kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Insinööri (AMK)
kaivosalan muuntokoulutus

Opintojen laajuus: 75 op

Opintojen kesto: 1 - 1,5 vuotta

Kampuskaupunki: Kemi ja virtuaalikampus 

 

  

Muuntokoulutuksella varmistat valmiudet työskennellä kaivosteollisuuden monipuolisissa, nopeasti kehittyvissä ja kilpailukykyisesti palkatuissa työtehtävissä. 

Ammmattialan perusasioiden hallinnan lisäksi kaivoksissa työskentelyssä tarvitaan myös kaivoksen toiminnan ymmärrystä, olosuhdeymmärrystä, erityistä turvallisuusosaamista sekä alan laite- ja prosessiosaamista. Kaivosalalla tarvitaan myös osaamista ympäristöasioita, geologiasta ja kaivosten liiketoiminnasta. Kansainvälisellä alalla tarvitaan myös englannin ja ruotsin kielten hallintaa. 

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: kunnossapitoinsinööri, suunnitteluinsinööri, käyttöinsinööri, projekti-insinööri, tutkimusinsinööri

 

Tutkinto

Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, insinööri (AMK), on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Tässä muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 75 opintopistettä. 

Kaivostekniikan muuntokoulutettava voi suorittaa insinööri (AMK) tutkinnon seuraavilla aloilla: 

• Konetekniikka, insinööri (AMK)

• Sähkö- ja automaatiotekniikka, insinööri (AMK)

• Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)

• Maanmittaustekniikka, insinööri (AMK)

Koulutukseen hakeutuvalta muuntokoulutettavalta edellytetään soveltuvaa taustaa joltakin edellä mainituilta koulutusaloilta. Koulutus kestää 1 – 1,5 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Koulutus on maksuton. 

Opiskelutapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, jossa hyödynnetään paljon mm. verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun työn ohessa asuinpaikasta riippumatta. Joihinkin opintojaksoihin voi kuitenkin liittyä opiskelua Kemin, Tornion tai Rovaniemen kampuksilla. Kampuksilla tapahtuva opiskelu voi liittyä esimerkiksi vierailuihin, laboratorioharjoituksiin tai muihin sellaisiin aiheisiin, joiden opiskelu oppilaitoksen tiloissa on välttämätöntä. Kampuksilla tapahtuvan opiskelun ajankohdat ilmoitetaan hyvissä ajoin. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. 

Miten haen koulutukseen?

Muuntokoulutus käynnistyy seuraavan kerran myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa opintopolku.fi.

Lisätietoja löydät Opintopolusta koulutuksen omalta sivulta.

- hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- tarkemmat tiedot koulutuksesta
- valintaperusteet

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Jari Lehtoväre

Puh.  040 482 2031

jari.lehtovareharmaasähköposti.jpg

Osaamispäälliikö Lauri Kantola

Puh. 050 337 6901

lauri.kantolaharmaasähköposti.jpg