kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

KUNNOSSAPIDON muuntokoulutus,

INSINÖÖRI (AMK)

Opintojen laajuus: 60 op

Opintojen kesto: 1 - 1,5 vuotta

Kampuskaupunki: Kemi ja virtuaalikampus 

Lapin maakunnan uudet investoinnit tarvitsevat kunnossapidon osaajia.

Muuntokoulutuksella varmistat monipuolisen osaamisen teollisuuden muuttuviin tarpeisiin nyt ja tulevaisuudessa. Kunnossapidon insinöörinä hallitset uusien teknologioiden vaatimukset.

Käynnistettävä koulutus kohdennetaan erityisesti teollisuuden kunnossapitoalan osaamisten ja vaatimusten muuttuneeseen tarpeeseen. Koulutuksessa painotetaan hyvää tuotanto-omaisuuden hallittavuutta ja käyttövarmuuden optimointia koko laitekannan elinkaaren aikana. Koulutuksessa huomioidaan teollisuudessa haasteeksi muodostunut digitalisaatio ja uusien teknologioiden hyödyntäminen perinteisen kunnossapidon työkaluina. Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä teollisuuden eri työtehtävissä, unohtamatta PK-sektorin kunnossapito-osaamisen kehittämistä. 

Perinteisen insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi.

Tutkinto
Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri(AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Tässä muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60 opintopistettä. Koulutukseen voidaan lisäksi valita opiskelijoiksi henkilöitä, joilla AMK-tutkintoon edellytetään 60 opintopistettä laajemmat opinnot. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutus on maksuton.
Opiskelutapa
Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään mm. verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan pääsääntöisesti etäopetuksena arki-iltaisin sekä lähiopetusjaksoina kunkin AMKin koulutussuunnitelman mukaisesti. Opetuksen ja lähijaksojen aikataulut tarkentuvat myöhemmin. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma.
Miten haen koulutukseen?

Käynnistyy seuraavan kerran myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi.

Löydät Opintopolusta koulutuksen omalta sivulta

- hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- tarkemmat tiedot koulutuksesta
- valintaperusteet

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Opettaja Aslak Siimes
Puh. 050 427 6421
aslak.siimesLapin AMK sähköposti harmaa

Osaamispäälliikö Lauri Kantola
Puh. 050 337 6901
lauri.kantolaLapin AMK sähköposti harmaa