Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Insinööri (AMK), KUNNOSSAPIDON muuntokoulutus

Teollisuuden kunnospito teemakuva 1.jpg

Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä teollisuuden eri työtehtävissä, unohtamatta PK-sektorin kunnossapito-osaamisen kehittämistä.

Koulutuksessa opiskelija suorittaa insinööri (AMK) tutkinnon kone-, sähkö-automaatiotekniikasta tai vastaavasta. Tyypillisesti, tutkinnon suoritettuaan, insinööri (AMK) voi työskennellä kunnossapitoalan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä teollisuudessa, asiantuntijayrityksissä ja PK-sektorin palveluliiketoiminnassa.

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Tässä muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Koulutukseen voidaan lisäksi valita opiskelijoiksi henkilöitä, joilla AMK-tutkintoon edellytetään 60 opintopistettä laajemmat opinnot. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Koulutuksesta valmistuneiden tyypillisiä työtehtäviä ovat: työnjohtaja, työsuunnittelija, kunnossapitopäällikkö, tuotantopäällikkö tai suunnitteluinsinööri.

Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, jolloin opiskelua voi osin suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta. Käynnistettävä koulutus kohdennetaan erityisesti teollisuuden kunnossapitoalan osaamisten ja vaatimusten muuttuneeseen tarpeeseen. Sisällössä painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina.

Aloituspaikkoja on yhteensä 42 opiskelijaa/vuosi, jaettuna siten, että jokainen kouluttava AMK (Lapin AMK, Centria ja XAMK) ottavat opiskelijoikseen 14 opiskelijaa. Tarjottava koulutus ei sisällä tutkintoon vaadittavaa insinöörityötä, joka täytyy suorittaa erikseen tutkintovaatimusten mukaisesti.

Koulutuksessa voidaan suorittaa insinöörin (AMK) tutkinto seuraavilta aloilta:

- Konetekniikka, insinööri (AMK)
- Sähkö-automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

Koulutus järjestetään toimijaosapuolten eri yksiköiden toimipisteistä käsin. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään mm. verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan etäopetuksena arki-iltaisin sekä lähiopetusjaksoina, siten että AMK järjestää omille opiskelijoilleen lähiopetustapahtuman, muiden AMKien opiskelijoiden osallistuessa etänä. Opetuksen ja lähijaksojen aikataulut tarkentuvat kevään 2019 aikana. Opinnoissa voidaan hyödyntää työn opinnollistamista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.

Opetus-ja kulttuuriministeriö on myöntänyt erityisavustuksen Kunnossapidon muuntokoulutukseen 20.12.2018. Perusteina koulutukselle ovat kunnossapitoalalla havaittu osaamisvaje sekä koulutuksen supistaminen ja osin jopa lopettaminen korkeakoulutasolla. Myönnetyllä avustuksella edistetään työllisyyttä ja työvoiman kohtaanto-ongelman helpottamista. Koulutuksen vastuullisena toimijana on Lapin ammattikorkeakoulu. Muut koulutusta toteuttavat osapuolet ovat Centria- ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK) sekä Oulun yliopisto. Hanketta tukee myös Promaint ry (ent. Kunnossapitoyhdistys), jonka piiriin laajasti kuuluu, PK- ja suuryrityksiä, eri teollisuuden aloilta.

Miten haen koulutukseen?

Lapin AMKin oma haku: Haku on päättynyt.

Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja löydät Opintopolusta koulutuksen omalta sivulta.

- hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- tarkemmat tiedot koulutuksesta
- valintaperusteet

Tutkintotodistuskopiot liitteineen tulee liittää hakemukselle.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Aslak Siimes
Puh. 050 427 6421
aslak.siimesLapin AMK sähköposti harmaa

Lauri Kantola
Puh. 050 337 6901
lauri.kantolaLapin AMK sähköposti harmaa

 • Tutkinto
  Insinööri (AMK)
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus
  60 op
 • Opiskelupaikkakunta
  Kemi
Verkkopalvelumme käyttää evästeitä, lue lisää. Jatkamalla sivuston selailua hyväksyt evästeiden käytön. [Hyväksyn ehdot]
OK