kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

PUU- JA PUURAKENNUStuoteALAN  muuntokoulutus, INSINÖÖRI (AMK)

Opintojen laajuus: 60 - 120 op

Opintojen kesto: 1 - 2  vuotta

Kampuskaupunki: Rovaniemi ja virtuaalikampus 


Muuntokoulutuksella varmistat monipuoliset valmiudet työskennellä puu- ja puurakennustuotealan eri työtehtävissä. 

Koulutus toteutetaan yhteistyössä puualan yritysten kanssa, mm. aiheisiin liittyvät harjoittelut ja opinnäytetyöt tehdään alan yrityksissä. Koulutuksella vastataan muuttuviin puu- ja puurakennustuotealan yritysten koulutus- ja osaamistarpeisiin.  
Koulutuksessa perehdytään mm. kalusteteollisuuden, saha- ja rakennuspuusepänteollisuuden, tuotannon ja prosessien suunnittelun, puurakentamisen, rakentamistalouden, talonrakentamisen, puuteollisuuden tuotantoprosessien ja laadun kehittämisen aloihin opiskelijan valintojen mukaan.
Tutkinto

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Tässä muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 - 120 opintopistettä. Koulutus kestää 1 – 2 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. 

Koulutus on tarkoitettu niille, joilla on insinööri-, insinööri (AMK) tai DI-tutkinto sekä henkilöille, joilla on suoritettuna vähintään 120 opintopistettä tekniikan alan opintoja ammattikorkeakoulussa. Koulutus johtaa insinöörin AMK-tutkintoon rakennus- ja yhdyskuntatekniikassa ja on maksuton.  

Opiskelutapa

Muuntokoulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa sekä asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääosin etäopetuksena, mutta opintojaksoihin saattaa sisältyä lähipäiviä. Koulutuksen laajuus on 60 - 120 opintopistettä ja koulutus kestää 1-2 vuotta opiskelijan aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen.
Miten haen koulutukseen?

Käynnistyy seuraavan kerran myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. 

Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja löydät Opintopolusta koulutuksen omalta sivulta.

- hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- tarkemmat tiedot koulutuksesta
- valintaperusteet

Yhden paikan säännös.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Jyrki Huhtaniska
Puh. 040 546 8856
jyrki.huhtaniskaLapin AMK sähköposti harmaa