon aikuisopiskelun erikoisluonteen. Kaiken kaikkiaan maanmittaustekniikan monimuoto-opinnot mahdollistavat opiskelun vapauden, jonka ansiosta opiskelija voi opiskella paikasta riippumatta silloin, kuin hänelle sopii.

 

- Atte Honkaniemi, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelijaOpiskelua työn ohessaOlen työskennellyt vuodesta 2012 alkaen mittaustyöntekijänä ja kartoittajana. Luin töiden ohella oppisopimuskoulutuksena kartoittajan perustutkinnon Hämeenlinnassa. Valmistuttuani sieltä halusin jatkaa alan opintoja ja samalla edetä työurallani. Maanmittausalan ammattikorkeakoulu opintoja ei ollut kuitenkaan mahdollista suorittaa monimuotoisena kuin Rovaniemellä ja Espoossa. Näistä kahdesta vaihtoehdosta valitsin opiskelupaikaksi Lapin AMKin koska Rovaniemellä lähijaksoja järjestetään harvemmin kuin Espoossa.

Sanna Hautamäki (maanmittaus)3.JPGMonimuoto-opiskelu on pääsääntöisesti itsenäistä opiskelua, verkkoluentoja arki-iltaisin, ryhmätöitä ja projekteja. Maastoharjoituksia tehdään sitten lähijaksoilla Rovaniemellä. Itse olen tosin vasta ensimmäisen vuoden opiskelija, joten minun kokemukseni opiskelusta pohjautuu vain ensimmäisen vuoden opintoihin, joihin kuuluu alan perusteet ja ammattitaitoa tukevat opinnot kuten äidinkieli ja matematiikka.

Valitsin monimuoto-opiskelun päiväopintojen sijaan sen vuoksi, että perheeseeni kuuluu kaksi lasta ja yrittäjä mies, joten meillä ei ollut mahdollisuutta muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojen perässä. Opiskelujen yhteen sovittaminen työ- ja perhe-elämän kanssa on haasteellista, mutta monimuoto-opiskelussa mukavinta on omassa tahdissa opiskelu kotoa käsin. Luennotkin on mahdollista kuunnella jälkikäteen tallennuksilta, jos jostain syystä ei ehdi mukaan lukujärjestyksen mukaisille oppitunneille. Etänä opiskelu kuitenkin vaatii hyvän koneen ja nettiyhteyden sekä itseltä motivoitumista ja itsekuria. Opiskeluun sisältyviä lähijaksoja on noin kuusi kertaa vuodessa, jolloin matkustan Lapualta Rovaniemelle. Iltaluentojen lisäksi aikaa menee myös viikonloppuisin tehtävien tekemiseen. Opintoihin kuuluu myös työharjoittelua, jotka itse suoritan omalla työpaikallani.

Työn kautta maanmittaus on alana minulle tosiaan jo entuudestaan tuttu ja sen vuoksi koen, että alalla on hyvä työllistymistilanne tulevaisuudessa. Tähän vaikuttaa muun muassa se, että kaupungilla ja maanmittauslaitoksella nykyinen työvoima alkaa lähestymään eläkeikää. Maanmittausalalta voi työllistyä siis esimerkiksi maankäyttöinsinööriksi, paikkatietoinsinööriksi, toimitusinsinööriksi tai kaavoittajaksi. Itse haluaisin valmistumisen jälkeen edetä uralla ja saada insinööritason työpaikan. Minun mielestä mielekkäintä maanmittausalan opinnoissani on uuden oppiminen ja alalla kehittyminen. Opinnot kehittävät ammattiosaamistani alalla, sillä kartoittajan työ painottuu enemmän maastomittaukseen, joten koulutus opettaa muun muassa kiinteistönmuodostusta toisesta näkökulmasta.

- Sanna Hautamäki, maanmittaustekniikan monimuoto-opiskelijaOpintojen kautta monipuolisempiin työtehtäviinOlen maanmittaustekniikan aikuisopiskelija monimuoto-opinnoissa ja maanmittauslaitoksella töissä kartanpiirtäjänä. Insinööriopinnot antavat nykyisiin työtehtäviin vaihtelevuutta ja mahdollisuuden valmistumisen jälkeen myös vaativampiin työtehtäviin. Työnantaja on myös kannustanut moniosaamiseen ja maanmittaustekniikan opintoihin. Opinnot ovat tukeneet hyvin työtehtäviä Maanmittauslaitoksella.

karuselli_WP_20140315_006_Kanerva.jpgOpintoja pystyy suorittamaan omaan tahtiin. Opinnot ovat monipuoliset ja positiivista on, että myös muilta aloilta pystyy suorittamaan opintoja, esim. rakennustekniikkaa, oman mielenkiinnon ja kiinnostuksen mukaan. Opintoja on valittavana siis laaja valikoima. Opinnot toteutetaan verkko-opintoina, lisäksi lähijaksoja on kolme kertaa lukukaudessa. Verkkoluentoja on 2-4 iltana viikossa. Verkko-opinnot tuovat joustavuutta opintoihin, joten opintoja voi suorittaa oman tahdin mukaan ja ne mahdollistavat hyvin työn ohessa opiskelun.

Opinnoissa on projektitöitä ja erilaisia mittausharjoituksia. Olenkin päässyt ensimmäistä kertaa projekteihin mukaan ja opintojen kautta projektityöskentelytaidot ovat kehittyneet. Projektiopinnot ovat hyviä, sillä niiden kautta työelämä on lähellä opintoja ja sitä kautta opinnot antavat hyvän pohjan työelämään.

Opintojen suoritustapana verkko-opinnot ovat olleet hyvät, opettajat ovat myöskin olleet tosi mukavia ja joustaneet tilanteiden mukaan: omaan tahtiin saa suorittaa opintoja, oman elämäntilanteen mukaan. Myöskin lähijaksoja on juuri sopivasti (3krt/lukukaudessa). Opiskelumuoto ja verkko-opinnot sopivat työn oheen ja opiskelu on ollut mukavaa hyvässä porukassa.

Opinnot antavat monipuolisuutta työelämään: työtehtävät muuttuvat tutkinnon kautta monipuolisimmiksi. Työnkuva maanmittaustekniikan insinöörillä on hyvin laaja: voi tehdä erilaisia mittaustöitä esimerkiksi kaivoksissa, voi työskennellä kaavoitus suunnittelun parissa, tehdä maanmittaustoimituksia maanmittauslaitoksella, voi toimia sekä yksityisellä että julkisella sektorilla, voi työllistyä paikkatietopuolelle, voi tehdä sisä- tai ulkotöitä tai molempia.

Myös kehittämis- ja asiantuntijatehtäviin työllistytään. Työllistymismahdollisuudet näyttävät eläköitymisen kautta hyviltä. Myös jo opintojen aikana on hyvä mahdollisuus työllistyä alalle kesätyöntekijöiksi, esimerkiksi Maanmittauslaitokselle otetaan kesätyöntekijöitä ja myöskin harjoittelijoita.

 

- Tarja Kanervo, maanmittaustekniikan opiskelijaValmistuneilla hyvät työllistymismahdollisuudetHakeuduin opiskelemaan maanmittaustekniikkaa koska koulutusohjelma ammattikorkeakoulussa tuntui luonnolliselta jatkumolta, sillä suoritin maanmittausalan perustutkinnon Lapin ammattiopistossa. Muutin Rovaniemelle jo ammattikouluun, joten kaupunki oli jo tuttu aloittaessani insinööriopintoja. Rovaniemi on kaupunkina erittäin mukava ja viihtyisä.

Arthur Kreivi.jpgOpinnot maanmittaustekniikassa koostuivat ammatillisista ja perusopinnoista sekä työharjoittelusta. Ammattiopinnot oli jaettu karkeasti mittaustekniikan ja kiinteistötekniikan osa-alueisiin. Koulutusohjelman perusopinnot olivat kaikille samat, mutta omilla valinnaisilla opinnoilla pystyi vaikuttamaan haluaako suuntautua mittaus- vai kiinteistötekniikan osa-alueelle. Itse valitsemani opinnot jakautuivat hyvin tasaisesti molempiin. Yleisissä aineissa opiskeltiin mm. kieliä ja matematiikkaa.

Omasta mielestäni opinnoissa suoritettava työharjoittelu on ammattitaidon kehittymisen kannalta erittäin tärkeässä roolissa. Kokonaisuudessaan koulutus tarjoaa hyvät perus lähtökohdat työelämään, mutta varsinainen ammattitaito muodostuu vasta työn kautta. Opiskelu- ja opetustavat olivat hyvin pitkälti riippuvaisia opettajasta. Osa suosi luentotyylistä ja itsenäisiin tehtäviin perustuvaa opettamista, osa taas ryhmätöitä. Mielekkäänä pidin erityisesti projektikursseja, joissa toteutettiin oikeita projekteja yritysten tai vaikkapa kuntien tarpeisiin.

Opiskelu koulutusohjelmassa oli mielenkiintoista ja koulutus tarjoaa vaihtoehtoisia reittejä omista mielenkiinnonkohteista riippuen. Valmistuneiden työllistymismahdollisuudet ovat hyvät. Koulutus antaa pohjan useisiin erityyppisiin tehtäviin niin yksityiselle kuin julkiselle sektorille. Yksityisen sektorin tehtävät ovat useasti rakentamista palvelevia mittauksia hyvin laajalla skaalalla. Toki kiinteistö puoleltakin löytyy yksityisiä toimijoita, mutta pääasiassa maanmittauslaitos ja kunnat työllistävät tämän osa-alueen osaajia.

Koulutus antaa vahvan perustiedon ja hyvät lähtökohdat ammattitaidon kehittämiselle. Pidän monipuolisen työharjoittelun roolia erittäin tärkeänä osana oppimista. Tutkinto antaa erinomaisen pohjan myös opintojen jatkamiselle yliopistossa. Valmistumisen jälkeen on hakukelpoinen suoraan soveltuvien alojen maisteriohjelmiin esim. Aalto yliopiston geomatematiikan ja kiinteistötalouden koulutusohjelmat. Itse hain heti valmistuttuani opiskelemaan Aallon kiinteistötalouden koulutusohjelmaan ja pääsin sisään. Aloitin opintojen suorittamisen tämän vuoden tammikuussa ja tarkoituksenani on suorittaa opinnot työn ohessa seuraavien 3-4 vuoden aikana

Arthur Kreivi, maanmittaustekniikasta valmistunut, maanmittausinsinööri, Mitta OyVerkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK