kuva
Etusivu / Lapin ammattikorkeakoulu - Lapin AMK / Hakijalle / AMK-tutkinnot

Insinööri (AMK), Infra-alan mittausinsinööri, muuntokoulutus

Inframuunto 2.jpg
Koulutus järjestetään monimuotototeutuksena, joka suuntautuu rakennusalan mittaus- ja tietomalliasiantuntijuuteen. Koulutus vastaa erityisesti infra-alan muuttuneeseen osaamistarpeeseen, johon sisältyy modernien mittausjärjestelmien käyttö, tietomallipohjaisen suunnitteluprosessin ja koneohjaukseen perustuvan tuotannon hallitseminen sekä rakenteen ylläpito osana elinkaaren hallintaa. Osaamisessa korostuu niin mittausosaaminen kuin nykyaikaisen rakennustekniikan hallitseminen.


Koulutus antaa monipuoliset valmiudet työskennellä infra-alan eri työtehtävissä. Koulutuksen perustana on infra-alan mittaus- ja tietomalliasiantuntijuus. Tietomallipohjaisessa rakentamisessa korostuu kokonaisvaltainen näkemys hankkeen elinkaaresta sekä laadunhallinta ja dokumentaatio prosessin aikana.  

Koulutuksesta valmistuva insinööri voi työskennellä infra-alan asiantuntija- ja työnjohtotehtävissä alan rakennuttajaorganisaatioissa, asiantuntijayrityksissä ja urakoitsijoiden palveluksessa.

Koulutuksesta valmistuvien tyypillisiä työtehtäviä ovat: automaatio- ja tietomallioperaattori, mittausvastaava, suunnittelija, työmaainsinööri, työnjohtaja, tarjouslaskija, työpäällikkö ja rakennuttajainsinööri.


Tekniikan ammattikorkeakoulututkinto insinööri (AMK) on laajuudeltaan 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinto. Muuntokoulutuksen toteutuslaajuus on 60-90 opintopistettä. Koulutus kestää 1,5 - 2 vuotta henkilökohtaisesta opintosuunnitelmasta (HOPS), aikaisemmista opinnoista ja työhistoriasta riippuen. Insinööritutkinnon suorittaneet voivat muuntokoulutuksella päivittää tutkintonsa korkeakoulututkinnoksi. 

Koulutuksessa järjestetään rakennusinsinööreille suunnattuja maanmittaustekniikan opintoja 60 op (kesto 1,5 vuotta) ja maanmittausinsinööreille suunnattuja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintoja 90 op (kesto 2 vuotta). Aloituspaikkoja on yhteensä 30. Aloituspaikat jakautuvat siten, että rakennusinsinööreille suunnattuja maanmittaustekniikan opintoja (60 op) suorittaa 15 opiskelijaa ja maanmittausinsinööreille suunnattuja rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintoja (90 op) suorittaa 15 opiskelijaa.

Koulutuksessa voidaan suorittaa insinöörin (AMK) tutkinto seuraavilta aloilta:
- Maanmittaustekniikka, insinööri (AMK)
- Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, insinööri (AMK)

Koulutus järjestetään Lapin ammattikorkeakoulussa Rovaniemen toimipisteestä käsin. Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna ja siinä hyödynnetään aktiivisesti verkko-opiskelun mahdollisuuksia. Tämä mahdollistaa joustavan opiskelun asuinpaikasta riippumatta. Koulutus toteutetaan etäopetuksena arki-iltaisin sekä lähiopetusjaksoina. Opetuksen aikataulu ja lähijaksot tarkentuvat kevään 2019 aikana. Lähijaksot pidetään Rovaniemellä. Opinnoissa voidaan hyödyntää työn opinnollistamista. Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opintosuunnitelma. Opintolukuvuodet aloitetaan lähiopetusjaksolla. 


Miten haen koulutukseen

Lapin AMKin oma haku: Lapin amk, Insinööri (AMK), Infra-alan mittausinsinööri muuntokoulutus, kevät 2019

Haku tehdään Opetushallituksen ylläpitämässä portaalissa www.opintopolku.fi.

Lisätietoja löydät Opintopolusta koulutuksen omalta sivulta.

- hakulomakkeen, jolla haetaan koulutukseen
- tarkemmat tiedot koulutuksesta
- valintaperusteet

Tutkintotodistuskopiot ja ennakkotehtävä liitteineen tulee liittää hakemukselle.

LISÄTIETOJA OPISKELUSTA

Janne Poikajärvi
Puh. 040 164 8323
janne.poikajarviLapin AMK sähköposti harmaa

 • Tutkinto
  Insinööri (AMK)
 • Opiskelutapa
  Monimuoto-opinnot
 • Laajuus
  60-90 op
 • Opiskelupaikkakunta
  Rovaniemi