kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Älykäs automaatio, muuntokoulutus

Perusteollisuus digitalisoituu vauhdilla.

Yritykset investoivat nyt automaatiotason nostoon ja robotiikkaan, joten alan osaajia tarvitaan jatkossa entistä enemmän. Myös tuotannon tekemisen tavat ovat murroksessa.

Koneiden ja automaation hyödyntäminen nojaa teollisuuden 4.0 megatrendeihin, robotiikkaan, tekoälyyn, data-analytiikkaan ja koneoppimiseen.

Uusi koulutus

Älykkään automaation muuntokoulutus on tarkoitettu

  • Lapin
  • Keski-Pohjanmaan
  • Pohjois-Pohjanmaan ja
  • Pohjanmaan

kone-, sähkö-, automaatio-, rakennus-, prosessi-, tuotantotalous- ja LVI-insinööreille, jotka tarvitsevat työssään automaatio-osaamista tai haluavat suuntautua siihen. Opiskelijoiksi voidaan ottaa myös niitä, joilla insinööriopinnot ovat keskeytyneet.

Opintojen laajuus on 60 opintopistettä (20 op / lukukausi) ja kesto 1,5 vuotta.

Koulutus järjestetään Lapin AMK:n ja Centria AMK:n yhteistyönä.

Hinta: 0 €

Opiskelijamaksuja ei peritä.

Koulutuksen mahdollistaa Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä lisämääräraha.

Lapin AMK:n ja Centria AMK:n määrärahahakemusta puolsivat mm.

Apex Automation Oy
Agnico-Eagle Finland Oy
Boliden
Kevitsa Mining Oy
Huld Oy
Kivioja Engineering Oy
Masser Oy
Metsä Fibre Oy
Metsä Board Oy
Outokumpu Chrome Oy
Outokumpu Stainless Oy
Pihla-Group Oy
Stora Enso Oy
Veitsiluoto Oy.

Opintojen sisältö

Opiskelija valitsee alla olevista 5 opintopisteen laajuisista kokonaisuuksista oman mielenkiintonsa mukaan kaksitoista (12). Kokonaisuus on siten 60 opintopisteen laajuinen. Opinnot alkavat 11.1.2021.

Kevät 2021

Automaation tietotekniikka 5 op
Automaatioverkot 5 op
Kyberturvallisuus 5 op
Automaatiojärjestelmät 5 op
PLC ja HMI -järjestelmät 5 op

Syksy 2021 - kevät 2022

Älykäs kenttäinstrumentointi ja väylätekniikka 5 op
Pilvipalvelu ja teollisuus 4.0, 5 op
Virtuaalinen käyttöönotto 5 op
Digitaaliset kaksoset 5 op
Robotiikka 5 op
Automaatiojärjestelmät projekti 5 op
PLC/HMI -projekti 5 op
Kenttäinstrumentointi projekti 5 op
Ohjelmoinnin perusteet 5 op
IOT Älykkäässä automaatiossa 5 op
Yhteistyö- ja mobiilirobotiikka 5 op
Älykkään automaation messut ja seminaarit 5 op

Opiskelutapa

Opetus järjestetään niin, että opiskelu onnistuu myös työn ohessa. Laboratoriopäivinä opiskellaan ammattikorkeakoulujen edistyneissä oppimisympäristöissä Kemissä tai Ylivieskassa, mutta pääasiassa opetus ja opiskelijoiden ohjaus tapahtuu kuitenkin verkossa.

Opetus käynnistyy 11.1.2021.

Koulutukseen hakeminen

Hakuaika  on päättynyt 15.11.2020. Sekä Lapin että Centria AMK:ssa on molemmissa 25 aloituspaikkaa. 

Hakukelpoisuus

Koulutukseen voivat hakea ne, joilla on

1. tekniikan korkeakoulututkinto insinööri (AMK) tai DI-tutkinto tai opisto- / ammatillisen korkea-asteen insinööritutkinto TAI
2. ammattikorkeakouluopintoja suoritettuna vastaavista koulutusohjelmista vähintään 120 opintopistettä

Lisäksi ammattikorkeakoulu voi

3. harkinnanvaraisesti todeta hakukelpoiseksi hakijan, jolla se katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot ammattikorkeakouluopintoja varten.

Kysy lisää!

Osaamispäällikkö Jouko Isometsä
Lapin AMK
p. 044 478 0231
jouko.isometsaharmaasähköposti.jpg