kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

KAIVANNAISALAN SUUNTAUTUMINEN

Koulutuksen tavoitteet

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä alan eri työtehtävissä. Koulutuksessa käydään läpi koko kaivosprosessi toiminnan turvallisuus, taloudellisuus ja ympäristövaikutukset huomioiden. Muita opiskeltavia asioita ovat mm. kaivokseen kuuluvat tukitoimitoiminnot kuten kunnossapito. Kaivosteollisuus on kansainvälinen ala. Siksi opintoihin kuuluu myös alan kieliopintoja. Asioiden omaksuminen käytännössä tehdään kaivosalalle suuntautuvan työharjoittelun avulla.

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä mm. kaivosteollisuudessa, suunnittelu- ja konsulttitoimistoissa, kunnossapidon yrityksissä ja eri laitevalmistajien palveluksessa. Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri

Opintojen toteuttaminen

Koulutus toteutetaan Kajaanin ja Lapin ammattikorkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Opinnot ovat pääasiallisesti päiväopintoja ja osa kursseista suoritetaan virtuaalisesti verkko-opintoina. Opiskelijan ei tarvitse vaihtaa opiskelupaikkakuntaa opintojensa aikana. Oppilaitosten yhteistyöllä saadaan laajin mahdollinen osaaminen kaivosopetuksen käyttöön.

Opintoihin hakeutuminen

Kaivostekniikan suuntautuminen on 45 opintopisteen laajuinen ja se suoritetaan joko kone- ja tuotantotekniikan tai sähkötekniikan koulutuksissa Kemissä tai rakennustekniikan koulutuksessa Rovaniemellä.

Koulutukseen haetaan kevään yhteishaussa hakemalla yllä mainittuihin koulutusohjelmiin. Kaivosalan koulutuksella ei ole omaa koulutusohjelmaa. Kaivosalan opinnot alkavat 3. lukuvuotena.